Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

3. fejezet - Forrásmunkák

3. fejezet - Forrásmunkák

Alliquander ö., Szabó Gy. (szerk.) (1987): Bányászat II. Fluidumbányászat. Műszaki értelmező szótár 66. Akadémiai Kiadó, Budapest, 459 p.

Angol-magyar és magyar-angol kőzetmechanikai szótár (1966). Kézirat. Bányászati Kutató Intézet, Budapest, 105 p.

Anonymus (1980): Bányászati kutatási munkák és berendezések nevezéktani szótára. Orosz-angol-bolgár-magyar-mongol-német-lengyel-román-cseh. KGST Földtani Állandó Bizottság, Moszkva, 545 p.

Anonymus (1980): Mérnökgeodéziai nevezéktani szótár. Orosz-angol-bolgár-magyar-vietnami-spanyol-mongol-német-lengyel-román-szlovák-cseh-francia. Csehszlovák Geodéziai Szolgálat, Prága, Szovjet Geodéziai Szolgálat, Moszkva, 152 p.

Arkell, W.J., Tomkeieff, S.I. (1953): English Rock Terms, Chiefly Used by Miners and Quarrymen. Geoffrey Cumberlege, Oxford University Press, Oxford, 139 p.

Backhaus, K.-O. (1972): Technik-Wörterbuch Kristallografie. Englisch-deutsch-französisch-russisch. VEB Verlag Technik, Berlin, 132 p.

Bakos F. (1973): Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 927 p.

Báldi T. (1979): A történeti földtan alapjai. 2. kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 309 p.

Balla Z. (1984): Szerkezetföldtani továbbképző III. Szerkezeti formaelemek. Kézirat, 18 p.

Banks, H.P. (1970): Evolution and Plants of the Past. Fundamentals of Botany Series. Macmillan, London, 170 p.

Bárány N. (1961): Finommechanika, optika. Műszaki értelmező szótár 16. Terra, Budapest, 214 p.

Bates, R.L., Jackson, J.A. (eds.) (1980): Glossary of Geology. Second edition. American Geological Institute, Falls Church, Virginia, 751 p.

Bathurst, R.G.C. (1979): Diagenesis in carbonate sediments: a review. - Geologische Rundschau 68/3, 848-855, Stuttgart.

Biddle, K.T., Christie-Blick, N. (1985): Glossary (strike-slip deformation, basin formation and sedimentation). In Biddle, K.T., Christie-Blick, N. (eds.): Strike-Slip Deformation, Basin Formation and Deformation. - Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publication 37, 375-385, Tulsa, Oklahoma.

Bilkenroth, G., Schmidt, H. (Hrsg.) (1972): Dreizehnsprachiges Wörterbuch für Gebirgsmechanik. Deutsch-bulgarisch-englisch-französisch-polnisch-portugiesisch-rumänisch-russisch-schwedisch-serbo-kroatisch-spanisch-tschechisch-ungarisch. Akademie-Verlag, Berlin, 511 p.

Bogárdi J., Petrasovits I. (szerk.) (1980): Öntözési és vízrendezési értelmező szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 960 p.

Borlói A., Specziár A., Vagács G. (1987): Melléklet az orosz szövegű 13 nyelvű mérnökgeodéziai terminológiai szótárhoz. Földmérési és Távérzékelési Intézet, Budapest, 59 p.

Bulla B. (1954): Általános természeti földrajz II. Tankönyvkiadó, Budapest, 549 p.

Butzer, K.W. (1976): Geomorphology From the Earth. Harper and Row, New York, 463 p.

Butzer, K.W. (1986): A földfelszín formakincse. Gondolat, Budapest, 520 p. Fordította: Miczek Gy., Lóczy D.

Campbell, A.C. (1976): The Country Life Guide to the Seashore and Shallow Seas of Britain and Europe. The Hamlyn Publishing Group Limited, Feltham, Middlesex, 320 p.

Connor, J.J., Merriam, D.F. (1982): Glossary of statistical terms used in geology. In: Dietrich, R.V., Dutro Jr., J.T., Foose, R.M. (compilers): AGI Data Sheets for Geology in the Field, Laboratory and Office, pp. 40.1-40.4. American Geological Institute, Alexandria, Virginia.

Czelnai R., Szepesi D. (1986): Meteorológia. Műszaki értelmező szótár 56. Akadémiai Kiadó, Budapest, 596 p.

Császár G., Haas J. (szerk.) (1983): Magyarország litosztratigráfiai formációi. Magyar állami Földtani Intézet, Budapest. [poszter]

Csáti E. (szerk.) (1976): Többnyelvű kartográfiai automatizálási értelmező szótár. I-II. Kézirat. MéM Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal, Budapest, 575 p.

Csatkai D. (1976-1985): Hatnyelvű geodéziai szakszótár. I-V. Magyar nyelvű értelmezéssel (angol, eszperantó, francia, magyar, német, orosz). Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, Budapest, I: 322 p., II: 388 p., III: 374 p., IV: 343 p., V: 352 p.

Csobok V., Kindlovits P., Mistéth E. (1973): Ötnyelvű vízgazdálkodási szógyűjtemény I. Magyar-angol-francia-német-orosz. Vízügyi Dokumentációs és Tájékoztató Iroda, Budapest, 1087 p.

Csűrös Z. (szerk.) (1961): Kémia. Műszaki értelmező szótár 17-18. Terra, Budapest, 403 p.

Dale Seymour Publications (1988): Polyhedra. In: CABISCO Mathematics, Fall 1988, p. 13.

Dank V. (1983): Kőolajföldtan. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 508 p.

Directory of IUGS Bodies (1984). Episodes 7/4, p. 72, Ottawa

Elf-Aquitaine (1975): Essai de caractérisation sédimentologique des depôts carbonatés. I: éléments d’analyse; II: éléments d’interprétation. Elf-Aquitaine, Centre de Recherches de Boussens et de Pau, I: 173 p., II: 231 p.

Erdey-Grúz T. (szerk.)(1964-1968): Természettudományi Lexikon, 1-6. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete J. (1988): Trópusi talajok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 503 p.

Fink, M.H. (Red.) (1973): Mehrsprachiges Lexikon der Karst- und Höhlenkunde (Spelaeologie) (Entwurf). Deutsch-Francais-English-Italiano-Espanol-Slovenski-Romaneste-Magyar-Svenska. Internationale Spelaeologische Union, Kommission für Dokumentation, Subkommission für Terminologie.

Flügel, E. (1972): Mikrofazielle Untersuchungen in der alpinen Trias. Methoden und Probleme. - Mitteilungen der Gesellschaft für Geologie- und Bergbaustudenten 21, 9-64, Innsbruck.

Flügel, E. (1982): Microfacies Analysis of Limestones. Springer-Verlag, Berlin, 610 p.

A Föld és fejlődéstörténete (1975). Gondolat, Budapest, 1008 p.

Fülöp J., Császár G., Haas J., J. Edelényi E. (1975): A rétegtani osztályozás, nevezéktan és gyakorlati alkalmazásuk irányelvei. Magyar Rétegtani Bizottság, Budapest, 32 p.

Füst A., Fodor B., Rapp F., Somos L. (1986): Geostatisztikai értelmező szótár. Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, 61 p.

Gálos M., Greschik Gy. (1985): Kőzetmechanikai értelmező szótár. Központi Bányászati Fejlesztési Intézet, Budapest, 173 p.

Gary, M., McAfee Jr., R., Wolf, C.L. (eds.) (1972): Glossary of Geology. American Geological Institute, Washington, D.C., 805 p.

Géczy B. (1984): Őslénytan. Tankönyvkiadó, Budapest, 474 p.

Gillemot L. (1960): Mechanikai technológia I. Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat. Műszaki értelmező szótár 11. Terra, Budapest, 167 p.

Gozmány L. (1979): Vocabularium nominum animalium Europae septem linguis redactum I-II. Akadémiai Kiadó, Budapest, I: 1171 p., II: 1015 p.

Hedberg, H.D. (ed.) (1976): International Stratigraphic Guide. A Guide to Stratigraphic Classification, Terminology, and Procedure. Wiley, New York, 200 p.

Horn J., Káli Z. (1983): A földtani kutatások gazdaságtanának rövid terminológiai kézikönyve. Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, 227 p.

Horváth F. (1976): A szilárd Föld fizikája. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 240 p.

Jenkins, J.P., Smith, A.M. (1984): Thesaurus of Rock and Soil Mechanics Terms. Pergamon Press, Oxford, 62 p.

Johnson, J.H. (1961): Limestone-building Algae and Algal Limestones. Colorado School of Mines, Golden, Colorado, 297 p.

Kázmér M. (1985): Geológiai kisszótár. Angol-magyar és magyar-angol. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 386 p.

Kaebel, H., Thomas, A. (1973): Építésföldtani terminológiai szótár I-II. Orosz-bolgár-magyar-német-mongol-lengyel-román-orosz-cseh-angol. Akademie-Verlag, Berlin, I: XLVII + 403 p., II: XLVII + 255 p.

Kiss J. (1982): Ércteleptan I-II. Tankönyvkiadó, Budapest. I: 254 p., II: 731 p.

Koch S., Sztrókay K. I. (1967): Ásványtan I-II. 2., átdolgozott kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 903 p.

Kovács S. (1984): Beszámoló az IGCP 4. sz projektjének -(A Tethys régió triásza) és az IUGS Triász Albizottságának munkaértekezletéről. - Földtani Közlöny 114/1, 127-131, Budapest.

Kriván P. (1959): Mezozóos karsztosodási és karsztlefedési szakaszok, alsóbartoni sziklásparti jelenségek a Budai-hegységben. A szubgresszió fogalma. - Földtani Közlöny 89/4, 393-401, Budapest.

Kubovics I. (1973): Kőzetmikroszkópia. (Kőzetalkotó ásványok mikroszkópi vizsgálata). Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 367 p.

Lane, N.G. (1978): Life of the Past. Charles E. Merrill Publishing Company, Columbus, Ohio, 288 p.

Lapedes, D.N. (1978): McGraw-Hill Encyclopedia of the Geological Sciences. McGraw-Hill Book Company, New York, 915 p.

Lóczy D. (1989): Geomorfológiai szótár. Kézirat, 21 p.

A Magyar Földtani Bibliográfia összeállítása során alkalmazásra javasolt földtani tárgyszavak jegyzéke (1984). Kézirat. Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest.

Márton M. (1991): Tengervízzel fedett felszínek ábrázolása kisméretarányú térképeken. Kandidátusi értekezés tézisei. Budapest, 23 p.

Maxwell, W.G.H. (1968): Atlas of the Great Barrier Reef. Elsevier, Amsterdam, 258 p.

McKerrow, W.S. (ed.) (1978): The Ecology of Fossils - An Illustrated Guide. Duckworth, London, 383 p.

Ménes A. (1982): Angol-magyar, magyar-angol matematikai kifejezés- és szöveggyűjtemény. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 271 p.

Meskó A. (1989): Bevezetés a geofizikába. Tankönyvkiadó, Budapest, 510 p.

Milliman, J.D. (1974): Marine Carbonates. Springer-Verlag, Berlin, 375 p.

Molnár B. (1981): Szedimentológia I. Egyetemi jegyzet. József Attila Tudományegyetem, Földtani és őslénytani Tanszék, Szeged, 298 p.

Moritz, H., Török, T. (Hrsg.) (1970): Technik-Wörterbuch Spektroskopie-Spektralanalyse. English-Deutsch-Francais-Russisch-Espanol-Cesky-Polski-Magyar. VEB Verlag Technik, Berlin, 313 p.

Mosonyi E. (szerk.) (1959): Hidraulika és műszaki hidrológia. Műszaki értelmező szótár 3. Terra, Budapest, 156 p.

Mosonyi E. (szerk.) (1960): Vízerőművek és víziutak. Műszaki értelmező szótár 6. Terra, Budapest, 204 p.

Nagy E., Klár J. (szerk.) (1959): Angol-magyar műszaki szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 791 p.

Nagy Z. (szerk.) (1987): Vaskohászat. Műszaki értelmező szótár 61-62. Akadémiai Kiadó, Budapest, 661 p.

Nagymarosy A. (1981): Chrono- and biostratigraphy of the Pannonian Basin: A review based mainly on data from Hungary. - Earth Evolution Sciences 1/3-4, 183-194, Braunschweig.

Náray-Szabó I. (1973): Kristálytan. [Dr. Karl-Otto Backhaus: Kristallografie]. Magyar függelék. Akadémiai Kiadó, Budapest, 44 p.

Nyirkos I., Hatvani I. (1988): Angol-magyar, magyar-angol biológiai kifejezés- és szöveggyűjtemény. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 312 p.

Nyirkos I., Mojzes, J. (1986): Angol-magyar, magyar-angol kémiai kifejezés- és szöveggyűjtemény. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 269 p.

Országh L. (1974): Angol-magyar szótár I-II. 4. kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2342 p.

Országh L. (1982): Magyar-angol szótár I-II. 6. kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2159 p.

Palmer, A.R. (1983): The Decade of North American Geology 1983 Geologic Time Scale. - Geology 11/9, 503-504, 1 fig., Boulder, Colorado.

Palotás L. (szerk.) (1958): Építőanyagok. Műszaki értelmező szótár 1. Terra, Budapest, 174 p.

Pősze L., Molnár L. (1986): Angol-magyar, magyar-angol fizikai kifejezés- és szöveggyűjtemény. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 278 p.

Priszter Sz. (1983): Arbores fruticesque Europae. Vocabularium octolinguis redactum. Akadémiai Kiadó, Budapest, 42 + 300 p.

Rédey I. (szerk.) (1961): Általános geodézia. Műszaki értelmező szótár 13. Terra, Budapest, 216 p.

Rédey I. (szerk.) (1969): Földrajzi helymeghatározás. Műszaki értelmező szótár 29. Terra, Budapest, 154 p.

Reijers, T.J.A., Hsü, K.J. (1986): Manual of Carbonate Sedimentology. A Lexicographical Approach. Academic Press, London, xix + 302 p.

Sajkevics, A. A. (szerk.) (1984): Orosz-bolgár-magyar-spanyol-lengyel-román-cseh-angol tudományos-műszaki fordítási szótár. 68, 87 p.

Sebestyén Gy. (szerk.) (1976): Építőipar I. Hatások és tulajdonságok. Műszaki értelmező szótár 37. Akadémiai Kiadó, Budapest, 168 p.

Sebestyén Gy., Talabér J. (1977): Építőipar II. építőanyagok. Műszaki értelmező szótár 38. Akadémiai Kiadó, Budapest, 182 p.

Shipman, P. (1981): Life History of a Fossil. An Introduction to Taphonomy and Paleoecology. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 222 p.

Stegena L. (1988): Vetülettan. Tankönyvkiadó, Budapest, 221 p.

Stohl G. (1988): Biológiai szótár. Natura, Budapest, 148 p.

Straub F. B. (főszerk.) (1975-1978): Biológiai Lexikon I-IV. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Széchy K., Kézdi á. (szerk.) (1960): Alagutak, alapozás, földművek, talajmechanika. Műszaki értelmező szótár 10. Terra, Budapest, 250 p.

Székyné Fux V. (1974): A legfontosabb ásványok és kőzetek nevének helyes írásmódja. In: Erdey-Grúz T., Fodorné Csányi P. (szerk.): A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai III. Akadémiai Kiadó, Budapest, 55 p.

Szilas A.P. (szerk.) (1967): Kőolaj- és földgázbányászat. Műszaki értelmező szótár 28. Terra, Budapest, 139 p.

Szilvágyi I. Műszaki földtan. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 204 p.

Szurovy G. (ford.): Andrew D. Miall: Az üledékes medence-elemzés alapelvei. Springer-Verlag, New York, 1984. Kézirat, I-II. Geofizikai Kutató Vállalat, Budapest.

Tari G. (1991): Bevezetés a szekvencia sztratigráfiába. Kézirat. ELTE Geofizikai Tanszék, Budapest, 42 p.

Tarján G. (szerk.) (1964): Bányászat, Műszaki értelmező szótár 26. Terra, Budapest, 260 p.

Todd, A.H.J. (1982): Lexicon of Terms Relating to the Assessment and Classification of Coal Resources. Graham and Trotman Limited Publishers, London, 136 p.

Váczy C. (1980): Dictionar botanic poliglot. Latin-roman-englez-german- francez-maghiar-rus. Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1017 p.

Vadász E. (1955): Elemző földtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 516 p.

Vakarcs G., Tari G. (1993): A szeizmikus és szekvencia sztratigráfia alapfogalmainak magyarázata (értelmező szótára). - Magyar Geofizika (34. évfolyam, különszám), Továbbképző füzetek 1, 35-51, Budapest.

Visser, W.A. (ed.) (1980): Geological Nomenclature. English-Dutch-French-German-Spanish. Royal Geological and Mining Society of the Netherlands, Martinus Nijhoff, The Hague, 540 p.

V. Nagy I., Kertai A. (szerk.) (1988): Vízgazdálkodás. Műszaki értelmező szótár 67-68. Akadémiai Kiadó, Budapest, 516 p.

Vörös Á. (szerk.) (1978): Öntészet. Műszaki értelmező szótár 45-46. Akadémiai Kiadó, Budapest, 435 p.

Watt, A. (1982): Barnes and Noble Thesaurus of Geology. The Principles of Geology Explained and Illustrated. Barnes and Noble Books, New York, 192 p.

Wilson, J.L. (1975): Carbonate Facies in Geologic History. Springer-Verlag, Berlin, 471 p.

Zeman, O., Benes, K. a kolektív (1985): Anglicko-cesky geologicky slovník s rejstríkem ceskych názvu. 2. kiadás. Academia, Praha, 497 p.