Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

K

K

kaersutite kaersutit [kerzutit] 8957

kafehydrocyanite kafehidrocianit 8958

kahlerite kahlerit [kálerit] 8959

kainite kainit 8960

kainosite kainoszit 8961

Kainozoic kainozoikum 8962

kakirite kakirit 8963

kakortokite kakortokit 8964

kalialaskite kálialaszkait 8965

kaliborite káliborit 8966

kalicine kalicinit 8967

kalicinite kalicinit 8968

kalicite kalicinit 8969

kaligranite káligránit 8970

kalinite kalinit 8971

kaliophilite kaliofílit 8972

kalistrontite kálistroncit 8973

kalisyenite káliszienit 8974

kalitrachyte kálitrachit 8975

kalium kálium 8976

kalomel kalomel 8977

kalsilite kalszilit 8978

kamacite kamacit 8979

kame kame 8980

kame-and-kettle terrain kame-vidék 8981

kamenitza kamenica 8982

kämmererite kämmererit [kemmererit] (klinoklór) 8983

kaolin kaolin 8984

kaoline kaolin 8985

kaolinic kaolin-, kaolinos 8986

kaolinite kaolinit 8987

kaolinization kaolinosodás 8988

karat karát 8989

karelianite karelianit 8990

karnasurtite karnaszurtit 8991

Karnian stage karni emelet 8992

Karpatian stage kárpáti emelet 8993

karpatite kárpátit 8994

karpinskite karpinszkit 8995

karpinskyite karpinszkijit 8996

karren karr 8997

Karrenfeld , karrenfeld (ném) karrmező 8998

karren jag karrcsipke 8999

karren knife edge karrgerinc, karrborda 9000

karren ridge karrhát 9001

karren spike karrcsipke 9002

karren spire karrtüske 9003

karst karszt, karsztvidék 9004

karst features/forms karsztos formák, karsztformák 9005

karst hydrology karszthidrológia 9006

karstifiable karsztosodó 9007

karstification karsztosodás 9008

karst landscape karsztvidék, karszt 9009

karst network karsztos üregrendszer 9010

karst phenomenon karsztjelenség 9011

karst plain karsztsíkság 9012

karst region karszt, karsztvidék 9013

karst spring karsztforrás 9014

karst topography karsztfelszín 9015

Kasimovian stage kaszimovi emelet 9016

kasolite kasolit [kazolit] 9017

katagenesis katagenezis 9018

katamorphism katamorfózis 9019

katathermal katatermás 9020

katazone katazóna 9021

katophorite katoforit 9022

katoptrite katoptrit 9023

kawazulite kavazulit 9024

Kazanian stage kazáni emelet 9025

keatite keatit [kítit] 9026

keel (áll) taréj 9027

keel-like tarajszerű 9028

kehoeite kehoeit 9029

keilhauite keilhauit (titanit) 9030

keldyshite keldisit 9031

kelly (fúrás) forgatórúd 9032

kelly bar forgatórúd 9033

kelly bushing forgatóbetét 9034

kelly-drive bushing forgatóbetét 9035

kelyphytic rim kelifites szegély 9036

kempite kempit 9037

kennedyite kennedyit [kenediit] 9038

kentrolite kentrolit 9039

kenyaite kenyait 9040

kerabitume kerogén 9041

keralite keralit 9042

kerargyrite kerargirit 9043

keratophyre keratofír 9044

kerbstone (járda)szegélykő 9045

kermesite kermezit 9046

kernite kernit 9047

kerogen kerogén 9048

kersantite kerzantit 9049

kersanton kerzantit 9050

kettle olvadéktó, soll 9051

kettle hole fagykarsztos mélyedés 9052

kettnerite kettnerit 9053

Keuper , keuper (ném) keuper 9054

key jelkulcs 9055

key bed vezérszint, vezetőszint, marker 9056

key borehole alapfúrás 9057

key fossil vezérkövület, indexfosszília 9058

keyhole limpets kürtőscsigák (Fissurellidae) 9059

key horizon vezérszint, vezetőszint, marker 9060

key section alapszelvény 9061

K-feldspar káliföldpát 9062

khibinite hibinit 9063

kibble (bány) bödön 9064

kick (fúrólyuk megindulása, lyukmegindulás, réteg megindulása, hirtelen/váratlan fluidumbeáramlás) 9065

kickoff point (fúrás) elferdítési pont 9066

kidney stone nefrit 9067

Kieselgur , kieselgur (ném) kovaföld, diatomit 9068

kieserite kieserit [kízerit] 9069

kill fluid kútmegölő folyadék 9070

killing: well ~ fúrólyukelfojtás, kútmegölés, fúrólyukmegölés 9071

kill well mentesítő fúrás 9072

kiln téglaégető, mészégető 9073

kiln: brick ~ téglaégető 9074

kiln: lime ~ mészégető 9075

kimberlite kimberlit 9076

Kimmerian orogeny kimmériai hegységképződés 9077

Kimmeridgian stage kimmeridgei emelet 9078

kimzeyite kimzeyit 9079

kindchen: loess ~ (ném) löszbaba 9080

kinematics kinematika 9081

kinematic analysis kinematikai elemzés 9082

kinetic energy kinetikus energia 9083

kingdom (biol) birodalom 9084

kingite kingit 9085

kink kink 9086

kink band deformációs szalag/sáv, kinksáv 9087

kinoite kinoit 9088

kinzigite kinzigit [kincigit] 9089

kirovite kirovit (melanterit) 9090

Kiscellian stage kiscelli emelet 9091

kitkaite kitkait 9092

kladnoite kladnóit 9093

Klapperstein , klapperstein (ném) csörgőkő 9094

klebelsbergite klebelsbergit [klébelzbergit] 9095

kleinite kleinit 9096

kliachite kliachit 9097

Klippe , klippe (pl Klippen , klippen (ném) takaróroncs; szirt 9098

klockmannite klockmannit [klokmanit] 9099

knebelite knebelit [knébelit] (fayalit) 9100

knee fold térdránc, térdredő 9101

knick band kinksáv 9102

knickpoint töréspont (lejtőben) 9103

knife edge: karren ~~ karrgerinc, karrborda 9104

knob (áll) csomó 9105

knockout folyadékleválasztó 9106

knoll spring kráterforrás 9107

knopite knopit (perovszkit) 9108

knot csomó 9109

Knotenschiefer , knotenschiefer (ném) csomóspala 9110

knotted schist csomóspala 9111

knotted slate csomóspala 9112

knuckle joint (fúrás) ferdítőcsukló 9113

kobellite kobellit 9114

koechlinite koechlinit [köhlinit] 9115

koenenite koenenit [kőnenit] 9116

koettigite köttigit 9117

köflachite köflachit 9118

koktaite koktait 9119

kolovratite kolovratit 9120

komarovite komarovit 9121

kongsbergite kongsbergit [kongzbergit] 9122

koninckite koninckit [koninkit] 9123

konite konit 9124

kornerupine kornerupin 9125

kotoite kotoit 9126

köttigite köttigit 9127

kotulskite kotuljszkit 9128

koutekite koutekit 9129

kozulite kozulit 9130

krageröite krageröit 9131

krantzite krantzit [krancit] 9132

kratochvilite kratochvilit 9133

kraton kraton 9134

krausite krausit [krauzit] 9135

krauskopfite krauskopfit [krauszkopfit] 9136

kremersite kremersit [krémerzit] 9137

krennerite krennerit 9138

kriging krigelés 9139

kroehnkite kröhnkit [krőnkit] 9140

kröhnkite kröhnkit [krőnkit] 9141

krokidolite krokidolit (riebeckit) 9142

krotovina krotovina 9143

krotovine krotovina 9144

kryoturbation fagyzavargás, krioturbáció 9145

krypton kripton 9146

K-spar káliföldpát 9147

ktenasite ktenaszit 9148

kukersite kukkerzit 9149

kullerudite kullerudit 9150

Kungurian stage kunguri emelet 9151

kunzite kunzit [kuncit] (szpodumen) 9152

Kupfernickel , kupfernickel (ném) nikkelin, vörösnikkelérc 9153

Kupferschiefer (ném) rézpala 9154

kupletskite kupletszkit 9155

kurchatovite kurcsatovit 9156

kurgantaite kurgantait (tiretszkit) 9157

kurnakovite kurnakovit 9158

kurskite kurszkit (apatit) 9159

kurtosis csúcsosság, kurtózis 9160

kurumsakite kurumszakit 9161

kutinaite kutinait 9162

kutnahorit kutnohorit 9163

kutnohorite kutnohorit 9164

kyanite kianit 9165