Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

1. fejezet - A felhasznált szakkönyvek

1. fejezet - A felhasznált szakkönyvek

Az egyes hivatkozások végén megadjuk, mely területekhez használtuk fel az adott forrást.

 

[Aspray 1990] William Aspray: John von Neumann and the Origins of Modern Computing. The MIT Press, Massachusetts, 1990. 394 oldal. Magyarul: Neumann János és a modern számítástechnika kezdetei. Vince Kiadó, Budapest, 2004. 409 oldal, MA.

[Barnes 1998] John Barnes: Programming in Ada 95. Second edition. Addison-Wesley Professional, Upper Saddle River, 1998. 700 oldal, a tárgymutató 12 oldal, PL.

[Breuker 1994] Joost Breuker, Walter Van de Velde (editors): CommonKADS Library for Expertise Modelling – Reusable Problem Solving Components, IOS Press, Amsterdam–Oxford–Washington, 1994. 339 oldal, a tárgymutató 7 oldal, SQ.

[Budai 1999] Budai Attila: A számítógépes grafika, LSI Oktatóközpont, Budapest, 1999. 387 oldal, a tárgymutató 9 oldal, GV.

[Chapman 2004] Nigel Chapman, Jenny Chapman: Digital Multimedia, Second edition. John Wiley & Sons, New York, 2004. 694 oldal, a tárgymutató 20 oldal, DM.

[Cormen 2001] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald Lewis Rivest, Clifford Stein: Introduction to Algorithms. Second edition. The MIT Press/McGraw-Hill, 2001. XI + 1180 oldal. A tárgymutató 35 oldal. Magyarul: Új algoritmusok (szerkesztette Iványi Antal). Scolar Kiadó, Budapest, 2003. 1020 oldal, a tárgymutató 28 oldal, AL, DS, CN.

[Crissis 2003] Mary Beth Crissis, Mike Konrad, Sandy Shrum: CMMI – Guidelines for Process Integration and Product Improvement. Addison-Wesley Professional, Upper Saddle River, 2003. 688 oldal, a tárgymutató 31 oldal, az értelmező szótár 21 oldal, SQ.

[Csörnyei 2006] Csörnyei Zoltán: Fordítóprogramok. Typotex Elektronikus Kiadó, Budapest, 2006. 300 oldal, a tárgymutató 10 oldal, PL.

[Deitel 2000] Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel, Kate Steinbuhler: E-Business and E-Commerce for Managers. Prentice Hall, 2001. 794 oldal, EI.

[Detrekői 2003] Detrekői Ákos, Szabó György: Térinformatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. 380 oldal, a fogalomszótár 12 oldal, GI.

[Dix 2003] Alan Dix, Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd, Russell Beale: Human-Computer Interaction. Third edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, 2003. 834 oldal, a tárgymutató 10 oldal, HC.

[Dobay 2003] Dobay Péter: Vállalati információmenedzsment. Második kiadás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003. 312 oldal, a tárgymutató 7 oldal, EI.

[Elek 2004] Elek István, Sidló Csaba: Térinformatika. In: Informatikai algoritmusok 1 (szerk. Iványi Antal). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2004. 685–716. oldal, GI.

[Farin 2002] G. E. Farin: Curves and Surfaces for CAGD. A Practical Guide. Fifth edition. Morgan Kaufmann Publishers, 2002. 520 oldal, a tárgymutató 9 oldal, GV.

[Fekete 1999] Fekete István, Gregorics Tibor, Nagy Sára: Bevezetés a mesterséges intelligenciába. LSI, Budapest, 1999. 289 oldal, a tárgymutató 7 oldal, IS.

[Fenton 1998] Norman E. Fenton, Shari Lawrence Pfleeger: Software Metrics – A Rigorous and Practical Approach. PWS Publishing Company. 1998. 638 oldal, a tárgymutató 16 oldal, SQ.

[Ferraggine 2005] V. E. Ferraggine (szerkesztő): Encyclopedia of Database Technologies and Applications. Idea Group Reference, Hershey, 2005. 656 oldal, a tárgymutató 34 oldal, IM.

[Fischer 1993] Alice E. Fischer, Frances S. Grodzinsky: The Anatomy of Programming Languages. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1993. XXXI + 567 oldal, a tárgymutató 15 oldal, PL.

[Fóthi 2005] Fóthi Ákos, Horváth Zoltán: Bevezetés a programozáshoz. ELTE Informatikai Kar, Budapest, 2005. Digitális tankönyv: http://www.elek.inf.elte.hu/. 510 oldal, a tárgymutató 5 oldal, PF.

[Galin 2004] Daniel Galin: Software Quality Assurance: From Theory to Implementation. Addison-Wesley Professional, Upper Saddle River, 2004. 606 oldal, a tárgymutató 11 oldal, SQ.

[Garcia-Molina 2000] Hector Garcia-Molina, Jeffrey David Ullman, Jennifer Widom: Database System Implementation. Prentice Hall, 2000. 654 oldal, a tárgymutató 9 oldal. Magyarul: Adatbázisrendszerek megvalósítása (szerkesztette Benczúr András). Panem, Budapest, 2001. 684 oldal, a tárgymutató 7 oldal, IM.

[Gonzalez 1992] Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods: Digital Image Processing, Addison-Wesley Pub., Upper Saddle River, 1992. 716 oldal, a tárgymutató 12 oldal, GV.

[Horowitz 1998] Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Sanguthevar Rajasekaran: Computer Algorithms. Computer Science Press, New York, 1998. 769 oldal, a tárgymutató 9 oldal, AL.

[Hosszú 2005] Hosszú Gábor: Az internetes kommunikáció informatikai alapjai. Novella Kiadó, Budapest, 2005. 638 oldal, a tárgymutató 16 oldal, NC.

[Iványi 2003] Iványi Antal: Párhuzamos algoritmusok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003. Elektronikusan: ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2005: http://elek.inf.elte.hu/ ). Az angol–magyar és magyar–angol szótár 6 oldal, a tárgymutató 11 oldal, AL.

[Iványi 2004] Iványi Antal (szerkesztő): Informatikai algoritmusok 1. és 2. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2004 és 2005. Elektronikusan: ELTE Informatikai Kar, Budapest, 2005, http://elek.inf.elte.hu/ . 816 + 784 oldal, a tárgymutató 12 + 12 oldal. Angolul: Algorithms of Informatics. Mondat Kiadó, Budapest, 2007 (előkészületben). AL, MA, NC.

[Járai 2005] Járai Antal et al.: Bevezetés a matematikába. ELTE Eötvös Kiadó, 2005. 241 oldal, a tárgymutató 11 oldal, DS.

[Jiawei 2004] Han Jiawei, Micheline Kamber: Data Mining. Morgan Kaufmann Publ., San Francisco, 2000. 500 oldal, a tárgymutató 5 oldal. Magyarul: Adatbányászat. Koncepciók és technikák. Panem, Budapest, 2004. 532 oldal, a tárgymutató 5 oldal, IM.

[Katona 2002] Katona Gyula Y., Recski András, Szabó Csaba: A számítástudomány alapjai, Typotex Elektronikus Kiadó, Budapest, 2002. 191 oldal, a tárgymutató 5 oldal, AL.

[Khosrow 2005] Mehdi Khosrow-Pour (szerk.): Encyclopedia of Information Science and Technology, Idea Group Reference, Hershey, 2005. 5 kötet, 3800 oldal. Az első kötetben a kulcsszavak listája (Index of Terms) 36 oldal, a tárgymutató (Index) 27 oldal. SP.

[Knuth 1994a] Donald Ervin Knuth: The Stanford Graphbase: A Platform for Combinatorial Computing. Addison-Wesley, Reading, 1994. 592 oldal, a tárgymutató 7 oldal, DS.

[Knuth 1994b] Donald Ervin Knuth, Ronald Lewis Graham, Ore Patashnik: Concrete Mathematics. Addison-Wesley , Reading, 1994. 647 oldal, a tárgymutató 15 oldal. Magyarul: Konkrét matematika (szerkesztette Kátai Imre). Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1998. 623 oldal, a tárgymutató 17 oldal, DS.

[Knuth 2001] Donald Ervin Knuth: The Art of Computer Programming. Vol. 1, 2, 3 (Third updated edition), Addison-Wesley, Upper Saddle River, 2001–2003. 650 + 762 + 780 oldal, a tárgy- és névmutatók együttes hossza 76 oldal. Magyarul: A számítógép-programozás művészete. 1, 2, 3. (főszerkesztő Simonovits Miklós). Műszaki Könyvkiadó, 1987–1988. 654 + 690 + 761 oldal, AL, SP.

[Knuth 2005] Donald Ervin Knuth: The Art of Computer Programming. Fascicle 1/1. Addison-Wesley, Upper Saddle, 2005. 5+134 oldal, a tárgymutatój 8 oldal, PF.

[Knuth 2006] Donald Ervin Knuth: The Art of Computer Programming. Fascicles 4/2, 4/3, 4/4. Addison-Wesley, Upper Saddle, 2006. 6+127, 6+150, 6+128 oldal, a tárgy- és névmutatók együttes hossza 21 oldal, AL, DS.

[Kozma 2003] Kozma László, Varga László: Szoftvertechnológia elméleti kérdései. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003. 369 oldal, a tárgymutató 4 oldal, SE.

[Lengyel 2004] Eric Lengyel, Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics, Second Edition, Charles River Media, 2003. 570 oldal, a tárgymutató 9 oldal, GV.

[Lewis 2003] Richard L. Lewis, James Luciana: Digital Media: An Introduction. Prentice Hall Int., Upper Saddle River. 2003. 416 oldal, a tárgymutató 14 oldal, DM.

[Lynch 2001] N. A. Lynch: Distributed Algorithms. Fifth edition. Morgan Kaufman Publishers, 2001. 876 oldal, a tárgymutató 16 oldal. Magyarul: Osztott algoritmusok (szerkesztö Iványi Antal). Kiskapu Könyvkiadó, Budapest, 2002. 781 oldal, a tárgymutató 17 oldal, AL.

[Mano 2001] M. Morris Mano, Charles R. Kime: Logic and Computer Design Fundamentals. 2nd edition updated. Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001. 650 oldal, a tárgymutató 8 oldal, AR.

[Meyers 2005] Scott Meyers: Effective C++. Harmadik kiadás. Addison-Wesley Professional, Upper Saddle River, 2005. 320 oldal, a tárgymutató 16 oldal. Magyarul: Hatékony C++. Scolar Kiadó, Budapest, 2003. 272 oldal, a tárgymutató 16 oldal, az angol–magyar és magyar–angol szótár együtt 3 oldal, PL.

[Neumann 1944] John von Neumann, Oscar Morgenstern: Theory of Games and Economical Behavior. Princeton University Press, Princeton, 1944. 776 oldal, a tárgymutató 4 oldal, MA.

[Neumann 1960] John von Neumann: Continuous Geometry. Princeton University Press, Princeton, 1960. 299 oldal. MA.

[Neumann 1966] John von Neumann: Theory of Self-Reproducing Automata (szerkesztette és kiegészítette Arthur W. Burks). Princeton University Press, Princeton.  388 oldal, MA.

[Nielsen 1999] Jakob Nielsen: Designing Web Usability: The Practice of Simplicity. New Riders Press, 1999. 432 oldal, a tárgymutató 14 oldal, DM.

[Nilsson 1998] Nils J. Nilsson: Artificial Intelligence: A New Synthesis. Morgan Kaufmann Publishers, Inc., San Francisco, 1998. 513 oldal, a tárgymutató 11 oldal, IS.

[Nyékyné 2003a] Nyékyné Gaizler Judit (szerkesztő): Ada95 programozási nyelv. Második kiadás.

     ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003. 576 oldal, a tárgymutató 18, az angol–magyar szótár 3 oldal, PL.

[Nyékyné 2003b] Nyékyné Gaizler Judit (szerkesztő): Programozási nyelvek. Kiskapu Kiadó, Budapest, 2003. 800 oldal, a tárgymutató 25 oldal, PL.

[Papadimitrou 1995] Christos H. Papadimitriou: Computational Complexity. Addison-Wesley, 1995. A tárgymutató 10 oldal. Magyarul: Számítási bonyolultság (szerkesztette: Ésik Zoltán). Novadat, Győr, 1999. 589 oldal, a tárgymutató 8 oldal, AL.

[Pásztorné 2003] Pásztorné Varga Katalin, Várterész Magdolna: Matematikai logika alkalmazás-szemléletű tárgyalása. Panem, Budapest, 2003. 350 oldal, a tárgymutató 8 oldal, DS.

[Raffai 2003] Raffai Mária: Információs rendszerek fejlesztése és menedzselése. Novadat, Győr, 2003. 997 oldal, tárgymutató 18 oldal, EI.

[Raffai 2005] Raffai Mária: UML2. Modellező nyelvi kézikönyv 4. Palatia Kiadó, Győr, 2005. 442 oldal, a tárgymutató 15 oldal, EI.

[Ralston 2000] Anthony Ralston, Edwin D. Reilly, David Hemmendinger: Encyclopedia of Computer Science. Nature Publishing Group, 2000. 2024 oldal, a tárgymutató 42 oldal, SP.

[Rónyai 1999] Rónyai Lajos, Ivanyos Gábor, Szabó Réka: Algoritmusok. Typotex Elektronikus Kiadó, 1999. 349 oldal, a tárgymutató 14 oldal, DS.

[Roska 2005] Roska Tamás: Info-bionika és érzékelő számítógépek. In: Mindentudás Egyeteme könyvsorozat negyedik kötet, Kossuth Kiadó, Budapest, 2005. 307–320 old, IS.

[Russell 2002] Stuart J. Russell, Peter Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach. Third edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, 2003. XXVIII + 1081 oldal, a tárgymutató 37 oldal. Magyarul: MI – modern megközelítésben. Második kiadás. Panem, Budapest, 2005. 1208 oldal, a tárgymutató 20 oldal, IS.

[Scott 2000] Michael L. Scott: Programming Language Pragmatics. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, 2000. XXI + 858 oldal, a tárgymutató 30 oldal, PL.

[Sebesta 2003] Robert W. Sebesta: Concepts of Programming Languages. Hatodik kiadás. Addison-Wesley Professional, Upper Saddle River, 2003. 704 oldal, PL.

[Sethi 1996] Ravi Sethi: Programming Languages: Concepts and Constructs. Második kiadás. Addison-Wesley, Upper Saddle River, 1996. 640 oldal, PL.

[Shapiro 1990] Stuart Charles Shapiro (ed.): Encyclopedia of Artificial Intelligence. Vol. 1-2. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1990. 1248 oldal, a tárgymutató 53 oldal, IS.

[Sike 2003] Sike Sándor, Varga László: Szoftvertechnológia és UML. Második kiadás. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003. 352 oldal, a tárgymutató 5 oldal, SE.

[Silberschatz 2000] Avi Silberschatz, Peter Galvin, Greg Gagne: Applied Operating Systems Concepts. John Wiley & Sons, 2000. 840 oldal, a tárgymutató 32 oldal, OS.

[Sima 1998] Dezső Sima, Terry Fountain, Péter Kacsuk: Advanced Computer Architectures: a Design Space Approach. Addison-Wesley, Harlow, 1997 és 1998. 766 oldal, a tárgymutató 12 oldal. Magyarul: Korszerű számítógéparchitektúrák tervezésitér-megközelítésben. Szak Kiadó, Bicske, 1998. 809 oldal, a tárgymutató 13 oldal, AR.

[Sommerville 2004] Ian Sommerville: Software Engineering. Hetedik kiadás. Addison-Wesley, 2004. 784 oldal, a tárgymutató 9 oldal. Magyarul: Szoftverrendszerek fejlesztése (szerkesztette Juhász István, lektorálta Kormos János). Panem, Budapest, 2002. 752 oldal, a tárgymutató 10 oldal, SE.

[Stallings 2003] W. Stallings: Data and Computer Communications. Seventh Edition. Pearson Education, Inc., 2004. 864 oldal, a tárgymutató 25 oldal, NC.

[Stroustrup 2004] Bjarne Stroustrup: The C++ Programming Language. Special edition. Addison-Wesley, Upper Saddle River, 2004. X + 1040 oldal, a tárgymutató 50 oldal. Magyarul: A C++ programozási nyelv. 1., 2. (lektorálta Porkoláb Zoltán). Kiskapu Könyvkiadó, Budapest, 2001. A két kötet együtt 1324 oldal, a tárgymutató 21 oldal, PL.

[Szirmay-Kalos 2003] Szirmay-Kalos László, Antal György, Csonka Ferenc: Háromdimenziós grafika, animáció és játékfejlesztés. Computerbooks, Budapest, 2003. 485 oldal, a tárgymutató 13 oldal, GV.

[Tanenbaum 1997] Andrew S. Tanenbaum, Albert S. Woodhull: Operating Systems. Design and Implemetati- on. Prentice Hall Int., Upper Saddle River, 1997. Magyarul: Operációs rendszerek (szerkesztette Csirik János, lektorálta Iványi Antal). Panem, Budapest, 1999. 980 oldal, a tárgymutató 16 oldal, OS.

[Tanenbaum 2002] Andrew S. Tanenbaum: Computer Networks. Pearson Education, 2002. 912 oldal, a tárgymutató 23 oldal. Magyarul: Számítógép-hálózatok (második magyar kiadás, szerkesztette és lektorálta Harangozó József). Panem, Budapest, 2004. 929 oldal, a tárgymutató 19 oldal, NC.

[Tanenbaum 2002] Andrew S. Tanenbaum, M. van Steen: Distributed Systems, Principles and Paradigms (lektorálta Szeberényi Imre). Prentice Hall Inc., 2002. 805 oldal, a tárgymutató 15 oldal. Magyarul: Elosztott rendszerek. Panem, Budapest, 2003. 304 oldal, a tárgymutató 16 oldal, NC.

[Tucker 2004] Alan Tucker: Computer Science Handbook. Chapman&Hall/CRC, Boca Raton, 2004. 2006 oldal, a tárgymutató 56 oldal, SP.

[Ullman 1997] Jeffrey David Ullman, Jennifer Widom: A First Course in Database Systems. Prentice Hall Inc., London, 1997. XIII + 470 oldal, a tárgymutató 8 oldal. Magyarul: Adatbázisrendszerek. Alapvetés (szerkesztette Benczúr András). Panem, Budapest, 1998. 507 oldal, a tárgymutató 5 oldal, IM.

[Wakerly 2001] John F. Wakerly: Digital Design. Principles & Practices. Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001. 946 oldal, a tárgymutató 24 oldal, AR.