Ugrás a tartalomhoz

A magyar dal könyve

Dobszay László

Hagyományok Háza; Timp Kiadó

A magyar dal könyve

A magyar dal könyve

Dobszay , László

Borsai , Ilona

Az I. fejezet (Gyermekjátékok) szerzője  

v 1.0

2010

Kivonat

Az utolsó olyan antologikus összeállítás, mely a magyar dalkultúra egészéről akart képet adni: Kodály Zoltán közel hatvan éve megjelent Iskolai Énekgyűjteménye. Azóta a dalkincs több évtizedes kutatása jelentós gazdagodást hozott.

Indokolt tehát egy olyan új antológia, mely nem csak szép dalok gyűjteménye kíván lenni, hanem összképet is akar adni a magyar melosz fontos területeiről, ezek egymáshoz arányított jelentőségéről.

Bár az iskolának is szüksége van új alapgyűjteményre, de a nagyközönség is igényel egy ilyen eligazítást, sőt sokszor érezzük azt, hogy a külföld számára is képet kellene adni dallamkultúránkról.

A válogatásnál törekedtünk arra. hogy a magyar dallamosság valamennyi jelentős, értékes rétegéből ízelítőt adjunk, valóban összkép bontakozzék ki. A válogatás több mint 600 dallamtípust eredményezett.

Az egyes dalokhoz, hosszabb-rövidebb megjegyzéseket fűztünk. Ezek hol a szöveg, hol a dallam, műfaj, szokás, funkció, történeti vonatkozás stb. szempontjából akarják segíteni a megértést. Végső céljuk az, hogy a dalok, melyek eredeti létmódjukat már föladták vagy lassanként föladják, műveltségi kincsként szívódhassanak föl a következő nemzedékek tudatába.

Úgy hisszük – tárgya révén, a kivitel tökéletlenségei ellenére – egyben illő tiszteletadás a Mester előtt, aki mind népzenében, mind zenetörténetben, mind pedig e keltő együttszemlélésében ihletője és példaképe minden etárgyú törekvésnek.


Ajánlás

Magistro Z. Kodály

Nativitatis in 125. anniversarium

A táblázatok listája

23.1.
24.1.
25.1.