Ugrás a tartalomhoz

Állatnevek enciklopédiája

Rácz János

Tinta Könyvkiadó

30. fejezet -

30. fejezet -

Tartalom

Ty

Ty

tyúk J. 1. házityúk. 2. ennek nősténye. 3. ritk. a tyúkkal rokon, vadon élő madár nősténye. 4. a fácán tyúkja.

Helynévben már 1109-ben előfordul: „In villa Ticus” (OklSz.), személynévben 1198-ban thuc (ÓMOlv.), 1325-ben tyuk (OklSz.). Köznévként pedig 1405 k. vad tyk (SchlSzj.), majd 1372 u./1448 k.: „vÿgyetek nekyk tykmonyat” (JókK.), 1570 k.: tÿkmonÿ, tÿkзėm few, tÿkfÿ növn. (ArsMed.), 1578: tyikhusnac (Herbarium), 1708: tyúk, tík (PP.), 1747: tyok tojást (MNy. 59); a népnyelvben MTsz.: gyúk, tilk.

A tyúk ótörök eredetű szavunk; vö. ujg. taqïγu, csag. taγuk, oszm. tavuk, türkm., nogaj tavïq, üzb. tavuq, szalár toχ, csuv.

ê χ ê ’tyúk’ (TESz.). A magyarba egy ősi, csuvasos jellegű *tivuk alak kerülhetett a honfoglalás előtt, ebből magyarázható egyrészt a tyúk, másrészt a nyelvjárásokban használatos tík, tik alakváltozat (tivuk > tiuk > tjuk > tyuk, tyúk), illetve (tivuk > tiuk > tík, tik). Származéka a tyukos, tyukász.

A házityúk hímje a kakas (R. 1570 k.: kakaſ /ArsMed./). A kis kakas kakaca, kakóca a volt Udvarhely megyében(MTsz.). A kappan (R. 1570 k.: kappan /uo./) ’herélt kakas’ neve a gör. kapon, lat. capo szóból származik. A kakasfölösleget „kappanozni” szokás, hogy a nemi ösztöntől háborítatlanul hízzék. A kappan találó népnyelvi neve a paripa-tik (MTsz.). A csibe a népnyelvben Nyr. 12: csibéle, csibiske | Nyr. 3: cibüske | MTsz.: csibüske. Kendermagos a szürkés-pettyes tyúk (R. 1838: Tsz.; N. Nyr. 7). A Syrrhaptes paradoxus NyK. 10: puttóra tyúk, Nyr. 3: tatár-tyúk ’talpas tyúk’ (R. 1898: Nom.). Tojós a monyas tyúk vagy tik (Nyr. 16).

A kakas, tyúk és csirke számos szólásunkban szerepel, pl. Akkora, mint a kakasugrás. Kakas alatt is tyúkmonyt keres. Nem takarhat annyit a kakas, hogy a jérce ki ne kaparhassa. Kakas is úr a maga szemétdombján. Egy kakas az egész falu kakasait fellármázza. A jó kakas ritkán kövér. Kakas is kiveszi tojásból a vámot. Van ott kakastej is. Megnőtt a taraja. Elkapta kenyerét a tyúk. Azt is tudja, hányat tojt a bíró tyúkja. Meglapul, mint a tyúk. Elloptad a pap tyúkját. Elütötte a pap tyúkját. Ért hozzá, mint tyúk az ábécéhez. A tyúk is kikaparja. Jobb a tyúk csirkéstül. Akié a tyúk, a tojás is azé. Vak tyúk is talál néha búzaszemet. A szomszéd tyúkjának nagyobb a tojása. Amely tyúk sokat kárál, keveset tojik. Tyúk is szóra szoktatja csirkéit. Tojás akar okosabb lenni a tyúknál. Jó példát ad a tyúk, de kacsái nem követik. Ha egy tyúk úszni tudna, a többi is eltanulná. Én sem vagyok mai csirke. Ne legyen a csirke okosabb a tyúknál. Főtt tojásból nem sok csirke kél. Hamarább forr a vize, mint a csirkét megfogja.

♦ A házityúk ’Gallus gallus domesticus’ háziasított madárfaj. Tyúkszerű madarak: ban­kivatyúk ’Gallus gallus’, gyöngytyúk ’Numida meleagris’, vízityúk ’Gallinula chloropus’, havasi tyúk ’Tetraogallus caucasicus’, talegallatyúk ’Alectura lathami’, pusztai tyúk ’Pte­roclididae’, ugartyúk ’Burhinidae’. Talán a legismertebb találós kérdés a tyúkkal: „A világot általéri | Mégis egy tyúk általlépi”(kerékvágás).

Lásd még: gyöngytyúk, leghorn, orpington, ugartyúk, vízityúk.