Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

H

H

hab 6650, 6906

habitus 7633

habkő 12755, 12757, 12759

habláva 6654

hackmanit 7639

had 12054

hadális 7640

hafnium 7643

hagendorfit 7644

häggit 7645

hagyásfa 1913, 16040, 17032

hajas 7650

hajkovand 2966, 6312, 7648, 12797, 12801

hajlam, eróziós ~ 5863, 5865

hajlás 2654, 4826, 6120, 7367, 7374

hajlásmérő 3632

hajlásszög 864, 871, 8422, 15835, 15836

hajlat 1974

hajlékony 6503

hajlékonyság 6502

hajlik 1974

hajlít 1974

hajlítás 1975

hajlítható 5408, 6503

hajlítószilárdság 1976, 15069

hajlított 1981

hajlott 8425

hajlott diszperzió 8427

hajóféreg 14228

hajóspolip 1197, 11710, 11711, 11849

hajózóút 3311

hajszálcső 2968

hajszálcsöves emelkedés 1302, 2956

hajszálcsöves süllyedés 4807

hajszálcsövesség 204, 2952, 2955

hajszálkereszt 13288, 13290

hajszálkristály 16954

hajszálrepedés 4252, 6392, 7646

hajszerű 2954, 6353, 10684, 17016, 17021

hajtás 14919

hajtűkanyar 8099

hakit 7651

haladás 303

halak kora 370, 6424

halál utáni sodródás 12522

halálozás 10676

halántékablak, két ~ú 4916

halfarkú fúró 6432

halid 7664

halit 7665

hallimondit 7668

hallókő 11495

halloysit 7669

halmaz 383, 7769

halmazállapot, gáz ~ú 7007

halmazok metszete 8647

halmazsűrűség 388

halmaztérfogat 386

halmaztérfogatsúly 388

halmirolízis 7670, 15169

halmos mintavétel 2679

halmozódó hiba 4473

halo 7671

háló (tekt) 10951

halobentosz 7673

halobiosz 7674

halofil 7678, 7679

halofita 7681

halofób 7680

halogén 7676

halogenid 7677

haloklin 7675

hálós szövet 4671

hálósűrűség 10960

halotrichit 655, 2722, 2724, 6193, 7682, 8751, 10713

hálózat 10951, 10959

hálózat (geod) 10951

hálózati észak 7521

hálózati sík 10956

hálózatos nomogram 7543, 13056

hálózatos szilikát 10957

halpusztulás 6431

halszálkás keresztrétegződés 7885

halurgit 7683

hám 4369

hambergit 7685

hamis növekedési forma 14822

hamis rétegzés 6127

hammada 7684, 7686, 13541

hammarit 7687

hampshirit 7692

hamu 1309

hamu, vulkáni ~ 16663

hamukúp 1311

hamutartalom 1312

hamutufa 1314, 1315, 1320

hancockit 7693

háncs 9454

háncsnyaláb 12083

háncsrész 9454, 12083

hangyasav 6733

hangyasavas 6732

hanksit 7704

hannayit 7705

hányad 6768, 11790

hányados 12679

hányados, szitasorozati ~ 10205, 13937

hányó 5416, 14963, 15462

haploid 7707

haradait 7708

harangérc 1961

haranggörbe 1963, 6833, 7048

harántdűne 16015

harántfejtés 4342

harántolás 7761, 8646, 16033

haránttelér 5076

haraszt 12739

harasztok kora 369, 6244

harc a létért 15119

hardystonit 7719

harkerit 7720

harmadidőszak 15620

harmadidőszaki 15620

harmadik hasadólap 7718, 7757

harmadik véglap 1759, 1760, 12169, 12232

harmadlagos 15619

harmadlagos migráció 13200

harmadlagos olajkitermelés 15621

harmadrendű 15619, 15756

hármas ikerkristály 16099

hármas kötés 16095

hármashatár 16096

hármaspont 16097

harmonikus közép 7722

harmonikus redő 7721

harmotom 4339, 7723

harnis 12423, 14447, 14448

háromfázisú rendszer 15778

háromfogású tengely 15774

háromhajlású rendszer 16071

háromkamrasoros váz 16108

háromkaréjú ősrák 16084

háromkomponensű rendszer 15601

háromosztatú 16086, 16092

háromrétegű agyagásvány 15777

háromsoros váz 16108

háromszögdiagram 15600, 16057, 16063, 16083

háromszögelés 16058

háromszögelési pont 16059, 16078, 16079

háromszöges rendszer 16076

háromtagú 16086

háromtengelyű ellipszoid 16064

háromvegyértékű 16113

harstigit 7724

hartit 7725

hártya 10172

hártya, kapilláris ~ 2961

hártyajég 6365, 8280

harzburgit 7726

has 21

has- 16546

hasáb 3835

hasábos szerkezet 12636

hasad 3595

hasadás 3585

hasadási sík 3588, 3591, 3593, 6075, 15295

hasadék 4297, 6438, 7013

hasadék, elválási ~ 4879

hasadék, tátongó ~ 3342

hasadékág 13, 1219, 13391

hasadékbarlang 6439

hasadékdetektálás 6441

hasadékkitöltés 6444

hasadékkitörés 6443

hasadékokkal átjárt 6440

hasadékvíz 4254, 6181, 6445

hasadékvölgy 10396, 13390, 13393

hasadó 6434

hasadó növény 13887

hasadóképesség 3594

hasadólap 13390

hasadólap, harmadik ~ 7718, 7757

hasadólap, második ~ (bány) 7389

hasadozott 6440

hasadványnyom 6436

hasi 22, 16546

hasi rész 16543

hasítható 6434

hasíthatóság 3584, 3585, 3594

hasító szilárdság 3592, 15070

hasítottfogúak 13886

haslábúak 14524, 16380

hasonló redő 14361

hasonlósági centrum 3242, 14362

hasonlósági transzformáció 14363

hastingsit 7727

hastit 7728

hasüreg 21

hasüregi 22

hasznos esés 1494, 5554, 7745, 7749, 16443

hasznos kőzettérfogat 5555, 13243

hasznos porozitás 5556

hasznosásvány 16444

határ 2474, 8584

határ (jégtakaróé) 8284

határ- 10022

határ-átfolyás 2477

határfeltétel 2476

határfelület 2484, 5165, 8584, 15291

határfelületi 8586

határfelületi energia 8588

határfelületi feszültség 8589

határforma 9559

határjel 2479, 2480, 10646

határkő 2480, 10646

határkoncentráció 15780

határoszlop 2480, 10646

határozókulcs 4933

határozott forma 6453, 14381

határpillér 2481

határréteg 2478, 9225

határréteg, planetáris ~ 12251

határsebesség 15782

határszint 13061

határszög 9558

határsztratotípus 2483, 16256

határterhelés 16279

határvonal, árapály ~a 15816

határvonal, dagály ~a 7975

hatás 203, 363

hatásfok 5558

hatásfok, kihozatali ~ 17121

hatást gyakorol 343, 5996

hatástávolság 9556

hatchettit 269, 270, 7729, 7730, 10467, 10732, 15469, 15470

hatélű 7925

hatfogású tengely 7924, 7934, 14410

hátgerinc 1563, 14762

háti 5227

hatlábúak 7945, 7946

hatókör 8501

hátoldali 5227

hatos gyűrű 14412

hatósugár (kúté) 5278, 12933, 16918

hatosztatú 7944

hatótávolság 12977

hátrahajló 13058

hátrairányzás 1586, 12342

hátrálás (szekv) 1581

hátrálás, partok ~a 13034

hátráló csúszás 13300

hátráló erózió 1585, 7764, 7766, 13299

hátráló partvonal 43

hátráló sziklafal 13030

hátrametszés 13224

hátrarágódó erózió 13170, 13299

hátravágó erózió 7764, 7766

hátravágódó erózió 13170, 13299

hátság 13382, 13438, 13440

hátság, óceáni ~ 11136

hátsó láb 7985

hátsó reflexió 1576, 13131

hátsó végtag 12521

hatszöges forgású 7935

hatszöges illeszkedés 13354

hatszöges osztály 7927

hatszöges rendszer 7932

hatszöges szoros illeszkedésű 7928

hatszögletű 7925

háttér 1567, 1570, 7991

háttérsugárzás 1567, 1568

háttöltés 1564

háttömedékelés 1566

hattyúnyak 7345

hátul-kopoltyúsak 7984, 11319, 11320

hauerit 7732

hausmannit 7734

hauterivi 7735

hauyn 7736, 7737

havasi 622, 11015

hawaiit 7738

hawleyit 7739

haxonit 7740

haycockit 7741

ház 3933

ház (csigáé) 14203

hedenbergit 7812

hedifán 7815

hedrumit 7814

heg 3478, 10796, 13861

hegy 7978, 10707, 10709

hegy, abisszikus ~ 97

hegycsoport 10721

hegycsúcs 15244

hegycsuszamlás 13533, 14452

hegyes biszektrix/szögfelező 11323

hegyes szögfelező 229

hegyesszög 227

hegyesszögű 228

hegyesszögű háromszög 230

hegyfok 12668

hegygerinc 3846

hegyibőr 9397(9399, 10724, 10726, 11709, 13518

hegyidomtan 11432

hegyigomba 356

hegyikréta 10715

hegyikristály 13501

hegyitej 356, 1998, 1999, 10103, 10415, 10416, 10602, 10603, 10654, 10725, 13522, 13524

hegyiviasz 10635

hegyközi 8624, 8625

hegyközi medence 8626, 8675

hegyláb 12151

hegylábfelszín 11873

hegylábfelszínképződés 11874

hegylábi forrás 3600

hegylábi jég 8290, 12153

hegylábi övezet 12151

hegylánc 10714, 10727, 12977, 12978, 13382

hegynyomás 12579, 13527

hegyoldal 7982, 10728, 10729

hegyorr 11086

hegyrajz 11432

hegyrajzi 11430

hegyrajzi térkép 13192

hegység 10709, 12977

hegységképződés 2663, 10712, 11424, 11428, 15527

hegységközi medence 8626

hegységrendszer 10731

heidornit 7816

héj 3933, 4198, 4369, 13416, 15624

héj (kagylóé, csigáé) 14203

helenit 7821

heligmit 7824

heliktit 7823

heliocentrikus 7825

heliodor 7826

heliofillit 7828

heliotróp 2297, 8891, 11402

hélium 7829

hellandit 7830

helleflinta 7667

helvéciai 7833

helvin 7835

helyben képződés 1471

helyben maradt/képződött 1470

helybenmaradás 1471

helyesség 140

helyettesítés 4884, 13212

helyi 5680

helymeghatározás 12514

helyreállít 3579

helyszíni kísérlet 6336

helyváltoztatás 8578

helyzet 3950

helyzet, hidrológiai ~ 8216

helyzeti hiba 12513

hemachát 358, 2296, 7836

hemafibrit 7837

hematin 7838

hematit 2297, 7490, 7642, 7839, 7842, 8746, 8756, 11158, 11219, 13074, 13076, 13082, 14708

hematofánit 7844

hematolit 7843

hemiéder 7849

hemiéderes 7847, 7863

hemiédria 7848, 7850

hemimorf 7851, 7852, 7855

hemimorfia 7853, 7856

hemimorfit 2755, 2780, 7854

hemin 7857

hemipelágikus 7859

hemiszféra 7860

hemiszimmorf tércsoport 7864

hemitróp 16231

hemitrópia 7865

hemitrópiatengely 7866

hendersonit 7867

henger, központi ~ 14916

hengeres 4566

hengeres redő 4567

hengeres süllyedék/beszakadás 3126

hengerest közelítő redő 4570

hengervetület 4568

hennigi 7868

henritermierit 7869

hepatit 7872

herciniai 7875

hercinidák 7876

hercinit 8769

herderit 7878

hermatipikus korall 7883

herschelit 7886

herzenbergit 7887

hessit 7888

hetero- 7890

heterociszta 7893

heterodezmikus 7894

heterodont 7895

heterogén 7898

heterogenit 7897

heterokron 7891

heterolit 7889

heterometalloid 7902

heteromezikus 7901

heteromorf 7903, 7904

heteromorfia 7905

heteromorfit 7906

heteropikus 7907

heteropoláros 7908

heterospóra 7911

heteroszféra 7910

heterotaktikus 7912

heterotaxia 7913

heterotopikus 7914

heterotróf 590, 7915, 8040

heterozigóta 7916

heterozigóta- 7917

heterozit 7909

hettangi 7918

heulandit 7919

heves vízjárású folyó 6485

hévforrás 8111, 15722

hévíz 15724

hévízkút 7174, 15725

hewettit 7921

hexaéder 7938

hexaéderes 7936

hexagír 7924, 7934, 13601, 14410, 14414

hexagiroid 7630, 8710, 13598, 14411, 14413

hexagonális 7925

hexagonális bipiramisos 7929

hexagonális index 6762

hexagonális osztály 7927

hexagonális piramisos osztály 7930

hexagonális rendszer 7932

hexagonális trapezoéderes osztály 7933

hexahidrit 7939

hexakiszoktaéder 7941

hexakiszoktaéderes 7940

hexakisztetraéder 7943

hexakisztetraéderes 7942

hexakorall 7923

hexaszimmetrikus 7948

hexasztannin 7947

hézag 2541, 7949, 8651, 9186, 12482, 16650

hézagcsiga-alkatúak 14465

hézagnélküli térfogat 59

hézagos 9187, 9188

hézagos település 16316

hézagtényező 16651(16653

hézagtérfogat 12488, 12491, 12494, 14638, 16654

hiacint 8146, 8869

hialit 7267, 8150, 10777, 11276, 16804

hialo- 8151

hialofán 8153

hialoklasztit 1098, 8152

hialokristályos 4420

hialopilites 8154

hialosziderit 8155

hialotekit 8156

hiány 7949, 9186

hiány (rét) 6980

hiány, fázisegyensúly ~a 16307

hiányhely 4688

hiányhely, kettős ~ 5238

hiányhelypár 5238

hiátus 7949

hiba 4684, 5882, 6161, 6495, 8388

hibaforrás 3130

hibahatár 9563, 10098

hibahely 4688, 5135, 14406, 16450

hibaképződés 4686, 7074

hibasáv 5884

hibaszámítás 5885

hibatartomány 5884

hibinit 9063

hibrid 8157

hibridizáció 8158

hibschite 7950

hidalgoit 7951

hiddenit 7952

hidegkedvelő 1151, 4383

hidegpólus 3790

hidrargillit 8159

hidrát 8162

hidratáció 8161, 8164

hidratál 1101

hidratálás 8164

hidratálódás 8164

hidrátburok 8124, 10564, 11903, 16777

hidrátvíz 3359, 16753

hidraulikai 8165

hidraulikus 8165

hidraulikus emelés 8170

hidraulikus talajtörés 2310

hidraulikus törés 8167, 8196

hidraulikus ütőolló 8171

hidrobázaluminit 8178

hidrobiológia 8179

hidrobiotit 8180

hidroboracit 8181

hidrocerusszit 8187

hidrocianit 8191

hidrociklon 8192

hidrocinkit 2301, 2780, 2781, 8243, 17157

hidrocsillám 8223, 8239

hidrodinamika 8193

hidrofán 8226

hidrogén 8197

hidrogénagyag 8200

hidrogénfluorid 6622, 8195, 8201

hidrogénindex 8202

hidrogénklorid 3413, 8199

hidrogénkötés 8198

hidrogénperoxid 8203

hidrogeológia 7115, 8205

hidrográfia 8208

hidrohalit 8209

hidrohalloysit 8210

hidrohematit 8211

hidroheterolit 8212

hidrokalcit 8182

hidrokalumit 8183

hidrokémia 8188

hidrolakkolit 2278, 6890

hidrológia 8219

hidrológia, elemző ~ 11761

hidrológiai ciklus 8215

hidrológiai év 16830

hidrológus 8218

hidromagnezit 8220

hidromedúzák 8221

hidromorf talaj 8224

hidromuszkovit 8225

hidroscarbroit 8228

hidroszféra 8230

hidroszilikát 8229

hidrosztatikus nyomás 8231

hidrotalkit 8233

hidrotermális 8234

hidrotermális tevékenység 8235

hidrotermás 8234

hidrotroilit 8236

hidrotungsztit 8237

hidrougrandit 8238

hidroxiapatit 8241

hidroxid 8240

hidrozoa 8242

hielmit 7954, 8001

hieratit 7955

hieroglifa 7956

híg oldat 4990

higany 8160, 10185, 12903

higany- 10182

higanymájérc 3492, 7870, 9693, 11372

higanyos hőmérő 10187

higanyszaruérc 10183, 10186

hígít 4989

hígítás 4991

higroszkópos víz 16306

hígulás 4991

hilgardit 7980

hillebrandit 7979

himba 1897, 16711

himbafej 8096

hímnemű 7882

hímnős 2174, 7882, 10616

hinsdalit 7990

hinterland 1570, 7991

hintett 5110

hintzeit 7992

hiortdahlit 7993

hipabisszikus 8244

hiperarid 8246

hiperbola 8247

hiperit 8248

hipermorfia 8249

hiperszalin 8250, 15275

hipersztén 8251, 9173

hipidioblasztos 8252

hipidiomorf 8253, 8255, 15159

hipidiomorf-szemcsés 8254

hipidiotópos 8256

hipocentrum 6660, 8257

hipogén 8259

hipoglifa 8260

hipokristályos 8258

hipolimnion 8261

hipomorf 8262

hipomorfia 8263

hiposztratotípus 8264

hirtelen árhullám 6483

hisingerit 7994

hiszterézishurok 8266

hisztogram 7995

hisztológia 7997

hisztológiai 7996

hitelesítés 2880

hitelesítő görbe 2878

hitelesítő jel 2881

hivatalos egység (rét) 6719

hivatkozás 4336

hó, örök ~ határa 12005

hodgkinsonit 8004

hóerózió 11017, 14529

hóeróziós árok 13864

hóeróziós fülke 11021

hóeróziós sánc 13384

hóhatár 9557, 9579

hőháztartás 7776

hohmannit 8009

hókarszt 11016

holarktikus 8013

hold 10652, 10653, 13820

hold- 9845

holdárapály 9848, 10657

holdenit 8015

holdföldrajz 14052

holdgeológia 14055

holdi 9845

holdkő 10656

holdkráter 9846

holdnap 9847

holdrengés 10655

holdtan 14055

holdtérkép 14054

hollandit 8020

hollingworthit 8021

holmit 8025

holmium 8026

holmquistit 8027

holocén 8029, 13032

holoéder 8033

holoéderes 8028, 8031, 8036, 8037

holoédria 8032, 8034

holokristályos 8030

holotípus 8039

holt árapály 14438

holt talaj 4628

holtág 7, 10, 11, 1871, 3312, 4286, 4530, 4531, 4622, 8100, 9770, 10106, 10541, 10677, 11568

holtgleccser 4624, 14850

holtit 8041

holtjég 4625, 14851

holtközösség 4620

holttér 4619, 4629, 16710

hólyagcsíra-lemez 2257

hólyagüreg 761, 765, 16578

hólyagüreges 15873

homár 9721

homilite 8046

homlok 6705

homlok, fejtési ~ 2559, 13473

homlok, fejtési~ 2559

homlokfal 7763

homlokmoréna 5683, 6870, 15599

homlokrétegek 6710

homodezmikus 8048

homodromikus 8049

homogén 8053

homoiotektikus 8052

homok 1171, 13739

homok- 1165, 1172

homok-agyag arány 13765

homokbánya 13761

homokbázisvonal 13748, 13760

homokbeáramlás 8500

homokbucka 13753, 13759

homokdűne 13753

homokfodor 13435, 13436

homokfogó 16021

homokfolt 13768, 14784

homokfúvás 13749

homokfúvatás 13749

homokgödör 13761

homokhát, parti ~ 13383

homokhullám 13774, 16835

homokkanál 13745

homokkő 12711, 13769

homokkő (durva) 7544

homokkő, kavicsos 7545

homokkő- 1170

homokkőtelér 3551, 5451, 13771

homokköves 1170

homoklencse 13768, 14784

homokóra-szerkezet 8114, 13752

homokos 1164, 1165, 1172, 13776

homokos kavics 7450, 7455, 13778

homokosodás 8500

homokpad 1662, 1667, 13746, 14230

homokpadképződés 14162, 14231

homokpart 1875

homoksivatag 5855, 13777

homokszűrő 13757

homoktenger 13764

homokturzás 1686, 13747, 13767, 14780

homokvonal 13748, 13760

homokvulkán 13775

homokzátony 1667, 1680, 13746, 14230

homológ 8054

homológia 8056

homometalloid 8057

homometrikus 8058

homoníma 8059

homonímia 8060

homöomorf 8042, 8043, 8045

homöomorfia 8044, 8051

homöopoláris kötés 8061

homorú part 3922

homozigóta 8062

homozigóta- 8063

hóolvadék-folyás 14494

hopeit 8071

hordalék 4854, 5307, 9704, 13991

hordalék (lerakott) 608

hordalék, finom ~ 16739

hordalék, oldott ~ 14586

hordalék, szilárd ~ 14010

hordalékanyag 608

hordalékelragadó képesség 3888

hordalékfekü 1938, 6554, 13510

hordalékfogó gát 4640

hordalékhozam 3335, 9704, 14007, 14009, 14013

hordalékkúp 599, 601, 3817, 5399, 6136

hordalékkúp, alluviális ~ 16732

hordaléklerakódás 381, 606

hordalékmárga 2471, 15830

hordalékmozgás 14014

hordalékmozgató erő 2482, 5263, 14175, 15969

hordalékszállítás 14014

hordalékszállítás, partmenti ~ 9766

hordalékszállító képesség 16006

hordalékszőnyeg 15967

hordalékterasz 605

hordaléktermelés 14012

hordaléktöménység 14008, 14341, 14342

hordképesség (szélé) 2949

hórengés 16049

horgony 2379

horgonybiztosítás 2380

horgonyzás 827

horhó 7597

horhos 7597

horizont 8072

horizontális diszperzió 8076

hornblende 8080

hornblendit 8083

horpadás 4736

horsfordit 8103

horszt 8104

hortonolit 8105

horzsakő 12755, 12757, 12759

horzsakőtufa 12758

horzsaköves 12756, 16579

hosszabbítócső 13443

hosszanti bucka 14028

hosszméretarány 8077, 9587

hosszmetszet 9758

hossztartó vetület 5824

hossztengely 9755

hossztorzulás 9426

hosszúlángú 9752

hosszúlángú kőszén 6473

hosszúlángú szén 2935

hosszúság 9754

hosszúsági kör 10189

hot spot 8110

hótaraj 14104

hóvidéki 11015

hóvihar 2279

howardit 8116

howieit 8117

howlit 8118

hozam 3335, 17121

hozam (kúté) 6595

hozam, árvízi ~ 6532

hozamvizsgálat 12647

hozzáadás (fiz) 247

hozzáfolyás 345, 8499, 8505

hozzáilleszt 124

hozzáilleszt (fiz) 238

hozzászivárgás 8504

hozzátapadó 257

hő 7773

hő- 15707

hőállóság 7797

hőáram 7784

hőáram, földi ~ 7173, 15615

hőáramlás 4080, 7781, 7784, 15730

hőárammérés 7787

hőáramsűrűség 7782, 7786

hőelemzés 15708, 15727

hőenergia 15714

hőforrás 15722

högbomit 8007

högbomitit 8008

hőkapacitás 2898, 7777, 15709

hőkiterjedés 15716

hőmérséklet 15574

hőmozgás 15720

hörnesit 8005, 8084

hősugárzás 7796

hőtágulás 7783, 15716

hőtartalom 5720, 7780

hőtermelő 6018

hőtörténet 15718

hőveszteség 7789, 9786

hővezetés 3953, 7778, 15711

hővezetőképesség 7779, 15712

hszianghualit 8145

huanghoit 8119

huemulit 8122

hulladékelhelyezés 16746

hulladékgáz 5985, 16748

hulladéklerakás 16746

hullámbarázda 1942, 13774, 16835

hullámbarázda (folyóban) 16834

hullámbázis 1779, 16837

hullámerózió 5871, 13923, 14475, 16842

hullámfodor 13435

hullámfront 15298

hullámgerinc 4288

hullámhossz 16844

hullámmarás 4184

hullámmozgás 10697, 16847

hullámnormális 16848

hullámos 16346

hullámos kioltás 16350, 16851

hullámos rétegződés 16347

hullámos síkság 13558

hullámszám 16849

hullámtaréj 4288, 16839

hullámtér 214, 6530, 6545

hullámtéri tározódás 9300

hullámtörés 2549, 2550, 15307

hullámtörő 2558, 16762

hullámverés 205, 2550, 15307, 16836

hullámverés öve 15347

hullámverés zónája 15305

hullámvezető 7592, 16843

hullámvölgy 16135

hullámzás 205, 10697, 16836, 16847

hullámzó préri 13559

hullaviasz 268

hullit 8125

hullócsillag 6122, 10293, 14238

hulsit 8126

humát 8127

humid klíma 8130

humifikáció 8132

humin 8133

huminit 8134

humit 8135

hummerit 8136

humodil 8137

humusz 8138

humusz- 8128

humuszképződés 8132

humuszos 8128

humuszosodás 8132

humuszsav 8129

hungcsaoit 8139

huntit 8140

huréaulit 8141

hurka 2467

hurkás szerkezet 13835

hurkásodás 2468

hurkaszerkezet 13835

hurlbutit 8142

húsevő 3038, 3039

húsevő állat 6501

hutchinsonit 8143

huttonit 8144

húzás 15588

húzó törés 15584

húzófeszültség 15586

húzószilárdság 15585

hübnerit 8121

hügelit 8123

hűlési repedés 4098

hűlési szegély 3390

hüllő 13218

hüllő- 13220

hüllők kora 375, 13219

hüllőkor 13221

hűtőasztal 3792

hüvelykagylók 8875, 13015