Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

X

X

xanthoconite xantokon 17077

xanthophyll xantofill 17078

xanthophyllite xantofillit (clintonit) 17079

xanthosiderite sárgavasérc, xantosziderit 17080

xanthoxenite xantoxénit 17081

xenoblast xenoblaszt 17082

xenoblastic xenoblasztos 17083

xenocryst xenokristály 17084

xenolith zárvány, xenolit 17085

xenolithic xenolitos 17086

xenomorphic xenomorf 17087

xenomorphic-granular xenomorf-szemcsés 17088

xenon xenon 17089

xenothermal xenotermális 17090

xenotim xenotim 17091

xenotopic xenotópos 17092

xerophilous (növ) szárazságkedvelő, xerofil 17093

xerophyte xerofita 17094

xonotlite xonotlit 17095

X-ray röntgensugár 17096

X-ray crystallography röntgenkrisztallográfia 17097

X-ray diffraction röntgendiffrakció 17098

X-ray fluorescence röntgenfluoreszcencia 17099

X-ray pattern röntgenfelvétel, röntgenkép 17100

X-ray spectrum röntgenszínkép 17101

xylene xilol 17102

xylith xilit 17103

xylopal faopál 17104