Ugrás a tartalomhoz

Állatnevek enciklopédiája

Rácz János

Tinta Könyvkiadó

32. fejezet -

32. fejezet -

Tartalom

Ü

Ü

üreginyúl J. a mezei nyúlhoz hasonló, de kisebb rágcsáló; Oryctolagus cuniculus.

A névadási szemlélet háttere az, hogy az állat maga ásta üregekben, tág, katlanban végződő föld alatti lakásban él. Török neve adatavşanı (W.).

♦ Az üreginyulat a rómaiak egész Európában meghonosították. Eredetileg csak az Ibériai-félszigeten és Északnyugat-Afrikában fordult elő, ma azonban széles körben elterjedt Európa csaknem minden részén, keleten egészen Ukrajnáig. Társas állat, nagy közösségekben, nagycsaládokban él. Egy-egy hím általában több nőstényből álló háremet tart. Együtt védik meg területüket a szomszédos családokkal szemben. Dombvidéken, laza homokos talajokon mindenütt otthonos, homokba mélyíti odúját. Kedvenc élőhelye a rövid füvű puszták, bokros legelők, de a kedvező fekvésű fenyvesek széle is. A nagy vadkárok miatt egész évben lőhető. Gyorsasága miatt vadászatához jó reflexekre van szükség.

Lásd még: házinyúl, mezei nyúl, nyúl, vadnyúl.

ürge J. sárgásszürke, kb. arasznyi mezei rágcsáló állat; Citellus citellus.

Az ürge állatnevünk a XVI. századtól adatolható, 1525 k. „Critetus: ewrge” (MNy. 11), 1577: rge (KolGl.), 1588: irge (FrankHasznK.). A népnyelvben MTsz.: ürgêz-ik.

Mivel üregekben lakó mezei rágcsáló, felvetődhet az üreg szóval való összefüggés lehetősége. A TESz. szerint bizonytalan eredetű szó. Talán az ótörök nyelvek altaji csoportjában kimutatható örke, örkö, örge ’ürge’ szavakkal kapcsolatos, az egyetlen nehézség, hogy ez az eredeztetés nem magyarázza megnyugtatóan a régiségben felbukkanó irge alakváltozatot.

Atautonímiával képzett szaknyelvi Citellus citellus binómen latin szavát az ürge ném. Ziesel (WbZ.) nevének latinizált alakjaként szokták magyarázni.

♦ Az ürge ’Spermophilus’, korábban ’Citellus’ a földön élő mókusfélék (Xerinae) alcsaládjának Marmotini nemzetségébe tartozó nem. A nem 38 faja az északi féltekén, Közép- és Délkelet-Európától Szibériáig, illetve Mexikótól Alaszkáig él. Európában két fajuk fordul elő, a közönséges és a gyöngyös ürge; előbbi Magyarországon védett állat, utóbbi hazánktól északkeletre él, rendszerint a füves síkságokon. Az ürgék növényeket esznek, főleg fűféléket és magvakat, de kifosztják a madárfészkeket is. Telepes állatok. Kétféle kotorékot ásnak: külön éjszakai és téli búvóhelyet és külön nappali, rövid időre használt menedéket. Téli álmot alszanak.