Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés az alkotmányjogba; Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei

Trócsányi László, Schanda Balázs (2014)

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

VIII. A helyi önkormányzatok és Európa

VIII. A helyi önkormányzatok és Európa

Az Európa Tanács célkitűzései közé tartozik az európai demokratikus értékek megőrzése, fejlesztése és terjesztése. 1957-ben jött létre a Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Konferenciája, mint a tagállamok önkormányzatainak érdekvédelmi és közvetítő szerve. 1985. október 15-én született egyezmény az Európa Tanács keretében a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája címmel, melyet a Magyar Országgyűlés az 1997. évi XV. törvénnyel hirdetett ki. A Charta lényegében olyan minimum-követelményeket fogalmaz meg, amelyet mérceként állít az egyes országok önkormányzati rendszerével szemben, hogy mennyiben felelnek meg a szabad és demokratikus működés feltételeinek.

A helyi önkormányzatok szervezetével és működésével kapcsolatos szabályozás az Európai Unióban nem képezi részét a közösségi jognak, az uniós joganyag ugyanakkor – közvetlenül vagy közvetve – erőteljesen befolyásolja az önkormányzatok működését. A közösségi joggal való harmonizációs kötelezettség természetesen érinti a helyi rendeletalkotást is. Az Európai Bíróság előtt a nemzeti kormányok felelnek a helyhatóságok által elkövetett jogsértésekért is.