Ugrás a tartalomhoz

Az agroökológia modellezéstechnikája

Huzsvai László (2005)

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum

A talajfolyamatok és modellek léptéke

A talajfolyamatok és modellek léptéke

A talajfolyamatok mindegyikéhez egy meghatározott idő- és térskála tartozik. Emiatt nem tanácsos egy adott léptékre kidolgozott modellt más tér- és időléptékben alkalmazni. Konkrétan például a pedon léptékű kimosódási modell nem alkalmazható vízgyűjtőre olymódon, hogy a pedon léptékű modell eredményét a térlépték különbség kiküszöbölése érdekében a megfelelő konstanssal megszorozzuk. Ahhoz, hogy a léptékváltás lehetősége a különböző skálájú problémák között meglegyen, mérlegelni szükséges azt, hogy lehetséges-e a skálák között kapcsolat.

Adott i szintre kidolgozott modell az alacsonyabb i szintekre érvényes törvényszerűségekből az adott szinten lényegeseket tartalmazza. A mechanisztikus modellekben például az anyagáramlás az alacsonyabb i szinteken a vegyületet alkotó elemek közötti molekuláris kölcsönhatásokon alapszik, magasabb i szinten azonban a vízmozgás már a vízpotenciál viszonyok függvényeként alakul. Még magasabb i szinten pedig már csak a következményként lezajló nedvességtartalom-változás jelenik meg.

Jelenleg a talajfolyamatok különböző léptéken megjelenő eredményeit tekintve csupán a megismerési szakaszban vagyunk. Szimulációs modelltechnikával vizsgálható például, hogy a talajfejlődés évszázados léptékű folyamata hogyan függ a klíma és a hidrológia évenkénti periodikusságától, és mindebbe hogyan illeszkedik a víz- és a kémiai anyagmozgás. Ahhoz pedig, hogy a talajféleségek kialakulásában a transzportfolyamatok szerepe, illetve ezek térléptéke leírható legyen, további ismeretek szükségesek.