Ugrás a tartalomhoz

Az agroökológia modellezéstechnikája

Huzsvai László (2005)

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum

Modellparaméterek és modellezési eredmények területi változatossága

Modellparaméterek és modellezési eredmények területi változatossága

A talajtulajdonságok nemcsak paraméterértékekként mutatnak véletlen jellegű változatosságot, hanem lehetnek térben korreláltak. Ekkor azonban statisztikai jellemzőiket a regionalizált változók elmélete alapján lehetséges megadni. A regionalizált változók elmélete szolgáltat alapot a súlyozott átlagú krigeléshez, amely révén a becslési hiba és variancia minimalizálható (Webster és Oliver, 1990).

Amennyiben egy modellnek van olyan paramétere, amely kifejezett térbeli szerkezettel rendelkezik, érdekes lehet számunkra a modelleredmény térbeli viselkedését ábrázoló függvénynek, a variogramnak a meghatározása és alkalmazása interpoláció céljára. Ezt a feladatot két úton végezhetjük el:

  • a modellt a paraméterek mért és interpolált értékeivel futtatjuk, majd a modell eredmény változójának határozzuk meg a variogramját és interpolálunk belőle.

  • meghatározzuk minden egyes modellparaméter variogramját. A variogramok alapján interpolált értékeket készítünk általunk meghatározott koordinátájú pontokra. Az interpolált paraméter értékeket alkalmazzuk a modellben, és előre interpolált eredmény kimenetet állítunk elő.

A két eltérő módszer csak abban az esetben vezet azonos eredményre, ha a modell kimeneti változója, vagy eredményváltozója valamennyi modellparaméterrel linearitást mutat. Amennyiben a modell szignifikánsan eltérő eredményt szolgáltat aszerint, hogy az interpolációt a modellezés előtt vagy után végezték nyilvánvaló, hogy a modell eredménykimenete és paraméterei közötti kapcsolat nem lineáris.

Időjárási adatokkal végzett modellezés során az időjárási adatok modellezés előtti, majd a modelleredmények térbeli átlagolását végezték el. Nem kaptak lényegesen eltérő eredményt, amikor az elvégzett térbeli átlagolás eredménye a hőmérséklettel volt kapcsolatos, és gyakorlatilag csak lényegtelen eltérésre vezetett, ha az eredmény a talajnedvességre vonatkozott. Ebből arra lehet következtetni, hogy a vizsgált modell a hőmérsékletre és a talajnedvességre lineáris, amely feltétele a bemenő adatok, illetve az eredmények térbeli átlagolásának, vagy interpolációjának.