Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

Bevezetés

Bevezetés

Dictionaries are like watches, the worst is better than none, and the best cannot be expected to go quite true.

Samuel Johnson, 1784

A jelen Angol-magyar Geológiai Szótár az 1985-87-ben két kiadásban is megjelent és azóta elfogyott Geológiai Kisszótár helyettesítésére készült. Címszóanyaga annak mintegy négyszerese, több mint 17.000 szó és szókapcsolat.

A szótár nemcsak a szélesebb értelemben vett földtan szókincsét tartalmazza, hanem azokat a szavakat is, amelyekkel egy geológus szakmunkákat olvasva találkozhat (laboratóriumi eszközök, terepmunka eszközei, geofizikai alapszókincs, műszaki szavak, mélyfúrási, bányászati terminológia, alapvető matematikai, fizikai, kémiai, biológiai szókincs stb).

Az angol-magyar részt egy magyar-angol mutató (index) követi. Utóbbi Zeman és munkatársai (1985): Anglicko-ceský geologický slovník-jának mintájára készült, és az első részben található magyar megfelelőket tartalmazza betűrendben. Sorszám utal vissza az angol-magyar rész szócikkeire. így tulajdonképpen magyar-angol szótárként is használható a munka, bár a használónak kell eldöntenie, hogy több sorszám esetén melyik a számára helyes angol megfelelő.

A betűrendbe sorolásnál a szóhatárokat nem vettem figyelembe. Például: salt marsh, saltpetre, salt plain; fissure cave, fissured, fissure eruption.

A jelzős szókapcsolatok jelzett szava gyakran általánosan ismert közszó (structure, phase), ezért ezeket a kifejezéseket a jelző (folding phase) betűrendi helyére soroltam be.

Az angol igék to nélküli főnévi igenévi alakjukban szerepelnek, míg magyar megfelelőik egyes szám harmadik személyben

Az angol többesszámú alakot - a magyar nyelv sajátosságainak megfelelően - gyakran egyesszámban fordítottam le.