Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

F

F

fa alakú vízhálózat 4763

fa-pollen 1124

faágszerű 4768

faanyag 9530

fabianit 6070

fácies 6094

fáciesfauna 6096

fáciesfosszília 6097

fáciestérkép 6098

fáciesváltozás 6095

faciosztratotípus 6101

fagy 6877

fagy okozta 4375

fagyálló 6894

fagyállóság 3791, 6824, 6885, 6896

fagyaprózódás 6815, 6899, 14170

fagyás 6818

fagyáshatár 6820

fagyáshő 6819, 7793

fagyási hő 6821

fagyáspont 6823

fagyasztás 3979

fagyék 6904, 8308, 16875

fagyékelés 3980, 6905, 16878

fagyemelés 6887

fagyemelkedés 6886

fagygyűrés 8716

fagyhatár 6880, 6889, 6895

fagyhatás 6816, 6879

fagykár 6882

fagykarsztos mélyedés 9052

fagykarsztos olvadéktó 15738

fagykeveredés 3981

fagykeverés 3981, 4387

fagymállás 6903

fagymélység 6892

fagymentes időszak 6884

fagymintás talaj 6891, 11819

fagyörvénylés 4387

fagyos talajfolyás 7062, 14600

fagyott föld 6907

fagypont 6823

fagypúp 6886, 11679

fagyrepedés 4078, 6881

fagyrepesztés 6899, 6900, 6905, 14790

fagyrepesztéses 6897, 6898

fagyváltozékonyság 6817

fagyveszélyes 6901

fagyzavargás 4387, 9145

fagyzóna 6825

fahatár 15837, 16041

fahlunit 6105

fairchildit 6112

fairfieldit 6114

faj 14683, 14684

faj alatti 8510

faj- 14684

fajansz 5484, 7293

fajhő 14688

fajképződés 14682

fajlagos 14684

fajlagos felület 14691

fajlagos sűrűség 14685

fajlagos vízadóképesség/vízhozam 16902

fajnév 14689

fajok eredete 11413

fajöltő 12977

fajon belüli 8510

fajra jellemző 14684

fajsúly 14686, 14692

fajsúlymérő 2445, 2446, 4774, 12781, 16687

fajta (minőségi) 7367

fakadó felszín 13755

fakéreg 1707

fáklya 6479

fakő 360

fakóérc 4124, 6103, 6104, 7489

fakolit 12053

fakorona 2939

fakoronaszint 2939

fal (szikla) 5899

falcsont 11785

falszifikáció 6131

famatinit 6132

famenni 6133

família 6134

fanerites 12055, 12078

fanerokristályos 12057

fanerozoikum 12058

fanglomerátum 6148

fantáziacsiszolás 6145

fantomkristály 7191

fanyar 1365

faopál 9681, 17049, 17104

faragott kő 6154

farkasfog 5179

farkasfogak 10778

farkasfogas kalcit 5179

farkúszó 3123

farmakolit 1253, 12060

farmakosziderit 4451, 11369, 12061

farringtonit 6151

fás tőzeg 17052

fassai emelet 6156

fassait 6155

fastigált 6157

fástőzeg 17052

faszén 3334

fattyúág 14760

fattyúágas folyó 2512

faujasit 6160

fauna 6183

fauna, kis ~ 6187, 6188

fauna- 6184

faunaegyüttes; 1347

faunaprovincia 6185

faunás 6744

faunisztikai 6186

faunula 6187, 6188

fauserit 6189

faustit 6190

fayalit 6191, 8757, 11234

fazetta 6088

fázis 5970

fázisátalakulás 3307, 3309, 12062, 12072, 14897, 15980

fázisátalakulás, elsőrendő ~

fázisátalakulás 6420

fázisátalakulás, elsőrendű ~ 6420

fázisátmenet 12073, 15987

fázisdiagram 12065

fázisegyensúly 12069

fázisegyensúly hiánya 16307

fáziseltolódás 5103, 12067

fázishatár 11210, 12063

fáziskontraszt-mikroszkóp 12064, 12070

fáziskülönbség 12066

fázison kívüli 11509

fázisszabály 12071

fecskefarkú iker 1241

fecskefarkú kagyló 17009, 17010

fecskefarkú kagylók 11845

fecskendőférgek 11839, 14403

fed 11547

fedés, többszörös ~ 4239, 10786

fedett karr 4240

fedett karszt 4241

fedkő 4107, 4109

fedő 2893, 2942, 4237, 7703, 11517, 11551

fedő (mn) 11548

fedő réteg 11549

fedő rétegek 15923

fedőkőzet 2975

fedőkőzetnyomás 7162, 9676

fedőlemez 4243

fedőréteg 14794

fedorit 6200

Fedorov-asztal 16381

fedü 7703, 11517, 11551, 13564

fedü, magas ~ 9946, 13566

fedükőzet 11517, 11551

fedükőzetnyomás 11518

fedünyomás 4242

fedüomlás 6121

fedüösszlet 11517, 11551

fedürepedés 2544

fedüréteg 5295, 13565

fedütelep 11550

fehér nikkelkovand 10976, 16968

fehér ólomérc 16964

fehéren izzó 8405

fehérizzás 7315, 7774, 8404, 16959, 16960

fehérólomérc 9379

fehérvasérc 16962

fej- 3251

fejetlen 143

fejláb 7755

fejlábúak 4541

fejleszt 5977

fejlett 301

fejlettség, folyó~i szám 14396

fejlődés 303, 5973

fejlődéssor 9581

fejlődéstörténeti 5974

fejlődik 5977

fejpajzs 3252

fejsapka 8067

fejt (követ) 12864

fejtés 5982, 7187, 17058

fejtés, omlasztásos ~ 3169

fejtési homlok 2559, 6871, 13473

fejtési osztály 5983

fejtési pászta 14989

fejtési rakodóvágat 9708

fejtési szelet (bány) 1662

fejtési szint 8072, 10489, 17061

fejtési vágat 13471

fejtőgép 2713

fejtőkalapács 428, 12142

fekális pellet 6102, 6199

fekete füstölgő 2247

fekete gyapottalaj 2221, 13176

fekete mezőségi talaj 3366, 14927

fekete test 2217

fekete test, abszolút ~~ 8322, 11966

feketedés 2226, 2232, 4773

feketedési görbe 2228, 4776

feketedési tartomány 4778

feketedésmérő 4772

feketedésmérő ék 4779

feketeföld 2223, 2246, 5477

feketekavics 2225, 2242, 11863, 11864

feketeréz 2220, 4111

feketesávos 2216

feketeszén 2218

fekü 6553, 6690

feküoldal 6690

feküre lapolódás (szekv) 1786

fekürepedés 6557

fekütelep 16334

fekvő 13058, 15161, 16332

fekvő redő 13059

fekvő réteg 16333

félablak 7654, 7663, 14069

felállítás (fúróberendezésé) 13397

feláramlás 12331, 16408

felboltozódás 6558, 6559, 16407, 16727

felbontás 13264, 13265

felbontóképesség 13264, 13265

felcsavarodás 3777, 14384

felcsavarodási irány 3778

felcsavarodott 3776

felcsavart 3776

felderítő kutatófúrás 16982

féldiszlokáció 7653

feldomborodás 16407

féldrágakő 14077

feldúsulás 5717

felemás 4996, 4999

felemás-záróizmúak 906

felemelkedik 1300

felengedéses tó 15701

felépítmény, vulkáni ~ 5551

felerősítés 10733

félértékszélesség 7660, 7662

feles szimmetria 7848, 7850

feles szimmetriájú 7847, 7863

felezési idő 7655, 7656, 7659, 7661

felfagyás 6887, 6888, 7799

felfedező fúrás 5079

félfém 10263, 14072

félfémes fény 14073

felfogó medence 3100

felföld 7966, 16399

félgerinchúrosok 7845

félgömb 7860

félgömblencse 14065

felgyorsult talajpusztulás 108

felhagy (aknát, bányát) 5

felhagyás 15

felhagyási rétegnyomás 17

felhagyott (bánya) 6

felhagyott fúrás 14

felhagyott hasadékág 13

felhagyott kőfejtő 5136

felhajtóerő 2692, 2693, 9512

felhalmoz 137

felhalmozódás 138, 4798

felhalmozódási szint 8352

felhalmozódásos lejtő 139

felhám 5768

felhasadás 13392

felhomokolódás 13756

felhő, izzó ~ 11100

felhőöv 16134

felhőszakadás 12950, 15935

félig áteresztő víztartó 9393

félig száraz éghajlat 14064

féligáteresztő 14075

féligáteresztő réteg 14066

feliszapolódás 14003, 14343

feliszapoltatás 3818, 3819, 16728

félizotróp 12897

feljebb (folyón) 16405

felkúpolás 3994

felláp 2351, 2352, 5641, 7968, 7969, 8003, 10685, 12957, 12958, 12959, 15343

fellapolódás 15911

fellazulás 1941, 14086

felleveledzés 5999

felmérés 15313

felmérés, gravitációs ~ 7482

felmérés, légi ~ 331, 413

felmérés, országos ~ 9254

felmérési lap 6333

felmérési szelvény 11409, 14185

félmetszet 7657

félmocsári talaj 7652

félnapos árapály 14068

felnőtt 300

felnőtt állapot 302

felnyitható mintavevő 14786

felold 5114

feloldás 5113

feloldódik 5114

felolvadás övezete (talaj) 15702

félopál 7858, 14074

felrak 12312

félsivatag 14067

felső főfazetta 2033

felső folyás 7767, 16401

felső fűtőérték 7551

felsőalbit 7957

felsőbányit 6220, 6221

felsőbb cella 15257

felsőbbrács 15271

felsőkarbon 3683, 10116

felsőköpeny 16403

felsőkvarc 7971, 12873

felsőrendű kagylók 7960

felsőrendű rákok 9962

felsőszakasz 16401

felsőszakasz jellegű 16402

felsőszakasz jellegű völgy 4716, 8419

felszabadul 13185

felszabdalódás 5109

felszálló ártézi kút 6591

felszálló forrás 1274, 11532, 11534

felszálló kút 6594, 6602

felszálló termelés 6592

felszerelés (fúróberendezésé) 13397

félsziget 11933

felszín 1158, 15291

felszín alatti erózió 8629

felszín alatti lefolyás 8599

felszín alatti lefolyás (glac) 15785

felszín- 15292

felszínalakító folyamat 7141

felszínalakító tényezők 365, 7139

felszínalaktan 7144

felszínalaktani 7138, 7142

felszínalakulás 7140

felszínalatti 15194

felszínalatti lefolyás 7574

felszínalatti tározás 15196

felszínalatti víz 15197

felszínalatti vízkészlet 7573

felszínalatti vízválasztó 12109

felszínérdesség-arányszám 15684

felszínesés 14467

felszínfejlődés 9250

felszínforma 9243, 13191

felszínformák 15300

felszíni 15263, 15292, 15304

felszíni forma 9243

felszíni lefolyás 11541

felszínre bukkan 1825

felszínre szivárgó víz 5563

felszív 62

felszívás (kém) 69

felszívó anyag 64

felszívódás 69, 8365

feltagolódás 5109

feltalaj 15925

feltárás 1825, 4317, 4319, 5982, 6039, 11500

feltárás (kém) 1416

feltáró fúrás 6027

feltáró vágat 4859

feltárt 6037

féltér 7658

feltétel 3950

feltétel, törési ~ 4306, 6109

feltolódás 13308, 13312

feltöltés 6354, 9242

feltöltődés 606, 6362, 14003

feltöltődés (folyami) 130

feltöltődött meder 2702

feltöltött síkság 604, 4801

feltörés 12955, 13438, 13441, 13442

feltörő láva 16409

felújul 13178

felújulás 13180, 13317

felújult 13179

felújult törés 13318

felülbélyegez 11554

felület 1158, 6074, 15291

felület, egyensúlyi ~ 5832

felület, fajlagos ~ 14691

felület- 15292

felületi 15304

felületi csiszolat 12422

felületi energia 15299

felületi erózió 14188

felületi hullám 15302

felületi lefolyás 11541

felületi leöblítés/erózió 14189

felületközi 8586

felvehető tápanyag 1496

felvétel 15313

felvételezés, légi ~ 331

felvételi 6326

felvételi térkép(lap) 6326

felvett terhelés 114

felvízcsatorna 7762

felvonó 5608, 8010

felzikus 6217

felzikus kőzet 6218

felzit 6218

felzites 6219

felzofír 6222

fém 10249

fém- 10254

fémes 10254

fémes fény 10256

fémes kötés 10255

fémes szerkezet 10265

fémfény 10256

fémikus 6225

fémszem 13175

fenakit 12074

fenék 2447

fenékanyag 1935

fenékáramlás 16343

fenékesés 2464

fenékhát 1684, 3316

fenékhordalék 1933, 2459, 9705, 9706, 15970

fenéki kúp (szekv) 1812, 6138

fenékjég 829, 2457, 7559

fenékkiemelkedés 13389

fenéklerakódások 1934

fenékmoréna 2460, 7563

fenékrétegek 2463

fenéksebesség 2465

fenékvonal 15692

fenesztrális szövet 6230

fengit 12075

fénit 6232

fénitesedés 6233

fennmaradt, szitán ~ szem 11557

fennőtt 7578

fennsík 7966, 12276, 16399

fenoklaszt 12076

fenokristály 12056, 12077

fenokristályos 12078

fenotípus 12079

fény 9517, 9851

fény (ásv) 7256

fény, alpesi ~ 624

fény- 12097

fényáram 9839

fényáteresztés 9528, 15996

fényáteresztő képesség 15998

fényáteresztő-képesség 16002

fényelhajlás 4961

fényelnyelés 81

fényerősség 9840

fényes 9852

fényév 9529

fényez 12421

fényforrás 9527

fénygyűjtőlencse 3948

fényív 1125

fényjáték 13880

fényképezés, mikroszkópos ~ 12104

fénylő 9852

fényrekesz 1028, 4910, 4911

fénysugár 1898, 9518, 9524

fénytörés 13143, 13149

fénytörési spektrum 12635

fénytörő 13140

ferberit 6236

ferde 8425, 11116

ferde eloszlás 14428

ferde fúrás 8430

ferde kioltás 8428, 11117, 14442

ferde kút 8433, 14441

ferde lelapolódás 11119

ferde megvilágítás 8351, 11118

ferde szögű távlati rajz 882

ferde vetület 3627

ferdefúrás 4698

ferdemetszet 11121

ferdén csúszó törés 11122

ferderétegzés 4340, 4889, 8426

ferdeség 14429

ferdeségmérés 2420

ferdeségmérő 4702, 5313, 8434

ferdítési pont 9066

ferdítőátmenet 1987, 4699, 15129, 15130

ferdítőcsukló 8926, 9113

ferdítőpálya 16950

ferdítővéső 5512

féregcsigák 11217, 16163, 17067, 17068

féregjáratos szerkezet 16555

féregszemtérkép 9271, 17066

fergánit 6237, 6238

férgek 17065

fergusonit 6239

fermium 6240

fermorit 6241

fernandinit 6243

ferrazit 6245

ferri- 6246, 6247

ferri-vegyület 6248

ferricopiapit 6249

ferrierit 6253

ferrimágnesség 6257

ferrimolibdit 6255

ferrinátrit 6256

ferrisicklerit 6259

ferriszimplezit 6258

ferrit 6260

ferritungsztit 6261

ferro 6287

ferro- 6263

ferro-vegyület 6288

ferroaktinolit 6262

ferroaxinit 6264

ferrobazalt 6267

ferrobusztamit 6268

ferrocopiapit 6271

ferrodiorit 6272

ferrodolomit 6273

ferroelektromos 6274

ferroelektromosság 6275

ferrogabbró 6276

ferrohexahidrit 6277

ferrohortonolit 6278

ferrokalcit 6265

ferrokarfolit 6269

ferrokolumbit 6270

ferromágneses 6280

ferromágnesség 6281

ferromangán 6282

ferrospinell 6285

ferroszélit 6283

ferroszilit 6284

ferrotantalit 6286

ferruccit 6290

ferszilicit 6293

ferszmanit 6294

fertilitás 6295

fervanit 6296

festékföld 5480

festés 14852

festőkagyló 11601

fésűkagylók 3856

fésűs vízhálózat 1693, 5270

fésűskagyló 13856

fésűskovand 3739, 12799

fészek 6660, 8257

fészekmechanizmus 6657

fészekmélység 6655

feszített kristály 15005

feszke 2379

feszültség 15073, 15588

feszültség-alakváltozási görbe 15082

feszültségalkotó 15078

feszültségállapot 14900

feszültségfelhalmozódás 2668

feszültségi 15078

feszültségi állapot 14898, 14900

feszültségi kettőstörés 15004, 15077

feszültségi repedés 15589

feszültségi tengely 15076

feszültségmentes 13184

feszültségmentes rács 15009

feszültségtér 15079, 15080

fí-skála 12081

fiallócsigák 12466, 13462

fiatalodási irány 6099

fiatalodik 6073, 17129

fibroblasztos 6301

fibroferrit 6303

fibrokristályos 6302

fibrolit 6304

fichtelit 6315

fiedlerit 6317

figuráns 3272, 13546, 15487

filamentum 6349

filiális populáció 6351

fillit 12115

filloid alga 12116

fillonit 12117

fillonitosodás 12118

fillopódium 12120

filloszilikát 12122, 14195

fillowit 6363

film 11883

filmlevonatos módszer 11885

filmvíz 262

filogenetikus 12124

filogenezis 12123, 12126

filozóna 12128

filter 6366

filtráció 6383

filtráló 6203, 6371

filtrátum 6381

finnemanit 6398

finom 6391

finom hordalék 16739

finom- 6391

finombeállítás 280

finomítás 12772

finomszemcse-határ 15142

finomszemcsés 6393

finomszemű 6393

finomszerkezet 6394, 16290

firn 6413

firnesedés 6414

firnvonal 6415

fischesserit 6422

fission track 6436

fission-track kormeghatározás 6437

fitán 12132

fitocönózis 12134

fitoklaszt 12133

fitolit 12135

fitopaleontológia 12136

fitoplankton 12138

fixista 6458

fixizmus 6457

fizélyit 6459

fizikai erózió 4184

fizikai mállás 10120, 16863

fjell 6213, 6460

fjodorit 6200

fjord 6400, 6421, 6461

flagstaffit 6468

flandriai 6477

flázer 6481

flázeres rétegzés 6482

flebit 12082

fleischerit 6500

flexúra 6507, 6508

flexúra- 6506

flinkit 6511

flintüveg 6513

flis 6649

floatstone 6519

floém 12083

floém, középső ~ 10227

flogopit 701, 2622, 2634, 9914, 10309, 12084

flokkulációs határ 6522

flokkulálás 6521

flóra 6562

flóraprovincia 6564

florencit 6565

florisztikai 6566

flotálás 6514, 6568

flotáló reagens 6569

fluellit 6604

fluidizáció 6611

fluidum 6605

fluoborit 6615

fluocerit 6616

fluor 6623

fluorapatit 6618

fluoreszcein 6620

fluoreszcencia 6621

fluoreszkál 6619

fluoreszkálás 6621

fluorit 2931, 2934, 6617, 6624

fluviális 6634, 6638

fluvioeolikus 6639

fluvioglaciális 6640

fluvioglaciális üledék 7247

fluviolakusztris 6641

fluviológia 6642

fluviomarin 6643

fluvioterresztrikus 6645

fluxoturbidit 6647

fodros keresztrétegzés 13434

fog- 4780

fogacska 4783

fogászati 4780

fogazat 4785

fogazott 3074

foglemez 4781, 15893

fogmeder 688, 4782, 14533, 14535

fogmedri 684

fogüreg 688

fogyatkozás 5522

fok 4717

fok, metamorf ~ 7368

fokhagymaszagú, rothadt ~ (ásv) 546

fokhálózat, földrajzi ~ 7522

fokmérés 1144

fokozás 5713

fokozatos tötzsfejlődés 12114

fókusz 6659, 6660

fókuszál 6661

fókuszálás 6662

fókuszsík 6658

fókusztávolság 6656

foliáció 6678

folt 10698

foltos 10699

foltos dolomitosodás 5202, 10700

foltospala 6499

foltzátony 11808, 13115

folyadék 6605, 9612

folyadékáramlás 6608

folyadékgörbe 9614

folyadékkitermelés, erőltetett ~ 6696

folyadékkompasz 8376

folyadékküvetta 9613

folyadékleválasztó 9106

folyadéknyomás 9618

folyadékos hőmérő 9620

folyadékoszlop-nyomás 8232

folyadékzárvány 6609

folyam 13451, 15042

folyamágyi forrás 13454

folyamat 12641

folyamatábra 6581

folyamatos átlag 4000, 10737

folyamatos lejtőszögváltozás 14521

folyamatos magfúrás 4059

folyamatos magfúró 17017

folyamatos magvétel 4171

folyami homok 13461

folyami kagylók 13458

folyami síkság 13460

folyás 6572

folyás mentén 5252

folyás, felső ~ 16401

folyás, folyó ~a 4231

folyási határ 4281, 9615, 17127

folyási klivázs 6582, 14444

folyási redő 6589

folyási szerkezet 6599

folyásirány 5252

folyásirányban 5252

folyásnak fölfelé 16405

folyásos szakasz 6578

folyásos szerkezet 6599

folyásos szövet 6607

folyékony állapot 9619

folyó 13451, 15042

folyó rendszáma 15064

folyóalaktan 6644

folyóáttörés 6981, 16782

folyócska 4273, 15059

folyóerózió 6635

folyófejlettségi szám 14396

folyóhát 9478, 10870

folyóhordalék 15062

folyóirat 11985

folyókanyargóssági szám 15940

folyóköz 8600

folyólefejezés 1951, 2979, 4647, 13455, 13459

folyómeder 13453, 13456, 15051, 15054, 16818

folyópart 1662

folyóparterózió 15050

folyós állapot 9619

folyós állapot (homoké) 12902

folyós homok 5323, 12901, 13648

folyóshomok 14221, 15359

folyosó 2940, 4192, 6968

folyosó (bány) 7041

folyósodás 6610

folyósság 4275

folyótan 6642

folyóterasz 605, 2669, 5324, 6364, 13466, 13980, 15053, 15066

folyótorkolat 23

folyóvíz 6593

folyóvízi 6634, 6638

folyóvízi erózió 15055

folyóvízi formák 6636

folyóvízi üledékfelhalmozódás 607

folyóvölgy 15067

folypát 6625

folysav 6622, 8195, 8201

folytonos eloszlás 4060

folytonos színkép 4061

folytonos, nem ~ 5069

fonal 6298

fonatos 810

fonatos (medrű) vízfolyás 810

fonatos meder 2511

fonatos törésrendszer 808

foncsor 691

foncsorítás 692

fonolit 12086

főoolit 7497

foramcsi 6691

foramen 6692

foraminifera 6691, 6693

foraminiferás 6694

forbesit 6695

fordított 8700, 8708

fordított gradáció 13309, 13313

fordított öblítés 4225, 13306

fordított polaritás 13311

fordulat 13319

forgás 13319, 13589

forgási ellipszoid 5611, 5612, 13320, 13590, 13594

forgási felület 7625

forgási inverziós tengely 7628

forgási szimmetria 13592

forgási, négyfogású ~ inverziós tengely 6759

forgástengely 7626, 13593, 13600

forgatás 13589

forgatási iker 13597

forgatható tárgyasztal 13588

forgató öblítőfej 5381, 12549, 15363, 15908

forgató vető 13591

forgató-ütéses fúrás 13585

forgatóasztal 13586, 16208

forgatóbetét 2715, 9034, 9035, 13583

forgatóképesség 220

forgatóképesség, optikai ~ 11322

forgatónyomaték 10592, 15931

forgatórúd 7527, 9032, 9033

forgatva működő fúrás 13584

forgó 5540, 16951

forgó vető 13591

forgófúrás 13584

forgógránát 12181, 13556, 13587, 14528, 14775

forgószél 5540, 16953

forma 6718

forma (krist) 6717

formáció 6721

formációcsoport 7576

formációvizsgáló 6728, 15629

formanemzetség 6731

formanit 6720

formula 6734

fornacit 6735

forrás 6755, 14633, 14812

forrás, gravitációs ~ 7483

forráság 7765

forrásfoglalás 1952, 2978, 3104, 14813, 15497

forrásmészkő 2803, 16034

forráspont 2367, 2368

forrásvidék 7768

forrásvonal 14817

forrasztócső 2313

forró égöv 15937

forró pont 8110

forróvizes tevékenység 8235

forrpont 2367

forsterit 6736

foshagit 6738

fosszília 6739

fosszilis 6739, 6747

fosszilis életközösség 6741

fosszilis talaj 11649

fosszilis víz 3996, 13188

fosszilizáció 6745

fosszilizál 6746

fosszilizálódás 6745

fosszilizálódott 6747

foszfát 12088

foszfát- 12089

foszfátos 12089

foszfátosodás 12090

foszfid 12091

foszfor 12094

foszforeszcencia 12092

foszforeszkálás 12092

foszforit 12093

foszforsó 10340

foszfosziderit 12095

foszfuranilit 12096

foszgenit 8086, 9376, 12087

fotikus 12097

fotogeológia 12100

fotogeológiai térkép 12099

fotogrammetria 12101

fotolumineszcencia 12102

fotoszintézis 12106

fourmarierit 6761

fowlerit 6766

foyait 6767

fő elválási lap 6081

főág 9935

főalakváltozás 12618

főátló 9938

főborda 12600

főcsalád 15262

főcsoport 15267

fődolomit 7496, 7733, 9939

főelegyrész 12611

főelem-összetétel 9952

főemlősök 12603

főfazetta, felső ~ 2033

főfeszültség 12602, 12619

főfog 4516

főfolyó 9944, 9948

főfúrómester 5349, 6707

főgyökér 15498

főkör 7495

föld 5475, 5476, 15612

föld- 7087

föld-típusú bolygó 15617

földalak 6346, 14169

földalatti 15194, 15198

földalatti művelés 11292

földalatti vízfolyás 16329

földáram 5483, 7558, 15560

földárapály 5499

földcsuszamlás 9252

földes 5503

földfeletti 37, 5805

földfelszín 15301

földfém 5488

földfesték 3828, 5480, 5482

földfúró 1429, 1431, 2196, 5327

földfúrókanál 10743

földgát 5485

földgáz 6996, 10866

földgáz-csapadék viszonyszám 7001

földgáztelep 7026, 7027, 13232

földgömb 7311

földhasználat 9247, 9975

földi 15559, 15612

földi áram 7558, 15560

földi gyakoriság 15613

földi hőáram 7173, 7785, 15615

földigiliszta 5502

földiszurok 10460

földiviasz 255, 5500, 6750, 10469, 10846, 11581, 11582, 16853, 16854

földközel 11978

földközéppontú 7092

földlökés 14036, 14234

földmágneses 7134

földmágnesség 7135, 15616

földmérés 7105

földméréstan 7105

földmérő 15317

földmodell 5489

földmunka 7575

földművek 5501

földnedves 5490

földnyelv 14779, 15886

földnyerő hely 2436

földnyomás 5492

földönkívüli 6060

földpálya 11346

földpát 6205, 6208

földpát- 6208

földpátos 1215, 6208

földpátos homokkő 1216, 6209

földpátosodás 6211

földpátpótló 6210, 6212, 6224, 6664

földpiramis 5491, 5493, 6117, 12161

földpiramis, kősapkás ~ 11868

földrajz 7114

földrajzi 7110

földrajzi észak 16145

földrajzi fokhálózat 7522

földrajzi név 7112

földrajzi térkép 7111

földrengés 5494, 12856, 16048

földrengés-előrejelzés 5495

földrengésálló 5497

földrengéses zóna 14033

földrengési zóna 14033

földrengéskutató 14041

földrengésmentes terület 1306

földrengéstan 14042

földrengésveszélyes körzet 14032

földszoros 8864

földtan 7133, 7160

földtani 7118, 7120

földtani kor 7119

földtani metszet/szelvény 12650

földtani szolgálat 7129

földtani térkép 7123

földtant művel 7132

földtávol 1064

földtávolpont 1064

földtörténet 7998

földtudomány 7160

földtudományok 5498, 7160

földviasz 255

fölécsúszó lemez 11555

fölépülés (szekv) 381

fölerősített 15530

fölerősített, tektonikusan ~ 5711

fölételepült 11548

fölfelé épülés 381

fölfelé épülő 382

fölfelé, folyásnak ~ 16405

főlökés 9947, 12617

fölött, jég ~i 15288

föltépett törmelék 13437

főmeder 9936, 9945, 9951

főmetszet 12616

fönikokroit 12085

förde 6421

fősík 12613

fősugár 12614

főszeptum 9954, 12601

főszintvonal 112, 4066, 8455, 12612, 15747

főte 1584, 7758, 13564

főte-talp-összehajlás 4084

főtebiztosítás 1143

főtecsavarozás 2381

főtefelfüggesztés 2381

főtekonvergencia 4084

főtelér 9943, 10079, 10693

főtengely 12610

főtenyomás 15922

főteomlás 3796, 6121

főtepászta-fejtés 11537

főterepedés 2544

főteszén 15906

főtolózár 10082

főtörésmutató 12615

fővállap 6081

föveny 1875

fövenycsiga 1429, 1432

főzóna 12620

főzónajelleg 5619, 14307

főzónajelleg, negatív ~ű kristály 9427

főzónajelleg, pozitív ~ű kristály 9429

főzőpohár 1896

fragmentum 6780, 14466, 15610

fragmokónusz 12107

fraipontit 6783

frakció 6768

frakcionálódás 6770

frakcionált kristályosodás 6769

framboid 6784

framestone 6790

francevillit 6793

francium 6794

franckeit 6795

frankdicksonit 6797

franklinit 6798

frankolit 6796

frasni 6799

freatikus 12108

freatikus felszín 12111

freatikus kitörés 12110

freboldit 6801

freibergit 6826

freieslebenit 6827

frekvencia 6829

frekvenciaszűrés 6835

frekvenciatartomány 6838

fresnoit 6847

friedelit 6859

fritzscheit 6864

frohbergit 6865

frolovit 6866

frondelit 6867

front 9768

frontfejtés 9768, 9769

fronthossz 6083

frontlencse 6873

froodit 6876

fröccszóna 14783, 14807

fuchsit 3448, 6915, 10311

fugacitás 6917

fukszin 6914

fulgurit 6923, 9522, 9523, 13772, 15795, 16162, 16627

fullerföld 1985, 2264, 4292, 5478, 6919

fumarola 6924

fumarola-tevékenység 6925

funkcionális alaktan 6927

fúr 5326

furadék 3397, 3399, 4539, 5346

fúrás 2417, 2424, 5339, 8017

fúrási keménység 2426

fúrási napi jelentés 5350, 8940

fúrási segédmunkás 5336

fúrási szelvény 2421, 9737, 9738, 16912

fúrási teljesítmény 6684, 10302

fúrásnapló 2428, 12694

fúrásnyom 2424

fúráspont 5361, 9723, 14405, 14407, 14409, 16911, 16922

furat 2412, 2417, 2424, 5337

fúrható 5329

fúrható dugó 2583

fúrhatóság 2405, 5328

fúró 2194, 2197, 2422, 5326, 5345

fúróárboc 5353, 10078

fúróbárka 5344

fúróberendezés 5348, 5358, 13394

fúróberendezés munkaideje 7552

fúróbrigád 4298, 5347, 5355, 11802

fúrócső 5367, 12184

fúrócsőasztal 12187, 12189, 12909

fúrócsőkapcsoló 15891

fúrócsőkönyv 5370, 15471

fúrócsőoszlop 5373, 12190, 15093, 15094

fúrócsőrakat 5368, 14871

fúrócsőszakasz 5368, 14871

fúróél 2198

fúrófej 2194, 2197, 5330

fúrófúvóka 2199

fúrógallér 1817, 1822, 5332, 8950, 15128

fúrógém 16711

fúrógép 2427, 5326

fúróhajó 5360, 5364, 16583

fúróhaladás 11926, 12999

fúróhaladás-görbe 13001

fúróhimba 16711

fúróiszap 5354, 10740, 14482

fúrókagyló 3530, 8024, 12149

fúrókagylók 2425, 12746, 13495, 13515

fúrókalapács 416, 422, 7691, 8873

fúrókocsi 5331, 5351, 5358, 8945, 8946, 16708

fúrókorona 921, 2195, 2416, 4161, 4348, 4535, 5345

fúrókötél 2743, 5352, 8012, 16030

fúrókötéldob 2684, 2686

fúróláb 423

fúrólyuk 2412, 2417, 5337, 8017, 16897

fúrólyuk iránya 4230

fúrólyuk-ferdeségmérő 5319

fúrólyuk-száj 3802

fúrólyukas mintavétel 8019

fúrólyukelfojtás 2973, 9071, 16903, 16910

fúrólyukelhajlás 4701, 4863

fúrólyukferdeség 4701, 4863

fúrólyukferdeség-mérés 5044, 8435, 15316

fúrólyukferdítés 14279

fúrólyukkönyök 5178

fúrólyukkönyök, 14279

fúrólyukmegölés 2973, 9071, 16903, 16910

fúrólyukszáj 7754

fúrólyukszelvény 9738, 16912

fúrólyukszelvényezés 2419, 9743, 16913

fúrólyuktalp 2448, 2452, 16900

fúrómag 4157, 5334

fúrómester 15892

fúrómotor, talpi ~ 5249

fúrómunkás 5365, 13398, 13607

fúrónapló 5350, 8940, 13046

fúrópont 5361, 9723, 14407, 14409, 16911, 16922

fúrórúd 5367, 5371, 12184

fúrórudazat 5359, 5373, 13542, 15093

fúrós 5365, 13398

fúrószán 5358, 8945

fúrószár 5356, 5362, 5367, 5369, 5372, 12184, 13542, 14920, 14921, 15093

fúrószár-toldólyuk 10735

fúrószerszám 2429, 5343, 5363, 15889

fúróterhelés 16889

fúrótorony 4822

fúrt kút 5335

fusulinás mészkő 6944

futási idő 15990, 16032

futásidő 15990

futóhomok 2308, 5323, 5425, 10738, 13648, 13741, 14221, 16990

futtatási szín 911, 15575

fúvó 2302, 2304, 2365, 2681, 12747, 14806

fúvócső 2313

fuzén 6938

fuzinit 6939

fuzit 6306

fűevő 7873, 7874

fűfélék 7440

függelék 1083, 1084, 9539

függélyező 12334

független változó 1199

függő 12334

függő kapilláris víz 7700

függő rétegek 11539

függő talajvízszín 11954

függő változó 4790

függő víz 15328

függőcseppkő 14855

függőgleccser 7701

függőleges 16567

függőmeder 5601, 15326

függőmedrű csatorna 5602

függővíz 11916

függővölgy 7702

függővonal-elhajlás 4862

fül 1441

fül-alakú 1444

fülcsiga 11415, 13952

fülcsigák 4, 5472

fülecske 1441

fülke (folyópartban) 472

fülke, abráziós ~ 10996

fülke, ökológiai ~ 10972

füller 6358, 10451

fülöppit 6922, 6945

fürtelemzés 3657

fürtös 2442

füstkvarc 2769, 14518, 14519

füstölgő 2247

fűthető mikroszkópasztal 8112

fűtőanyag 6916

fűtőérték 2896, 2899, 2900, 7798, 10953, 16486

fűtőérték, felső ~ 7551

füves puszta 7441