Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

Q

Q

quadrangle (térkép)lap, kivágat 12850

quadratic system négyzetes rendszer 12851

quadrivalent négyvegyértékű 12852

quadrupeds négylábúak (Tetrapoda) 12853

quadruply primitive cell négyszeresen primitív elemi cella/test 12854

quady vádi 12855

quake rengés, földrengés 12856

quality: coking ~ kokszolhatóság 12857

quantile kvantilis 12858

quantitative system (kőz) CIPW-osztályozás 12859

quantum evolution kvantumevolúció 12860

quaquaversal (mn) periklinális 12861

quaquaversal dip körkörös dőlés (kifelé) 12862

quarried bányászott (kőfejtőben) 12863

quarry (fn) kőbánya, kőfejtő; (ige) követ bányászik/fejt 12864

quarrying (kő)bányászat 12865

quarry sand (önt) bányahomok 12866

quarry sap bányanedvesség 12867

quarry stone terméskő 12868

quarter-deck shells süvegcsigák (Calyptreidae, Crepidulidae) 12869

quartering negyedelés 12870

quartile kvartilis 12871

quartz kvarc 12872

quartz: beta ~ béta-kvarc, felsőkvarc 12873

quartz: greasy ~ tejkvarc 12874

quartz: topaz ~ citrin 12875

quartz: yellow ~ citrin 12876

quartz andesite kvarcandezit 12877

quartzarenite kvarchomokkő 12878

quartz-bearing kvarctartalmú 12879

quartz diorite kvarcdiorit 12880

quartz glass kvarcüveg 12881

quartzic kvarctartalmú, kovás 12882

quartziferous kvarctartalmú, kovás 12883

quartzite kvarcit 12884

quartzitic arkose földpátos/arkózás homokkő/kvarcit 12885

quartz plate kvarclemez 12886

quartz porphyry kvarcporfír 12887

quartz topaz citrin 12888

quartz wedge kvarcék 12889

quasicrystal kvázikristály 12890

quasicrystalline kvázikristályos 12891

quasioceanic crust átmeneti kéreg 12892

quaternary negyedrendű 12893

Quaternary negyedidőszak, negyedidőszaki, kvarter 12894

quenselite quenselit [kvenzelit] 12895

quenstedtite quenstedtit [kvenstettit] 12896

querisotrop félizotróp 12897

quick clay érzékeny/tixotróp agyag 12898

quicklime égetett mész 12899

quick look (interpretation) gyorsértelmezés 12900

quicksand folyós homok, úszóhomok 12901

quicksand condition folyós állapot (homoké) 12902

quicksilver higany, terméshigany 12903

quicksilver: horn ~ kalomel 12904

quiescent volcano szunnyadó vulkán 12905