Ugrás a tartalomhoz

Az agroökológia modellezéstechnikája

Huzsvai László (2005)

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum

Modellezés és léptékváltás

Modellezés és léptékváltás

Nyilvánvaló, hogy egy modellt az érvényesítés léptékétől eltérő léptékben használni nem problémamentes. Annak eldöntését, hogy megengedett-e az eltérő léptékben való modellalkalmazás a következők átgondolása segíti:

  • Maradhat-e változatlan a modellben alkalmazott hipotézis?

  • Megmarad-e a modellbe épített mechanizmus eredeti értelme?

  • Abban a paraméterérték tartományban történik-e a modell használata, amelyre az érvényesítés vonatkozik?

  • Lehet-e valós, önálló értéket tulajdonítani a modell paramétereinek?

  • Illeszkedik-e a modellezés léptéke a paraméter értékek meghatározásának a léptékéhez?

  • A nagyobb lépték paraméterértékei jelentősen eltérnek-e a kisebb lépték paraméterértékeitől? Ha igen, miért?

  • Változott-e a modell paraméter érzékenysége? Ha igen, miért?

  • Változott-e a modell típusa ténylegesen? Például, fizikairól (physically-based) összevont paraméterűre (lumped parameter), vagy mechanisztikusról működésire?

  • A nagyobb léptékben tapasztalható-e a modell működésének olyan eleme, amely az elvárhatóval ellentétes?

A léptékváltás kapcsán feltétlenül figyelembe veendő, hogy a léptékkel nem csupán a fizikai méret változik, hanem a folyamatok kinetikája is. A kinetikai különbségekből adódik a történések időléptékének a változása. Nyilvánvaló, hogy a molekuláris lépték (i-4) történéseinek időtartama nem lehet azonos a talajszelvény szinten (i) végbemenő folyamatokéval. A léptékváltás és annak kapcsán az 1-9 kérdések, valamint a tér- és időlépték váltásból adódó eltérések áttekintését teszik szükségessé.