Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés az alkotmányjogba; Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei

Trócsányi László, Schanda Balázs (2014)

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

III. Az önálló szabályozó szerv jogállása, függetlensége

III. Az önálló szabályozó szerv jogállása, függetlensége

Az önálló szabályozó szervek létrehozásával a jogalkotó autonóm államigazgatási szerveket központi államigazgatási szervvé minősített át. A szervek működését rendező korábbi normákhoz képest a változások azt sejtetik, hogy az új jogállással e szervek közelebb kerülnek a kormányhoz, hiszen autonóm államigazgatási szervekként nem tartoztak a Ktjt. hatálya alá, a hatályos szabályok szerint, központi államigazgatási szervekként viszont már e szabályok vonatkoznak rájuk.

Az önálló szabályozó szervek feladat- és hatáskörüket önállóan, a jogszabá­lyoknak megfelelően gyakorolják. Ilyen szerv részére feladatot csak törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály (például kormányrendelet) írhat elő. Ugyanakkor a jogalkotó – törvényi szinten – azt is fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy az önálló szabályozó szerv működése során a közérdekű adatok megismerhetőségét, nyilvánosságra hozatalát biztosítani kell.

Az önálló szabályozó szerv elnöke évente beszámolási kötelezettséggel tartozik az Országgyűlésnek. Az elnök feladatkörének ellátásával és hatáskörének gyakorlásával kapcsolatos eljárása vagy döntése vonatkozásában nem utasítható. A PSZÁF tekintetében a jogszabály azt is rögzíti, hogy a felügyelet döntését felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni, a felügyeletet eljárás lefolytatására kötelezni nem lehet.