Ugrás a tartalomhoz

Stilisztikai lexikon

Szathmári István

Tinta Könyvkiadó

1. fejezet -

1. fejezet -

Stilisztikai lexikon

Szathmári István

Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve

A magyar nyelv kézikönyvei VII.

Sorozatszerkesztő

Kiss Gábor

A „… »stílus« eleven energia, amely a szavak médiumán át érzékiesen, lüktető érveléssel továbbít egy személyiséget”

(Márai Sándor)

TINTA KÖNYVKIADÓ

BUDAPEST, 2004

Lektor

Fábián Pál

ISSN 1589-4371

ISBN 963 9372 80 3

© Szathmári István, 2004

© TINTA Könyvkiadó, 2004

Kiadja a TINTA Könyvkiadó, Budapest

A kiadásért felel

a TINTA Könyvkiadó igazgatója

Felelős szerkesztő: Hidalmási Anna

Borítóterv és tipográfia: Temesi Viola

Műszaki szerkesztő: Bagu László