Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

Sz

Sz

szabad felszín 6812

szabad felszínű áramlás 6807, 11285

szabad felszínű talajviz 7472, 12112, 16312

szabad szemmel látható 16615

szabad tükör 6812

szabad vegyérték 6814

szabadenergia 6804

szabadentalpia 6805

szabadföldi nedvességtartalom 6328

szabadföldi párolgás 9240

szabadföldi vízkapacitás 6322, 14992

szabadgáz 6808

szabadgáztelep 8818

szabadlevegő-anomália 6802

szabadon kifolyó vízhozam 1272

szabadonszökő kút 6594, 6602

szabadságfok 4724, 6803

szabályos kioltás 13173

szabályos kristályrendszer 4461

szabályos rendszer 8826

szabályos tengelyrendszer 4455

szabályos tengerisün 13612

szabályos/ rendszer 8826

szabályozás 276

szabálytalan sünök 8775

szabdalt 5107

szafflorit 13665

szagenit 13666

szagenites 1240

szagenites kvarc 4479, 6497, 9796, 13667

szagenitrács, rutil ~ban 4479

szaggatott vonal 5229

szaglószerv 11399, 14513

szahait 13670

szaibélyit 15433

száj 10736

szájadék 1026

szájadék felőli 284

szájadékfedő 11309

szájadékfelőli 197

szájadékfelőli zóna 34

szájadéki 284

szájadéki zóna 11339

szájadékkal ellentétes 18

szájadékperem 11994

szájfedő 11309

szájnyílás 10736

szájnyílás felőli 237

szakadás 2544, 6125

szakadás (bány) 1644

szakadásfal 6106

szakadásos 5069

szakadék 90, 7349

szakadékdolina 3799

szakasz 13016

szakaszos egyensúly 12766

szakaszos forrás 8619

szakhait 13670

szakíthatóság 13433

szakítóáramlás 13431

szakítókísérlet 15587

szakítószilárdság 2553, 2554, 15585, 16280

szakmarai 13671

szál 6298, 6349

szalagdiagram 1653

szalagnyelvűek 13375, 15457

szalagos agyag 16515

szalagos radiolarit 1925, 3371

szalagosság 1658

szalagszilikát 8546

szálas 1295, 6305

szálas termet 6309

szálban álló 8555, 14585

szálban álló kőzet 1938

szálerdő 7962

szálikus 13675

szalina 13677

szalinitás 13682

szalitrit 13687

szálkereszt 4329, 4333, 4341, 13290

szállít 16004

szállítás 16004, 16005

szállító csigasor 16031

szállítódás 16004, 16005

szállítódott 16007

szállítószék 5608

szállított 16007

szalmiák 13688

szalmiáksó 727, 734, 13672

szalmiákszesz 728, 735

szálszerkezet 6300, 6314

szaltáció 13694

száltengely 6299

szamárium 13723

szamarszkit 13724

számbavételi feltétel 3950

számbavételi határ 4528, 4529

számcsökkentő sejtmagosztódás 10150

számítási hiba 10511

számítóábra 11038, 11039

számlálócső 4228

számtani közép 1210

számtartó sejtmagosztódás 10523

szandrmező 13742, 13762, 13773

szanidin 6206, 7273, 8302, 13780, 14656

szanidinit 13781

szántott réteg 12315

szántott talajréteg 1116, 12314

szapantracit 13788

szapantrakon 13789

szaponit 10730, 13790, 14531, 14532

szaporítótest 6910

szaporodás 13217

szaporodási hely 2570

szappankő 14532

szaprodil 13796

szaprofita 13804

szaprofiton 13803

szaprokoll 13795, 13797

szaprolit 13798, 13799, 13822

szapropél 13800

szapropéles 13801

szapropélit 13802

szár 14919

száradási repedés 4840, 10750

száraz 1205

száraz éghajlat 1206

száraz égöv 1208

száraz fúrás 5401

száraz fúrólyuk 1729, 5403

száraz gáz 3578, 5402

száraz keresztvölgy 16996

száraz ülepedés 5400

száraz, félig ~ éghajlat 14064

száraz, különlegesen ~ 8246

száraz/meddő 5406

szárazdelta 5399

szárazföld 4051, 9237, 9942

szárazföldi 4052, 15612

szárazföldi félgömb 7861, 9245

szárazföldi híd 9239

szárazságkedvelő 17093

szárazsúly 5405

szárazulati 15132

szárazvölgy 4631, 5404

szárd 13809

szárder 13808, 13810, 13811

szardonix 13812

szárított 5402

szarkinit 13813

szarkolit 13806

szarkopszid 13807

szarmata 13814

származás 11406, 12706

származási hely 12706

származási sor 9581

származási zóna 9582, 12128

származástan 7078

származástani 7077

származékelem 4614

származó (valahonnan) 4820

származtatott adatok 4818

szárny (tekt) 9539

szárny, delta~ 9718

szártag 8636

szarukő 3370

szarukorallok 6144, 7352, 8093

szaruköves 3373

szaruszirt 8085

szatellita 13820

szaténpát 13824, 13825

szatimolit 13823

szaturáció 13828

szaukovit 13833

szávai 13838

százalék 11952

százalékos arány 11952

százalékos gyakoriság 12680

százlábú 3233

szebka 13662, 13976

szedimentáció 14003

szedimentációs mérleg 14004

szedimentológia 14011

szegély 10019, 13412

szegély- 10022

szegélyez 10026

szegélyező 10022

szegélyfogacskák 4784

szegélyfúrás 4074, 6323

szegélyhasadék 2000, 12973, 13903

szegélyhatás 2411

szegélykő 4494, 11088

szegélykő (járdáé) 9045

szegélytenger 10023

szegélyturzás 1888, 13383

szegélyvíz 5550

szegélyzátony 6862

szegletvíz 4039, 4042

szegregáció 14025

szegregációs kőolajtermelés 14026

szegycsont 2560, 14937

szeidozerit 14027

szeif 14028

szeizmicitás 14031, 14034

szeizmika 14035

szeizmikus 14030

szeizmikus tevékenység 14031, 14034

szeizmikus zaj 10381

szeizmit 14037

szeizmográf 14039

szeizmogram 5496, 14038

szeizmológia 14042

szeizmológiai 14040

szeizmológus 14041

szeizmométer 14043

szeizmometria 14044

szekuláris változás 13989

szekvencia 14102

szekvenciahatár 14103

szél alakította jelenségek 5743

szeladonit 3183

szélárnyék 17003, 17004

szélárnyékos oldal 9410

szélbarázda 2310

szélbeporzás 847

szélbeporzású 841, 846

szélcsendes 9409

szélcsendes oldal 9410

szélcsendes, egyenlítői ~ öv 5184

szélcsendöv, térítői ~ 8097

szeldelt levél 5108

szelekció 14046

szelén 14051

szelenát 14048

szelenid 14049

szelenográfia 14052

szelenolit 14053

szelenológia 14055

szeléntellúr 14056

szélerózió 319, 4693, 16994

széleshomlokú fejtés 9769

széleskarú csillagok 4515, 14884

szélesség 9310

szélességi kör 11750

szelet, fejtési ~ 1662

szélfelől 9857

szélfelőli 17005

szélfodor 13435, 17002

szélfújta 16989

szélfújta por 16991

szélfútta 16989

szélfútta üledék 16993

szélhordta 5742

szélhordta üledék 318, 320

szelíd humusz 10413

szelíd vízjárású 10414

szélirány 5046, 12586

szélkifúvás 4693

szellőzött, jól ~ medence 11576

szellőzöttség 434, 4718

szellőztető vágat 436

széllyuk 2306, 2310, 2561, 3140, 3142

szélmarás 4184

szélnyomás 17001

széloldal 17006

szélső tag 5682

szélvédett oldal 9410

szelvény 4337, 7124, 7127, 12649, 13984, 14021

szelvény, földtani ~ 12650

szelvény, fúrási ~ 16912

szelvényalak-egyeztetés 11820

szelvényalak-felismerés 11820

szelvényértelmezés 9739

szelvényezés 9741, 12654

szelvényezett 14023

szelvényhálózat 7444, 7518, 10951

szelvényvázlat 14192

szem-achát 479

szemben, árral ~ 16405

szemcse 7383, 11794

szemcse (kicsi) 7388

szemcsealak 7390, 11797

szemcsebelseji porozitás 8677

szemcsécske 7388

szemcseeloszlás 7393

szemcsefolyás 7386

szemcsehatár 7384

szemcseközti 8604, 8652

szemcseközti folyadék 8655

szemcseközti porozitás 8637

szemcseközti tér 8656

szemcseméret 7391, 11798

szemcseméret, homok ~ű 13766

szemcseméret-elemzés 7392, 7428

szemcseméret-eloszlás 7393, 7394

szemcseméreti összetétel 7427

szemcsén belüli 8670

szemcsenagyság 7391, 11798

szemcsénbelüli porozitás 8671

szemcsenövekedés 7387

szemcseösszetétel 7420, 7427

szemcsés 7385, 7418

szemcsés aprózódás 7419

szemcsés szerkezet 4363, 7422

szemcsés talaj 7421

szemcseszerkezet 14631

szemcsevázú 3553, 7396

szemcső 6068

szemeloszlás 7393

szemeloszlás-vizsgálat 14289

szemesgneisz 1428

szemiantracit 14062

szemiarid 14063

szemiarid klíma 14064

szemifuzinit 14070

szemihumid 14071

szemipoláris kötés 14076

szemkagyló 6067

szemlencse 6063, 6064, 11173

szemmegoszlás 7393

szemnagyság 7391

szemnagysági osztály 7369, 14415

szemszerkezet 7377

szemszerkezeti vizsgálat 14289

szén 2222, 2991, 3664, 4901

szén- 3690

szénbánya 3684, 3807, 10440

széncsík 1650, 3672

széndioxid 3013

szénegyenérték 3676, 5844

szenel 7185, 16988

szenes 2992, 3690

szenes kőzet 2993

szenes pala 2238, 10251

szenesedés 3017, 3019, 3680

szenesedett 3020

szenesítés 3019

szénhidrát 2990

szénhidrogén 8184

szénhidrogéngáz 8185

szénhidrogénképződés 8186

szénhomlok 3678, 6076

széniszap 3687

szénizotópos kormeghatározás 3011

szénkitörés 2710, 3675

szénkőzet 2993

szénkőzettan 959

szénláb 3685, 6229, 12160

szénmedence 3679

szennyezés 4044, 8401

szennyező 12431

szennyező anyag 4044, 8401

szennyeződés 4045, 8401

szennyvíz 16752

szennyvízbesajtoló kút 16747, 16750

szennyvízkút 16747, 16750

szenon 14082

szénpala 2398, 3666, 14445

szénpillér 3685

szénsav 3015

szénsavas forrás 3001

szénsavfeldúsulás 3008

szénsavval telített viz 3002

széntartalmú 2992, 3690

széntelep 3686, 13962

szénülés 2205, 3017, 3019, 3680, 8406

szénülésfok 12985

szénülési fok 3681, 14844

szénült 3020

szénzsinór 1650, 3672

szeparálás, gravitációs ~ 7480

szeparálás, mágneses ~ 14087

szeparátor 14090

szépia 4540

szepiolit 4173, 6652, 10137, 13956, 14091

szeptális 14093

szeptális árok 14094

szeptális nyak 14095

szeptáriás 14097

szeptáriás konkréció 1947, 14098, 14099

szepteklorit 14100

szeptum 14101

szeptum- 14093

szeptumok 14092

szér 3927, 11690, 15440

szérelés 11702

szerencseút 15350

szerendibit 14106

szericit 14109

szericit- 14110

szericites 14110

szericitesedés 14111

szerir 14115

szerkeszt 12312

szerkezet 1076, 1086, 15115

szerkezet- 15109, 15115

szerkezeti 15109, 15115

szerkezeti csapda 15113

szerkezeti képlet 4019, 15110

szerkezeti kőzettan 12030, 12031, 15112

szerkezeti víz 4017, 4020, 15114, 16799

szerkezetkutató fúrás 15118

szerozjom 7516, 14287

szerpentikónikus 14118

szerpentin 14119

szerpentinazbeszt 14120

szerpentinesedés 14122

szerpentinit 14121

szerpierit 14124

szerpuhovi 14125

szerteágazás (folyóé) 811

szerteágazó vízfolyás 810

szerv 11387

szerves 11389

szerves ásvány 11393

szerves szén 11390

szervesanyag 11395

szervesanyag-tartalom 11392

szervesanyagtartalmú 2992

szerveskémia 11391

szervesvázú mikroplankton 11396

szervetlen 8545

szervezet 11397

szervnemzetség 11388

szervrendszer 11400

szerzett tulajdonság 191

szesszilis 13990, 14131

szétágazás 2513

szétágazik 5146

szétágazó vízhálózat 807

szételegyedés 4760, 6042

szételegyedett 6043

szételegyedik 16384

szétesés 5087

széthúzásos medence 12748

széthúzásos zóna 5149

szétkeveredés 14025

szétkülönülés 5147

szétkülönülés, gravitációs ~ 4443, 7469, 7480, 7481

szétkülönülés, magmás ~ 4960, 9898

szétpattogzás 4670

szétseprűződés 6433, 16603

szétsodródás 14808

széttagoló 14787

széttartó 5150

széttartó lemezszegélyek 5152

széttartó vetület 3138, 12664

szétterjedés 5094

szétválasztás. mágneses ~ 14087

szétválasztás, gravitációs ~ 7480

szexuális dimorfizmus 14143

szfalerit 2233, 2266, 2270, 6128, 6965, 8871, 8872, 9377, 10546, 10547, 11373, 14729, 16984, 17156

szfén 14730

szfenoid 4982, 14731, 14733

szfenoidos, monoklin ~ osztály 14732

szferoid 14744

szferoidális 14745

szferokobaltit 14724, 14743

szferolit 14751

szferolitos 14752

szferop 14749

szferosziderit 14725, 14750

szferulit 14726

szferulitos 7313, 14727

szial 14258

szialikus 14259

sziallit 14260

sziallitos 14261

sziallittalaj 14262

szibirszkit 14263

szicíliai 14264

sziderazot 14267, 14268

sziderit 14269, 14673

sziderofil 14273

sziderofillit 14274

sziderogél 14270

sziderolit 14271, 14987

szideromelán 1763, 1770

szideronátrit 14272

sziderotil 14275

szienit 15367

szienodiorit 15368

szienogabbró 15369

szifó 14399, 14402

szifócsatorna 2926, 14400, 14402

szifókivágás 11090, 14401

szifon 14399, 16019, 16022, 16824

szifótölcsér 14095

sziget 8779, 8782

sziget (kicsi) 8783

sziget (lagúnában) 3178

szigetcsoport 1142

szigethegy 8553

szigetív 8780

szigetpárkány 8561

szigetszilikát 8781, 10949

szigettenger 1142

szigetvilág 1142

szigloit 14302

szigmoidális lelapolódás 14303

szignifikanciaszint 9493

szíjács 13805

szik 4216

szikes talaj 529, 14539, 15435

szikes tó 519, 526

szikesedés 13684

szikessé vált 14605

szikesség 531

szikla 13483

sziklaábrázolás 13504

sziklaáthajlás 4176, 11538

sziklaeresz 13532, 14212

sziklafal 1663, 3597, 5899

sziklafülke 10972

sziklafúró 13491

sziklahasadék 90, 3342

sziklaív 1128, 2582, 10860

sziklaomlás 13507

sziklapad 13098

sziklapárkány 13098

sziklaplató 10201

sziklarajz 13504

sziklás part 13540

sziklás partfal 3599

sziklasziget, abráziós ~ 14838

sziklatalaj 9671

sziklaterasz 4536, 12289, 13502, 13503, 13526

sziklevél 4215, 4216

sziklevél nélküli 188

sziklevél nélküliek 187

szikpadka 2006, 13697

szikraköz 5061

szikraszínkép 14669

sziktelen 188

szilánk 3396

szilárd 4007

szilárd állapot 14596

szilárd fázis 14592

szilárd hordalék 14010

szilárd oldat 14594

szilárdfázisú reakció 14597

szilárdítás 14588

szilárdság 15068

szilárdsági vizsgálat 15072

szilexit 14310

sziléziai 14309

szilhidrit 14311

szilícium 14332

szilícium-dioxid 14312

szilikát 14315

szilikátszerkezet 14317

szilikoandezit 14330

szilikomagneziofluorit 14331

szilikózis 3293, 9669, 14333

szilur 14345

szilvanit 7431, 14346, 15370, 15566( 15568, 16973

szilvin 15373

szima 14359

szimatikus 14360

szimbiotikus 15375

szimbiózis 15374

szimmetria 15381

szimmetriacentrum 3230, 3243, 15384, 15386

szimmetriacsoport 15388

szimmetriaelem 15387

szimmetriaközpont 3230, 15384, 15386

szimmetriaművelet 11306, 15390

szimmetriaművelet, tényleges ~ 12674

szimmetriasík 12243, 15391

szimmetriatengely 1539, 15383, 15385

szimmetrikus kioltás 15379

szimmetrikus redő 15380

szimmorf tércsoport 15392

szimpatrikus 15393

szimplezit 15394

szinapomorfia 15395

színárnyalat 8120

szindiagenetikus 15401

szindiagenezis 15400, 15408

szineklízis 15402

színelő, parttal ~ vízállás 14843

színeltolódás 5101

szinemuri 14372

szinerézis 15404

színesérc 11053

színesfém 1795, 10250, 11052

szinform 15405

szinform- 15406

szingenetikus 15409

szingenezis 15408

szingenit 15410

szinhalit 14382

színhiba 3440

színhibamentes 152

színi eltérés 3440

színi eltérés nélküli 152

színindex 3826, 3827, 13006

szinisztrális 9412, 9413, 14383

színjáték 12300

színjátszó 3346

színkép 14699, 14706

színkép- 14696

színképelemzés 14701, 14702

színképsáv 14697

színképvonal 9577, 14698

szinkinematikus 15411

szinklinális 15397, 15398, 16135

szinklinórium 15399

szinkron 15396

színlő, abráziós 1877

színlő, abráziós ~ 42, 1877, 4533, 5642, 12286, 14245, 16840

szinoit 14392

szinökológia 15403

szinonim kapcsolat 15414

szinoníma 15413

szinonímia 15414

szinonimika 15414

szinonímlista 15414

szinopit 14393

szinorogén 15415

színre korrigált lencse 153

színsünök 5568

szinszediment 15416

szinszediment vető 7581, 15417

színszórás 5095

szint 8072, 9479

szintaxiális cementáció 15419

szintaxiális növekedés 15418

szintektonikus 15411, 15422

szintes 8074

szintetikus kő 15431

szintetikus vető 15430

szintexis 15428

szintez 9479

szintezés 9484

szintezési falicsap 9491

szintezési hálózat 9487

szintezési jegy/jel 1973

szintézis 15429

szintező, csöves ~ 9483

szintező, kézi ~ 7698

szintezőléc 9488, 9490

szintezőműszer 9486

szintfelület 5841, 9494

szintkülönbség 13189

szintváltozás, izosztatikus 281

szintvonal 4065, 4070, 8815

szintvonalas térkép 4067, 4071

szintvonalköz 4068

szintvonalszám 4073

szinusz 14398

szirt 3597, 6215, 9098, 10830, 11506

szirtkorallok 14985, 16141

szisztematika 15432

szita 10203, 13931, 14288

szitaelemzés 7378, 13933, 14289, 14291

szitálás 13935, 13938, 14289, 14295

szitalyuk 10207

szitamaradék 11529

szitamaradvány 11557

szitaméret 7046, 14290

szitán áthulló 16341

szitaosztály 7369, 14415

szitasor 14154, 14294, 14296

szitasorozat 10208, 13845

szitasorozati hányados 10205, 13937

szitaszem 10203, 10204, 11293, 14292, 14293

szitaszövet 13931, 13934, 13936

szitaszövetes kútszűrő 10210

szivacs 12492, 14795

szivacstű 14754, 14796

szivárgás 6383, 11956, 14018

szivárgási tényező 6385

szivárgó 3313, 5265, 5284, 6828

szivárgó forrás 6386, 14020

szivárgó víz 11955

szivárgó, felszínre ~ víz 5563

szivárgócsatorna 3101, 4512, 8577

szivárványszínben játszó 8735

szivattyúnyomás 12763

szivattyús kút 12762

szívkagyló 3735

szívkagyló, tüskés ~ 14770

szívkagylók 3737, 7770

szívófúrás 13307

szívsünök 7771

szizigai dagály 14819

szkalenoéder 13853

szkalenoéderes 13852

szkalenoéderes, ditrigonális ~ osztály 5141, 7931, 16075

szkandium 13857

szkapolit 13859

szkapolitosodás 13860

szkarn 13865, 14419

szkialit 14430

szkiodróm 14431

szkíta 13944

szkléra 13911

szklerenchima 13912

szklerit 13913

szklerométer 13914

szkolecit 13915

szkorodit 13920

szlikolit 14449

szmektit 14512

szmikit 15436

szmoljanyinovit 14520

szobahőmérséklet 704

szóda 14537

szodalit 14541

szodalitit 14542

szódás talaj 529

szolfatára 14584

szolgálat, földtani ~ 7129, 15313

szolgáltat 17121

szolidusz 14598

szoliduszgörbe 14599

szoliflukció 4278, 14559, 14600, 14601

szoliflukciós karéj 9720

szoliflukciós takaró 14187

szology 14603

szologyosodás 14604, 14610

szologytalaj 14609

szoloncsák 11876, 14606, 14607

szolonyectalaj 14608

szolvát víz 14619

szomma 14621

szomolnokit 15437

szonda 9744, 12637, 14623, 15890

szondahossz 5585, 14644

szondapapucs 14282, 14624

szondázás 14632

szonikus szelvény 14625

szonikus szelvényezés 16536

szonolit 14626

szórás 5095, 13870, 14864

szórás (középértéké) 5883

szóródás 5095, 13870

szórólencse 5151, 10897

szoros illeszkedés 3650, 11596

szoros illeszkedésű 3649

szoros, hatszöges ~ illeszkedésű 7928

szoroszilikát 14628

szög, polarizáció ~e 12395

szög- 874

szögállandó 877

szögdiszkordancia 878, 885, 5072, 16317

szögdiszperzió 879, 5096

szögeloszlási függvény 853

szöget bezáró 874

szögfelező, hegyes ~ 11323

szögfelrakó 12703

szögletes 874

szögletes zárójel 2505

szögmérő 12703

szögsebesség 886

szögtartó vetület 872, 3977

szögtartomány 880, 5214

szökellés 13694

szökési sebesség 5898, 11718

szökőár 14819, 16160

szőrös 7650, 10832

szövet 6071, 15682, 15863

szövetes állatok 5940, 8000, 15864

szövetfüggetlen 15683

szöveti elemzés 6072

szöveti érettség 15681

szövettan 7997

szövettani 7996

szpekularit 7490, 7842, 8748, 14708, 14709

szpeleológia 14713, 14719

szpeleológus 14712, 14718

szpikulit 14753, 14755, 14797

szpodioszit 14792

sztalagmit 5387, 14858

sztalaktit 14855

sztannin 1961, 14874, 14875, 15856

sztannopalladinit 14877

szteatit 1593, 9275, 9276, 14532, 14909

sztéle 14916

sztenobát 14922

sztenohalin 14923

sztenoterm 14924

sztereografikus vetület 14931

sztereogram 14930

sztereoképpár 14932, 14933

sztereopár 14932, 14933

sztereoszkopikus vetület 14934

sztibarzén 14940

sztibikonit 14941

sztíbiokolumbit 14943

sztíbiopalladinit 14944

sztíbiotantalit 14945

sztilolit 15125

sztilolit- 15126

sztilolitos 15126

sztilolitos érintkezés 15335

sztilpnomelán 3280, 14955

sztratiform érctelep 15021

sztratigráfia 15029, 15034

sztratigráfus 15023

sztratoszféra 15035

sztratotípus 15036

sztromataktisz 15101

sztromatit 15102

sztromatolit 15103

sztyepp 7441, 14926

sztyepptalaj 12551

szubaerikus 15132

szubalkáli 15133

szubalpi 616, 15134

szubarid 15138

szubarkóza 15139

szubarktikus 15137

szubboreális 15141

szubdukció 15150

szubdukciós zóna 4085, 15151

szubfosszília 15153

szubfosszilis 15153

szubgénusz 15154

szubglaciális járat 3314, 15155

szubgrauvakke 15157

szubhumid 15160

szubjektív szinoníma 15162

szubkontinens 15146

szublitarenit 15166

szublitorális 15167

szubmeander 15170

szubmikroszkópos 15174

szubszekvens 15182

szubsztrátum 15193

szubtrakciós helyzet 15201

szubtrópusi 15203

szubvulkán 15205

szubvulkáni 15204

szubzóna 15206

szudétai 15214

szudoit 15215

szukcesszió 15207

szukcinit 15209

szulfát 15220, 15231

szulfátálló 13262

szulfid 15221, 15232

szulfit 15233

szulfoandezit 15234

szulfoborit 15223

szulfofil 15236

szulfohalit 15224, 15235

szulfosó 15225, 15237

szulfospinell 15226

szulvanit 15242

szunnyadó vulkán 5226, 12905, 15131

szuperciklus 15260

szuperpozíció 15273

szuperpozíció elve 12621

szuperpozíció törvénye 9355, 15274

szuperrács 15271

szupraglaciális 15288

szupralitorális 15289

szurdok 2940, 7349

szurdokvölgy 2940

szurok 1327, 12205

szurokérc 12207

szurokkő 12211

szúrólángos perforálás 8915

szuronycsigák 16947

szúrópróba 12975

szuszceptibilitás 15321

szuszpenzió 15329

szuszpenziófaló 6203, 6371, 15331

szutúra 15334, 15337

szűkítőkarmantyú 1964, 14534

szűkköldökű 8715

szüredék 6381

szűrés 6373, 6383

szürke sivatagi talaj 7516

szürke talaj 14116, 14117

szürkésbarna talaj 7487

szűrlemény 6381

szűrő 6366, 9596

szűrőágy 6367

szűrőágyazat 2254, 5266, 5273, 6368, 6370

szűrőcső 6376

szűrőcsőrakat 13939, 15095

szűrőellenállás 9785

szűrőkő 6375, 12498

szűrőkút 6380

szűrőpapír 6374, 6378

szűrőszabály 6372

szűrőszövet 13936

szűrőzés, kavicságyas ~ 7458