Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

Z

Z

zaireite zaireit 17137

zapatalite zapatalit 17138

zaratite zaratit 17139

zavaritskite zavarickit 17140

zellerite zellerit [cellerit] 17141

zenithal projection azimutális vetület 17142

zeolite zeolit 17143

zeolite facies zeolitfácies 17144

zeolitization zeolitosodás 17145

zeophyllite zeofillit 17146

zerophyte xerofita 17147

zeuge kőgomba, kőasztal 17148

zeugenberg tanúhegy 17149

zeunerite zeunerit [cajnerit] 17150

zeylanite ceylonit (spinell) 17151

zhemchuzhnikovite zsemcsuzsnyikovit 17152

zigzag cross-bedding cikcakkos keresztrétegzés 17153

zigzag fold cikcakkredő 17154

zinc cink 17155

zinc blende (szfalerit) 17156

zinc bloom hidrocinkit 17157

zincite cinkit 17158

zinckenite zinckenit 17159

zinc-melanterite cinkmelanterit (melanterit) 17160

zinc spar cinkpát, smithsonit 17161

zinc spinel cinkspinell, gahnit 17162

zincum cink 17163

Zink (ném) cink 17164

zinkenite zinckenit 17165

zinnwaldite zinnwaldit [cinvaldit] 17166

zippeite zippeit [cippeit] 17167

zircon cirkon 17168

zirconium cirkónium 17169

zirconolite cirkonolit 17170

zircophyllite cirkofillit 17171

zirkelite zirkelit [cirkelit] 17172

zirklerite zirklerit [cirklerit] 17173

zirkophyllite cirkofillit 17174

zoantharians kéregkorallok (Zoantharia) 17175

zoantharids kéregkorallok (Zoantharia) 17176

zoarium zoárium, (bryozoa)telep 17177

zoisite zoisit [cojszit] 17178

zonal axis zónatengely 17179

zonal extinction zónakioltás 17180

zonal index zónajelző (ősmaradvány) 17181

zonality övesség, övezetesség, zonalitás 17182

zonal soil zonális talaj 17183

zone (krist) zóna, öv 17184

zone: coastal ~ partsáv 17185

zone: oil ~ olajtest 17186

zone axis zónatengely 17187

zoned crystal zónás kristály 17188

zone fossil vezérkövület, indexfosszília 17189

zone index (krist) zónaindex 17190

zone law zónatörvény 17191

zone segment zónametszet 17192

zone symbol zónaszimbólum 17193

zoning zónásság 17194

zoobenthos zoobentosz 17195

zooecium zooécium (bryozoa-egyed váza) 17196

zooecology állatökológia 17197

zoogenic rock zoogén kőzet 17198

zoogenous rock zoogén kőzet 17199

zoogeography állatföldrajz, zoogeográfia 17200

zooid zooid (graptolita-telep egyede) 17201

zooplankton zooplankton 17202

zoospore zoospóra 17203

zunyite zunyit 17204

zussmanite zussmanit [cuszmanit] 17205

zygote zigóta 17206

Zwischengebirge (ném) köztes tömeg 17207