Ugrás a tartalomhoz

Stilisztikai lexikon

Szathmári István

Tinta Könyvkiadó

6. fejezet -

6. fejezet -

Tartalom

C

C

Chiazmus (gör.-lat. ’kereszt alakú szerkezet’) – két-két azonos szerepű mondatrésznek (esetleg mondattagnak) vagy két, szószerkezetet alkotó szónak – az egymást követő mondatokban – ellentétes sorrendű, de akusztikailag szimmetrikus elhelyezése. Stílushatását az ellentét és a szimmetrikus elhelyezés, ill. a kereszteződés mozgásélménye adja. A régebbi emelkedettebb költői és szónoki stílusban volt gyakori. Pl.: „Ragyogott a szeme, az orcája égett.” (Arany: Toldi szerelme), de ismét sokszor találkozunk vele a modern lírában és prózában.

Dermedett álom minden tettünk

S minden álmunk egy dermedett tett:

(Ady: Mai próféta átka)

Fény a lámpában, lámpa a fényben.

(Weöres Sándor: Egysoros versek)

…az életnek, bármilyen gyászos és fájdalmas is, van értelme. Egyetlen értelme van: az emberi értelem. (Márai Sándor)

Lásd még: Ellentét.

Climax l. Fokozás.