Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

U

U

ubiquitous ubikvista 16271

Ufimian stage ufimi emelet 16272

ugandite ugandit 16273

ugrandite ugrandit 16274

uhligite uhligit [úligit] 16275

uklonskovite uklonszkovit 16276

ulexite ulexit 16277

ullmannite ullmannit 16278

ultimate load határterhelés 16279

ultimate strength szakítószilardság, törőszilárdság; (mérn) törőfeszültség 16280

ultrabasic ultrabázisos 16281

ultrabasite ultrabázit 16282

ultradeep well ultramély fúrás/kút 16283

ultramafic ultramafikus 16284

ultramafite ultramafit, ultramafikus kőzet 16285

ultrametamorphism ultrametamorfózis 16286

ultramylonite ultramilonit 16287

ultrasonic bath ultrahangfürdő 16288

ultrasound ultrahang 16289

ultrastructure finomszerkezet 16290

ultraviolet ultraibolya 16291

ulvite ulvit (ulvöspinell) 16292

ulvöspinel ulvöspinell 16293

umangite umangit 16294

umber umbra 16295

umbilical köldöki, umbilikális 16296

umbilical cord köldökzsinór 16297

umbilical edge köldökperem 16298

umbilicus köldök 16299

umbo (pl umbones búb 16300

umbra árnyékkúp 16301

umohoite umohoit 16302

umptekite umptekit 16303

unakite unakit 16304

unary system egyösszetevős/egykomponensű rendszer 16305

unavailable moisture higroszkópos/kötött víz 16306

unbalance: phase ~ fázisegyensúly hiánya 16307

unbedded rétegzetlen 16308

unbranched el nem ágazó 16309

uncoiled kicsavarodott 16310

unconfined compression (mérn) egyirányú/egytengelyű nyomás 16311

unconfined groundwater szabad felszínű talajvíz 16312

unconformable diszkordáns településű, unkonform 16313

unconformable sequence diszkordáns összlet 16314

unconformably unkonform módon 16315

unconformity unkonformitás, hézagos település; diszkordancia 16316

unconformity: angular ~ szögdiszkordancia 16317

unconsolidated laza, konszolidálatlan 16318

unconsolidated rock laza kőzet 16319

undation hypothesis undációs hipotézis 16320

undercooling túlhűlés, túlhűtés 16321

undercut bank alámosott part 16322

undercutting partalámosás; (bány) aláréselés 16323

underfit stream aránytalan vízfolyás 16324

underground creek barlangi patak 16325

underground hydraulics rezervoármechanika 16326

underground machine bányagép 16327

underground mine mélyművelés, mélyművelésű bánya 16328

underground river földalatti vízfolyás 16329

underground water bányavíz 16330

underground working vágat 16331

underlying fekvő, alatta lévő 16332

underlying bed fekvő réteg 16333

underlying seam fekütelep 16334

undermined area alábányászott terület 16335

undermining (bány) aláfejtés, alábányászás; (geomorf) alámosás; (glac) alámélyítés 16336

underplating (tekt) alálapolódás 16337

underreamer bővítővéső 16338

under-reaming (fúrás) bővítés 16339

undersaturated telítetlen 16340

undersize szitán áthulló (szemcse) 16341

underthrusting alátolódás 16342

undertow fenékáramlás 16343

undisturbed sample zavartalan minta 16344

undivided (növ) osztatlan, tagolatlan 16345

undulate hullámos 16346

undulating bedding hullámos rétegződés 16347

undulation unduláció 16348

undulation: geoid ~ geoidunduláció 16349

undulatory extinction hullámos kioltás 16350

uneven fracture egyenetlen törés 16351

unfossiliferous ősmaradványmentes 16352

ungemachite ungemachit 16353

unglaciated jégmentes 16354

ungulates patások (Ungulata) 16355

unguligrades patán-járók, ujjonjárók (Unguligrada) 16356

uniaxial egytengelyű 16357

uniaxial stress egyirányú igénybevétel 16358

unicellular egysejtű 16359

unicellular animals állati egysejtűek (Protozoa) 16360

unicline monoklinális 16361

unicomponent system egyösszetevős/egykomponensű rendszer 16362

uniform distribution egyenletes eloszlás 16363

uniform flow egyenletes sebességű áramlás/mozgás 16364

uniformitarian uniformitariánus 16365

uniformitarianism uniformitarianizmus 16366

uniform motion egyenletes mozgás 16367

unimodal egymóduszú, unimodális 16368

uninucleate egysejtmagvú, egymagvú 16369

uniserial egysoros, egykamrasoros 16370

unisexual (növ) egyivarú 16371

unit egység; mértékegység 16372

unit cell elemi cella/test 16373

unit cell dimension rácsállandó, rácsparaméter 16374

unit circle egységkör 16375

unit mesh (krist) elemi hálózat 16376

unit weight térfogatsúly 16377

univalent egyvegyértékű 16378

univalve egyteknőjű 16379

univalves csigák, haslábúak (Gastropoda) 16380

universal stage (opt) univerzális asztal, Fedorov-asztal 16381

universe világegyetem 16382

unmetamorphosed nem metamorf 16383

unmix szételegyedik 16384

unpaired terrace páratlan terasz 16385

unreactive nem reakcióképes 16386

unroofing (a fedő üledékburok eróziós v. tektonikus lepusztulásával járó) kiemelkedés 16387

unsaturated telítetlen 16388

unsorted osztályozatlan 16389

unstable nem stabil 16390

unstable channel változó meder 16391

unstratified rétegzetlen 16392

untreated gas kezeletlen/nyers gáz, kútfejgáz 16393

untwinned ikermentes 16394

unweathered üde 16395

unworkable nem műrevaló 16396

up-dip dőlésiránnyal szemben, dőlésirány ellen 16397

upheaval (talp)duzzadás 16398

upland felföld, fennsík 16399

uplift (fn) (ki)emelkedés; (ige) (ki)emelkedik 16400

upper course felső folyás (folyóé), felsőszakasz 16401

upper-course type felsőszakasz jellegű 16402

upper mantle felsőköpeny 16403

upright fold egyenes/álló redő 16404

upstream folyás ellenében, árral szemben, folyásnak fölfelé, folyás mentén feljebb, feljebb (folyón) 16405

upthrow side (vető felfelé elmozduló oldala), (magasrögé oldal 16406

upwarping feldomborodás, kiemelkedés, felboltozódás (nagyobb területen, törés nélkül) 16407

upwelling feláramlás 16408

upwelling lava feltörő láva 16409

uraconite urakonit 16410

uralborite urálborit 16411

Uralian stage uráli emelet 16412

uralite uralit 16413

uralite diabase uralitdiabáz, uralitit 16414

uralitite uralitit 16415

uralitization uralitosodás 16416

uralization uralitosodás 16417

uralolite uralolit 16418

uramphite uramfit 16419

uraninite uraninit 16420

uranite uranit 16421

uranite: copper ~ torbernit 16422

uranium urán, uránium 16423

uranium-lead dating urán-ólom kormeghatározás 16424

uranium ocher uránokker 16425

uran-mica uráncsillám 16426

uranocher (US) uránokker 16427

uranochre (GB) uránokker 16428

uranocircite uranocircit 16429

uranophane uranofán 16430

uranopilite uranopílit 16431

uranosphaerite uranoszférit 16432

uranospinite uranoszpínit 16433

uranotantalite uranotantalit (szamarszkit) 16434

uranothallite uranotallit (liebigit) 16435

uranothorite uranotórit (tórit) 16436

uranotil uranotil (uranofán) 16437

uranotile uranotil Ouranofán) 16438

urchin (tengeri) sün 16439

urchin: cidarid ~s dárdasünök, turbánsünök (Cidaridae) 16440

Urstromtal , urstromtal (ném) ősfolyamvölgy 16441

urtite urtit 16442

useful head hasznos esés 16443

useful mineral (közg) hasznosásvány 16444

uvala uvala 16445

uvanite uvanit 16446

uvarovite uvarovit 16447

uvite uvit 16448

uwarowite( uvarovit 16449