Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

F

F

fabianite fabianit 6070

fabric szövet 6071

fabric analysis szöveti elemzés 6072

face fiatalodik (redő) 6073

face (kristály)lap; (kém) felület; (bány) vájvég, vágathomlok; (biol) arc 6074

face: cleavage ~ hasadási sík/lap 6075

face: coal ~ szénhomlok 6076

face: drift ~ vájvég, vágathomlok 6077

face: twin ~ ikersík, ikerfelület 6078

face-centred lattice lapcentrált rács 6079

face-centred lattice: base ~~ alapcentrált rács 6080

face cleats fővállap, fő elválási lap 6081

face frequency number (krist) lapszámosság 6082

face length (bány) fronthossz 6083

face normal (krist) lapnormális 6084

face pole (krist) lappólus 6085

face slip (bány) vállap, csúszási lap 6086

face symbol (krist) lapszimbólum 6087

facet (gem) fazetta 6088

faceted pebble éleskavics 6089

facet: wind-~ed stone éleskavics 6090

facial (biol) arc-, arci; felszíni 6091

facial fácies- (nem angol európai geológusok szóhasználatában) 6092

facial suture arcvarrat (trilobitáknál) 6093

facies fácies, kifejlődés 6094

facies change fáciesváltozás 6095

facies fauna fáciesfauna 6096

facies fossil fáciesfosszília 6097

facies map fáciestérkép 6098

facing (tekt) fiatalodási irány 6099

facing stone díszítőkő 6100

faciostratotype faciosztratotípus 6101

faecal pellet fekális pellet 6102

Fahlerz , fahlerz (ném) fakóérc 6103

fahlore (ném-ang) fakóérc 6104

fahlunite fahlunit [fálunit] 6105

failure törés; (mérn) tönkremenetel; (geomorf) szakadásfal 6106

failure: base ~ alaptörés 6107

failure: soil ~ talajtörés 6108

failure criterion (pl criteria törési feltétel, töréskritérium 6109

failure of soil talajtörés 6110

failure strain törési alakváltozás 6111

fairchildite fairchildit 6112

fair copy/draught/draft (térk) tisztázati rajz 6113

fairfieldite fairfieldit [ferfíldit] 6114

fair-weather runoff alapvízhozam 6115

fair weather wave base (normális időjárásra jellemző hullámbázis) 6116

fairy chimney földpiramis 6117

fairy stone staurolit (keresztiker); ( alluviális agyagok különös alakú konkréciója); (fosszilis tengeri sün); (kő nyílhegy) 6118

falcate ribbing sarlós bordázottság 6119

fall (bány) omlás; (hidr) apadás; esés, hajlás, lejtés 6120

fall: roof ~ fedüomlás, főteomlás 6121

falling star hullócsillag, meteor 6122

falling interference tints csökkenő interferenciaszínek 6123

falling stones (mérn, bány) pergés 6124

fall of ground (bány) omlás, szakadás, kitörés 6125

fall velocity ülepedési sebesség 6126

false bedding hamis rétegzés, álrétegzés 6127

false galena (szfalerit) 6128

false lapis (kékpát, lazulit) 6129

false topaz (citrin) 6130

falsification cáfolás, falszifikáció 6131

famatinite famatinit 6132

Famennian stage famenni emelet 6133

family (tax) család, família 6134

family of curves görbesereg 6135

fan legyező, hordalékkúp, törmelékkúp 6136

fan fold legyezőredő 6137

fan: basin floor ~ (szekv) fenéki kúp 6138

fan: cleavage ~ klivázslegyező 6139

fan: slope ~ (szekv) lejtőkúp 6140

fan apron törmeléklejtő 6141

fan cleavage klivázslegyező 6142

fan coral legyezőkorall 6143

fan corals szarukorallok, kéregkorallok (Gorgonaria) 6144

fancy cut (gem) fantáziacsiszolás 6145

fan delta legyeződelta 6146

fan fold legyezőredő 6147

fanglomerate fanglomerátum 6148

fan mussels sonkakagylók (Pinnidae) 6149

farm road (térk) dűlőút 6150

farringtonite farringtonit 6151

fascicular nyalábszerű 6152

fasciculate nyalábszerű (korall); elágazó (borda ammonitán) 6153

fashioned stone faragott kő 6154

fassaite fassait (fasszait] 6155

Fassanian stage fassai emelet 6156

fastigate fastigált 6157

fat clay kövér/zsíros agyag 6158

fat coal zsírkőszén 6159

faujasite faujasit [fozsazit] 6160

fault (krist) hiba; (tekt) törés, vető 6161

fault: basculating ~ eltolódás 6162

fault block (törések által határolt tömb) 6163

fault breccia vetőbreccsa 6164

fault crevice vetőhasadék 6165

fault dam spring vetőforrás 6166

fault displacement törésmenti elmozdulás 6167

faulted mountains röghegység 6168

fault gouge vetőagyag 6169

faulting törés, vetődés (folyamat) 6170

faulting: block ~ rögös vetődés 6171

fault line törés nyomvonala 6172

fault of periodicity (krist) periodicitási hiba 6173

fault plane törési sík, vetősík 6174

fault propagation törés terjedése 6175

fault scarp töréslépcső 6176

fault set törésraj, vetőraj 6177

fault system törésrendszer, vetőrendszer 6178

fault tectonics töréses tektonika 6179

fault trace törés nyomvonala 6180

fault water hasadékvíz 6181

fault zone törészóna, vetőzóna 6182

fauna (pl faunae, faunas állatvilág, fauna 6183

faunal fauna- 6184

faunal province faunaprovincia 6185

faunistic faunisztikai 6186

faunula kis fauna, faunula 6187

faunule kis fauna, faunula 6188

fauserite fauserit [fauzerit] (epsomit) 6189

faustite faustit [fausztit] 6190

fayalite fayalit [fajalit] 6191

feather: sea ~s tengeri liliomok (Crinoidea) 6192

feather alum alunogén; halotrichit 6193

feather-duster worms legyezőférgek (Sabellidae) 6194

feather-stars úszó tengerililiomok (Comatulidae) 6195

feature of terrain terepalakulat 6196

feather ore tollérc, plumozit; jamesonit 6197

feature: karst ~s karsztos formák, karsztformák 6198

fecal pellet fekális pellet 6199

fedorite fjodorit 6200

feeder mellékág (vízfolyásé), mellékfolyó; (vulk) magmacsatorna, kürtő, tápcsatorna; (áll) -faló (vmivel táplálkozó) 6201

feeder: detritus ~ üledékfaló, detrituszfaló 6202

feeder: filter ~ szuszpenziófaló, filtráló 6203

feeding ground vízgyűjtő (terület) 6204

feldspar földpát 6205

feldspar: glassy ~ szanidin 6206

feldspath földpát 6207

feldspathic földpátos, földpát- 6208

feldspathic sandstone földpátos homokkő 6209

feldspathide földpátpótló 6210

feldspathization földpátosodás 6211

feldspathoid földpátpótló 6212

fell fjell 6213

felled forest (térk) kivágott erdő 6214

Fels , fels (ném) szirt (metamorf kőzet) 6215

Felsenmeer , felsenmeer (ném) kőtenger 6216

felsic felzikus 6217

felsite felzikus kőzet, felzit 6218

felsitic felzites 6219

felsobanyite felsőbányait 6220

felsöbanyite felsőbányait 6221

felsophyre felzofír 6222

felspar földpát 6223

felspathoid földpátpótló 6224

femic fémikus 6225

femur combcsont 6226

fen láp 6227

fence diagram kerítésdiagram 6228

fender szénláb, pillér 6229

fenestral fabric lyukacsos/fenesztrális szövet 6230

fenêtre (fr tekt) ablak 6231

fenite fénit 6232

fenitization fénitesedés 6233

fen soil alláp 6234

Fenster , fenster (ném tekt) ablak 6235

ferberite ferberit 6236

ferganite fergánit 6237

ferghanite fergánit 6238

fergusonite fergusonit [ferguszonit] 6239

fermium fermium 6240

fermorite fermorit 6241

fern páfrány 6242

fernandinite fernandinit 6243

ferns: age of ~ harasztok/páfrányok kora (pennszilvániai, későkarbon) 6244

ferrazite ferrazit 6245

ferrian ferri-, vas(III)- 6246

ferric ferri-, vas(III)- 6247

ferric compound ferri-vegyület 6248

ferricopiapite ferricopiapit 6249

ferric oxyde vas(III)-oxid 6250

ferricrete vasas kéreg, vaskéreg (talajban) 6251

ferricrust vaskéreg 6252

ferrierite ferrierit 6253

ferriferous vasas, vastartalmú (ásvány, kőzet) 6254

ferrimolybdite ferrimolibdit 6255

ferrinatrite ferrinátrit 6256

ferrimagnetism ferrimágnesség 6257

ferrisymplesite ferriszimplezit 6258

ferrisicklerite ferrisicklerit 6259

ferrite ferrit 6260

ferritungstite ferritungsztit 6261

ferroactinolite ferroaktinolit 6262

ferroan ferro-, vas(II)- 6263

ferroaxinite ferroaxinit 6264

ferroan calcite vas(II)-tartalmú kalcit, vasas kalcit, ferrokalcit 6265

ferroan dolomite vasas dolomit, vas(II)-tartalmú dolomit 6266

ferrobasalt ferrobazalt 6267

ferrobustamite ferrobusztamit 6268

ferrocarpholite ferrokarfolit 6269

ferrocolumbite ferrokolumbit 6270

ferrocopiapite ferrocopiapit (copiapit) 6271

ferrodiorite ferrodiorit 6272

ferrodolomite ferrodolomit 6273

ferroelectric ferroelektromos 6274

ferroelectricity ferroelektromosság 6275

ferrogabbro ferrogabbró 6276

ferrohexahydrite ferrohexahidrit 6277

ferrohortonolite ferrohortonolit 6278

ferromagnesian mineral vas-magnézium-ásvány 6279

ferromagnetic ferromágneses 6280

ferromagnetism ferromágnesség 6281

ferromanganese ferromangán 6282

ferroselite ferroszélit 6283

ferrosilite ferroszilit 6284

ferrospinel ferrospinell (hercinit) 6285

ferrotantalite ferrotantalit (tantalit) 6286

ferrous ferro-, vas(II)- 6287

ferrous compound ferro-vegyület 6288

ferrous oxyde vas(II)-oxid 6289

ferruccite ferruccit [ferruccsit] 6290

ferruginous vas-, vasas 6291

ferrum vas 6292

fersilicite ferszilicit 6293

fersmanite ferszmanit 6294

fertility termékenység, fertilitás 6295

fervanite fervanit 6296

Feuerstein , feuerstein (ném) tűzkő 6297

fibre szál, rost; (növ) fonal 6298

fibre axis (krist) száltengely, rosttengely 6299

fibre structure szálszerkezet, rostszerkezet 6300

fibroblastic fibroblasztos 6301

fibrocrystalline fibrokristályos 6302

fibroferrite fibroferrit 6303

fibrolite fibrolit (szillimanit) 6304

fibrous rost-, rostos, szálas 6305

fibrous coal fuzit 6306

fibrous fracture rostos töret/törés 6307

fibrous gypsum rostos gipsz 6308

fibrous habit szálas/rostos termet 6309

fibrous ice tűs jég 6310

fibrous peat rostos tőzeg 6311

fibrous pyrite hajkovand, millerit 6312

fibrous serpentine krizotil 6313

fibrous structure (krist) szálszerkezet, rostszerkezet 6314

fichtelite fichtelit 6315

fiducial limits megbízhatósági határok 6316

fiedlerite fiedlerit [fídlerit] 6317

field mező, tér, tartomány, test; terep 6318

field: block ~ kőtenger 6319

field: boulder ~ kőfolyás 6320

field: oil ~ olajmező 6321

field capacity szabadföldi/természetes vízkapacitás 6322

field extension well körülhatároló kutatófúrás, szegélyfúrás, lehatároló fúrás 6323

field geology terepi geológia 6324

field intensity térerősség 6325

field map felvételi térkép(lap) 6326

field method terepi kutatási módszer 6327

field moisture szabadföldi nedvességtartalom 6328

field of force erőtér 6329

field of view látótér, látómező 6330

field of view stop látómezőblende 6331

field period terepi szezon, terepszezon 6332

field sheet (térk) felmérési lap 6333

field sketch (térk) terepvázlat 6334

field stop (opt) látómezőblende 6335

field test (mérn) helyszíni kísérlet 6336

field trip kirándulás; terepi tanulmányút 6337

field work terepi munka 6338

fiery atmosphere sújtólég 6339

fiery seam gázos telep 6340

fifth order cycle ötödrendű ciklus 6341

fighting conch tőröscsiga (Strombus pugilis) 6342

figure: axial ~ tengelykép 6343

figure: blow ~ (krist) ütési idom/alakzat 6344

figure: interference ~ tengelykép 6345

figure of the Earth földalak, a Föld alakja 6346

figure of the plane poles (krist) lappólusalakzat 6347

figure stone agalmatolit 6348

filament rost, szál, filamentum 6349

file shell ráspolykagyló (Lima lima) 6350

filial population utódnemzedék, filiális populáció 6351

filibranchs sorosfogúak (Taxodonta) 6352

filiform (ásv) hajszerű 6353

fill tömedék; feltöltés; töltőanyag 6354

fill: clay ~ agyagmag (töltésben) 6355

fill: rock ~ kőrakat, kőtöltés, kőhányás 6356

fill: valley ~ völgykitöltés 6357

filler töltőanyag, füller 6358

filling (kőz) kitöltés (pl. üregben);(bány) tömedékelés 6359

filling factor (krist) kitöltési tényező 6360

filling material töltőanyag, tömedékanyag 6361

filling up feltöltődés 6362

fillowite fillowit [filóit] 6363

fill terrace folyóterasz 6364

film: ice ~ hártyajég 6365

filter szűrő, filter 6366

filter bed szűrőágy 6367

filter blanket ágyazat, szűrőágyazat 6368

filter cake iszaplepény 6369

filter drain szűrőágyazat 6370

filter feeder szuszpenziófaló, filtráló 6371

filter-grading law szűrőszabály 6372

filtering szűrés 6373

filtering paper szűrőpapír 6374

filtering stone szűrőkő 6375

filtering tube szűrőcső 6376

filtering well mesh kútszövet, vakszövet 6377

filter paper szűrőpapír 6378

filter press iszapprés 6379

filter-well szűrőkút 6380

filtrate szüredék, szűrlemény, filtrátum 6381

filtrate: mud ~ iszapszüredék 6382

filtration (kém) szűrés; (hidr) szivárgás, szűrés, filtráció; (olaj) kiszűrődés 6383

filtration: mud ~ iszapelárasztás (fúrásban) 6384

filtration coefficient szivárgási tényező, k-tényező 6385

filtration spring szivárgó forrás 6386

final report zárójelentés 6387

finch pinty 6388

find lelet 6389

find of ore érclelet 6390

fine finom, finom- 6391

fine crack hajszálrepedés 6392

fine-grained finomszemcsés, finomszemű 6393

fine structure finomszerkezet 6394

finger coal természetes koksz 6395

finger lake nyelvmedence-tó 6396

finiglacial későglaciális 6397

finnemanit finnemanit 6398

fin shells sonkakagylók (Pinnidae) 6399

fiord fjord 6400

fire tűz (drágakőé) 6401

fireball tűzgömb (meteor) 6402

fire clay, fireclay tűzállóagyag; samott 6403

fireclay brick samott-tégla 6404

fire curtain lávafüggöny 6405

firedamp sújtólég 6406

fire flood tűzelárasztás 6407

fire fountain lávaszökőkút 6408

fire marble (lumasella-tartalmú, irizáló, sötét mészkő) 6409

fire opal tűzopál 6410

firestone tűzkő 6411

form rock összeálló kőzet 6412

firn csonthó, firn 6413

firnification firnesedés 6414

firn line firnvonal 6415

first bottom vízi/nagyvízi meder 6416

first-order pinacoid első fajta véglap (triklin) 6417

first-order prism elsőrendű prizma (tetragonális, hexagonális); első fajta prizma (rombos, monoklin) 6418

first order red elsőrendű vörös 6419

first order transformation elsőrendű fázisátalakulás 6420

firth keskeny tengerág, fjord, öböl; förde 6421

fischesserite fischesserit [fisesszerit] 6422

fish: butterfly ~ vakondrák (Callianassidae) 6423

fishes: age of ~ halak kora (szilur-devon) 6424

fish-eye stone apofillit 6425

fishing (fúrás) mentés 6426

fishing hook (fúrás) állítóhorog 6427

fishing job (fúrás) mentés 6428

fishing tap mentőtüske, mentőtőr 6429

fishing tool mentőszerszám 6430

fish kill halpusztulás 6431

fishtail bit halfarkú fúró 6432

fishtail structure szétseprűződés (kőszéntelepé) 6433

fissile hasadó, hasítható 6434

fission bomlás (izotópoké) 6435

fission track hasadványnyom, fission track 6436

fission-track dating fission-track kormeghatározás 6437

fissure hasadék, diaklázis 6438

fissure cave hasadékbarlang 6439

fissured hasadékokkal átjárt, hasadozott 6440

fissure detection hasadékdetektálás, repedésdetektálás 6441

fissured formation repedezett tárolókőzet 6442

fissure eruption hasadékkitörés 6443

fissure filling hasadékkitöltés, repedéskitöltés 6444

fissure water hasadékvíz 6445

fit: line of best ~ legjobb illeszkedés vonala 6446

fitting illesztés 6447

fitting: error of ~ illesztés hibája 6448

five-axis öttengelyű 6449

fivefold radial symmetry ötsugaras szimmetria 6450

fix (geod) alsórendű alappont 6451

fixed dune kötött bucka 6452

fixed form (krist) határozott forma 6453

fixed ground water kötött talajvíz 6454

fixed point (geod) alappont 6455

fixed star (geod) állócsillag 6456

fixism fixizmus 6457

fixist fixista 6458

fizelyite fizélyit [fizéliit] 6459

fjeld fjell 6460

fjord fjord 6461

flag tipegőkő; (réteglap mentén elváló csillámos homokkő) 6462

flagella (sing flagellum (áll) ostor 6463

flagellate ostoros 6464

flagellated chamber ostoros kamra (szivacsoknál) 6465

flagellum (pl flagella (áll) ostor 6466

flagpole (geod) kitűzőrúd 6467

flagstaffite flagstaffit [fleksztafit] 6468

flagstone lemezes kő, burkolókő, tipegőkő; (réteglap mentén elváló csillámos homokkő) 6469

flake (ásv) pikkely 6470

flake (off) pereg, leválik, lehull, lepattan (bányában kőzetszilánk) 6471

flame coal lángkőszén 6472

flame coal: long ~~ hosszúlángú kőszén 6473

flame photometer lángfotométer 6474

flame photometry lángfotometria 6475

flame structure (szed) lángszerkezet 6476

Flandrian stage flandriai emelet 6477

flank: reef ~ zátonylejtő 6478

flare (lefúvató) fáklya 6479

flare: solar ~ napkitörés 6480

flaser (szed) flázer 6481

flaser bedding flázeres rétegzés 6482

flash flood hirtelen árhullám 6483

flash point lobbanáspont 6484

flashy stream heves vízjárású folyó 6485

flask lombik 6486

flat síkság 6487

flat: delta ~s deltasíkság 6488

flat: mud ~ iszapsíkság, iszapos lapály, watt 6489

flat: reef ~ zátonyplató 6490

flat bog alláp, réti láp, síkláp 6491

flattened lapított, lapos 6492

flattening lapultság 6493

flatworm laposféreg 6494

flaw hiba 6495

flax: mountain ~ (azbesztváltozat) 6496

flèche d'amour (rutil (szagenitrácsban); szagenites kvarc) 6497

Fleckschiefer , fleckschiefer (ném) foltospala 6498

Fleckenschiefer , fleckenschiefer (ném) foltospala 6499

fleischerite fleischerit 6500

flesh eating animal húsevő/ragadozó állat 6501

flexibility hajlékonyság 6502

flexible hajlítható, hajlékony 6503

flexible silver ore sternbergit 6504

flexing vonszolódás 6505

flexural flexúra- 6506

flexural fold térdránc, flexúra 6507

flexure flexúra, (redő)csukló 6508

flightless röpképtelen 6509

flight trajectory műholdpálya 6510

flinkite flinkit 6511

flint tűzkő (írókrétában) 6512

flint glass flintüveg 6513

floating úszás, lebegés; flotálás 6514

floating debris uszadék 6515

floating dredge úszókotró 6516

floating island úszó sziget 6517

floatings (pl) uszadék 6518

floatstone floatstone [floutszton] 6519

flocculate koagulál, csomósodik, pelyhesedik 6520

flocculation koagulálás, pelyhesedés, flokkulálás 6521

flocculation limit flokkulációs/pely-hesedési határ 6522

floccule (talaj) pelyhecske 6523

flocculent structure pehelyszerkezet (agyagé) 6524

floe: ice ~ jégtábla 6525

floe calcite kalcithártya, tutaj (barlangban, víz felszínén) 6526

flood áradás, árvíz; dagály, dagályáramlás 6527

flood basin árvízi lapály 6528

flood bed árvízi meder 6529

flood catchment area hullámtér 6530

flood channel dagálymeder 6531

flood discharge árvízi hozam 6532

flooded elöntött; árvízi, öntésterületi 6533

flooded mine elfulladt bánya 6534

flood-free bank magaspart 6535

flooding (fúrás) elárasztás; (bány) elfullasztás 6536

flooding: gas ~ gázelárasztás 6537

flooding: water ~ vízbesajtolás 6538

flooding surface elöntési felszín 6539

flooding surface: maximum ~~ (szekv) maximális/legnagyobb elöntés felszíne 6540

floodland ártér, árterület 6541

flood level árvízszint 6542

flood mark árvízjel, árvíznyom 6543

flood plain ártér, árterület 6544

flood plain: active ~~ hullámtér 6545

flood-plain sediment ártéri üledék 6546

flood plane árvízszint 6547

flood tide (növekvő) dagály 6548

flood-tide current dagályáramlás 6549

flood water árvíz 6550

flood water level árvízszint 6551

flood wave árhullám 6552

floor (bány) fekü, vágattalp 6553

floor: rock ~ hordalékfekü 6554

floor: sea ~ tengerfenék 6555

floor: valley ~ völgytalp 6556

floor break (fejtés okozta) fekürepedés 6557

floor heave talpduzzadás, felboltozódás 6558

floor-lift talpduzzadás, felboltozódás 6559

floorman (fúrás) kulcsos 6560

floor of working vágattalp 6561

flora flóra, növényzet, növényvilág 6562

floral leaf viráglevél 6563

floral province flóraprovincia 6564

florencite florencit 6565

floristic florisztikai 6566

flos ferri (lat) vasvirág (aragonit) 6567

flotation flotálás 6568

flotation agent flotáló reagens 6569

flour: fossil ~ diatomaföld 6570

flour: rock ~ kőpor, kőliszt; (mérn) kőzetliszt 6571

flow folyás, áramlás 6572

flow kifolyik, kitér (kőzet) 6573

flow: base ~ alapvízhozam 6574

flow: bed ~ mederáramlás 6575

flow: channel ~ medervízhozam 6576

flow: water ~ vízhozam 6577

flowage zone folyásos szakasz 6578

flow breccia lávabreccsa 6579

flow cast terheléses szerkezet 6580

flow chart folyamatábra 6581

flow cleavage folyási klivázs 6582

flow equation áramlási egyenlet 6583

flower animals virágállatok (Anthozoa) 6584

flowering plant virágos növény 6585

flowering plants zárvatermők (Angiospermae) 6586

flower structure virágszerkezet 6587

flow failure (mérn) talajfolyás 6588

flow fold folyási redő 6589

flow gradient áramlási gradiens 6590

flowing artesian well felszálló ártézi kút 6591

flowing production felszálló termelés 6592

flowing water folyóvíz 6593

flowing well szabadonszökő/felszálló kút 6594

flow rate (olaj)hozam 6595

flow section átfolyási szelvény 6596

flow slide (mérn) talajfolyás 6597

flowstone cseppkőkéreg, cseppkőbekérgeződés 6598

flow structure folyásos/folyási szerkezet 6599

flow through (olaj) átfejtődés 6600

flow velocity áramlási sebesség 6601

flow well szabadonszökő/felszálló kút 6602

fluction: soil ~ talajfolyás 6603

fluellite fluellit 6604

fluid folyadék, fluidum 6605

fluid: reservoir ~ rétegtartalom 6606

fluidal texture folyásos szövet 6607

fluid flow folyadékáramlás 6608

fluid inclusion folyadékzárvány 6609

fluidized flow folyósodás 6610

fluidization elfolyósodás, fluidizáció 6611

fluidized sediment flow üledékfolyósodás 6612

fluid loss formation (fúrás) iszapveszteséges formáció 6613

fluid withdrawal: forced ~~ erőltetett folyadéktermelés 6614

fluoborite fluoborit 6615

fluocerite fluocerit 6616

fluor fluorit 6617

fluorapatite fluorapatit 6618

fluoresce fluoreszkál 6619

fluorescein(e) fluoreszcein 6620

fluorescence fluoreszkálás, fluoreszcencia 6621

fluoride: hydrogen ~ hidrogénfluorid, folysav 6622

fluorine fluor 6623

fluorite fluorit 6624

fluorspar folypát (fluorit) 6625

flush: mud ~ (fúrás) öblítőfolyadék, öblítőiszap, öblítőzagy 6626

flushed zone (fúrás) elárasztott öv/zóna, kimosott/kisepert zóna 6627

flushing (fúrás) öblítés; (bány) iszapolás; befolyás (omladéké) 6628

flush joint öblítőfej 6629

flute rovátka 6630

flute cast örvényzseb 6631

flute mark örvényzseb 6632

fluting rovátkolás 6633

fluvial folyóvízi, fluviális 6634

fluvial erosion folyóerózió 6635

fluvial features folyóvízi formák 6636

fluvial platform völgyváll 6637

fluviatile folyóvízi, fluviális 6638

fluvioeolian fluvioeolikus 6639

fluvioglacial fluvioglaciális 6640

fluviolacustrine fluviolakusztris 6641

fluviology folyótan, fluviológia 6642

fluviomarine fluviomarin 6643

fluviomorphology folyóalaktan 6644

fluvioterrestrial fluvioterresztrikus 6645

fluxion texture folyásos szövet 6646

fluxoturbidite fluxoturbidit 6647

fly ash pernye, porszénhamu 6648

flysch flis 6649

foam hab 6650

foam: earth ~ afrit 6651

foam: sea ~ tajtékkő; szepiolit 6652

foaming earth afrit 6653

foamy lava habláva 6654

focal depth fészekmélység 6655

focal distance gyújtótávolság, fókusztávolság 6656

focal mechanism fészekmechanizmus 6657

focal plane gyújtósík, fókuszsík 6658

focal point gyújtópont, fókusz 6659

focus (pl foci, focuses (opt) gyújtópont, fókusz; (szeiz) fészek, hipocentrum 6660

focus élesre állít, fókuszál 6661

focusing élesre állítás, fókuszálás 6662

focusing lens gyűjtőlencse 6663

foid földpátpótló 6664

fold redő, gyűrődés 6665

fold gyűr 6666

fold axis redőtengely 6667

fold belt orogén öv, gyűrt öv 6668

folded gyűrt 6669

folding gyűrődés (a folyamat) 6670

folding redőzöttség 6671

folding phase gyűrődési fázis 6672

fold tectonics gyűrődéses tektonika 6673

foliage lombkorona, levélzet 6674

foliage-leaf lomblevél 6675

foliate palás, palásodott 6676

foliated palás, palásodott 6677

foliation palásság, foliáció 6678

follow (bány) utánhull (fedő) 6679

food chain élelemlánc, táplálkozási lánc 6680

food pyramid élelemlánc 6681

food web élelemlánc 6682

fool's gold (pirit, kalkopirit) 6683

footage fúrási teljesítmény 6684

foot bridge (térk) bürü, gyaloghíd 6685

footing (mérn) alaptest 6686

footnote lábjegyzet 6687

foot screw talpcsavar 6688

foot-slope lejtőláb 6689

footwall fekü, feküoldal 6690

foram (biz) foraminifera, foramcsi 6691

foramen (pl foramina (biol) nyílás, lyuk, foramen 6692

foraminifer foraminifera 6693

foraminiferal foraminifera-, foraminiferás 6694

forbesite forbesit [forbzit] (sztilbit)rec 6695

forced fluid withdrawal erőltetett folyadékkitermelés 6696

forced production erőltetett termelés 6697

ford gázló 6698

fording gázló 6699

forearc basin ívelőtti medence 6700

forecast előrejelzés, prognózis 6701

forecasting előrejelzés 6702

foredeep előmélyedés 6703

foredune buckakezdemény 6704

forehead homlok 6705

foreland előtér 6706

foreman: drilling ~ főfúrómester 6707

forensic geology törvényszéki/igazság-ügyi földtan 6708

forereef zátonyelőtér 6709

foreset beds homlokrétegek 6710

foreshock előrengés 6711

foreshore belső partszegély, árapályöv 6712

foresight (geod US) előreirányzás 6713

foresight (opt) célgömb 6714

forest coverage erdőborítottság 6715

forestepping (szekv) előrelépő 6716

form (kristály)forma 6717

form (áll tax) forma 6718

formal unit (rétegt) hivatalos egység 6719

formanite formanit 6720

formation képződmény, formáció; képződés, keletkezés 6721

formation: heat of ~ képződési hő 6722

formation: twin ~ ikerképződés, ikresedés 6723

formation fluid rétegtartalom 6724

formation pressure rétegnyomás 6725

formation temperature telephőmérséklet 6726

formation test rétegvizsgálat 6727

formation tester formációvizsgáló 6728

formation treating/treatment rétegkezelés 6729

form energy alakenergia 6730

form genus formanemzetség, alaknemzetség 6731

formic hangyasavas 6732

formic acid hangyasav 6733

formula (pl formulae, formulas képlet, formula 6734

fornacite fornacit 6735

forsterite forsterit [forszterit] 6736

forward sight (geod GB) előreirányzás 6737

foshagite foshagit [foszhágit] 6738

fossil ősmaradvány, fosszília; fosszilis, ásatag 6739

fossil: index ~ vezérkövület, indexfosszília 6740

fossil community fosszilis életközösség, paleokommunitás 6741

fossil copal kopalit 6742

fossil flour diatomaföld 6743

fossiliferous ősmaradványtartalmú, faunás 6744

fossilisation (GB), fossilization (US) fosszilizálódás, fosszilizáció 6745

fossilize fosszilizál 6746

fossilized fosszilis, fosszilizálódott 6747

fossil karst paleokarszt 6748

fossil record ősmaradványanyag, őslénytani anyag; (átv) őslénytani/fosszilis dokumentáció (az ősmaradványok összessége) 6749

fossil wax földiviasz, ozokerit 6750

foul gas kezeletlen gáz, nyers gáz, kútfejgáz 6751

foundation (mérn) alapozás, alap 6752

foundation soil (mérn) altalaj 6753

foundry sand öntödei homok 6754

fountain forrás 6755

fountain: fire ~ lávaszökőkút 6756

four-axis négytengelyű 6757

four-fold axis négyfogású tengely, tetragír 6758

four-fold gyroide négyfogású forgási inverziós tengely, tetragiroid 6759

four-fold rotatory inverter négyfogású forgási inverziós tengely, tetragiroid 6760

fourmarierite fourmarierit [furmariéit] 6761

four-member index négytagú/hexagonális index 6762

fourth order cycle negyedrendű ciklus 6763

fourth-order pinacoid negyedik fajta véglap (triklin) 6764

fourth-order prism negyedik fajta prizma (monoklin) 6765

fowlerite fowlerit [faulerit] 6766

foyaite foyait [fojait] 6767

fraction töredék, törtrész, hányad; frakció; tört, törtszám 6768

fractional crystallization frakcionált kristályosodás 6769

fractionation frakcionálódás 6770

fractionation factor megoszlási tényező 6771

fracture törés; törik 6772

fracture cleavage törési klivázs 6773

fractured törött 6774

fracture pattern töréskép 6775

fracture porosity töréses/repedezett porozitás 6776

fracture strength törési szilárdság 6777

fracture zone (óceáni) törésöv 6778

fracturing (tekt) (el)törés; (fúrás) rétegrepesztés 6779

fragment töredék; (tekt) fragmentum 6780

fragmentary töredékes 6781

fragmentation aprózódás 6782

fraipontite fraipontit [frepontit] 6783

framboid framboid 6784

frame (bány) keretácsolat 6785

frame: inertial ~ inerciarendszer 6786

frame: reference ~ system vonatkoztatási rendszer 6787

frame-builder organism vázépítő szervezet (zátonyokban) 6788

frame of reference vonatkoztatási rendszer 6789

framestone framestone 6790

frame support (bány) keretácsolat 6791

framework silicate állványszilikát, tektoszilikát 6792

francevillite francevillit [franszvillit] 6793

francium francium 6794

franckeite franckeit [frankeit] 6795

francolite frankolit (karbonát-fluorapatit) 6796

frankdicksonite frankdicksonit 6797

franklinite franklinit 6798

Frasnian stage frasni emelet 6799

frazil ice kásajég 6800

freboldite freboldit 6801

free air anomaly szabadlevegő-anomália 6802

freedom: degree of ~ szabadságfok 6803

free energy szabadenergia, munkafüggvény 6804

free enthalpy szabadentalpia, Gibbs-függvény 6805

free fall drilling lüktető fúrás 6806

free flow szabad felszínű áramlás 6807

free gas szabadgáz 6808

free gold termésarany 6809

free-living echinoderms nyeletlen tüskésbőrűek (Eleutherozoa, Echinozoa) 6810

free prospecting zártkutatmány 6811

free surface szabad/nyílt (víz)felszín/(víz)tükör, szabad tükör 6812

freestone (finomszemcsés, könnyen fűrészelhető homokkő v. mészkő) 6813

free valency szabad vegyérték 6814

freeze and thaw disintegration fagyaprózódás 6815

freeze-thaw action fagyhatás 6816

freeze-thaw alternation fagyváltozékonyság 6817

freezing (meg)fagyás 6818

freezing: heat of ~ fagyáshő 6819

freezing front fagyáshatár 6820

freezing heat fagyási hő 6821

freezing nucleus kifagyási mag 6822

freezing point (met, kém) fagyáspont, fagypont; (koh) dermedéspont 6823

freezing resistance fagyállóság 6824

freezing zone (talaj) fagyzóna 6825

freibergite freibergit 6826

freieslebenite freieslebenit [frejeszlébenit] 6827

French drain szivárgó, drén 6828

frequency gyakoriság; frekvencia 6829

frequency: angular ~ körfrekvencia 6830

frequency: class ~ osztályköz-gyakoriság 6831

frequency: cumulative ~ kumulatív gyakoriság 6832

frequency curve gyakorisági görbe, haranggörbe 6833

frequency distribution gyakorisági eloszlás 6834

frequency filtering frekvenciaszűrés 6835

frequency function gyakorisági függvény 6836

frequency polygon gyakorisági poligon 6837

frequency range frekvenciatartomány 6838

frequency table gyakorisági táblázat 6839

fresh (mn) üde; (fn) édesvíz; áradás 6840

freshening sótalanítás (vízé) 6841

freshet áradás 6842

freshly quarried sand (önt) bányanedves homok 6843

fresh water, freshwater édesvíz 6844

fresh water mud édesvíz közegű öblítőiszap 6845

fresh-water snails ülőszemű tüdőscsigak (Basommatophora) 6846

fresnoite fresnoit [freznoit] 6847

friable (kőz) porló, morzsálódó; (talaj) morzsalékos, morzsalékony 6848

friable rock morzsalékos kőzet 6849

friction súrlódás 6850

friction: angle of ~ súrlódási szög 6851

frictional force súrlódási erő 6852

friction angle súrlódási szög 6853

friction breccia dörzsbreccsa 6854

friction coefficient (fiz) súrlódási együttható; (hidr) ellenállási tényező 6855

friction cracks (gleccseraljzat repedései) 6856

friction layer súrlódási réteg; planetáris határréteg 6857

friction loss (hidr) áramlási veszteség 6858

friedelite friedelit [frídelit] 6859

frilled file shell ráspolykagyló (Lima lima) 6860

fringe water kapilláris víz 6861

fringing reef szegélyzátony 6862

frit (barna v. fehér vasas homokkő) 6863

fritzscheite fritzscheit [friccseit] 6864

frohbergite frohbergit [fróbergit] 6865

frolovite frolovit 6866

frondelite frondelit 6867

front: reef ~ zátonyhomlok, zátonyfront 6868

front: weathering ~ málláshatár 6869

frontal moraine végmoréna, homlokmoréna 6870

front face fejtési homlok 6871

front-gilled snails elöl-kopoltyúsok (Prosobranchiata) 6872

front lens frontlencse 6873

frontline of crystallization krisztallizációs/kristályosodási front 6874

front pinacoid az első véglap (triklin, monoklin, rombos) 6875

froodite froodit [frudit] 6876

frost dér, fagy 6877

frost: glazed ~ ónos eső 6878

frost action fagyhatás 6879

frost boundary fagyhatár 6880

frost crack fagyrepedés 6881

frost damage fagykár 6882

frost flower jégvirág 6883

frost-free period fagymentes időszak 6884

frost hardiness fagyállóság 6885

frost heave fagypúp; fagyemelkedés 6886

frost heaving felfagyás, fagyemelés 6887

frost killing felfagyás 6888

frost line fagyhatár 6889

frost mound hidrolakkolit 6890

frost-pattern soil fagymintás talaj 6891

frost penetration fagymélység 6892

frost point dérpont 6893

frost proof fagyálló 6894

frost-proof depth fagyhatár 6895

frost resistance fagyállóság 6896

frost-riven fagyrepesztéses 6897

frost-shattered fagyrepesztéses 6898

frost shattering fagyaprózódás, fagyrepesztés 6899

frost splitting fagyrepesztés 6900

frost susceptible fagyveszélyes (talaj) 6901

frost temperature (met) dérpont 6902

frost weathering fagymállás 6903

frost wedge jégék, fagyék 6904

frost wedging fagyékelés, fagyrepesztés 6905

froth hab 6906

frozen ground fagyott föld 6907

Fruchtschiefer , fruchtschiefer (ném) búzapala 6908

fruit gyümölcs, termés 6909

fruiting body (növ) szaporítótest 6910

frustule páncél (diatomáknál) 6911

frustum of a cone csonkakúp 6912

frustum of a pyramid csonkagúla 6913

fuchsine fukszin 6914

fuchsite fuchsit [fukszit] 6915

fuel tüzelőanyag, fűtőanyag; energiahordozó 6916

fugacity fugacitás 6917

full crust kontinentális kéreg 6918

Fuller's earth bentonit, fullerföld, kallóföld, csapóföld 6919

full section teljes metszet 6920

full-view mast A-fúróárboc 6921

fuloppite fülöppit 6922

fulgurite fulgurit 6923

fumarole fumarola 6924

fumarolic activity fumarola-tevékenység 6925

fumerole fumarola 6926

functional morphology funkcionális morfológia/alaktan 6927

fundamental cell alapcella 6928

fungal gombás, gombára vonatkozó, gomba- 6929

fungus (pl fungi gomba 6930

funnel tölcsér 6931

functional porosity effektív porozitás 6932

furrow árok; esőbarázda 6933

furrow: axial ~ tengelyi árok (Trilobitáknál) 6934

furrow: rain ~ esőbarázda 6935

furrowed (növ) barázdás, barázdált 6936

furrow-shell borskagyló (Abra) 6937

fusain fuzén 6938

fusinite fuzinit 6939

fusion olvadék 6940

fusion heat olvadási hő 6941

fusion point olvadáspont 6942

fusion temperature olvadáspont 6943

fusulinid limestone fusulinás mészkő 6944

fülöppite fülöppit 6945