Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

1. fejezet - Köszönetnyilvánítás

1. fejezet - Köszönetnyilvánítás

Lóczy Dénes (MTA Földrajztudományi Kutató Intézet) kb. 900 szóból álló, saját gyűjtésű, publikálatlan geomorfológiai szójegyzékét bocsájtotta rendelkezésemre, melyet teljes egészében beépítettem a szótárba.

Számos szó és kifejezés - részben új - magyar megfelelőjét javasolta Csontos László, Gábris Gyula, Galácz András, Juhász Györgyi, Karátson Dávid, Kovács Terézia, Magyari árpád, ó. Kovács Lajos, Papp Gábor, Szente István, Sztanó Orsolya, Takács József, Tari Gábor, Turczi Gábor és Vörös Attila.

Orsovai Imre és Szekerka József a vízföldtan és térképtan területéről bocsátottak rendelkezésemre szakirodalmat.

A több tízezer cédulát Fogarasi Attila rakta betűrendbe.

A kéziratot egyes részeit - saját szakterületére vonatkozóan - Galácz András, Józsa Sándor, Kiss Árpád, Mindszenty Andrea, Nagymarosy András, Szafián Péter és Szakmány György nézte át.

A számítógépes szerkesztéshez Dövényi Péter készített segédprogramokat.

Mindnyájuknak e helyen köszönöm meg segítségüket.

Végül köszönetemet szeretném kifejezni lektoraimnak, Báldi Tamás egyetemi tanárnak és Papp Gábor muzeológusnak, akik vállalták az angol helyesírás és a magyar megfelelők ellenőrzésének hálátlan munkáját. értékes tanácsaikat a szerkesztés során figyelembe vettem. Természetesen a szótárban maradt hibákért a felelősség teljes mértékben engem terhel.

Ezúton kérem a szótár használóit, hogy a tévedésekre és hiányosságokra vonatkozó észrevételeiket, az esetleges magyarításra vonatkozó javaslataikat a következő címre juttassák el:

Kázmér Miklós, ELTE Őslénytani Tanszék, 1518 Budapest, Pf. 120.