Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

S

S

Saalic orogeny saali hegységképződés [száli] 13661

sabkha szebka 13662

sabre-tooth tiger kardfogú tigris 13663

saccharoidal dolomite cukorszövetű dolomit 13664

safflorite szafflorit 13665

sagenite szagenit 13666

sagenitic quartz szagenites kvarc 13667

sahamalite sahamalit [szahamalit] 13668

sainfeldite sainfeldit [szajnfeldit] 13669

sakhaite szahait 13670

Sakmarian stage szakmarai emelet 13671

sal ammoniac szalmiáksó, ammónium-klorid 13672

saléeite saléeit [szaléit] 13673

salesite salesit [szélszit] 13674

salic szálikus 13675

saliferous sótartalmú, só-, sós 13676

salina szalina 13677

saline sósforrás 13678

salined chernozem elszikesedett csernozjom 13679

saline soil sós talaj 13680

saline water sósvíz 13681

salinity sósság, sótartalom, szalinitás 13682

salinity crisis sókrízis 13683

salinization (el)sósodás, szikesedés 13684

salinometer sótöménységmérő, sótartalommérő 13685

(salite salit (diopszid) 13686

salitrite szalitrit [szalitrit] 13687

salmiac szalmiák 13688

salmoite salmoit 13689

salmonsite salmonsit 13690

salt kősó, só 13691

salt: bitter ~ keserűsó, epsomit 13692

salt: hair ~ alunogén; keserűsó, epsomit 13693

saltation ugrás, ugrálás; (szed) szaltáció, ugráló hordalékmozgás, ugráltatás, szökellés 13694

saltation layer ugrási réteg 13695

saltation load ugráló/szaltációs hordalék 13696

salt berm szikpadka 13697

salt concentration sókoncentráció 13698

salt crust (talaj) sókéreg 13699

salt desert sós sivatag 13700

salt dome sódóm, sódiapír, sótömzs 13701

salt efflorescence sókivirágzás 13702

salt flat sós síkság 13703

salt glacier sógleccser 13704

salt hill sóhegy 13705

salt lake sóstó 13706

salt marsh sós mocsár 13707

salt mud (fúrás) sósiszap 13708

salt pan kis sóstó 13709

saltpeter (US) salétrom 13710

saltpetre (GB) salétrom 13711

saltpetre: Chile ~ chilei salétrom, csílisalétrom 13712

salt plain sós síkság 13713

salt plug sótömzs 13714

salt spring sósforrás 13715

salt stock sótömzs 13716

salt tectonics sótektonika 13717

salt water sósvíz, tengervíz 13718

salt-water intrusion sósvíz-behatolás 13719

salt-water mud (fúrás) sós iszap 13720

salt weathering sómállás 13721

salty sós 13722

samarium szamárium 13723

samarskite szamarszkit 13724

samiresite samiresit (piroklór) 13725

sample minta; próbatest 13726

sample: channel ~ résminta 13727

sample bag gyűjtőzacskó, mintazacskó 13728

sampler mintavevő 13729

sampler: bottom-hole ~ mélységi mintavevő 13730

sample reduction mintaosztás 13731

sample splitter mintaosztó 13732

sampling mintázás, mintavétel, (minta)gyűjtés 13733

sampling: area ~ területi mintavétel 13734

sampling: channel ~ résmintavétel 13735

sampling cylinder kiszúró henger 13736

samsonite samsonit [szamszonit] 13737

sanbornite sanbornit [szambornit] 13738

sand homok 13739

sand: black ~ (nehézásvány-torlat); aszfaltos homok 13740

sand: blown ~ futóhomok 13741

sandar szandrmező, olvadékvízsíkság 13742

sandarac realgár 13743

sandarach realgár 13744

sand bailer homokkanál 13745

sand bank homokpad, homokzátony 13746

sand bar homokturzás 13747

sand base line homokvonal, homokbázisvonal 13748

sandblasting homokfúvás, homokfúvatás 13749

sand box terepasztal 13750

sand clams tátongókagylók (Myidae) 13751

sand-clock structure homokóra-szerkezet 13752

sand dune homokbucka, homokdűne 13753

sanderite sanderit [szanderit] 13754

sandface fakadó felszín 13755

sand filling felhomokolódás 13756

sand filter (hidr) homokszűrő 13757

sand gaper tátongókagyló (Mya arenaria) 13758

sandhill (térk) (homok)bucka 13759

sand line homokvonal, homokbázisvonal 13760

sand pit homokbánya, homokgödör 13761

sandr olvadékvízsíkság, szandrmező 13762

sandrock kovás homokkő 13763

sand sea homoktenger (homoksivatag) 13764

sand-shale ratio homok-agyag arány 13765

sand-size homok szemcseméretű 13766

sand spit homokturzás 13767

sand splay homokfolt (felszínen); homoklencse (eltemetve, ártéren) 13768

sandstone homokkő 13769

sandstone: beach ~ beachrock [bícsrok] 13770

sandstone dyke homokkőtelér 13771

sand tube fulgurit 13772

sandur olvadékvízsíkság, szandrmező 13773

sand wave hullámbarázda, homokhullám 13774

sand volcano homokvulkán 13775

sandy homok-, homokos 13776

sandy desert homoksivatag 13777

sandy gravel homokos kavics, sóder 13778

sandy loam vályog 13779

sanidine szanidin 13780

sanidinite szanidinit 13781

sanjuanite sanjuanit [szanhuanit] 13782

sanmartinite sanmartinit [szammartinit] 13783

Sannoisian stage sannoisi emelet [szannoázi] 13784

santafeite santafeit [szantaféit] 13785

Santonian stage santoni emelet [szantoni] 13786

sap: quarry ~ bányanedvesség 13787

sapanthracite szapantracit 13788

sapanthracon szapantrakon 13789

saponite szaponit 13790

sappare zafír 13791

sapphire zafír (korund) 13792

sapphire quartz zafírkvarc 13793

sapphirine zaffirin 13794

saprocol szaprokoll 13795

saprodil szaprodil 13796

saprokol szaprokoll 13797

saprolite szaprolit 13798

saprolith szaprolit 13799

sapropel szapropél 13800

sapropelic szapropél-, szapropéles 13801

sapropelite szapropélit 13802

saprophyte televénylakó, korhadéklakó (növény). szaprofiton 13803

saprophytic szaprofita 13804

sap-wood szíjács 13805

sarcolite szarkolit 13806

sarcopside szarkopszid 13807

sard szárder (kvarc) 13808

Sardic orogeny szárd hegységképződés 13809

sardine szárder (kvarc) 13810

sardius szárder (kvarc) 13811

sardonyx szardonix (kvarc) 13812

sarkinite szarkinit 13813

Sarmatian stage szarmata emelet 13814

sarospatakite sárospatakit (illit) 13815

sarospatite sárospatakit (illit) 13816

sartorite sartorit [szartorit] 13817

sassoline sassolin [szasszolin] 13818

sassolite sassolin [szasszolin] 13819

satellite hold, szatellita; műhold 13820

satellite photograph űrfénykép 13821

sathrolith szaprolit 13822

satimolite szatimolit 13823

satin spar szaténpát (finomrostos gipsz) 13824

satin stone szaténpát (finomrostos gipsz) 13825

saturated átitatott, telített 13826

saturated solution telített oldat 13827

saturation átitatás, telítés, telítettség, szaturáció 13828

saturation: base ~ bázistelítettség 13829

saturation: water of ~ telítési vízmennyiség 13830

saturation capacity telítési kapacitás 13831

saturation limit telítési határ 13832

saukovite szaukovit (metacinnabarit) 13833

saurians gyíkok (Sauria) 13834

sausage structure hurkaszerkezet, hurkás szerkezet, boudin [budinázs] 13835

saussurite saussurit [szoszürit] 13836

saussuritisation saussuritesedés [szoszüritesedés] 13837

Savic orogeny szávai orogenezis 13838

saxonite saxonit [szakszonit] 13839

sborgite sborgit [zborgit] 13840

scabland varas föld, kopár vidék, kopáros 13841

scale (térk) méretarány, lépték 13842

scale: drawn to ~ (térk) mérethelyes 13843

scale: made to ~ (térk) mérethelyes 13844

scale: mesh ~ szitasorozat 13845

scale: time ~ időskála 13846

scale: to ~ méretarányos 13847

scale: not to ~ nem méretarányos 13848

scale: vertical ~ magassági méretarány 13849

scale microscope beosztásos mikroszkóp 13850

scale model kisminta, méretarányos modell 13851

scalenohedral szkalenoéderes 13852

scalenohedron szkalenoéder 13853

scale of length (térk) aránymérték 13854

scale of slopes (térk) lejtőalapmérték 13855

scallop fésűskagyló (Pecten); gömbüst 13856

scandium szkandium 13857

scaphopods ásólábúak (Scaphopoda) 13858

scapolite szkapolit 13859

scapolitisation szkapolitosodás 13860

scar (növ) heg, ripacs, levélripacs, levélsebhely 13861

scar: deflation ~ deflációs árok 13862

scar: leaf ~ levélripacs 13863

scar: nivation ~ hóeróziós/nivációs árok 13864

scarn szkarn 13865

scarp meredek fal, tereplépcső, letörés, töréslépcső 13866

scarp: fault ~ töréslépcső 13867

scarp-and-vale terrain lépcsővidék 13868

scarplet: slump ~s csúszásos mikrolépcsők 13869

scatter szórás, szóródás 13870

scatter: back~ visszaszóródás 13871

scavenger dögevő 13872

schairerite schairerit [sájrerit] 13873

Schalenpflaster , schalenpflaster (ném) kagylókövezet 13874

schallerite schallerit [sallerit] 13875

scheelite scheelit [sélit] 13876

schefferite schefferit [sefferit] (akmit) 13877

Schiefer , schiefer (ném) pala 13878

schiefrig (ném) palás 13879

Schiller , schiller (ném) csillogás, fényjáték 13880

schiller spar csillanópát (bastit) 13881

schist pala (csillámpala) 13882

schistic palás 13883

schistose palás 13884

schistosity palásság (ásványok párhuzamos elrendeződéséből) 13885

schizodonts hasítottfogúak (Schizodonta) 13886

schizophyte hasadó növény 13887

Schlieren , schlieren (ném, pl, kőz) slír 13888

schmitterite schmitterit [smitterit] 13889

schneiderhöhnite schneiderhöhnit [snejderhőnit] 13890

schoenfliesite schoenfliesit [sőnflízit] 13891

schoenite schönit [sőnit] (pikromerit) 13892

schoepite schoepit [szkhúpit] 13893

scholzite scholzit [solcit] 13894

schönite schönit [sőnit] (pikromerit) 13895

schorl sörl 13896

schorl: glass ~ axinit 13897

schorlite sörl 13898

schorlomite schorlomit 13899

schreibersite schreibersit [srejberzit] 13900

schröckingerite schröckingerit [srökkingerit] 13901

schroeckingerite schröckingerit [srökkingerit] 13902

Schrund , schrund (ném) szegélyhasadék 13903

schungite sungit 13904

schuppen structure (ném) zsindelyszerkezet, pikkelyszerkezet, pikkelyes szerkezet 13905

schwartzembergite schwartzembergit [svarcembergit] 13906

schwazite schwazit [svacit] 13907

science tudomány; természettudomány, természetrajz 13908

scientific tudomány-, tudományos 13909

scissor fault ollós törés 13910

sclere sclera, szkléra 13911

sclerenchyma szklerenchima 13912

sclerite sclerit, szklerit 13913

sclerometer keménységvizsgáló, szklerométer 13914

scolecite szkolecit 13915

scoria (vulkáni) salak 13916

scoriaceous salakos 13917

scoria tuff salaktufa, salakos tufa 13918

scorious salakos 13919

scorodite szkorodit 13920

scour kimélyülés, kimosás, erózió (vízfolyásé), alámosás, aláüregelődés, kimosódás 13921

scour: glacial ~ jégmarás 13922

scour: slope ~ elhabolás, hullámerózió (parton, rézsűn) 13923

scour-and-fill csatornakitöltés (mélyítés és feltöltés) 13924

scouring kimélyülés, kimosás, erózió (vízfolyásé) 13925

scour mark sodornyom 13926

scratch karcol; karc 13927

scratch: glacial ~ jégkarc 13928

scratch hardness karckeménység 13929

scree törmelékkúp, törmeléklejtő 13930

screen rosta, szita; szitaszövet 13931

screen: -mesh-screen -as szita 13932

screen analysis szitaelemzés 13933

screen cloth szitaszövet 13934

screening rostálás, szitálás 13935

screen mesh szűrőszövet, szitaszövet 13936

screen scale szitasorozati hányados 13937

screen sizing szitálás 13938

screen string szűrőcsőrakat 13939

screw auger spirálfúró 13940

screw shell toronycsiga (Turritella) 13941

sculpture (felületi) díszítés 13942

scupltured díszes, díszített 13943

Scythian stage szkíta emelet 13944

sea tenger 13945

sea: block ~ kőtenger 13946

seabeach placer parti torlat 13947

sea bed tengerfenék 13948

sea cave abráziós fülke/barlang 13949

sea cradles cserepeshéjúak (Polyplacophora) 13950

sea cucumbers tengeri uborkák/ugorkák (Holothuroidea) 13951

sea ears tengeri fülcsigák (Haliotidae) 13952

sea feathers tengeri liliomok (Crinoidea) 13953

sea floor tengerfenék 13954

sea-floor spreading tengerfenék tágulása, spreading 13955

sea foam tajtékkő, szepiolit 13956

sea-floor plain mélytengeri síkság 13957

sea level tengerszint 13958

sea level curve vízszintingadozási gürbe 13959

sea lily tengeri liliom 13960

seam telep (szén) 13961

seam: coal ~ széntelep 13962

seam: thin~ zsinór (kőszéntelep) 13963

seamanite seamanit [szímenit] 13964

seam fault telepzavargás 13965

seamount seamount [szímaunt] 13966

sea pens sonkakagylók (Pinnidae) 13967

sea pens tollkorallok, tengeri tollak (Pennatularia) 13968

searlesite searlesit [szörlzit] 13969

seashore tengerpart 13970

seaside tengerpart 13971

sea snow planktoneső (tengerben) 13972

sea stars tengeri csillagok (Asteroidea) 13973

sea urchins tengeri sünök, tengerisünök (Echinoidea) 13974

seawater tengervíz 13975

sebkha szebka 13976

secondary porosity másodlagos porozitás 13977

secondary rib mellékborda 13978

secondary symmetry plane mellékszimmetriasík 13979

second bottom folyóterasz 13980

second order transition másodfajú átalakulás 13981

secretory organ kiválasztószerv 13982

sectile vágható 13983

section szelvény, metszet, profil; (áll, tax) osztag 13984

section: axial ~ tengelymetszet 13985

section: geological ~ földtani metszet/szelvény 13986

section: polished ~ érccsiszolat 'xx 13987

section: thin ~ vékonycsiszolat 13988

secular variation évszázados/szekuláris változás 13989

sedentary szesszilis/ülő életmódot folytató 13990

sediment üledék; leülepedő anyag; hordalék 13991

sediment: bed ~ mederanyag 13992

sedimental üledék-, üledékes 13993

sedimentary üledékes, üledék- 13994

sedimentary cover üledékburok, üledéktakaró 13995

sedimentary cycle üledékciklus 13996

sedimentary environment üledékképződési környezet 13997

sedimentary geology üledékföldtan 13998

sedimentary peat rétegzett tőzeg 13999

sedimentary petrology üledékes kőzettan 14000

sedimentary rock üledékes kőzet 14001

sedimentary structure üledékszerkezet 14002

sedimentation ülepedés, üledékképződés, szedimentáció; feliszapolódás, feltöltődés; (kém) ülepítés 14003

sedimentation balance szedimentációs mérleg 14004

sedimentation cycle üledékképződési ciklus 14005

sedimentation rate üledékképződési/üledéklerakódási sebesség 14006

sediment charge hordalékhozam 14007

sediment concentration hordaléktöménység 14008

sediment discharge hordalékhozam 14009

sediment load szilárd hordalék 14010

sedimentology üledékföldtan, üledéktan, szedimentológia 14011

sediment production hordaléktermelés 14012

sediment runoff hordalékhozam 14013

sediment transport hordalékszállítás, hordalékmozgás 14014

seed-bearing plant magvas/virágos növény 14015

seed-fern magvaspáfrány 14016

seed plants magvas/virágos növények (Spermatophyta) 14017

seepage szivárgás, elszivárgás, beszivárgás 14018

seepage : oil ~ olajszivárgás 14019

seepage spring szivárgó forrás 14020

segment (áll) szelvény 14021

segment: zone ~ zónametszet 14022

segmented (áll) szelvényezett 14023

segmented worms gyűrűsférgek (Annelida) 14024

segregation szétkeveredés, szegregáció 14025

segregation drive különválásos/szegregá-ciós kőolajtermelés 14026

seidozerite szeidozerit 14027

seif hosszanti bucka, szeif 14028

seism (föld)rengés 14029

seismic szeizmikus 14030

seismic activity szeizmicitás, szeizmikus tevékenység 14031

seismic area földrengésveszélyes körzet 14032

seismic belt földrengési/földrengéses zóna 14033

seismicity szeizmicitás, szeizmikus tevékenység 14034

seismics szeizmika 14035

seismic shock földlökés 14036

seismite szeizmit 14037

seismogram szeizmogram 14038

seismograph szeizmográf 14039

seismological szeizmológiai 14040

seismologist földrengéskutató, szeizmológus 14041

seismology szeizmológia, földrengéstan 14042

seismometer szeizmométer 14043

seismometry szeizmometria 14044

selachians cápaalakúak (Selachiformes) 14045

selection kiválasztódás, szelekció 14046

selection: natural ~ természetes kiválasztódás 14047

selenate szelenát 14048

selenide szelenid 14049

selenite máriaüveg (jókristályos gipsz) 14050

selenium szelén 14051

selenography szelenográfia, holdföldrajz, a Hold földrajza 14052

selenolite szelenolit 14053

selenographic chart holdtérkép 14054

selenology szelenológia, holdtan, holdgeológia 14055

selen-tellurium szeléntellúr 14056

self-pollinator önbeporzó 14057

seligmannite seligmannit [széligmanit] 14058

sellaite sellait [szellait] 14059

selvage vetőagyag 14060

selvedge vetőagyag 14061

semianthracite szemiantracit 14062

semiarid szemiarid 14063

semiarid climate félig száraz éghajlat, szemiarid klíma 14064

semi-circular lens félgömblencse 14065

semi-confining layer féligáteresztő réteg 14066

semidesert félsivatag 14067

semi-diurnal tide félnapos árapály 14068

semifenster félablak 14069

semifusinite szemifuzinit 14070

semihumid szemihumid 14071

semi-metal félfém 14072

semi-metallic lustre félfémes fény 14073

semiopal félopál 14074

semi-permeable féligáteresztő 14075

semi-polar bond datív kötés, szemipoláris kötés 14076

semiprecious stone féldrágakő 14077

semseyite semseyit 14078

senaite senait [szenait] 14079

senarmontite senarmontit [szenarmontit] 14080

sengierite sengierit [szengierit] 14081

Senonian stage szenon emelet 14082

sense organ érzékszerv 14083

sensitive clay érzékeny agyag 14084

sensitive-tint plate gipszlemez 14085

separation: bed ~ (bány) rétegleválás, fellazulás, leválás, lepattogzás; vállap (telepben) 14086

separation: magnetic ~ mágneses szétválasztás/szeparálás 14087

separation of workings vágatosztály 14088

separation sequence kiválási sorrend 14089

separator szeparátor 14090

sepiolite szepiolit 14091

septa (sing septum kamraválaszfalak, kamrafalak, szeptumok 14092

septal szeptum-, szeptális 14093

septal groove szeptális árok 14094

septal neck szeptális nyak, szifótölcsér 14095

septaria (sing septarium szeptáriás konkréciók 14096

septarian szeptáriás 14097

septarian boulder/nodule szeptáriás konkréció 14098

septarium (pl septaria szeptáriás konkréció 14099

septechlorite szepteklorit 14100

septum (pl septa (foraminifera, cephalopoda) kamraválaszfal, kamrafal, szeptum (korall) szeptum 14101

sequence rétegsor, sorozat; (szekv) szekvencia 14102

sequence boundary (szekv) szekvenciahatár 14103

sérac jégtorlat; hótaraj 14104

serandite sérandit [szérandit] 14105

serendibite szerendibit 14106

serial grinding sorozatcsiszolás 14107

serial section sorozatcsiszolat 14108

sericite szericit (muszkovit) 14109

sericitic szericit-, szericites 14110

sericitization szericitesedés 14111

series (pl series sorozat 14112

series: soil ~ talajosztály 14113

series of mixed crystals elegykristálysorozat 14114

serir kavicssivatag, szerir 14115

serozem szürke talaj 14116

serozemic soil szürke talaj 14117

serpenticone szerpentikónikus 14118

serpentine szerpentin 14119

serpentine asbestos szerpentinazbeszt, krizotil 14120

serpentinite szerpentinit 14121

serpentinisation szerpentinesedés 14122

serpent stars kígyókarú csillagok (Ophiuroidea) 14123

serpierite szerpierit 14124

Serpukhovian stage szerpuhovi emelet 14125

serpulas csőférgek (Serpulidae) 14126

serpulid worms csőférgek (Serpulidae) 14127

serrate ridge kárgerinc 14128

Serravallian stage serravallei emelet 14129

servicing: well ~ kútmunkálat 14130

sessile szesszilis 14131

sessile-eyed snails ülőszemű tüdőscsigák (Basommatophora) 14132

set: fault ~ vetőnyaláb, vetőraj 14133

set: joint ~ elválásraj, litoklázisraj 14134

sett: small ~ kiskockakő 14135

setting (krist) tengelyválasztás

14136

setting out (geod) kitűzés 14137

settle leülepedik, lerakódik, lesüllyed 14138

settlement süllyedés, ülepedés 14139

settling (geol) ülepedés; (kém) ülepítés 14140

settling velocity ülepedési sebesség 14141

Sevatian stage sevati emelet 14142

sexual dimorphism ivari kétalakúság, szexuális dimorfizmus 14143

sexual reproduction ivaros szaporodás 14144

seyrigite seyrigit [szejrigit] (molibdoscheelit) 14145

shaded-relief map domborzatárnyékolásos térkép 14146

shade lining (térk) csíkozás 14147

shading árnyékolás, domborzatárnyékolás 14148

shading: hill ~ domborzatárnyékolás 14149

shading: relief ~ domborzatárnyékolás 14150

shaft (bány) akna; (barl) zsomboly, kürtő 14151

shaft: open ~ zsomboly 14152

shaft cave aknabarlang, zsomboly 14153

shaker: sieve ~ szitasor 14154

shale pala, agyagpala 14155

shale base line agyagbázisvonal 14156

shale oil palaolaj 14157

shale shaker (fúrás) rázószita, vibrátor 14158

shaley pala-, palás 14159

shallow drilling sekélyfúrás 14160

shallow-focus earthquake sekélyfészkű földrengés, sekély földrengés 14161

shallowing homokpadképződés 14162

shallow moor alláp 14163

shallows gázló 14164

shallow well sekélyfúrás 14165

shandite shandit [sendit] 14166

shape (kristály)alak 14167

shape factor alaktényező 14168

shape of the Earth földalak 14169

shattering: frost ~ fagyaprózódás 14170

shattuckite shattuckit 14171

shcherbakovite scserbakovit 14172

shcherbinaite scserbinait 14173

shear nyírás 14174

shear: boundary ~ hordalékmozgató/elragadó erő 14175

shear cleavage nyírási palásság. klivázspalásság 14176

shear fold nyírási redő 14177

shear pattern csúszólap-sereg 14178

shear stress nyírófeszültség 14179

shear surface csúszólap 14180

shear wave nyíróhullám 14181

shear zone nyírási zóna 14182

sheath of flame lángköpeny 14183

shed vízválasztó 14184

sheet (térk) felmérési szelvény 14185

sheet: ice ~ jégtakaró 14186

sheet: solifluction ~ szoliflukciós takaró 14187

sheet erosion felületi erózió, rétegerózió 14188

sheet wash felületi leöblítés/erózió 14189

sheet flood lepelszerű elöntés 14190

sheet ice partmenti jégszegély; jégtakaró 14191

sheet index (térk) áttekintőlap, szelvényvázlat, átnézeti lap 14192

sheet mineral rétegszilikát, filloszilikát 14193

sheet movement lepelmozgás (üledéké folyóban) 14194

sheet silicate rétegszilikát, filloszilikát 14195

sheet wash lejtőleöblítés 14196

shelf self, párkány 14197

shelf: ice ~ jégpad, selfjég, parti jég 14198

shelf break selfperem, selfletörés 14199

shelf ice jégpad, selfjég, parti jég 14200

shelf limpets süvegcsigák (Calyptreidae, Crepidulidae) 14201

shelf margin selfperem, selfszegély 14202

shell héj (kagylóé), ház (csigáé), páncél (ráké), teknő (teknősbékáé), kéreg (földé); váz; ( minden külső, szilárd héj) 14203

shell: basket ~ kosárkagyló (Corbulidae) 14204

shell: boat ~ süvegcsiga (Calyptreidae, Crepidulidae) 14205

shell: cameo ~ sisakcsiga (Cassididae) 14206

shell: canoe ~ sajkacsiga (Scaphandridae) 14207

shell: cap ~ sapkacsiga (Capulidae) 14208

shell-covered crustaceans kagylósrákok (Ostracoda) 14209

shell-fishes puhatestűek (Mollusca) 14210

shell ice kagylós jég 14211

shelter: rock ~ sziklaeresz 14212

shelter cave kőfülke 14213

sheridanite sheridanit (klinoklór) 14214

sherwoodite sherwoodit 14215

shield pajzs, tábla 14216

shielding árnyékolás 14217

shield reptiles teknősök, teknősbékák 14218

shield volcano pajzsvulkán 14219

shifting dune vándorló dűne 14220

shifting sand folyóshomok, úszóhomok; futóhomok 14221

shinarump kovás fa(törzs) 14222

shingle (görgetett durvakavics) 14223

shingle-bar watermark (abráziós kavicsos törmelék) 14224

shingle beach kavicspart 14225

shingled turbidites (szekv) zsindelyes turbiditek 14226

ship's barnacle (nyeles) kacsakagyló (Lepas anatifera) 14227

shipworm hajóféreg (Teredo) 14228

shipworm: drifting ~ uszadékfaféreg (Teredo megotara) 14229

shoal homokpad, homokzátony (tóban, tengerben) 14230

shoaling homokpadképződés 14231

shoaling-upwards cycle (fölfelé sekélyedő ciklus) 14232

shock lökés, rengés 14233

shock: seismic ~ földlökés 14234

shock wave lökéshullám 14235

shonkinite shonkinit (sonkinit] 14236

shooting flow rohanó vízmozgás 14237

shooting star hullócsillag, meteor 14238

shore part (apály és dagály szintje között), partszegély 14239

shore dune parti dűne 14240

shoreface parthomlok 14241

shorefast ice parti jég 14242

shore ice parti jég 14243

shoreline partvonal 14244

shoreline: emerged ~ abráziós színlő 14245

shorl sörl 14246

shortite shortit 14247

shoshonite shoshonit 14248

shot robbantás, lövés 14249

shot bit sörétes koronafúró, sörétkorona 14250

shot drilling sörétfúrás 14251

shot hole robbantólyuk 14252

shotpoint (szeiz) robbantópont 14253

shott sott 14254

shrimp: burrowing ~ vakondrák (Callianassidae) 14255

shrinkage crack zsugorodás, repedés 14256

shungite sungit 14257

sial szial 14258

sialic szialikus 14259

siallite sziallit 14260

siallitic sziallitos 14261

siallitic soil sziallittalaj 14262

sibirskite szibirszkit 14263

Sicilian stage szicíliai emelet 14264

sicklerite sicklerit [sziklerit] 14265

side moraine oldalmoréna 14266

siderazot sziderazot 14267

siderazote sziderazot 14268

siderite (ásv) sziderit; (kőz) vasmeteorit(fajta) 14269

siderogel sziderogél 14270

siderolite sziderolit 14271

sideronatrite szideronátrit 14272

siderophile sziderofil 14273

siderophyllite sziderofillit 14274

siderotil sziderotil 14275

side-stepping (tekt) oldaltlépés (törések között) 14276

side-stepping fault oldalt lépő/léptetett törés 14277

sidetrack(ed) hole terelt fúrás 14278

sidetracking (fúró)lyukkönyök, kutyaláb; fúrólyukferdítés, terelés 14279

sidewall core oldalfalmag 14280

sidewall coring oldalfalmintavétel, lyukfal-magmintavétel 14281

sidewall pad szondapapucs, mérőpapucs 14282

sidewall sample oldalfalminta 14283

sidewall sampling oldalfal-magvétel, oldalfal-mintavétel 14284

Siegenian stage siegeni emelet 14285

siegenite siegenit [zígenit] 14286

sierozem szürke talaj, szerozjom 14287

sieve szita, rosta 14288

sieve analysis (szed) szitaelemzés, szitálás; (mérn) szemeloszlás-vizsgálat, szemszerkezeti vizsgálat 14289

sieve gauge szitaméret, lyukbőség 14290

sieve grading szitaelemzés 14291

sieve mesh szitaszem 14292

sieve opening (US) szitaszem 14293

sieve shaker szitasor 14294

sieving szitálás 14295

sifter szitasor 14296

sighting instrument irányzó műszer 14297

sighting telescope keresőtávcső 14298

sight pole (geod) kitűzőrúd 14299

sight rule (geod) dioptrás vonalzó 14300

sigillate pecsétes 14301

sigloite szigloit 14302

sigmoidal offlap (szekv) szigmoidális lelapolódás 14303

sign (mat) előjel 14304

sign: optic ~ optikai jelleg 14305

signature: stratigraphic ~ (szekv) rétegtani jelleg 14306

sign of elongation főzónajelleg 14307

silcrete kovás kéreg (talajban) 14308

Silesian stage sziléziai emelet 14309

silexite szilexit 14310

silhydrite szilhidrit 14311

silica kova, kovasav, szilícium-dioxid 14312

silica rock kovakőzet 14313

silica sand (önt) kvarchomok 14314

silicate szilikát 14315

silicate cotton ásványi gyapot, ásványgyapot 14316

silicate structure szilikátszerkezet 14317

siliceous kova-, kovás 14318

siliceous alga kovaalga 14319

siliceous earth kovaföld 14320

siliceous limestone kovás mészkő 14321

siliceous ooze kovaiszap 14322

siliceous sediment kovaüledék 14323

siliceous shale kovapala 14324

siliceous sponge kovaszivacs 14325

silicic acid kovasav 14326

silicification kovásodás 14327

silicified kovás, kovásodott 14328

silicified wood kovás fa(törzs) 14329

silicoandesite szilikoandezit 14330

silicomagnesiofluorite szilikomagneziofluorit 14331

silicon szilícium 14332

silicosis szilikózis 14333

silky lustre selyemfény 14334

sill teleptelér 14335

sill: inlet ~ torkolati küszöb 14336

sillenite sillénit [szillénit] 14337

sillénite sillénit 14338

sillimanite sillimanit [szillimanit] 14339

silt (szed) kőzetliszt, aleurit; (mérn, talaj) iszap 14340

silt charge hordaléktöménység 14341

silt content hordaléktöménység 14342

silting (up) feliszapolódás 14343

siltstone aleurolit 14344

Silurian szilur 14345

silvanite szilvanit 14346

silver ezüst, termésezüst 14347

silver: black ~ stephanit 14348

silver: dark ruby ~ sötét-vörösezüstérc, pirargirit 14349

silver: red ~ vörösezüstérc 14350

silver: ruby ~ vörösezüstérc 14351

silver: vitreous ~ argentit 14352

silver amalgam amalgám, ezüstamalgám 14353

silver glance argentit 14354

silver ore: brittle ~~ ridegezüstérc, stephanit 14355

silver ore: dark red ~~ sötét-vörösezüstérc, pirargirit 14356

silver ore: light red ~~ világos-vörösezüstérc, proustit 14357

silver ruby pirargirit 14358

sima szima 14359

simatic szimatikus 14360

similar fold hasonló redő 14361

similarity: centre of ~ hasonlósági centrum 14362

similarity transformation hasonlósági transzformáció 14363

simonellite simonellit [szimonellit] 14364

simple cubic lattice primitív köbös rács 14365

simple event elemi esemény 14366

simple sequence (szekv) egyszerű szekvencia 14367

simple twin egyszerű iker 14368

simplotite simplotit [szimplotit] 14369

simpsonite simpsonit [szimpszonit] 14370

sincosite sincosit 14371

Sinemurian stage szinemuri emelet 14372

single-celled animals állati egysejtűek (Protozoa) 14373

single circle reflection goniometer egykörös reflexiós goniométer 14374

single-colour map egyszínű térkép 14375

single crystal egykristály 14376

single dislocation (krist) egyes diszlokáció 14377

single-grained structure (talaj) diszpergált szerkezet 14378

single layer structure egyszerű rétegszerkezet 14379

single zone (krist) egyszerű zóna 14380

singular crystal form (krist) határozott forma 14381

sinhalite szinhalit 14382

sinistral balos, szinisztrális 14383

sinistral coiling balra csavarodás, balos felcsavarodás 14384

sinistral fault balos/szinisztrális vető 14385

sinistrally coiled balracsavarodó 14386

sink víznyelő 14387

sink-hole víznyelő; (felszakadt barlang szája) 14388

sinking creek víznyelő; búvópatak 14389

sinking stream búvópatak 14390

sinnerite sinnerit 14391

sinoite szinoit 14392

sinopite szinopit 14393

sinter mésztufa; kovatufa 14394

sintering zsugorítás 14395

sinuosity kanyargósság, meanderfejlettség, folyófejlettségi szám 14396

sinupalliate bivalves öblösköpenyűek (Sinupalliata) 14397

sinus szinusz, sinus 14398

siphon (áll) szifó; (barl) szifon 14399

siphonal canal szifócsatorna, csurgó 14400

siphonal notch szifókivágás 14401

siphuncle szifócsatorna, szifó 14402

sipunculids fecskendőférgek (Sipunculida) 14403

sitaparite sitaparit (bixbyit) 14404

site lelőhely; fúráspont; (mérn) építkezés 14405

site: disturbed ~ (krist) hibahely 14406

site: drilling ~ fúrópont, fúráspont 14407

site: fossil ~ ősmaradványlelőhely 14408

site: well ~ fúrópont, fúráspont 14409

six-fold axis hatfogású tengely, hexagír 14410

six-fold gyroide hexagiroid 14411

six-fold ring (krist) hatos gyűrű 14412

six-fold rotatory inverter hexagiroid 14413

six-fold rotor hexagír 14414

size grade szitaosztály, szemnagysági osztály 14415

size reduction aprítás 14416

sjögrenite sjögrenit [sőgrénit] 14417

skär sér 14418

skarn szkarn 14419

skeletal váz- 14420

skeletal component váztöredék 14421

skeletal crystal vázkristály 14422

skeletal particle vázrész, biogén szemcse 14423

skeletal soil váztalaj 14424

skeleton váz, csontváz 14425

skerry sérsziget 14426

sketch map térképvázlat 14427

skew distribution ferde eloszlás 14428

skewness ferdeség 14429

skialith szkialit 14430

skiodrome szkiodróm 14431

sklodowskite sklodowskit [szklodofszkit] 14432

skull koponya 14433

skutterudite skutterudit [szkutterudit] 14434

skystone meteorit 14435

slabbing (bány) kőzetleválás 14436

slab jointing lemezes elválás 14437

slack water/tide lomha/holt árapály 14438

slant drill hole elferdült fúrólyuk 14439

slanted hole elferdült fúrólyuk 14440

slanted well ferde kút 14441

slant extinction ferde kioltás 14442

slate pala, zsindelypala 14443

slaty cleavage folyási/palássági klivázs 14444

slaty coal szénpala 14445

slavikite slavíkit [szlavíkit] 14446

slick vetőtükör, vetőpáncél, harnis 14447

slickenside vetőtükör, vetőpáncél, harnis 14448

slickolite szlikolit 14449

slide csúszás, csuszamlás 14450

slide: angle of ~ (meg)csúszási szög 14451

slide: rock ~ hegycsuszamlás 14452

slide area csúszásos terület 14453

slide pattern csúszólap-sereg 14454

sliding csúszás, csuszamlás 14455

sliding plane csúszási sík, csúszósík 14456

slip csúszás, csuszamlás; talajfolyás, sárfolyás; (ásv) siklatás; (tekt) eredő amplitúdó, tényleges elmozdulás 14457

slip fold nyírási redő 14458

slipper limpets süvegcsigák (Calyptreidae, Crepidulidae) 14459

slipping friction csúszósúrlódás 14460

slip plane csúszási felület, csúszófelület 14461

slit (opt) rés, kivágás 14462

slit band résszalag 14463

slit limpets kürtőscsigák (Fissurellidae) 14464

slit shells hézagcsiga-alkatúak (Pleurotomariacea) 14465

sliver (tekt) pikkely, fragmentum 14466

slope lejt; lejtő, lejtőfelszín;(mérn) rézsű; (hidr) esés, felszínesés, vízszínesés 14467

slope: angle of ~ rézsűszög, rézsűhajlás 14468

slope: natural ~ természetes rézsűszög 14469

slope development lejtőfejlődés 14470

slope failure rézsűszakadás, rézsűtörés, rézsűcsúszás 14471

slope fan (szekv) lejtőkúp 14472

slope hachures (térk) csíkozás 14473

slope retreat lejtőhátrálás 14474

slope scour hullámerózió, elhabolás 14475

slope stability lejtőállékonyság 14476

slope wash lejtővályog 14477

sloth animalcules medveállatkák (Tardigrada) 14478

slough ingovány; partcsuszamlás 14479

sloughing talajcsúszás; duzzadás (agyagé) 14480

sloughing shale duzzadó agyag 14481

sludge fúróiszap, zagy 14482

slue ingovány 14483

slug meztelen csiga 14484

sluggish river lassú vízjárású folyó 14485

slump csúszás, csuszamlás, suvadás, roskadás, rogyás 14486

slump scarplets csúszásos mikrolépcsők 14487

slurry zagy 14488

slurry: cement ~ (fúrás) cementtej 14489

slurry: coal ~ iszapszén 14490

slurry pond (bány) iszaptó 14491

slush (talaj) iszap; latyak; zagy 14492

slush: ice ~ kásajég 14493

slush flow hóolvadék-folyás 14494

slush ice kásajég 14495

slush pump (fúrás) iszapszivattyú, öblítőszivattyú 14496

small circle (gömbi) kiskör 14497

small coal aprószén 14498

small creek csermely, ér 14499

smaller foraminifera kisforaminifera 14500

small gour cseppkőtál 14501

small intestine vékonybél 14502

small paving block kiskockakő 14503

small rivulet csermely 14504

smalls aprószén 14505

small scale map kisméretarányú térkép 14506

small sett kiskockakő 14507

smaltine smaltin (skutterudit) 14508

smaltite smaltin (skutterudit) 14509

smaragd smaragd 14510

smaragdite smaragdit (aktinolit) 14511

smectite szmektit 14512

smell: organ of ~ szaglószerv 14513

smelting kohósítás 14514

Smithian stage smithi emelet 14515

smithite smithit [szmitit] 14516

smithsonite smithsonit [szmitszonit] 14517

smokestone füstkvarc 14518

smoky quartz füstkvarc 14519

smolianinovite szmoljanyinovit 14520

smooth changes of slope folyamatos lejtőszögváltozás 14521

smut: coal ~ (szénréteg felszínre bukkanó, mállott része) 14522

snail (éti)csiga 14523

snails csigák, haslábúak (Gastropoda) 14524

snouted water snails vízicsigák (Hydrobiidae) 14525

snow: marine ~ planktoneső (tengerben) 14526

snow: sea ~ planktoneső (tengerben) 14527

snowball garnet forgógránát 14528

snowpatch erosion hóerózió 14529

soaking vízfelvevőképesség 14530

soap: mountain ~ szaponit 14531

soapstone szappankő, szaponit; szteatit, zsírkő 14532

socket fogmeder 14533

socket: bell ~ (fúrás) szűkítőkarmantyú 14534

socket: dental ~ fogmeder 14535

socket: mud ~ iszapolókanál 14536

soda szóda 14537

soda feldspar nátronföldpát 14538

sodaic soil szikes talaj 14539

soda lime nátronmész 14540

sodalite szodalit 14541

sodalithite szodalitit 14542

soda mica nátriumcsillám, paragonit 14543

soda nitre nátronsalétrom, nitratin 14544

soddyite soddyit [szodiit] 14545

sodium nátrium 14546

sodium clay nátriumagyag 14547

sodium hydroxide nátriumhidroxid 14548

sodium silicate mud vízüveges iszap 14549

sodium tetraborate nátrium-tetraborát, bórax 14550

soft corals bőrkorallok (Alcyonaria) 14551

soft-shell clam tátongókagyló (Mya arenaria) 14552

soft water lágy víz 14553

soil talaj; (bány) talp 14554

soil: cave ~ barlangi agyag 14555

soil amendment talajjavító anyag 14556

soil class talajnem 14557

soil conservation talajvédelem 14558

soil creep talajkúszás, szoliflukció 14559

soil engineering geotechnika 14560

soil erosion talajpusztulás 14561

soil exploration (mérn) talajfelderítés, talajfeltárás 14562

soil failure talajtörés 14563

soil fluction talajfolyás 14564

soil-forming talajképző 14565

soil framework talajváz 14566

soil frost talajfagy 14567

soil-frost feature talajfagyjelenség 14568

soil horizon talajszint (szint a talajban) 14569

soil mantle talajtakaró 14570

soil map talajtérkép 14571

soil mechanics talajmechanika 14572

soil moisture talajnedvesség 14573

soil particle talajszemcse 14574

soil profile talajszelvény; (mérn) rétegszelvény 14575

soil science talajtan, pedológia 14576

soil series talajosztály 14577

soil subsidence roskadás 14578

soil type talajnem 14579

solar system naprendszer 14580

soldier crab remeterák (Eupagurus) 14581

sole mark talpnyom (alsó réteglapon) 14582

solenoconchs ásólábúak (Scaphopoda) 14583

solfatara szolfatára 14584

solid (bány) szálban álló, ép, érintetlen, megbontatlan (szén v. kőzet) 14585

solid: dissolved ~s oldott hordalék 14586

solid bit teljesszelvényű fúró, réselőfúró 14587

solidification (fiz) dermedés; (mérn) szilárdítás 14588

solidification columns kihűlési oszlopok 14589

solidification range dermedéspont 14590

solidity tömöttség 14591

solid phase szilárd fázis 14592

solid rock összeálló kőzet 14593

solid solution szilárd oldat 14594

solid solution series izomorf sor 14595

solid state szilárd állapot 14596

solid state reaction szilárdfázisú reakció 14597

solidus szolidusz 14598

solidus curve szoliduszgörbe 14599

solifluction fagyos talajfolyás, szoliflukció 14600

solifluxion talajkúszás, szoliflukció 14601

solitary coral magános korall 14602

solod szology(talaj) 14603

solodization szologyosodás 14604

solodized szikessé vált 14605

solontchak szoloncsák 14606

solonchak szoloncsák 14607

solonetz szolonyectalaj 14608

soloth szologytalaj 14609

solotization szologyosodás 14610

solubility oldékonyság, oldhatóság 14611

soluble rock karsztosodó kőzet 14612

solute oldott anyag 14613

solution oldat; oldás; oldódás; (karszt)korrózió 14614

solution breccia oldásos breccsa 14615

solution doline rogyott dolina 14616

solution pan kamenica 14617

solution porosity oldott porozitás 14618

solvation water (talaj) szolvát víz 14619

solvent oldószer 14620

somma szomma 14621

sommaite sommait [szommait] (leucit) 14622

sonde szonda 14623

sonde skid szondapapucs, mérőpapucs 14624

sonic log akusztikus sebességszelvény, szonikus szelvény 14625

sonolite szonolit 14626

sorbyite sorbyit 14627

sorosilicate csoportszilikát, szoroszilikát 14628

sorted osztályozott 14629

sorting osztályozás; osztályozódás; osztályozottság 14630

sorting size distribution szemcseszerkezet 14631

sounding (mérn) szondázás; (hidr) mélységmérés 14632

source forrás 14633

source area lepusztulási terület 14634

source rock anyakőzet 14635

sour gas savanyú gáz 14636

space: annular ~ gyűrűstér 14637

space: pore ~ hézagtérfogat, pórustérfogat 14638

space angle térszög 14639

space filling térkitöltés 14640

space group tércsoport 14641

space lattice térrács, kristályrács 14642

space transformation térbeli transzformáció 14643

spacing: electrode ~ szondahossz 14644

spacing: well ~ kúttávolság 14645

spadaite spadait (stevensit) 14646

spall (bány) lepattan, leválik (levelesen, rétegesen) 14647

spalling off (bány) lepattogzás, pikkelyesedés, réteges leválás 14648

spangolite spangolit 14649

spar pát 14650

spar: bismuth ~ bizmutit 14651

spar: bitter ~ (ásv) dolomit 14652

spar: blue ~ kékpát, lazulit 14653

spar: cube ~ anhidrit 14654

spar: dystome ~ datolit 14655

spar: ice ~ szanidin 14656

spar: heavy ~ súlypát, barit 14657

spar: Labrador ~ labradorit 14658

spar: lead ~ cerusszit 14659

spar: magnesian ~ (ásv) dolomit 14660

spar: mesitine ~ mezitinpát, mezitit 14661

spar: manganese ~ mangánpát, rodokrozit 14662

spar: oligon ~ oligonit 14663

spar: pearl ~ dolomit 14664

spar: raspberry ~ málnapát, rodokrozit 14665

spar: rhomb ~ (ásv) dolomit 14666

spar: zinc ~ cinkpát, smithsonit 14667

sparite pátit 14668

spark spectrum szikraszínkép 14669

Sparnacian stage sparnacumi emelet [szparnakumi] 14670

sparry pát-, pátos 14671

sparry calcite pátos kalcit 14672

sparry iron vaspát, sziderit 14673

spate áradás 14674

spath pát 14675

Spathian stage spathi emelet [szpészi] 14676

spathic pátos 14677

spatial symmetry element tércsoport-szimmetriaelem 14678

spathose pát-, pátos 14679

spatter cone salakkúp 14680

spear pyrites dárdakovand, markazit 14681

speciation fajképződés, speciáció 14682

species faj 14683

specific faj-, fajlagos, fajra jellemző 14684

specific density fajlagos sűrűség 14685

specific gravity fajsúly 14686

specific-gravity liquid nehézfolyadék 14687

specific heat fajhő 14688

specific name fajnév 14689

specific retention víztartóképesség 14690

specific surface fajlagos felület 14691

specific weight fajsúly 14692

specimen minta, példány 14693

specimen holder mintatartó 14694

speckle pontozás 14695

spectral színkép-, spektrum-, spektrális 14696

spectral band színképsáv 14697

spectral line színképvonal 14698

spectrogram színkép, spektrogram 14699

spectrograph spektrográf 14700

spectrographic analysis színképelemzés 14701

spectrography színképelemzés, spektrográfia 14702

spectrometer spektrométer 14703

spectroscope spektroszkóp 14704

spectroscopy spektroszkópia 14705

spectrum színkép, spektrum 14706

spectrum: arc ~ ívszínkép 14707

specular iron szpekularit, hematit 14708

specularite szpekularit (hematit) 14709

speisscobalt (ném) Speisskobalt, smaltin 14710

spelean barlang-, barlangi 14711

speleologist barlangkutató, szpeleológus 14712

speleology barlangtan, szpeleológia 14713

speleothem barlangi kitöltés 14714

spelunker barlangász 14715

spelunking barlangászás, barlangászat 14716

spencerite spencerit 14717

speologist barlangkutató, szpeleológus 14718

speology barlangtan, szpeleológia 14719

spermatophyte magvas növény, spermatofita 14720

sperrylite sperrylit 14721

spessartine spessartin [spesszartin] 14722

spessartite (ásv) spessartin; (kőz) spessartit 14723

sphaerocobaltite szferokobaltit 14724

sphaerosiderite szferosziderit (sziderit) 14725

sphaerulite szferulit 14726

sphaerulitic szferulitos 14727

sphagnum tőzegmoha 14728

sphalerite szfalerit 14729

sphene szfén (titanit) 14730

sphenoid szfenoid 14731

sphenoidal class monoklin szfenoidos osztály 14732

sphenoidal dihedron szfenoid 14733

sphere gömb 14734

sphere function gömbfüggvény 14735

sphere ore kokárdaérc 14736

sphere packing gömbilleszkedés 14737

spherical gömb-, gömbalakú 14738

spherical aberration gömbi eltérés 14739

spherical lens gömblencse 14740

spherical triangle gömbháromszög 14741

sphericity gömbölyítettség, kerekítettség 14742

spherocobaltite szferokobaltit 14743

spheroid szferoid 14744

spheroidal gömb, gömbös, gömbi, szferoidális 14745

spheroidal jointing gömbös elválás 14746

spheroidal symmetry gömbszimmetria 14747

spheroidal weathering gömbhéjas mállás 14748

spherop szferop 14749

spherosiderite szferosziderit (sziderit) 14750

spherulite szferolit 14751

spherulitic szferolitos 14752

spicularit szpikulit 14753

spicule (szivacs)tű 14754

spiculite szpikulit 14755

spike: karren ~ karrcsipke 14756

spilite spilit 14757

spilitization spilitesedés 14758

spill out elvékonyodik, kiékül 14759

spillstream fattyúág 14760

spinal column gerincoszlop 14761

spine tüske (brachiopodáknál); (növ) tövis, tüske; (áll) (hát)gerinc, gerincoszlop 14762

spindle stage orsóasztal 14763

spinel spinell 14764

spinel: chrome ~ krómspinell, picotit 14765

spinel: zinc ~ cinkspinell, gahnit 14766

spinel law spinelltörvény 14767

spinellite spinellit 14768

spiniform tüskeszerű 14769

spiny cockle tüskés szívkagyló (Acanthocardia aculeata) 14770

spiny lobsters languszták (Palinuridae) 14771

spiny oysters tüskéskagylók (Spondylidae) 14772

spiral angle apikális szög (gastropodáknál) 14773

spiral bit spirálfúró 14774

spiral garnet forgógránát 14775

spire spíra 14776

spire: karren ~ karrtüske 14777

spire shells vízicsigák (Hydrobiidae) 14778

spit földnyelv, turzásnyelv, turzáskampó 14779

spit: sand ~ homokturzás 14780

splash: rain ~ csepperózió 14781

splash erosion csepperózió 14782

splash zone fröccszóna 14783

splay: sand ~ homokfolt (felszínen); homoklencse (eltemetve, ártéren) 14784

split gravel kavicszúzalék 14785

split sampler felnyitható mintavevő 14786

splitter széttagoló (taxonómiai filozófiát valló paleontológus) 14787

splitter: sample ~ mintaosztó 14788

splitting osztás, mintaosztás 14789

splitting: frost ~ fagyrepesztés 14790

splitting: line ~ (spektr) vonalfelhasadás 14791

spodiosite szpodioszit 14792

spodumene szpodumen 14793

spoil fedőréteg (külfejtésben) 14794

sponge szivacs 14795

sponge spicule szivacstű 14796

sponge-spicule rock szpikulit 14797

sporangium spóratok, sporangium 14798

spore spóra 14799

spore-bearing plants spórás növények 14800

sporinite sporinit 14801

sporomorph sporomorfa 14802

sporophyll sporofillum 14803

spot sampling pontmintavétel 14804

spotted schist/slate csomóspala 14805

spouter fúvó (tengerparton) 14806

spray zone fröccszóna 14807

spreading szétsodródás, tágulás, spreading [szpreding] 14808

spreading centre tágulási centrum 14809

spreading rate tágulási sebesség 14810

Spreite , spreite (ném) (laminált üledék U-alakú életnyomok két ága között) 14811

spring forrás 14812

spring: catchment of ~ forrásfoglalás 14813

spring: channel ~ völgyfenéki forrás 14814

spring: oil ~ olajszivárgás 14815

spring flood zöldár, tavaszi árvíz 14816

spring front forrásvonal 14817

spring range (nagy árapály magassága) 14818

spring tide nagy dagály, szizigai dagály, szökőár 14819

spur mellékgerinc 14820

spur: meander ~ meanderköz 14821

spurious growth form (krist) hamis növekedési forma 14822

spurrite spurrit 14823

squamates pikkelyes hüllők (Squamata) 14824

squamifers pikkelyes hüllők (Squamata) 14825

square hewn stone kváderkő 14826

square kelly négyzetes forgatórúd 14827

square(d) stone kváderkő 14828

squat lobsters söprögetőrákok (Galatheidae) 14829

squid (Loligo-féle) 14830

squid: common ~ északi kalmár/loligó (Loligo forbesi) 14831

stability (mérn) állékonyság 14832

stability: slope ~ lejtőállékonyság, rézsűállékonyság 14833

stabilization: soil ~ talajszilárdítás 14834

stabilized dune (meg)kötött bucka 14835

stabilized production rate (olaj) állandósult hozam 14836

stable isotope stabil izotóp 14837

stack abráziós torony/sziklasziget 14838

stack: lattice ~ (krist) rácsoszlop 14839

stade (fn) stadiális 14840

stadial (mn) stadiális 14841

stage (rétegt) emelet; (opt) (mikroszkóp)asztal 14842

stage: bankfull ~ parttal színelő vízállás 14843

stage: coalification ~ szénülési fok 14844

stage: microscope ~ tárgyasztal 14845

stage: pegmatitic ~ pegmatitos szakasz 14846

stage: water ~ vízszint, vízállás 14847

stage fluctuation range vízjáték 14848

staghorn coral agancskorall (Acropora cervicornis) 14849

stagnant glacier holtgleccser 14850

stagnant ice holtjég 14851

staining festés 14852

stairstep stone lépcsőkő 14853

stair-stone lépcsőkő 14854

stalactite függőcseppkő, sztalaktit 14855

stalactite curtain cseppkőfüggöny 14856

stalactostalagmite cseppkőoszlop 14857

stalagmite állócseppkő, sztalagmit 14858

stalked crinoids tengeri liliomok (Crinoidea) 14859

stalked echinoderms nyeles tüskésbőrűek (Pelmatozoa) 14860

stalk-eyed snails nyelesszemű tüdőscsigák, nyelesszeműek (Stylommatophora) 14861

Stampian stage stampi emelet 14862

standard (geok) etalon, standard 14863

standard deviation (stat) szórás 14864

standard error középhiba 14865

standard oceanic crust tipikus óceáni kéreg 14866

standard solution normál oldat 14867

standard time zónaidő 14868

standing level nyugalmi vízszint (kútban) 14869

standing wave állóhullám 14870

stand of drill pipes fúrócsőrakat, fúrócsőszakasz 14871

stand of pipe (fúrás) csőrakat 14872

standpipe (fúrás) iránycső 14873

stannine sztannin 14874

stannite sztannin 14875

stannium ón 14876

stannopalladinite sztannopalladinit 14877

stannum ón 14878

staple vakakna 14879

staple pit vakakna; ereszke 14880

star csillag; (gem) táblafazetta 14881

star: basket ~s gorgófők (Gorgonocephalidae) 14882

star: brittle ~ kígyókarú csillag (Ophiuroidea) 14883

star: cushion ~s széleskarú csillagok (Goniasteridae) 14884

star: sea ~s tengeri csillagok (Asteroidea) 14885

star bit (fúrás) keresztvéső 14886

star facet táblafazetta 14887

starfishes tengeri csillagok (Asteroidea) 14888

star quartz csillagkvarc 14889

star ruby csillagrubin 14890

star sapphire csillagzafír 14891

star stone (csillagalakzatot mutató ékkő) 14892

starved basin éhező medence 14893

starving basin éhező medence 14894

stassfurtite stassfurtit [staszfurtit] (boracit) 14895

state állapot 14896

state: change of state állapotváltozás, fázisátalakulás 14897

state of failure törési/feszültségi állapot 14898

state of preservation megtartási állapot 14899

state of stress (tekt) feszültségi állapot, feszültségállapot; (mech) igénybevétel 14900

state parameter állapotjelző, állapothatározó 14901

static earth pressure nyugalmi (föld)nyomás 14902

static head geosztatikus nyomás 14903

stationary state stacionárius állapot 14904

stationary wave állóhullám 14905

staurolite staurolit 14906

staurotide sztaurolit 14907

steam drive (olaj) gőzkihajtás 14908

steatite szteatit (talk) 14909

steatitization talkosodás 14910

steel jack (szfalerit) 14911

steenstrupine steenstrupin [szténsztrupin] 14912

steephead vakvölgy 14913

steigerite steigerit 14914

Steinkern , steinkern (ném) kőbél 14915

stele (növ) sztéle, központi henger 14916

stellar time csillagidő 14917

stellerite stellerit 14918

stem (növ) törzs, szár, hajtás, tönk; (áll) nyél (Crinoideáknál) 14919

stem: drill ~ fúrószár 14920

stem: drilling ~ fúrószár 14921

stenobathic sztenobát 14922

stenohaline sztenohalin 14923

stenothermal sztenoterm 14924

stephanite stefanit 14925

steppe sztyepp 14926

steppe black soil fekete mezőségi talaj 14927

stepped face (krist) lépcsős sík/kristálylap 14928

step working (bány) teraszos művelés 14929

stereogram (ásv, tekt, geom) sztereogram; (geol) blokkdiagram, tömbszelvény 14930

stereographic projection sztereografikus vetület 14931

stereo pair sztereo(kép)pár 14932

stereoscopic pair sztereo(kép)pár 14933

stereoscopic projection sztereoszkopikus vetület 14934

sterile (növ) ivartalan, meddő 14935

sternbergite sternbergit 14936

sternum szegycsont 14937

stevensite stevensit [sztívenzit] 14938

stewartite stewartit 14939

stibarsen sztibarzén 14940

stibiconite sztibikonit 14941

stibnite antimonit 14942

stibiocolumbite sztíbiokolumbit 14943

stibiopalladinite sztíbiopalladinit 14944

stibiotantalite sztíbiotantalit 14945

stibium antimon 14946

stibnite antimonit 14947

stichtite stichtit 14948

sticking: pipe ~ (fúrás) megszorulás 14949

stilbite sztilbit 14950

stilleite stilleit 14951

stillstand (szekv) nyugvóvíz 14952

still water állóvíz 14953

stillwaterite stillwaterit 14954

stilpnomelane sztilpnomelán 14955

stimulation: well ~ kút(talp)kezelés 14956

sting corals tűzkorallok (Milleporidae) 14957

stinging corals tűzkorallok (Milleporidae) 14958

stink stone bitumenes mészkő 14959

stochastic variable valószínűségi változó 14960

stock tömzs 14961

stock: salt ~ sótömzs 14962

stock pile hányó 14963

stockwork stockwerk 14964

stokesite stokesit [sztókszit] 14965

stolzite stolzit [stolcit] 14966

stomach stone gyomorkő 14967

stone kő; ékkő; kőmeteorit 14968

stone: broad ~ kváderkő 14969

stone: china ~ kaolinosodott gránit (kemény) 14970

stone: composite ~ (gem) kompozit 14971

stone: mirror ~ muszkovit 14972

Stone Age kőkor, kőkorszak 14973

stone bubble litofíza 14974

stone canal kőcsatorna 14975

stone drift meddővágat (meddőkőzetben hajtott vágat) 14976

stone fall (barl) kőtörmelék 14977

stone field kőtenger 14978

stonegall agyagkonkréció (homokkőben) 14979

stone garland kőfüzér 14980

stone ring kőgyűrű 14981

stone stream kőfolyás 14982

stone stripe kőhantsáv 14983

stoneware kőagyag 14984

stony corals kőkorallok, szirtkorallok (Madreporaria) 14985

stony desert kősivatag 14986

stony iron sziderolit (meteorit) 14987

stony meteorite kőmeteorit 14988

stope fejtési pászta 14989

stoping: magmatic ~ asszimilációs breccsásodás 14990

storage: channel ~ medertárolás 14991

storage capacity (talaj) szabadföldi/természetes vízkapacitás 14992

storey working tömzsfejtés 14993

storm base viharhullámbázis (viharhullámzás lehatolási mélysége) 14994

storm level (vihardagály vízszintje) 14995

storm tide vihardagály, özönár 14996

storm wave base viharhullámbázis 14997

stottite stottit [sztotit] 14998

stowing (bány) tömedékelés 14999

straight circulation jobböblítés, egyenes öblítés 15000

straight extinction egyenes kioltás 15001

straight-spine murex tüskés bíborcsiga (Murex brandaris) 15002

strain torzulás, deformáció, alakváltozás 15003

strain birefringence feszültségi kettőstörés 15004

strained crystal feszített kristály 15005

strained lattice torzult rács 15006

strain ellipsoid torzulási/deformációs ellipszoid 15007

strain field alakváltozásmező 15008

strain-free lattice feszültségmentes rács 15009

strain shadow nyomásárnyék 15010

strait tengerszoros 15011

strangmoore tőzegmohasáv 15012

strata (sing stratum rétegek 15013

strata-bound réteghez kötött (érctelep) 15014

stratal dip rétegdőlés 15015

stratal surface (szekv) rétegfelszín 15016

stratification rétegzés, rétegződés 15017

stratified rétegzett 15018

stratified flow réteges áramlás 15019

stratified lattice rétegrács 15020

stratiform ore deposit sztratiform érctelep 15021

stratify rétegez 15022

stratigrapher sztratigráfus, rétegtanos 15023

stratigraphic (US) rétegtani 15024

stratigraphical (GB) rétegtani 15025

stratigraphical column rétegoszlop 15026

stratigraphical conditions települési viszonyok 15027

stratigraphic classification rétegtani osztályozás 15028

stratigraphic geology rétegtan, sztratigráfia 15029

stratigraphic nomenclature rétegtani nevezéktan 15030

stratigraphic palaeontology rétegtani őslénytan 15031

stratigraphic range vertikális elterjedés 15032

stratigraphic signature (szekv) rétegtani jelleg 15033

stratigraphy rétegtan, sztratigráfia 15034

stratosphere sztratoszféra 15035

stratotype sztratotípus 15036

stratovolcano rétegvulkán 15037

stratum (pl strata réteg 15038

streak karc (ásványé) 15039

streak colour karcszín, karcolási szín, porszín 15040

streak plate porcelánlap, karclemez 15041

stream folyó, folyam, vízfolyás; áramlat, tengeráram; áramló víz, áramlás 15042

stream: block ~ kőfolyás 15043

stream: boulder ~ kőfolyás 15044

stream: glacier ~ gleccserpatak 15045

stream: ice ~ jégár 15046

stream: rock ~ kőfolyás 15047

stream: well ~ kútáram 15048

stream alluviation folyóvízi üledékfelhalmozódás 15049

stream-bank erosion folyóparterózió 15050

stream bed folyómeder 15051

stream-bed erosion kimosás 15052

stream-built terrace folyóterasz 15053

stream channel folyómeder 15054

stream erosion folyóvízi erózió 15055

stream flow (hidr) áramlás; vízhozam, vízszállítás 15056

stream gradient esés (vízfolyásé) 15057

streaming flow áramló vízmozgás 15058

streamlet folyócska 15059

streamline áramvonal 15060

streamline flow lamináris áramlás 15061

stream load folyóhordalék 15062

stream loss áramlási veszteség 15063

stream order folyó rendszáma 15064

stream profile esésgörbe, esésvonal 15065

stream terrace folyóterasz 15066

stream valley folyóvölgy 15067

strength szilárdság; keménység, ellenállóság 15068

strength: bending ~ hajlítószilárdság 15069

strength: cleavage ~ hasító szilárdság 15070

strength: compressive ~ nyomószilárdság 15071

strength test szilárdsági vizsgálat 15072

stress (tekt) feszültség; (mérn) igénybevétel 15073

stress: axial ~ tengelyirányú feszültség 15074

stress: compressive ~ nyomófeszültség 15075

stress axis feszültségi tengely 15076

stress birefringence feszültségi kettőstörés 15077

stress component feszültségalkotó, feszültségi komponens 15078

stress field feszültségtér 15079

stress pattern feszültségtér 15080

stress shadow nyomásárnyék 15081

stress-strain curve feszültség-alakváltozási görbe 15082

stretching deformation nyújtási deformáció 15083

stretching lineation nyúlási vonalasság 15084

stria (pl striae karc, vetőkarc 15085

stria: glacial ~ gleccserkarc 15086

striation karc 15087

striation: twin ~ (ásv) ikersávozás 15088

strigovite strigovit 15089

strike csapás 15090

strike: line of ~ csapásirány 15091

strike-slip fault (oldal)eltolódás 15092

string: drill ~ fúrószár, fúrórudazat, fúrócsőoszlop 15093

string: pipe ~ (fúró)csőoszlop 15094

string: screen ~ szűrőcsőrakat 15095

string of casing béléscsőrakat 15096

string of ore érczsinór 15097

stripe: stone ~ kőhantsáv 15098

strip mining külszíni bányászat 15099

stripping (bány) letakarás, letakarítás 15100

stromatactis sztromataktisz 15101

stromatite sztromatit 15102

stromatolite sztromatolit 15103

stromeyerite stromeyerit [strómejerit] 15104

strong water választóvíz 15105

strontianite stroncianit 15106

strontium stroncium 15107

strontium-apatite stronciumapatit 15108

structural szerkezeti, szerkezet- 15109

structural formula szerkezeti képlet 15110

structural map tektonikai térkép 15111

structural petrology szerkezeti kőzettan 15112

structural trap szerkezeti csapda 15113

structural water (ásv) szerkezeti víz 15114

structure szerkezet; szerkezeti, szerkezet- 15115

structure: axial ~ tengelyi szerkezet 15116

structure: Widmanstätten ~ Widmanstätten-hálózat, -rajzolat 15117

structure well szerkezetkutató fúrás 15118

struggle for existence/life a létért folyó harc/küzdelem 15119

strunzite strunzit [struncit] 15120

struvite struvit 15121

stuck drillpipe megszorult fúrószár 15122

Sturzstrom , sturzstrom (ném) kőlavina 15123

stützite stützit 15124

stylolite sztilolit 15125

stylolitic sztilolitos, sztilolit- 15126

Styrian orogeny stájer hegységképződés 15127

sub: basket ~ fúrógallér 15128

sub: bent ~ (fúrás) ferdítőátmenet 15129

sub: deflecting ~ (fúrás) ferdítőátmenet 15130

subactive volcano alvó/szunnyadó vulkán 15131

subaerial szárazulati, szubaerikus; (szekv) vízfölötti 15132

subalcalic szubalkáli 15133

subalpine (geol) szubalpi; (növ) alhavasi 15134

subangular gyengén koptatott 15135

subaqueous vízalatti 15136

subarctic szubarktikus 15137

subarid szubarid 15138

subarkose szubarkóza 15139

sub-bituminous coal (US) (kőszénfajta a lignit és a bitumenes kőszén között) 15140

Subboreal szubboreális 15141

subboundary finomszemcse-határ 15142

subcladus (áll) alágazat 15143

subclass (áll) alágazat 15144

subcohort (áll) alraj 15145

subcontinent szubkontinens 15146

subcooling túlhűlés 15147

subcrop map mélyföldtani térkép (unkonformitás alatti rétegeké) 15148

subdivision (áll, tax) altagozat; tagolás 15149

subduction alábukás, szubdukció 15150

subduction zone alábukási/szubdukciós zóna 15151

subfamily alcsalád 15152

subfossil szubfosszilis; szubfosszília 15153

subgenus alnemzetség, alnem, subgenus, szubgénusz 15154

subglacial channel jégalatti/szubglaciális járat 15155

subgrain alszemcse 15156

subgreywacke szubgrauvakke 15157

subgroup alcsoport 15158

subhedral hipidiomorf 15159

subhumid szubhumid 15160

subjacent (alatta) fekvő 15161

subjective synonym szubjektív szinoníma 15162

subkingdom állatkör 15163

sublattice alrács 15164

sublegion (áll, tax) alcsapat 15165

sublitharenite szublitarenit 15166

sublittoral szublitorális 15167

submarine tengeralatti 15168

submarine weathering tengeralatti mállás, halmirolízis 15169

submeander szubmeander 15170

submerged elsüllyedt, elöntött 15171

submerged coast elöntött part 15172

submergent shoreline elsüllyedt partvonal 15173

submicroscopic szubmikroszkópos 15174

suborder (áll, tax) alrend 15175

subpermafrost (jeges réteg alatti víz) 15176

subphalanx (áll, tax) alhad 15177

subphylum altörzs 15178

subrounded közepesen koptatott 15179

subsaturation telítetlenség 15180

subsection (áll, tax) alosztag 15181

subsequent szubszekvens 15182

subseries (áll, tax) alsorozat 15183

subside süllyed 15184

subsidence süllyedés; (mérn) roskadás 15185

subsidence: soil ~ roskadás 15186

subsidence area (bány) alábányászott terület 15187

subsidence curve süllyedési görbe 15188

subsidence damage bányakár 15189

subsoil altalaj 15190

subspecies alfaj 15191

substage alemelet 15192

substrate alzat, szubsztrátum 15193

subsurface felszínalatti, földalatti 15194

subsurface geology mélyföldtan 15195

subsurface storage felszínalatti tározás 15196

subsurface water felszínalatti víz 15197

subterranean földalatti 15198

subterranean brook búvópatak 15199

subtidal árapályöv alatti 15200

subtraction position szubtrakciós helyzet 15201

subtribe (áll, tax) alnemzetség 15202

subtropical szubtrópusi 15203

subvolcanic szubvulkáni 15204

subvolcano szubvulkán 15205

subzone alzóna, szubzóna 15206

succession rétegsor, szukcesszió 15207

success ratio (olaj) találati arány 15208

succinite szukcinit, borostyán 15209

sucrose cukorszövetű 15210

sucrosic cukorszövetű 15211

suction scour (hullámszívás okozta kimosódás) 15212

sudburyte sudburyt [szadbörit] 15213

Sudetic orogeny szudétai hegységképződés 15214

sudoite szudoit 15215

sugary dolomite cukorszövetű dolomit 15216

suite (kőzet)sorozat; (kőzet)provincia 15217

suite: ophiolitic ~ ofiolitos sorozat 15218

sulcate sulcált [szulkált] 15219

sulfate szulfát 15220

sulfide szulfid 15221

sulfide: hydrogen ~ kénhidrogén 15222

sulfoborite szulfoborit 15223

sulfohalite szulfohalit 15224

sulfosalt szulfosó 15225

sulfospinel szulfospinell 15226

sulfur kén 15227

sulfur dioxide kén-dioxid 15228

sulfuric acid kénsav 15229

sulfurous acid kénessav 15230

sulphate szulfát 15231

sulphide szulfid 15232

sulphite szulfit 15233

suplhoandesite szulfoandezit 15234

sulphohalite szulfohalit 15235

sulphophile szulfofil 15236

sulphosalt szulfosó 15237

sulphur kén 15238

sulphur bacterium kénbaktérium 15239

sulphur-bearing kéntartalmú 15240

sulphur spring kénes forrás 15241

sulvanite szulvanit 15242

summer flood zöldár 15243

summit hegycsúcs, orom 15244

summit crater csúcskráter 15245

summit eruption csúcskitörés 15246

sump zsomp 15247

sun, Sun nap, Nap 15248

sun dial Napkorong 15249

sun disc napkorong 15250

sundtite sundtit, andorit 15251

sunken stream búvópatak 15252

sun opal tűzopál 15253

sunset shells laposkagylók (Tellinidae) 15254

sunshine napsugárzás; napsütés 15255

sunstone napkő, aventurin 15256

super cell felsőbb cella (elemi test) 15257

supercooled túlhűlt 15258

supercritical flow rohanó vízmozgás 15259

supercycle szuperciklus 15260

superdeep well ultramély fúrás/kút 15261

superfamily öregcsalád, főcsalád 15262

superficial felszíni 15263

superficial ooid egyrétegű ooid 15264

supergene epigén 15265

supergenus (áll, tax) öregnem 15266

supergroup főcsoport 15267

superincumbent strata rátelepült rétegek 15268

superimposed (rétegt) rátelepülő, rákövetkező; ~ on rákövetkezve, rátelepülve 15269

superimposed valley epigenetikus völgy 15270

superlattice szuperrács, felsőbbrács 15271

superorder (áll, tax) öregrend 15272

superposition (krist) szuperpozíció 15273

superposition: law of ~ települési törvény, szuperpozíció törvénye 15274

supersaline túlsós, hiperszalin 15275

supersaturated túltelített 15276

supersaturation túltelítés; túltelítettség 15277

supersaturation: water of ~ túltelítési víz 15278

superspecies öregfaj 15279

supplementary contour segédszintvonal 15280

supplementary twin kiegészítő iker 15281

supply: sediment ~ üledékbehordás 15282

supply: water ~ vízrendszer (folyóé); vízbeszerzés, vízellátás 15283

support (bány) biztosítás, ácsolat, tám 15284

support: matrix ~ed mátrixvázú 15285

support effect tömeghatás 15286

suprageneric name genus-szint fölötti név/kategória 15287

supraglacial jég fölötti, szupraglaciális 15288

supralittoral árapályöv fölötti, szupralitorális 15289

supratidal árapályöv fölötti 15290

surface felület, felszín, határfelület; (bány) külszín 15291

surface felület-, felszíni, felszín- 15292

surface: axial ~ tengelysík (redőé) 15293

surface: bedding ~ rétegfelszín, réteglap 15294

surface: cleavage ~ hasadási sík 15295

surface: ground ~ térszín 15296

surface: joint ~ elválási sík/felület 15297

surface: wave ~ hullámfront 15298

surface energy felületi energia 15299

surface features felszínformák 15300

surface of the earth földfelszín 15301

surface wave felületi hullám 15302

surf clams vájókagylók (Mactridae) 15303

surficial felszíni, felületi, felület- 15304

surf zone hullámverés zónája 15305

surge árhullám; lökéshullám 15306

surges (pl) hullámtörés, hullámverés 15307

surging of a well kompresszorozás 15308

surmicaceous csillámdús 15309

surround körülvesz, körülzár, bekerít, bezár 15310

surrounding rock mellékkőzet; kőzetköpeny, környező kőzet 15311

sursassite sursassit [szurszasszit] 15312

survey (geod, térk) felmérés, felvétel; átnézet; (földtani) intézet/szolgálat 15313

survey : geological ~ földtani térképezés; földtani szolgálat/intézet 15314

survey: mine ~ bányamérés 15315

surveying: directional ~ (fúró)lyukferdeség-mérés 15316

surveyor földmérő, geodéta 15317

survival túlélés, életbenmaradás 15318

survive túlél, életbenmarad 15319

survivor túlélő, életben maradt 15320

susceptibility szuszceptibilitás 15321

susceptible érzékeny 15322

susceptible to erosion erodálódó 15323

suspect terrane (bizonytalan eredetű kéregrész) 15324

suspended lebegő 15325

suspended channel függőmeder 15326

suspended load lebegő/lebegtetett hordalék 15327

suspended water függő víz 15328

suspension szuszpenzió 15329

suspension: heavy ~ nehézfolyadék 15330

suspension-feeder szuszpenziófaló 15331

suspension load lebegő/lebegtetett hordalék 15332

sussexite sussexit [szaszekszit] 15333

suture varrat, szutúra 15334

sutured contact sztilolitos érintkezés 15335

suture line lóbavonal, varratvonal 15336

suture zone (tekt) varrat(vonal), szutúra 15337

svabite svabit 15338

svanbergite svanbergit [szvambergit] 15339

swallet búvópatak, víznyelő 15340

swallow hole víznyelő 15341

swamp mocsár 15342

swamp: raised ~ felláp 15343

swamping elmocsarasodás, elposványosodás 15344

swamp ore mocsárérc, gyepvasérc 15345

swash kifutó hullám 15346

swash zone hullámverés öve 15347

swedenborgite swedenborgit [szvédemborgit] 15348

sweep out (olaj) kiszorítás, kiseprés, kihajtás 15349

sweepstakes route szerencseút (paleobiogeográfiában) 15350

sweet natural gas édes gáz 15351

sweet water édesvíz 15352

swell duzzad (kőzet) 15353

swell küszöb 15354

swelling dudor, duzzanat; duzzadás 15355

swelling capacity duzzadóképesség 15356

swelling clay duzzadó agyag 15357

swelling power duzzadóképesség 15358

swimming sand folyóshomok, úszóhomok 15359

swirl utazó örvény 15360

switzerite switzerit [szviccerit] 15361

swivel öblítőfej 15362

swiwel: power ~ (fúrás) forgató öblítőfej 15363

swollen duzzadt, dagadt 15364

sword razor kis palloskagyló (Ensis, Solen ensis) 15365

syconoid sponges sugárcsatornás mészszivacsok (Syconidae) 15366

syenite szienit 15367

syenodiorite szienodiorit 15368

syenogabbro szienogabbró 15369

sylvanite szilvanit 15370

sylvine szilvin 15371

sylvinite szilvin 15372

sylvite szilvin 15373

symbiosis szimbiózis 15374

symbiotic szimbiotikus 15375

symbol (krist) lapszimbólum; (kém) vegyjel; térképjel 15376

symbol: chemical ~ vegyjel 15377

symbol: zone ~ övszimbólum, zónaszimbólum 15378

symmetrical extinction szimmetrikus kioltás 15379

symmetrical fold szimmetrikus redő 15380

symmetry részarányosság, szimmetria 15381

symmetry : axial ~ tengelyes szimmetria, tengelyszimmetria 15382

symmetry: axis of ~ szimmetriatengely 15383

symmetry: centre of ~ szimmetriaközpont, szimmetriacentrum 15384

symmetry axis szimmetriatengely 15385

symmetry centre szimmetriaközpont, szimmetriacentrum 15386

symmetry element szimmetriaelem 15387

symmetry group szimmetriacsoport 15388

symmetry of faces lapszimmetria 15389

symmetry operation szimmetriaművelet 15390

symmetry plane szimmetriasík, tükörsík 15391

symmorphical space group szimmorf tércsoport 15392

sympatric szimpatrikus 15393

symplesite szimplezit 15394

synapomorphy szinapomorfia 15395

synchronous egyidejű, szinkron 15396

synclinal (mn) szinklinális 15397

syncline (fn) redőteknő, szinklinális 15398

synclinorium szinklinórium 15399

syndiagenesis szindiagenezis 15400

syndiagenetic korai diagenetikus, szindiagenetikus 15401

syneclise szineklízis 15402

synecology szinökológia 15403

syneresis szinerézis 15404

synform szinform 15405

synformal szinform- 15406

syngenesis ivaros szaporodás 15407

syngenesis (üledékképződéssel egyidejű diagenezis), szindiagenezis, szingenezis 15408

syngenetic szingenetikus 15409

syngenite szingenit 15410

synkinematic szinkinematikus, szintektonikus 15411

synoecious egylaki 15412

synonym szinoníma 15413

synonymy szinonimika, szinonímlista; szinonímia, szinonim kapcsolat 15414

synorogenic szinorogén 15415

synsedimentary üledékképződéssel egyidejű, szinszediment 15416

synsedimentary fault szinszediment vető 15417

syntactic growth szintaxiális növekedés 15418

syntaxial cementation továbbnövekedési/szintaxiális cementáció 15419

syntaxial overgrowth irányított továbbnövekedés 15420

syntaxial rim továbbnövekedési szegély 15421

syntectonic szintektonikus 15422

system: axial ~ tengelyrendszer 15423

system: joint ~ kőzetréshálózat, elválási rendszer 15424

system: water ~ vízrendszer 15425

systematic description rendszertani leírás 15426

systems tract (szekv) rendszer-egység 15427

syntexis szintexis 15428

synthesis szintézis 15429

synthetic fault szintetikus vető 15430

synthetic stone (gem) mesterséges drágakő, szintetikus kő 15431

systematics rendszertan, szisztematika 15432

szaibelyite szaibélyit 15433

szájbelyite szaibélyit 15434

szik soil szikes talaj 15435

szmikite szmikit 15436

szomolnokite szomolnokit 15437