Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

R

R

rabbittit 12906

rabdofán 13325

rabol (biztosítást) 5294, 17027

racionalitás, indexek ~ának törvénye 13007

rács 9313

rács, optikai ~ 7442, 7445

rácsállandó 9316, 9321, 11759, 16374

rácselrendeződés 1231, 3969, 9314, 9315

rácshálózat 7518

rácshiba 4410, 4685, 5132, 9317, 9318

rácshibahely 9319

rácshibahely-abszorpció 72

rácsközi atom 8653

rácslemez 7523

rácsos mintavétel 7525

rácsos vízhálózat 16045

rácsoszlop 9325, 14839

rácsparaméter 9321, 11759, 16374

rácspont 7524, 9320, 9323, 11032

rácssík 9322, 10956

rácssor 9324

rácsspektrogáf 7446

rácsszínkép 4965, 7447

radiáció 12916

radiális 12910

radioaktív 12920

radioaktivitás 12922

radiogén 12924

radiogén ólom, nem ~~ 12609

radiolária 12925

radioláriás iszap 12927

radiolarit 12926, 12929

radiolarit, szalagos ~ 1925

radiometrikus 12930

radiometrikus kor 8855

rádium 12931

rádiusz 12932

radon 12935

radula 12936

ragadozó 3038, 3039, 12565

ragadozó állat 6501

ragasztás 380

ragasztó 261

ragasztott kő 1342

rágcsálók 7319, 13543

rágó 8901, 12936

ráhordás 381

ráhordás, alluviális ~ 606

raj 3774

rajzgép 12313

rajzolatos talaj 11819

rák 4247

rakodóvágat, fejtési ~ 9708

rákok 4370

rákövetkező 15269

rákövetkezve 15269

ráktérítő 2929, 16128

rálapolódás 10033, 11250

rálapolódás, parti ~ 3697

ralstonit 12960

ramdohrit 12962

rameauit 12963

rammelsbergit 12965, 16968

rámpa 12967, 12968

ramsayit 12970

ránc 4299

ranciéit 12972

ráncolt 4197

rankamait 12986

rankinit 12987

ránövés 11535

ransomit 12988

rapakivi 12989

raspit 12997

ráspolykagyló 6350, 6860

rassz 12907

raszvumit 12998

rátelepülő 15269

rátelepült rétegek 11551

rátelepülve 15269

rátolódás 13308

rauvit 13009

rázószita 10768, 14158, 16589

reagens, flotáló ~ 6569

reakcióképes 13019

reakcióképes, nem ~ 11057, 16386

reakciószegély 4182, 12991, 13017

reakciószegély keletkezése (kőz) 1225

realgár 1247, 11435, 13020, 13066, 13083, 13632

reális oldat 13023

reális szerkezet 13024

recens 13031

recézett 13289

recézett henger 4282

recipiens 13038

reciprok cella 13039

reciprokrács 13040

redbed 13067

reddingit 13071

reddingtonit 13075

redledgeit 3456, 13079

redő 6665

redőboltozat 972, 975

redőcsukló 6508, 7986

redőhurka 10778

redőkéve 10778

redőscsigák 16690

redőszárny 9541

redőteknő 15398

redőtengely 973, 6667

redőtengely dőlése 12206

redoxfolyamat 11572

redoxpotenciál 13084

redőzött 4197

redőzöttség 6671

redruthit 13085

redukáló láng 13092

redukált cella 13090

redukció 13093

redukciós sejtmagosztódás 10150

referátum 86

referenciaellipszoid 13120

refikit 13124

reflektor 13137

reflexió 13129, 13136

reflexióképesség 13128

reflexiórend 11356

reflexiós goniométer 11327, 13126, 13132

reflexiós szeizmológia 13135

refrakciós szeizmológia 13150

refraktométer 13154

refúgium 1379

régészet 1131, 1138

regionális metamorfózis 13166

regisztrálás, optikai ~ 12105

regolit 10001, 13168, 13485

regradáció 13169

regresszió 13171

regresszív 13172

regulus 13175

regur 2221, 4214, 13176

reinerit 13177

rejtett 9289

rejtett (életmód) 4388

rejtett forrás 5389

rejtett szimmetria 4400

rejtőzés 2916

rejtőzködés 2916

rejuvenáció 13180

rekesz 1026

rekesztő sziget 1735

rekesztőturzás 1863, 1865

rekesztőturzásos part 1688

rekombináció 13043

rekrisztallizáció 13053

rekrisztallizációs iker 13054

rekultiváció 9248, 13041

relatív gyakoriság 12680

relaxáció 13182

relaxációs idő 13183

reliktum szövet 13187

reliktumtalaj 8523

remanens mágnesség 13198

reménybeli ásványvagyon 12537

remeterák 7884, 14581

rend 11349

rendellenes interferenciaszín 927

rendellenesség 928

rendezetlen 3330

rendezetlenségi fok 4722

rendezett minta 11353

rendezett statisztika 11358

rendeződési energia 11350

rendeződési jelenség 11352

rendeződési tartomány 11354

rendhagyó 926

rendkívüli sugár 6059

rendszám 1404

rendszám (folyóé) 11351

rendszám, folyó ~a 15064

rendszer-egység 15427

rendszertan 15432, 15517

rendszertani 15516

rendszertani leírás 15426

rendűség (színképé) 11357

rendzina 2249, 13206, 16202

rengés 12856, 14233

renierit 13207

rénium 13327

rensselaerit 13208

reológia 13328

reomorfózis 13329

repedés 4251, 14256

repedésdetektálás 6441

repedéskitöltés 6444

repedezett porozitás 6776

repedezett tárolókőzet 6442

repedezettség 8931

reprodukció 13217

rés 1026, 3809, 4251, 4297, 4523, 14462

réselés 4523

réselőfúró 14587

residiophor 3431

résminta 3324, 13727

résmintavétel 3325, 13735

respiráció 13270

résrendszer 3808

résszalag 14463

rész 11790

részarányosság 15381

részecske 11794

reszedimentálódott 13226

reszekvens vízhálózat 13227

reszekvens völgy 13228

részleges 11791

részleges metszet 11793

resztit 13274

réteg 1649, 1920, 1970, 9359, 15038

rétegborda 8006

rétegdőlés 15015

rétegdőlés-szelvényezés 5022

rétegdőlésmérés 5022, 9742

rétegek 1939

rétegen belüli 8683

rétegenként 1923, 9684

rétegenkénti 1923, 9360, 9684

rétegerózió 14188

réteges 9361

réteges áramlás 15019

réteges leválás 14648

rétegez 15022

rétegfelszín 1930, 1937, 12234, 15016, 15294

rétegforma 1932

rétegforrás 4040, 4811

rétegfüstölő 2341

réteghez kötött 15014

réteghiány 7949

rétegismétlődés 13210

rétegkezelés 6729

rétegkimaradás 6980, 11238

réteglap 1928, 1930, 1937, 12234, 12235, 15294

réteglapmenti 1929

réteglemez 9221

réteglemezesség 9228

rétegleválás 1941, 14086

rétegmegcsapolás 9367

rétegnyomás 6725

rétegoszlop 3835, 3836, 3843, 7121, 15026

rétegrács 9363, 9366, 15020

rétegrepesztés 6779, 8167

rétegsavazás 170

rétegsor 3835, 14102, 15207

rétegszelvény 12652, 14575

rétegszilikát 9364, 9365, 12122, 14195

rétegtag 1920

rétegtan 15029, 15034

rétegtani 15024, 15025

rétegtani jelleg 14306, 15033

rétegtani őslénytan 15031

rétegtani osztályozás 15028

rétegtanos 15023

rétegtartalom 6606, 6724, 13238

rétegterheléses nyomás 3974, 9676, 9712

rétegtisztítás 1112

rétegvíz 1275, 3972, 3973

rétegvíz-áramlás 1273

rétegvizsgálat 6727, 12647, 15631

rétegvonal 4065, 4070

rétegvulkán 1926, 3897, 3901, 15037, 16676, 16677

rétegzés 1927, 9362, 15017

rétegzetlen 16308, 16392

rétegzett 1924, 9361, 15018

rétegzett tőzeg 13999

rétegzett, jól ~ 16899

rétegzettség 1927

rétegződés 1658, 1927, 9362, 15017

retgersit 13287

réti láp 6491, 9811, 16472

réti öntéstalaj 603

réti talaj 10102

retinit 13291

retrográd metamorfózis 13297

reverzibilis folyamat 5833, 13315

réz 4110, 4493

rézbányit 13324

rezeg 11481

rézérc, tarka ~ 16501

rezervoármechanika 5704, 13236, 13239, 16326

rezervoármérnök 13237

rézfényle 7258

rézgálic 2334, 2336, 4548, 16631, 16633

rezgés 11483, 16590

rezgési irány 16591

rezgésmentes felállítás 1013

rezgésszám 11484

rezgőkristály 11482

reziduális talaj 13252

reziduális üledék

' 13248

reziduum 13245

rézkor 3282, 4116, 5703

rézkovand, tarka ~ 4126, 8095, 11834

rézpala 9154

rezsim 13163

rézsű 14467

rézsűállékonyság 14833

rézsűcsúszás 14471

rézsűhajlás 868, 8423, 13214, 13272, 14468

rézsűpadka 1970, 2004

rézsűszakadás 14471

rézsűszög 868, 870, 13214, 13272, 14468

rézsűszög, természetes ~ 14469

rézsűtörés 14471

rézsútos távlati rajz 11120

rezümé 86

rhaeti 13326

rhodesit 13336

rhodusit 13341

rhönit 13361

rhyncholit 13363

ria 13371

richellit 13376

richetit 13377

richterit 13380

rickardit 13381

rideg 2598

rideg törés 2599

ridegezüstérc 2602, 14355

ridegség 2601

riebeckit 13386

riedenit 13387

rift 13390

riftesedés 13392, 16137

ringwoodit 13426

rinkit 13427

rinkolit 13428

rinneit 13429

rioandezit 13364

riodácit 13365

riolit 13366

riolit- 13367

riolitos 13367

ripacs 3478, 13861

ripidolit 13432

riss 13448

rissi 13449

ritkaföld 12993

ritkaföldek 12994

ritkaföldfém 12993

ritkaföldfémek 12994

ritmikus üledékképződés 4558

ritmit 13369

ritmusos üledékképződés 13368

rivadavit 13450

riversideit 13463

rizofor 13333

rizoid 13331

rizóma 13332

rizoszféra 13334

rjazanyi 13660

robbanásos kaldera 6033

robbanásszerű fejlődés 2711, 5975

robbanásszerű fejlődés/evolúció 6035

robbantás 14249

robbantólyuk 14252

robbantópont 14253

robertsit 13480

robinsonit 13481

rockallit 13486

rockbridgeit 13496

rodáni 13335

rodingit 13544

rodit 13337, 13545

ródium 13338

rodokrozit 9987, 12996, 13339, 14662, 14665

rodonit 13081, 13340

rogyás 14486

rogyásos töbör 3799

rogyott dolina 14616

rohanó vízmozgás 14237, 15259, 15934

román cement 10861, 13560

romanechit 2231, 7840

romániai 13561

rombdodekaéder 13346

rombikozidodekaéder 13347

rombkuboktaéder 13349

romboéder 7938, 13342, 13356

romboéder- 13351

romboéderes 13351

romboéderes elválás 13357

romboéderes osztály 640, 7926, 15642, 16107

romboéderes, trigonális ~ rendszer 13355

romboéderszög 13352

romboklász 13350

rombos 13345

rombos piroxén 11469

rombos rendszer 11472, 13348

rombporfír 13358

rombtizenkettős 7398

rombusz 13342, 13360

rommárvány 9251, 10013, 13639

roncsolásmentes 11048

roncsolásos vizsgálat 4846

rooseveltit 13567

ropog (szén) 4271

roscherit 13571

roscoelit 13572

rosenbuschit 13575

rosickyit 13579

roskadás 14486, 14578, 15185, 15186

roskadási tényező 3746

roskadásos breccsa 3797

rossit 13580

rossz lefolyás 8387

rossz megtartású 1599, 12573

rosszul osztályozott 1348, 12471

rost 6298, 6349, 15863

rost- 6305

rosta 13931, 14288

rostálás 13935

rosterit 13581

rostos 1295, 6305

rostos gipsz 6308

rostos termet 6309

rostos töret/törés 6307

rostos tőzeg 2683, 6311, 9692

rostrum 7589, 13582

rostszerkezet 6300, 6314

rosttengely 6299

rotációs inverziós tengely 13599

rotációs szimmetria 13592

rotarifúrás 13584

rothadt fokhagymaszagú 546

roubaultit 13602

routhierit 13615

rovar 8550

rovarevők 8551, 8552

rovarok 7945, 7946

rovátka 6630

rovátkolás 6633

rovátkolt 4197

roweit 13617

rowlandit 13618

rózsacsiszolás 13573, 13577

rózsadiagram 13574, 13578

rózsakvarc 13576

rög 2280

rög, arany~ 11101

röghegység 6168

rögös szerkezet (talaj) 2293

rögös vetődés 2285, 6171

rögzítés 1233

rögzülés 1414

römerit 13549, 13562

röntgendiffrakció 17098

röntgenfelvétel 17100

röntgenfluoreszcencia 17099

röntgenit 13550, 13563

röntgenkép 17100

röntgenkrisztallográfia 17097

röntgenográfia 13551

röntgensugár 17096

röntgenszínkép 17101

röpképtelen 6509

röpperit 13552

rövidfarkú rákok 4250

rövidfarkúak 4250

rubicell 13623

rubídium 13624

rubin 13625

rudas gneisz 11913

rudas malom 13547

rudazatbiztosítás 2382

rudista 13634

rudistás mészkő 13635

rudit 13636

ruditos 13633, 13637

rudstone 13638

rugalmas alakváltozás 5580

rugalmassági határ 9562

rumanit 13641, 13642

rundiszt 7203

rundisztfazetta 7204

runit 13645

rupéli 13653

russellit 13655

rusztumit 13656

ruténium 13370, 13657

rutherfordin 13658

rutil 13659

rutil szagenitrácsban 4479

rügy 2656

rügyezés 2657, 7064