Ugrás a tartalomhoz

Az agroökológia modellezéstechnikája

Huzsvai László (2005)

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum

4. fejezet - A növény szerepe a talaj-növény-levegő rendszerben

4. fejezet - A növény szerepe a talaj-növény-levegő rendszerben

A fitometria alapjai

A növényi szervek mennyiségi jellemzésére a fitometria eszköztárát alkalmazzák. A szervméret és a szervméret arány faj- és fajtajellemző, melyet a környezeti feltételek és hatások módosítanak. A fitometriai jellemzők a társulás, vagy az állományok egyedei közötti kölcsönhatásokat, pl. a konkurenciát környezeti tényezőként tükrözik. A fitometriai értékek a növényegyed morfológiáját is jellemzik. A növénytársulás és/vagy állomány fajdiverzitása minőségi, míg a növényegyedek fitometriai mérőszáma mennyiségi jellemző.

A fitometriai jellemzők a növényi életritmus leírását is lehetővé teszik. Jellemzik továbbá az egyed, vagy a társulás tömegváltozását és fejlődésdinamikáját. A fitometriai jellemzők a különböző ökofiziológiai folyamatok alakulásáról, vagy azok rendkívüli állapotáról is tájékoztatnak. A fitometriai mérőszámoknak reprezentatívnak kell lenniük. A reprezentativitás, a fitometriai jellemzők statisztikai valószínűségét jelenti. A növényállomány, vagy populáció egyedekből áll, ezért minden fitometriai jellemző szórása eltérő. A reprezentativitás tehát a fitometriai tulajdonság szórását, vagy hibáját fejezi ki. A fitometriai tulajdonságok variabilitása főként környezeti okokra vezethető vissza.