Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

N

N

nadír 10817

nadírpont 12329

nadorit 10818

naegit 10819

naftén 10827

nafténbázisú 10828

nagatelit 10820

nagy dagály 14819

nagy kezdőkamrájú 9884, 10146

nagy korallgát 1739

nagyágit 2248, 7264, 10821, 15565, 15569

nagyátmérőjű fúrás 2052

nagyenergiájú 7959

nagyfokú metamorfózis 7964

nagyforaminifera 9279

nagyítás 9930

nagyító 9430, 9931

nagykör 7495, 11452

nagyméretarányú térkép 9280

nagynyomású edény 2385

nagyság 9933

nagyság (mat) 758

nagyságrend 11355

nagyvíz 7972, 7976, 10099

nagyvízi meder 6416

najádok 13458

nakrit 10816

nammali 10822

namuri 10823

nannofosszília 10824

nannoplankton 10825

nantokit 10826

nap 15248

napbesugárzás 8559

napéjegyenlőség 5836

napéjegyenlőségi 5835

napfénynek kitesz 8558

napfogyatkozás 5523

napi 5143

napi, fúrási ~ jelentés 5350, 8940

napkitörés 6480

napkő 310, 7827, 15256

napkorong 4892, 5051, 15249, 15250

napközel 11980

napközéppontú 7825

nappali 5143

naprendszer 14580

napsugárzás 15255

napsütés 15255

naptávol 1039

narsarsukit 10833

nasinit 10835

nasonit 10837

naszledovit 10836

nátrium 14546

nátrium-tetraborát 14550

nátriumagyag 14547

nátriumcsillám 14543

nátriumhidroxid 14548

nátroalunit 612, 10851

nátroborokalcit 10852

nátroboroklacit 10856

nátrofilit 10857

nátrojarozit 10854

nátrokalkit 10853

nátrolit 10855, 10896

nátronföldpát 14538

nátronlúg 3132

nátronmész 14540

nátronsalétrom 11002, 12019, 14544

naujakazit 10883

naumannit 10884

navajoit 10885

navett csiszolás 10052

nebulit 10890

nedves éghajlat 8130

nedves gáz 13378, 16939

nedvesítő 16943

nedvesítő folyadék 16943

nedvesítőképesség 16942

nedveskémiai elemzés 16938

nedvesség 8131

nedvességi hő 7795

nedvességtartalom 8131, 10563

nedvességtartalom, szabadföldi ~ 6328

nefelin 10928, 10933

nefelinbazalt 10929

nefelinfergusonit 10930

nefelinit 10932

nefelinszienit 10931

nefelométer 10934

nefelometria 10935

nefrit 9067, 10936

negatív csúcsosságú eloszlás 12297

negatív főzónajellegű kristály 9427

negatív polaritás 13311

negyedelés 12870

negyedes osztály 15638

negyedfokú 2153

negyedidőszak 12894

negyedidőszaki 12894

negyedik fajta prizma 6765

negyedik fajta véglap 6764

negyedrendű 12893

negyedrendű ciklus 6763

négyfogású forgási inverziós tengely 6759, 6760

négyfogású tengely 6758

négylábú 15676

négylábú gerincesek 15677

négylábúak 12853, 15678

négyosztatú 15674

négysugaras szivacsok 15647

négyszeresen primitív elemi cella 12854

négytagú 15674

négytagú index 6762

négytengelyes szivacsok 15680

négytengelyű 6757

négyvegyértékű 12852

negyvenesek, üvöltő ~ 13477

négyzetes 15649

négyzetes forgatórúd 14827

négyzetes rendszer 12851

négyzetes síkrács 15653

négyzethálózat 7518

nehézásvány 7806

nehézfém 7805

nehézfolyadék 4770, 7803, 7809, 10132, 14687, 15330

nehézfolyadékos szétválasztás 7804

nehézolaj 7807

nehézségi anomália 7475

nehézségi erőtér 7477

nehézségi gyorsulás 111, 7467

nehézvíz 7810

neighborit 10900

nekoit 10901

nekrofág 10893

nektobentosz 10902

nekton 10903

nekton- 10904

nektonikus 10904

nelsonit 10905

nem 7086

nem elegyedés 8380

nem elegyedő 8379

nem folytonos 5069

nem hivatalos egység (rétegt) 8508

nem izometrikus 8485

nem kötött kőzet 8437

nem metamorf 16383

nem műrevaló 16396

nem reakcióképes 11057, 16386

nem stabil 16390

nem valódi szimmetriaművelet 8399

nemalit 10906

nematoblasztos 10907

nemegyensúlyi 5082

nemérc 11054

nemérces 11055

nemerodálódó 11051

nemesfém 11027, 12558

nemesgáz 8489, 11025, 12995

nemesopál 12559

nemfém 11054

nemfémes 11055

nemi 7080

nemi szervek 7081

nemkarbonátos keménység 11043

nemvasfém 11052

nemzedék 7073

nemzedékváltakozás 7899, 10245

nemzedékváltás 644

nemzetség 7086, 16065

nemzetségi 7075

nemző 7080

nenadkevicsit 10908

neodarwinizmus 10910

neodímium 10911

neofitikum 10919

neogén 10913

neoichnológia 10914

neokom 10909

neolitikum 10915, 10970

neomorf 10912

neomorfózis 10916

neon 10917

neontológia 10918

neoszom 10920

neosztratotípus 10921

neotektonika 10923

neoténia 10924, 11598

neotípus 10926

neotokit 10925

neovulkáni 10927

népesség 12474

nepouit 10937

neptuni 10939

neptuni kőzet 10941

neptuni telér 10940

neptunista 10939, 10943

neptunit 10944

neptunium 10945

neptunizmus 10942

neritikus 10946

nesquehonit 10950

neudorfit 10961

neutrális 10963

neutronaktivációs elemzés 10966

nevadai 10967

nevadit 10968

nevezéktan 11037

nevezéktan, rétegtani ~ 15030

névrajz 9461

nézőpont 1325

nezoszilikát 8781, 10949

nigerit 10989

niggliit 10990

nikelvirág 2300

nikkel 10973

nikkel-antimon-kovand 7262, 10977

nikkelin 1251, 4122, 9153, 10971, 10980, 10986

nikkelkovand 12805

nikkelkovand, fehér ~ 10976, 16968

nikkelpirit 10983, 12805

nikkelvas 10981

nikkelvirág 10978, 10982, 11157

nikol 10985, 10987, 12406

nikolprizma 10985, 10987, 12406

niningerit 10991

niób 10993

niobit 10992

nióbium 3831, 10993

niobofillit 10994

niokalit 10995

nisszonit 10999

niszbit 10998

nitrát 11001

nitratin 11002, 12019, 14544

nitrid 11005

nitrifikáció 11006

nitrit 11007

nitrobarit 11008

nitrogén 11010

nitrogénmegkötés 11011

nitrokalcit 11009, 16714

nitromagnezit 11013

niváció 11017

nivációs árok 13864

nivációs fülke 11019, 11021

nivációs mélyedés 11020

nivációs párkány 1971, 11018

nivációs sánc 13384

nivális 11015

nivenit 11022

nívófelület 5841, 9494

nobélium 11024

nobleit 11026

nocerin 11028

nódusz 11031

nolanit 11036

nómenklatúra 11037

nomografikus 11040

nomogram 505, 11038, 11039

nonkonformitás 11044

nontronit 11063

norbergit 11065

nordenskiöldin 11066

nordit 11067

nordmarkit 11068

nordstrandit 11069

nóri 11070

norilszkit 11071

nórit 11072

norma 11073

normál eloszlás 7049, 11075

normál oldat 14867

normál sós 5934, 11080

normál tengeri 11079

normál vető 5019

normális 11074

normalitás 11077

normalizált 11078

normálmetszet 11081

normatív 11082

norsethit 11084

northupit 11085

nová(ekit 11094

novákit 11096

novakulit 11095

nozeán 11087

női ivarsejt 9880

növedékvonal 7582, 7583

növekedési 16529

növekedési anizotrópia 7579

növekedési iker 7585

növekedési sík 7580

növekedési vető 7581

növekvő dagály 13447

növelés 5713

növény 12267

növényevő 7873, 7874, 12137

növényfedezet 16528

növényföldrajz 12268

növénytársulás 12134

növényvilág 6562

növényzet 6562, 16528

nullafok 60, 61

nullapont 60, 61

nullapont, magassági ~ 11412

numerikus apertúra 11104

nummuliteszes 11106

nummuliteszes mészkő 1909

nummulitikum 11105

nunatak 11107