Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

D

D

d'ansit 4595

dachiardit 4576

dáciai 4578

dácit 4579

dacitoid 4580

dactylopórus 4581

dadsonit 4582

dafnit 4596

dagadó láp 2255, 2350

dagadt 15364

dagály 6527, 6548, 7973, 15811

dagály határvonala 7975

dagály, kvadratúrai ~ 10888

dagály, nagy ~ 14819

dagályáramlás 6527, 6549, 8439

dagályfordulás 16207

dagályhatár 7752, 15814

dagályhullám 2412, 2413, 15801, 15810, 15819

dagályhullám (tölcsértorkolatban) 5470

dagálykésés 13282

dagálymagasság 15808

dagálymeder 6531

dagályöblözet 15807

dagályszint 7974, 7975, 15816

dagálytócsa 15817

dalyit 4585

danait 4590

danalit 4591

danburit 4592

dániai 4593

dannemorit 4594

darabos érc 9844

darabos szén 9277, 9841

darabosság 9843

darapskit 4597

dárdacsiga 8090

dárdakovand 12806, 14681

dárdasünök 3479, 16440

darwinizmus 4601

datív kötés 14076

datolit 4608, 5466, 14655

dátumválasztó vonal 4606

daubréeit 4613

davidit 4615

davidsonit 4616

davyn 4617

dawsonit 4618

decapoda 4648

decilis 4655

dedolomit 4672

dedolomitosodás 4673

deerit 4683

defláció 319, 4693, 16994

deflációs árok 4696, 13862

deflációs maradékgerinc 17105

deflációs maradéktakaró 1223, 4695, 4830, 4831, 4834, 4835, 11822, 13256

deflációs mélyedés 2310, 4694

deflokkuláció 4703

deformáció 4706, 15003

deformációs ellipszoid 15007

deformációs iker 4709

deformációs szalag/sáv 9087

deformál 4705

degradáció 4713

degradált 4714

degradált talaj 4715

dehidrálás 4728

dekalcifikáció 4644

dekantálás 4645, 4646

deklináció 4658

dekonvolválás 4665

dekrepitáció 4670

dekrepitál 4669

dekrepitálás 4670

delafossit 4730

delessit 4732

déli 1453

déli fény 1446

délkör 10189

della 4736

dellait 4737

delorenzit 4738

délsarki 939

delta 4740, 4743

delta- 4743

deltafront 4742

deltalejtő 12645

deltasíkság 4741, 4744, 6488

deltaszárny 9718

deltatorkolat 4740

deltidiális lemez 4745

deltoiddodekaéder 4746(4748, 15652, 15656

deltoidhuszonnégyes 9467, 15655, 15673

deltoidikozitetraéder 4749, 8318, 15655, 15673, 16025

deltoidtizenkettős 4746, 15652, 15656

delvauxit 4753

demantoid 4759

dendrit 4762

dendrites 1123, 4764

dendrogram 4767

dendroklimatológia 4766, 16043

dendrokronológia 4765, 16044

denitrifikáció 4769

denudáció 4786

denudációs kaldera 5875

denudál 4787

denudált 4788

denzitás 4773

denzitométer 4772

depónia 4794, 5416

depresszió 4806

depressziós forrás 4811

depressziós sugár 5557

depressziós tölcsér 3961, 3963, 4808, 5293, 8502

deprimált 4805

dér 6877, 8002

derázió 4815

deráziós völgy 4816

derékszögű 11457

derengés öve 5099, 16219

derítés 3536, 12772

derítő 3537

dermedés 14588

dermedéspont 3389, 6823, 14590

dérpont 6893, 6902

derriksit 4824

Descartes-koordináták 3049

descloizit 4828

destinezit 4844

desztilláció 5123

desztillál 5121

desztillált víz 5124

desztillátum 5122

detrituszfaló 4855, 6202

deutérium 4856

deuteron 4857

devitrifikálódás 4865

devitrifikálódott 4866

devon 4867

dewindtit 4869

dextrális 4870

dextrális vető 13402

dezaggregálás 5049

dezaggregálódás 5049

dezmin 4842

diabantit 4876

diabáz 4877

diaboleit 4878

diadochia 4884

diadochit 4883

diaforit 4909

diafragma 4910

diaftorézis 4912, 13297

diaftorit 4913

diagén 4886

diagenetikus 4886

diagenetikus, késői ~ 5772, 5782

diagenetikus, korai ~ 15401

diagenezis 4885

diaglifa 4887

diagnózis 4888

diagram 3338, 4890

diakiszdodekaéder 5023, 5081, 5446

diakiszdodekaéderes 5445

diaklázis 4879, 6438, 8925

diakron 4880, 4881

diallág 4894

diallágit 4895

diamágneses 4896

diamágnesség 4897

diamiktit 4899, 4995

diapír 4914, 4915

diapírredő 4915

diapozitív 16002

diapszid 4916

diapszida 4916

diaszpor 4917

diasztéma 4918, 11059

diasztrofikus 4919

diasztrofizmus 4920

diatexis 4921

diatoma 4922

diatoma- 4923

diatomaföld 4924, 6570, 6743, 8512

diatomapala 4925

diatomás 4923

diatomás iszap 4928

diatomit 4927, 7591, 8511, 16970

diatréma 4929

dichotómia 2049, 4934

dichotomikus elágazás 4932

diciklikus 4946

dickinsonit 4940

dickit 4941

didimolit 4947

diéder 4948, 4981

diéderes 4979

diéderszög 4980

dieneri emelet 4949

dietzeit 4954

differenciáció, gravitációs ~ 4443, 7480, 7481

differenciáció, magmás ~ 4960, 9898

differenciális erózió 4955

differenciális termikus elemzés 4956

differenciálódás, gravitációs ~ 7469

differenciálódott 4959

differenciátum 4958

diffrakció 4961

diffrakciós kép 4964

diffrakciós rács 4963

diffraktogram 4966

diffraktométer 4967

diffraktométergörbe 4968

difiletikus 5021

digenit 4971

digerálás 4972

digír 4882, 4978, 16244

digitáció 4975

digonális 4977

dihexagonális 4983

dihidrit 4984

dikroit 4937

dikroizmus 4936

dikromát 2041, 4938

dikroós 4935

dikroszkóp 4939

dillnit 4988

diluviális 4992

diluvium 4752

dimenziónélküli 11049

dimorf 4996, 4999

dimorfit 4998

dimorfizmus 4997

dimorfizmus, szexuális ~ 14143

dinamóelmélet 5456

dinamometamorfózis 5454, 5455

dinamotermális metamorfózis 5457

dinanti emelet 5002

dinoflagelláta 5003

dinoszaurusz 5004

dioktaéderes 5005

diopszid 5007

dioptáz 5008

dioptrás vonalzó 14300

diorit 5009

diortocsoport 5010

dipir 5037

diploid 5023

dipólmomentum 5027

dipólus 5026

disszepimentum 5111

disszociáció 5112

disszociációs fok 4723

diszaerób 5459

diszanalit 5460

diszdodekaéder 5081

díszes 11418, 13943

diszfenoid 2191, 5097

diszfenoidos 2192, 5098

diszfotikus zóna 5099, 16219

diszharmonikus redő 5085

diszimmetrikus 5137

díszítés 11416, 11417, 13942

díszített 11418, 13943

díszítőkő 4667, 6100, 16090

diszkonformitás 5067

diszkontinuitás 5068

diszkordancia 5071, 16316

diszkordáns 5073, 16313

diszkordáns korok 5074

diszkordáns part 16014

diszkordáns partvonal 5075

diszkrazit 5461

diszlokáció 5091

diszlokált rétegződés 4064

diszluit 5463

diszmikrit 5093

diszodil 5464

diszpergálás 5095

diszpergált szerkezet (talaj) 14378

diszperz rendszer 5095

diszperzió 5095

diszprózium 5465

disztális 5119

disztén 5120

disztrofikus tó 5467

ditetragonális 5139

ditrigonális szkalenoéderes osztály 5141, 7931, 16075

ditróit 5142

divergál 5146

divergencia 5147

divergens 5150

diverzifikáció 5153

diverzitás 5154

dixenit 5168

dizodil 5464

djalmait 5169

djurleit 5170

dodekaéder 5172

dodekaéderes 5171

dodekáns 5173

dofémikus 5174

dögevő 13872

dogger 5177

dohialin 5181

dokumentáció, fosszilis ~ 13047

dolaleurolit 5210

dolarenit 5183

dolarenites 5182

dolerit 5185

dolerites 5186

dolerofánit 5187

dőlés 5011, 12336

dőlés (redőtengelyé) 12206

dőlés (vetőkarcé) 12206

dőlés mentén 5015

dőlésben 5015

dőléshelyesbítés 4187, 5016

dőlésiránnyal szemben 16397

dőlésirány 5013, 5045, 9593

dőlésirány ellen 16397

dőlésirányban 5245

dőlésirányú művelés/fejtés 5034

dőléskorrekció 4187, 5016

dőlésmenti vető 5033

dőlésmérő 3632, 5028, 8434

dőlésszög 858, 5012

dőlésvető 5033

dőlésvonal 5013, 9593

dolgozat 11708

dolina 5188

doloklaszt 5190

dololitit 5191

dololutit 5192

dolomikrit 5193, 5197

dolomit 2201, 2637, 5195, 9905, 9907, 11846, 13359, 14652, 14660, 14664, 14666

dolomit (kőz) 5208

dolomit(kőzet) 5194, 5198, 5199, 5203, 5212

dolomit- 5200

dolomitit 5203, 5212

dolomitkristály lenyomata 5189

dolomitmárvány 5201

dolomitos 5200

dolomitos mészkő 5196

dolomitosodás 5204, 5206

dolomitosodás, foltos ~ 5202

dolomitosodott 5205

dolopátit 5211

doloresit 5207

dolorudit 5209

dóm 4480

dóma 5218

dómás 5216

dómás osztály 3628, 5217

domb 7978

dombortérkép 10552, 13193

domború part 4093

domborzat 13189, 15607, 15918

domborzatárnyékolás 7981, 13194, 14148(14150

domborzatárnyékolásos térkép 14146

domborzatfordulat 8704

domborzati 15914

domborzati eső 11431

domborzati térkép 13192, 15916

domborzatnév 7112

domborzatrajz 13190

domborzattan 11432

domén 5213

doméri 5221

domeykit 5222, 16956

domit 5223

dopplerit 5225

dorzális 5227

douglasit 5242

downlap 5250

downtoni 5254

dózis 5228

dőlő 12210, 12337

dőlt 8425

dőlt redő 8429

dörzsbreccsa 6854

drágakő 7063, 7069, 12560

drágakő, mesterséges ~ 15431

drágakőszakember 7065, 7067

drágakőtan 7066, 7068

drágakőtudomány 7066, 7068

drávit 5291

dreikanter 5301, 12787

drén 6828

dréncső 5265, 5286

dresbachi 5302

drewit 5306

drótszerű 17016, 17021

drumlin 5391, 5392

drumlinmező 1819

drúza 5393

drúza- 5394

drúzás 5393, 5394

drúzás cement 5395

Dryas fázis 5397

dublett 5239

dublett-feloldás 5240

dudor 15355

dufrenit 5410, 8760

dufrenoysit 5411

duftit 5412

dugattyús mintavevő 12201

dugó 12319

dugó, fúrható ~ 2583

duktilis törés 5409

dumontit 5414

dumortierit 5415

dundasit 5418

dunit 5426, 11236

duplex 5427

durangit 5430

durangoi 5431

durbachit 5432

durit 5434

duroklarit 5435

durva 3691

durva kavics 3723

durva kavicsos 3724

durva- 3691

durvahomokkő 7544, 7545

durvakristályos 3693

durvamészkő 12496

durvaszemcsés 3692

durvaszemű 3692

dús 13379

dús érc 7965, 13379

dúsgáz 13378, 16939

dúsítás 1977, 5303, 12642

dúsítómű 5305

dúsított érc 3925, 11378

dúsított szén 16735

dussertit 5436

dúsulás 5717

duttonit 5440

duxit 5441

duzzad 4276, 7799, 9512, 15353

duzzadás 7799, 9515, 14480, 15355

duzzadó agyag 14481, 15357

duzzadó kőzet 7802

duzzadó talaj 6024

duzzadóképesség 15356, 15358

duzzadt 15364

duzzanat 15355

duzzasztás 346

duzzasztási határ 1589, 9560

duzzasztómű 1715

duzzasztott vermikulit 5998

duzzasztott víz 1588

dűlőút 6150

dűne 5419

dypingit 5458