Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

J

J

jacinth hiacint 8869

jack (szfalerit) 8870

jack: black ~ szfalerit 8871

jack: steel ~ szfalerit 8872

jackhammer fúrókalapács, légkalapács 8873

jacking , hydraulic ~ hidraulikus emelés 8874

jackknife-clams (US) hüvelykagylók (Solenidae) 8875

jacupirangite jacupirangit [jakupirangit] 8876

jade jade, jáde 8877

jadeite jadeit [zsádit] 8878

jadeitite jadeitit [zsáditit] 8879

jagoite jagoit 8880

jalpaite jalpait 8881

jam: ice ~ jégtorlasz 8882

jamesonite jamesonit [dzsémszonit] 8883

Japanese twin japán iker 8884

jarlite jarlit 8885

jarosite jarosit [haroszit] 8886

jaspachate jáspachát 8887

jaspagate jáspachát 8888

jasper jáspis 8889

jasper: opal ~ jáspopál 8890

jasper: oriental ~ vérjáspis, heliotróp 8891

jasper bar (Aus) jaspilit 8892

jasperite jáspis 8893

jasperoid jáspis 8894

jasper opal jáspopál 8895

jaspery jáspisos 8896

jaspidean jáspisos 8897

jaspilite jáspilit 8898

jaspis jáspis 8899

jaspopal, jasp-opal jáspopál 8900

jaw állkapocs, rágó 8901

jaw crusher pofástörő 8902

jawless fishes állkapocsnélküliek (Agnatha) 8903

jefferisite jefferisit [dzsefferizit] (vermikulit) 8904

jeffersonite jeffersonit [dzsefferszonit] (piroxén) 8905

jelly: comb ~ bordásmedúza (Ctenophora) 8906

jellyfish medúza 8907

jennite jennit 8908

jeremejevite jeremejevit 8909

jet (műsz) sugár; (ásv) gagát 8910

jet bit sugárcsöves fúró, jetfúró [dzsetfúró] 8911

jet bit drilling jetfúrás, sugáröblítésű fúrás 8912

jet mill sugármalom 8913

jet particle drilling abráziós rotarifúrás 8914

jet perforating jetperforálás, szúrólángos perforálás 8915

jet pressure sugárütés 8916

jetting bit öblítővéső 8917

jigsaw puzzle brecciation mozaikos breccsásodás 8918

jimboite jimboit 8919

joaquinite joaquinit [dzsoakinit] 8920

jog (krist) ugrás 8921

johachidolite johachidolit [dzsohacsidolit] 8922

johannite johannit 8923

johannsenite johannsenit [johanzenit] 8924

joint (tekt) kőzetrés, litoklázis, elválás, diaklázis; (növ) ízület, ízesülés, bog; (áll) csukló, ízület, csatlakozás 8925

joint: knuckle ~ ferdítőcsukló 8926

joint distribution együttes eloszlás 8927

jointed (biol) ízelt, tagolt 8928

jointed-legged animals ízeltlábúak (Arthropoda) 8929

jointed-limbed animals ízeltlábúak (Arthropoda) 8930

jointing (tekt) elválás (folyamat); (bány) repedezettség; (növ) ízesülés 8931

joint pattern elváláskép 8932

joint set elválásraj, litoklázisraj 8933

joint surface elválási sík/felület 8934

joint system kőzetréshálózat, elválási rendszer 8935

jordanite jordanit 8936

jordisite jordizit 8937

joseite joséit [zsuszéit] 8938

josephinite josephinit [zsozefinit] 8939

journal: drilling ~ fúrási napi jelentés, fúrónapló 8940

juanite juanit 8941

jug (geofon) 8942

Julian substage júli alemelet 8943

julienite julienit [zsülienit] 8944

jumbo (bány) fúrókocsi, fúrószán 8945

jumbo: drilling ~ fúrókocsi 8946

junction (geol) kőzethatár; (geomorf) összefolyás; (bány) összekötő vágat 8947

junction point (térk) csatlakozó/kapcsoló pont; (geod) csomópont 8948

juncture: plate ~ lemezhatár, lemezszegély 8949

junk basket fúrógallér; markoló 8950

Jura jura (időszak] 8951

Jurassic period jura időszak 8952

jurupaite jurupait (xonotlit) 8953

juvenile juvenilis 8954

juxtaposition mellérendelés 8955

juxtaposition twin mellénőtt/érintke-zési/juxtapozíciós iker 8956