Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

7. fejezet - D

7. fejezet - D

D link (description link) – leírás csatolás [például képhez]

D/A converter – D / A konverter | digitális-analóg átalakító

DA (Digital audio) – DA (digitális hang)

DAB (Digital Audio Broadcasting) – DAB (digitális műsorszórás)

dab – festékfolt

DAC (Digital-to-Analog Converter) – digitális-analóg átalakító

dactyl – daktilus

daemon – démon | rendszerfolyamat

& rendezvous daemon – randevú démon | találkozás démon

& rendezvous router daemon – randevú-útválasztó démon

& transaction daemon – tranzakció démon

dag (directed acyclic graph) – ikg (irányított kört nem tartalmazó gráf)

daily – napi

daily keying element – titkos kód napi kulcsa

daisy – fűzött | láncolt

daisy chain – fűzött jelvezetés

daisy chain interrupt priority – láncolt megszakítás prioritás | láncolásos fontossági sorrend | láncolásos elsőbbségi sorrend

daisy-chained arbiter – láncolt vonalas döntő

daisy-chained arbiters – láncolt vonalas döntő

damage – veszteség

damage assessment – veszteség felmérése

damage limitation – veszteség korlátozása

damping factor – csillapító tényező

dancing links – táncoló élek

dangling – gazdátlan | bolyongó

dangling pointer – lógó mutató | érvénytelen mutató

dangling reference – gazdátlan hivatkozás

dangling tuple – lógó sor | érvénytelen sor

dark – sötét

dark map – sötétség térkép

dark mapping – sötétség leképzés

darken – sötétít

darkness – sötétség

dark-side hacker – informatikai betörő

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) – DaRPa (fejlett védelmi kezdeményezések kutatóirodája) [amerikai katonai kutató szervezet]

Dartmouth workshop – dartmouth-i munkatalálkozó

DARTS (Design Method for Real-Time Systems) – valós idejű rendszerek tervezési módszertana

dash – kötőjel | vonal

dashed – szaggatott

dashed line – szaggatott vonal

DAT (Digital Audio Tape) – DaT (digitális hangszalag)

data – adat

& biomedical data – orvostudományi adatok

& categorical data – kategória típusú adat

& complex structure-valued data – összetett struktúraértékű adat

& continuous media data – folytonos médiaadat

& dense data – sűrű adat

& dirty data – piszkos adat

& financial data – pénzügyi adatok

& genome data – génállomány adatok

& geographic data – földrajzi adat

& incomplete data – nem teljes adatok

& inconsistent data – inkonzisztens adat

& legacy data – örökölt adat

& market-basket data – bevásárlókosár-adat | vásárlói kosár adat

& metadata – adatok az adatokról | metaadatok

& multidimensional data – többdimenziós adat

& multimedia data – multimédia adat

& noisy data – zajos adat

& object-oriented data – objektumorientált / objektumelvű adat

& operational data – operatív adat

& per-object data – objektumszintű adat

& per-type data – típusszintű adat

& relational data – relációs adat

& semi-structured data – félig strukturált adatok

& sequence data – szekvenciális adat

& shared data – osztott adatok

& sparse data – ritka adat

& spatial data – térbeli adat | téradat

& structured data – strukturált adat

& temporal data – időbeli adat

& test data – ellenőrző adat | tesztadat

& training data – tanuló adat

& uncommitted data – nem véglegesített adatok

& unstructured data – strukturálatlan adat

& validation data – validációs adat

& variable-length data – változó hosszú adatok

data abstraction – adatabsztrakció

data access level – adathozzáférési réteg

data acquisition – adatnyerés

data acquisition system – adatgyűjtő rendszer

data administration – adatok kezelésének eljárásrendszere / szabályai

data aggregation – adatösszesítés | adat-aggregáció

data analysis – adatelemzés

data archaeology – adatrégészet

data association – adattársítás

Data Authentication Algorithm (DAA) – adathitelesítő algoritmus

data bank – adatbank

Data Base Management System (DBMS) – adatbáziskezelő rendszer

& hierarchical DBMS – hierarchikus adatbáziskezelő rendszer

& relational DBMS (RDBMS) – relációs adatbáziskezelő rendszer

data bit – adatbit

data block – adatblokk

data bus – adatsín | adatbusz

data cache – adat-gyorsítótár | adat-elérés gyorsítótára

data capability – adatkapacitás

data capture – adatnyerés

data centered program understanding – adat-központú program-megértés

data channel – adatcsatorna

data characterization – adatkarakterizáció

data cleaning – adattisztítás

data cleansing – adattisztítás

data coherence – adat-koherencia | adatok összefüggősége

data collection – adatgyűjtés

data communication – adatátvitel | adatcsere | adatkommunikáció | adatközlés

data communication equipment – adatátviteli berendezés | adatkommunikációs berendezés

data compaction – adattömörítés

data comparison – adatösszehasonlítás

data complexity – adatbonyolultság

data compression – adattömörítés

data concentration method – adattömörítési módszer

data confidentiality – adatok bizalmassága

data conflict – adat-konfliktus

data connection model – adatkapcsolati modell

data consistency – adatkonzisztencia

data contamination – adatszennyezés [adatintegritás megváltozása]

data conversion – adatkonverzió

data cube – adatkocka

data cube measure – adatkockamérték

data declaration – adatdeklaráció

data definition – adatdefiníció

Data Definition Language (DDL) – adatleíró nyelv

data degradation – adat leromlása

data delivery – adatkézbesítés | adattovábbítás

data demand – adatkérés

data dependence – adatfüggőség

Data Dependency Graph (DDG) – adatfüggőségi gráf

data description language – adatleíró nyelv

data dictionary – adatszótár

data diddling – illegális adatmódosítás

data discrimination – adatdiszkrimináció

data dispersion – adatszóródás

data dredging – adatkotrás

data driven design – adatvezérelt tervezés

data driven error – adatvezérelt hiba

data driven execution – adatvezérelt végrehajtás

data element – adatelem

data encryption – adattitkosítás | adatkódolás

Data Encryption Algorithm (DEA) – adattitkosító algoritmus

Data Encryption Standard (DES) – adattitkosítási szabvány

data entry – adatbevitel

data evolution – adatevolúció

data exchange – adatcsere

data file – adatfájl | adatállomány

data flow – adatáram | adatfolyam

data flow analysis – adatáram-elemzés

data flow diagram – adatfolyam diagram

data flow graph – adatfolyam gráf

data format – adatformátum

data forwarding – adat előreküldése | adat továbbítása

data frame – adatkeret

data generalization – adatáltalánosítás

data handling – adatkezelés

data hazard – adat hazárd

data hierarchy – adathierarchia

data hold time – adat tartási idő

data import – adat import

data independence – adatfüggetlenség

data integration – adategyesítés | adatintegráció

data integrity – adatintegritás

data item – adattétel

data key – adatkulcs

data level – adatszint

data link control protocol – adatkapcsolati protokoll

data link layer – adatkapcsolati réteg

data loss – adatvesztés

data management – adatkezelés | adatmenedzsment

data manager – adatkezelő

data manipulation – adatmanipuláció | adatváltoztatás

data manipulation instruction – adatmódosító utasítás

data manipulation language – adatmanipulációs nyelv

Data Manipulation Language (DML) – adatmanipulációs nyelv (DML)

data mart – adatpiac

data media – adathordozó

data mediation – adatközvetítés

data member – adattag

data migration – adatvándorlás

data mining – adatbányászat

& active data mining – aktív adatbányászat

& ad hoc data mining – ad hoc adatbányászat

& audio data mining – hallásra támaszkodó adatbányászat

& distributed data mining – osztott adatbányászat

& incremental data mining – inkrementális adatbányászat

& on-line data mining – online adatbányászat

& spatial data mining – téradatbányászat

& visual data mining – látásra támaszkodó adatbányászat

data mining application – adatbányászati alkalmazás

data mining engine – adatbányászmotor

data mining primitives – adatbányászó primitívek

Data Mining Query Language (DMQL) – adatbányászati lekérdezőnyelv (DMQL)

data mining system – adatbányászati rendszer

data mining technique – adatbányászati technika

data model – adatmodell

& hierarchical data model – hierarchikus adatmodell

& network data model – hálós adatmodell

& multidimensional data model – többdimenziós adatmodell

& object-relational data model – objektum-relációs adatmodell

& relational data model – relációs adatmodell

data modeling – adatmodellezés

data name rationalization – adat nevének ésszerűsítése

data origin – adatforrás

data origin authentication – adatforrás ellenőrzése

data origin authentication service – adatforrás ellenőrző szolgáltatás

data output – adat kimenet

data owner – adattulajdonos | adatfelelős

data packet – adatcsomag

data parallel architecture – adatpárhuzamos architektúra

data parallel languages – adatpárhuzamos nyelvek

data parallelism – adatpárhuzamosság

data pattern – adatminta

data preprocessing – adatok előfeldolgozása

data privacy – adatok titkossága

data processing – adatfeldolgozás

data processing system – adatfeldolgozó rendszer

data protection – adatvédelem

data provider – adatszolgáltató

data quality – adatminőség

data record – adatrekord

data reduction – adatcsökkentés

data reengineering – adat újratervezése

data replication – adattöbbszörözés

data repository – adatraktár

data santitization – érzékeny / bizalmas adatok eltávolítása

data security – adatbiztonság

data segment of memory – memória adatszegmense

data selection – adatkiválasztás

data set – adathalmaz

data setup time – adat előkészítési idő

data sheet – adatlap

data slice – adatszelet

data source – adatforrás

data space state – adatállapottér

Data Staging Area (DSA) – adatérkeztető terület (DSa)

data state space – adat állapot tér

data storage – adattároló

data store – adattároló

data stream – adatáram

data stream analysis – adatfolyam-elemzés

data structure – adatszerkezet

data structures for graphs – adatszerkezetek gráfokra

data token – adat token

data tomb – adattemető

data transfer – adatátvitel

data transfer instruction – adatmozgató utasítás

data transformation – adattranszformáció

data transmission – adatátvitel

data type – adattípus

& abstract data type – absztrakt adattípus

data unit – adategység

data user – adatfelhasználó

data validation – adatellenőrzés [hibamentesség | teljesség]

data view – adatmegjelenítés

data visualization – adatvizualizáció

data warehouse – adattárház

data-array – adattömb

database – adatbázis

& active database – aktív adatbázis

& bibliographic database – bibliográfiai adatbázis | irodalmi adatbázis

& biometric database – biometrikus adatbázis

& conceptual database – fogalmi adatbázis

& distributed database – osztott adatbázis | elosztott adatbázis

& DNA database – DNS adatbázis

& federated database – adatbázis-szövetség

& fuzzy database – fuzzy adatbázis

& genome database – génállomány-adatbázis

& geographical database – földrajzi adatbázis | térinformatikai adatbázis

& heterogeneous databases – heterogén adatbázisok

& Hippocratic database – hippokratészi adatbázis

& inconsistent database – inkonzisztens adatbázis

& inductive database – induktív adatbázis

& knowledge database – tudásadatbázis

& legacy database – örökölt adatbázis

& main memory database – központi-memóriabeli adatbázis

& mobile database – mobil adatbázis

& monolithic database – monolitikus adatbázis

& multimedia database – multimédia adatbázis

& object-oriented database – objektumorientált / objektumelvű adatbázis

& object-relational database – objektum-relációs adatbázis

& operational database – operatív adatbázis

& plan database – tervadatbázis

& real-time database – valós idejű adatbázis

& relational database – relációs adatbázis

& semi-structured database – félig strukturált adatbázis

& spatial database – téradatbázis

& statistical database – statisztikai adatbázis

& temporal database – időbeli adatbázis

& text database – szöveges adatbázis

& time-series database – idősor-adatbázis

& transactional database – tranzakciós adatbázis

& virtual database – virtuális adatbázis

& Web database – webadatbázis

& XML database – XML-adatbázis

database address space – adatbázis címterület

database administration – adatbázis adminisztráció

database administrator – adatbázis-adminisztrátor | adatbázis-rendszergazda

database application – adatbázis-alkalmazás

database design – adatbázis-tervezés

database disaster – adatbázis katasztrófa

database federation – adatbázis-szövetség

database file-based access control – adatbázis állomány alapú hozzáférés vezérlés

Database Management System (DBMS) – adatbázis-kezelő rendszer

database modeling – adatbázis-modellezés

database procedure – adatbázis-eljárás

database quality – adatbázisminőség

database query language – adatbázis lekérdezőnyelv

database record – adatbázisrekord | adatbázis-bejegyzés

database schema – adatbázisséma

database scheme – adatbázisséma

database snapshot – adatbázis pillanatfelvétel

database structure – adatbázis szerkezet

database support – adatbázis-támogatás

database system – adatbázisrendszer

advanced database system – fejlett adatbázisrendszer

database technologies – adatbázis-technológiák

database tools – adatbáziseszközök

database-centered system – adatbázis-központú rendszer

data-centered interface – adat-központú felhasználófelület / kezelőfelület

Data-Definition Language (DDL) – adatdefiníciós nyelv (DDL)

data-driven – adatvezérelt

data-driven error – adatvezérelt hiba

data-driven reasoning – adatvezérelt következtetés

data-encryption standard – adattitkosítási szabvány

data-flow – adatfolyam

data-flow analysis – adatfolyam elemzés

data-flow architecture – adatfolyam architektúra

data-flow diagram – adatfolyam diagram

data-flow graph – adatfolyam gráf

data-flow model – adatfolyam modell

dataglove – adatkesztyű [háromdimenziós beviteli eszköz]

datagram – adatcsomag [továbbítható információ egysége]

datagram service – datagram szolgáltatás

datagram subnet – datagram alhálózat

data-lock-out flip-flop – reteszelt működésű, kettős élvezérlésű / adatkizáró flip-flop

Datalog – Datalog

Datalog program – Datalog program

& extended Datalog program – kiterjesztett Datalog program

Datalog rule – Datalog szabály

Data-Manipulation Language (DML) – adatmanipulációs nyelv (DML)

data-movement instruction – adatmozgató utasítás

data-parallel pipeline system – adatpárhuzamos futószalagrendszer

datapath – adatút

datasets – adathalmazok

datastore – adattár

datatransfer – adatátvitel

date – dátum

& expiration date – lejárati dátum

date field – dátumot tartalmazó input mező

date rate – adatsebesség

date types – dátumtípusok

dative case – részeshatározó eset

Davis-Putnam algorithm – Davis–Putnam-algoritmus

day-in-the-life study – napi tevékenységek tanulmányozása

daylight – nappali fény

dB (decibel) – dB (decibel) [csillapítás vagy erősítés mértékegysége]

DBA (DataBase Administrator) – DBA (adatbázis-adminisztrátor) | DBA (adatbázis-rendszergazda)

dBase – dBase [programnyelv]

DBDS (Document Based Distributed System) – DBDS (dokumentumalapú osztott rendszer)

DBMS (Data Base Management System) – adatbáziskezelő-rendszer

DBSCAN (Density-Based Clustering of Application with Noise) – DSBSCAN (zajos alkalmazások sűrűség alapú térbeli klaszterezése)

DC (Digital Circuit) – DC (digitális áramkör)

DC (Direct Current) – egyenáram (DC)

DC balance – egyenáramú egyensúly | DC egyensúly

DC coefficient (of a transform) – egyenáramú összetevő | a nulla frekvenciához tartozó összetevő | állandó tag (egy transzformációnál)

DC fan-out – egyenáramú terhelhetőség | DC terhelhetőség

DC load – egyenáramú terhelés | DC terhelés

DC noise margin – egyenáramú zajhatár | DC zajhatár

DC path (Definition Clear path) – DC útvonal (definíciómentes útvonal)

DCSS (Distributed Collaborative and Adaptive Sensor Network) – DCAS (elosztott együttműködő és adaptív szenzor hálózat)

DCE (Distributed Computing Environment) – DCE (osztott számítási környezet)

DCF (Distributed Coordination Function) – DCF (elosztott koordináló tevékenység)

DCF Inter-frame Space (DIFS) – DCF keretek közötti időköz

DCI (Display Control Interface) – DCI (képernyővezérlő felület)

DCOM (Distributed Component Object Model) – DCOM (osztott komponens-objektum modell)

DCP (Disaster Recovery Plan) – katasztrófa utáni helyreállítási terv

DCT (Discrete Cosine Transform) – DCT (diszkrét koszinusz transzformáció)

DD Path (Decision to Decision Path) – DD útvonal | döntés-döntés útvonal

DDA (Digital Differential Analysator) – DDA (digitális differenciális analizátor)

DDC (Display Data Channel) – DDC (képernyő adatcsatorna)

DDL (Data Definition Language) – adatdefiníciós nyelv

DDL-processor – DDL-feldolgozó

DDNS (Dynamic Domain Name Service) – DDNS (dinamikus körzetnév / tartománynév szolgáltatás)

DDR-DRAM (Double-Data-Rate synchronous DRAM) – duplázott adatsebességű szinkron DRAM | DDR-DRAM

De Bruijn cycle – De Bruijn ciklikus sorozat

De Bruijn network – De Bruijn-hálózat

De Bruijn torus – De Bruijn-tórusz

de facto standard – ténylegesen létező szabvány | funkcionáló szabvány

de jure standard – jogilag létező szabvány

De Morgan’s rules – De Morgan-szabályok

DEA (Data Encryption Algorithm) – adattitkosító algoritmus

deactivate – deaktivál | kikapcsol

dead end – zsákutca

dead end problem – zsákutca feladat / probléma

dead key – halott gomb | beragadt billentyű

dead time – holtidő

dead value – holt érték | nem használható érték

dead-letter box – kézbesíthetetlen levelek ládája

deadline – határidő

deadlock – holtpont

& avoidance of deadlock – holtpont elkerülése

& detection of deadlock – holtpont felderítése | holtpont érzékelése

& handling methods for deadlock – holtpontkezelési módszerek

& necessary conditions for deadlock – holtpont szükséges feltételei

& prevention of deadlock – holtpont megelőzése | holtpont-megelőzés

& recovery from deadlock – holtpont felszámolása

deadlock detection – holtpontérzékelés

deadlock freedom – holtpontmentesség

deadlock management – holtpontkezelés

deadlock prevention – holtpont megelőzése | holtpontmegelőzés

deadlock resolution – holtpontfeloldás

deadlock-free routing – blokkolásmentes útvonalválasztás

deallocate array – tömb felszámolás

deallocation – elhelyezés megszüntetése

deallocation of objects – objektumok felszabadítása

death – holt | nem használható

death certificate – halotti bizonyítvány

death name – nem használható név

death object – nem használható objektum

de-authentication – hitelesítés visszafejtése | azonosítás visszafejtése | azonosítás ellenőrzése

debit card – számlához kötött kártya

debriefing – oktatást lezáró összefoglalás

debug – programhibákat kiküszöböl | ellenőriz

debugger – hibakereső | hibakereső rendszerprogram | nyomkövető

debugging – hibakeresés | hibajavítás

debugging process – belövési folyamat

DEC (Digital Equipment Corporation) – DEC számítógépgyártó cég

decade counter – decimális számláló | BCD számláló | 10-es számláló

decal – matrica | levonókép

decaling – matricázás

decay – csökkenés | fogyás | lecsengés

decentralization – decentralizáció

decibel (dB) – decibel [csillapítás vagy erősítés mértékegysége]

decidability – eldönthetőség

decidable – eldönthető

decimal – tizedes | decimális | 10-es számrendszerbeli

decimal arithmetic – decimális aritmetika

decimal code – decimális kód

decimal computer – decimális számítógép

decimal constant – decimális állandó

decimal decoder – decimális dekódoló

decimal digits – tízes számjegyek

decimal fraction – tizedes tört

& history of decimal fractions – decimális törtek története

decimal notation – decimális jelölés

decimal number system (radix ten number system) – decimális számrendszer (10-es alapú számrendszer)

decimal point – tizedespont

decimal to binary conversion – decimális-bináris konverzió | decimálisból binárisba való átalakítás

decimated subsequence – decimált részsorozat

decimation – decimáció | leosztás | tizedelés

deciphering – visszafejtés | desifrírozás | titkosított szöveg visszafejtése

decision – döntés

& one-shot decision – egy-dobásos döntés | egylépéses döntés

& rational decision – racionális döntés

& sequential decision – szekvenciális döntés

& unbiased decision – elfogulatlan döntés

decision analysis – döntés elemzés

decision analyst – döntéselemző szakember

decision by an algorithm – döntés algoritmussal

decision list – döntési lista

& learning decision list – döntési lista tanulása

decision maker – döntéshozó

decision making – döntéshozatal

decision network – döntési háló

decision node – döntési pont | csúcspont

decision problem – döntési probléma | eldöntési probléma

decision style – döntési stílus

decision stump – döntési törzs

decision support – döntéstámogatás

Decision Support System (DSS) – döntéstámogató rendszer (DTR)

decision table – döntési tábla

decision theory – döntéselmélet

decision tree – döntési fa

decision tree analysis – döntési fa elemzése

decision tree for analysis techniques – döntési fa elemzési technikákhoz

decision tree pruning – döntésifa-metszés

decision under uncertainty – bizonytalanság melletti döntés | bizonytalan döntés

decision-making – döntéshozás

& decision-making processes – döntéshozási folyamatok

& decision-making support – döntéstámogatás

& Decision-making Support System (DSS) – döntéstámogató rendszer

decision-theoretic system – döntéselméleti rendszer

declarable – deklarálható

declaration – deklaráció

& class declaration – osztálydeklaráció

& function declaration – függvénydeklaráció

& forward declaration – előzetes deklaráció

declarative – deklaratív | kijelentő | állító

declarative bias – deklaratív elfogultság

declarative graphics system – deklaratív grafikus rendszer

declarative language – deklaratív nyelv

declarative security – leíró biztonság

declarativism – deklaratívizmus

declare section – deklarációs rész

decoder – dekóder

decoding – dekódolás

decoding algorithm – dekódoló algoritmus

decoding error – dekódolási hiba

decoding function – dekódoló függvény

decoding glitches – dekódolási tranziens

decomposed state assignment – dekomponált állapothozzárendelés | szétbontott állapothozzárendelés

decomposed state machine – dekomponált állapotgép

decomposability – felbonthatóság

decomposition – felbontás | dekompozíció

& functional decomposition – funkcionális felbontás | funkcionális dekompozíció

decomposition of relations – relációk felbontása | relációk szétvágása

decomposition problem – dekompozíciós probléma

decompress – kitömörít

decompression – kitömörítő

decorated binary tree – feldíszített bináris fa

decorator design pattern – díszítő tervezési minta

decorrelated values – korrelálatlan értékek

decoupled architecture – szétcsatolt architektúra | leválasztott architektúra

decoupled hybrid dataflow architecture – szétcsatolt hibrid adatfolyam architektúra | leválasztott hibrid adatfolyam architektúra

decoupling capacitor – leválasztó kondenzátor

decreasing – csökkenő

decrement – csökkent

decrement operator – csökkentő operátor

decryption – visszafejtés | desifrírozás

decryption algorithm – visszafejtő algoritmus | desifrírozó algoritmus

decryption exponent – visszafejtés kitevője

decryption function – visszafejtő függvény | desifrírozó függvény

Dedekind sum – Dedekind-összeg

& generalized Dedekind sums – általánosított Dedekind-összegek

dedicated – kizárólagos | dedikált

dedicated control channel – megkülönböztetett vezérlőcsatorna

deducing – levezetés

& template argument deducing – sablonparaméter levezetése

deducing template argument – sablonparaméter kikövetkeztetés

deduction (logical inference) – dedukció (logikai következtetés) | következtetés (logikai következtetés)

deduction theorem – dedukciós tétel

deductive database – deduktív adatbázis

deductive synthesis – deduktív szintézis

Deep Blue – Deep Blue [nevezetes sakkprogram]

deep knowledge – mély tudás | magasszintű tudás

deep link – mély link [közvetlenül egy honlap aloldalára mutató hivatkozás]

deep linking – mélylinkelés

de-esser – SZ hang csillapító

default – alapértelmezett | alapérték | alapértelmezés

default account – alapértelmezett belépési kód

default argument – alapértelmezett paraméter

default argument value – alapértelmezett paraméterérték

default comparison – alapértelmezett összehasonlítás

default constructor – alapértelmezett konstruktor

default copy constructor – alapértelmezett másoló konstruktor

default gateway – alapértelmezett átjáró

default initialization – alapértelmezett kezdeti értékadás

default logic – default logika | alapértelmezéses logika

default reasoning – alapértelmezésen alapuló következtetés | default következtetés

default router – alapértelmezett útválasztó

default template argument – alapértelmezett sablonparaméter

default transition – alapértelmezett átmenet

default value – default érték | alapértelmezés szerinti érték

defect – hiány | defektus | hiba | belső hiba [programkódban levő hiba]

defect detection – hiányosság felismerése

defect of a set – halmaz defektusa

defect testing – hiányosság tesztelés

defect tracking – hiányosság követés

defect based quality measure – hiba alapú minőségi metrika

defect density – hibasűrűség

defect density measure – hibasűrűség mérőszáma

defect detection efficiency – hibamegtalálás hatékonysága

Defect Detection Rate (DDR) – hibamegtalálási arány

Defect Injection Rate (DIR) – hibabeviteli arány

defective – hibás | hiányos

defensive programming – defenzív programozás

deferred – késleltetett

deferred constant – halasztott konstans

deferred procedure call – késleltetett eljáráshívás

deferred remote procedure call – késleltetett RPC | késleltetett távoli eljáráshívás

deferred synchronous request – késleltetett szinkronkérés | halasztott szinkronkérés

deficiency – hiány

definable – meghatározható

defined – definiált

defined process – meghatározott folyamat

defined symbol – definiált szimbólum

definite – határozott | definit

definite clause – definit klóz | határozott klóz

Definite Clause Grammar (DCG) – definit klóz nyelvtan (DCG)

definite sum – határozott összeg

definition – definíció

& circular definition – ciklikus definíció

& class definition – osztálydefiníció

& function definition – függvénydefiníció

& namespace definition – névtérdefiníció

& reaching definition – elérhető definíció

Definition Clear path (DC path) – definíciómentes útvonal (DC útvonal)

definition of constant – konstans definíciója

definition of randomness – véletlenség definíciója | véletlenség meghatározása

definition of virtual function – virtuális függvény definíciója

deflation – defláció | leeresztés | leengedés

deflection – eltérítés | eltérés | elhajlás | lehajlás

deflection angle – eltérítési szög | eltérési / elhajlási / lehajlási szög

deformable matching – deformációs illeszkedés

deformation – deformáció

defragmentation – töredezettség-mentesítés

defringe – beleolvasztás | szegélyek elmosása

defuzzyfication – defuzzifikálás [fuzzy következtetés eredményéből valós kimeneti érték generálása]

deg (degree) – fsz (fokszám)

degeneracy – degeneráció | degeneráltság

degeneracy of linear program – lineáris programozási feladat degeneráltsága

degauss – mágneses adattörlés

degausser – mágneses adattörlő

degenerate – degenerált | elfajult

degenerate binary tree – degenerált bináris fa

degenerate differential equation – degenerált differenciálegyenlet

degenerate hypergeometric series – degenerált hipergeometrikus sor

degree – fok | fokszám

degree heuristic – fokszám heurisztika

degree of a node – csúcs foka

degree of a polynomial – polinom foka

degree of a vertex – csúcs foka

degree of belief – hiedelem mértéke | meggyőződés mértéke

degree of complexity – bonyolultság foka

degree of design – design foka

degree of freedom – szabadságfok

& effective degree of freedom – effektív szabadságfok

degree of multiprogramming – multiprogramozás foka

degree of superscalarity – szuperskalaritás foka [kibocsátási ráta]

degree of truth – igazság mértéke

degree program – felsőoktatási program

+ commerce degree program – kereskedelmi felsőoktatási program

degree sequence – fok-sorozat | fokszámsorozat

deinterlace – átszövés | megszüntetés

Dekker’s algorithm – Dekker-algoritmus

Delaunay triangulation – Delaunay-háromszögelés

Delaunay-triangles – Delaunay-háromszögek

delay – késedelem | késleltetés

& connection establishment delay – összeköttetés-létesítési késleltetés

& minimum delay noticed – legkisebb észlelt késleltetés

& play-out delay – lejátszási késleltetés

& transit delay – átviteli késleltetés

delay distortion – késleltetési torzítás

delay element – késleltető elem

delay line – késleltető vonal | késleltető művonal

delay path – késleltető út

delay slot – késleltetési rés [elágazásoknál]

delayed branch – késleltetett elágazás

delayed copy – késleltetett másolat

delayed transaction – késleltetett tranzakció

delayed-reinforcement learning – késleltetett megerősítéses tanulás

delayed-write policy – késleltetett írás módszere

delaying decision – döntés késleltetése

delegation – delegáció | továbbítás | megbízás | delegálás | jogátruházás

delete – töröl

delete element from sequence – elem törlése sorozatból

delete list (in STRIPS) – törlési lista (STRIPS módszerben)

delete operator – törlési művelet

deleted interpolation smoothing – törölt interpolációs simítás

deleting – törlés | elhagyás

deletion – törlés

& knockout deletion – kiütéses törlés

deletion anomaly – törlési anomália

deletion stub – törlési csonk

deliberate layer – modellező réteg

deliberative agent – deliberatív ágens

delimited search – adatbevitel befejezése utáni keresés

delimiter – határoló | korlát

deliverable – leszállítható résztermék

delivered source instruction – átadott forrásutasítás

delivery – kézbesítés

& certified message delivery – igazolt üzenetkézbesítés | bizonyított üzenetkézbesítés

& Content Delivery Network (CDN) – tartalomszolgáltató hálózat

& data delivery – adatkézbesítés | adattovábbítás

& ordered message delivery – sorrendi üzenetkézbesítés

& totally-ordered delivery – pontosan rendezett kézbesítés

delta (δ) – delta (δ)

delta frame – deltakeret

delta function – deltafüggvény

delta modulation – deltamoduláció

delta notation – deltajelölés

delta rule – delta szabály

delta sequence – delta sorozat

delta-reduction (δ-reduction) – deltaredukció (δ-redukció)

delta-star transformation – delta-csillag átalakítás

demand – kérés | igény | kereslet

demand agent – információt fogyasztó ágens

demand characteristic – igény szerinti viselkedés

demand driven execution – igényvezérelt végrehajtás

demand paging – igény szerinti lapozás

& hardware to support demand paging – lapkezelést támogató hardver

demand pull – igény által irányított [fejlesztési technológia]

demand-and-supply – kereslet és kínálat

demibold – félkövér

Demilitarized Zone (DMZ) – demilitarizált zóna

demo reel – demótekercs

demo software – demó | bemutatási célra szánt szoftver

democratic e-governance – demokratikus e-kormányzás

democratic governance – demokratikus kormányzás

demodulation – demoduláció | demodulálás

demodulator – demodulátor

demographics – demográfia

demon – démon

Dempster’s rule – Dempster-szabály

Dempster-Shafer theory – Dempster–Shafer-elmélet

demultiplexer – nyalábbontó | demultiplexáló | demultiplexer

demultiplexing – nyalábbontás | multiplexelés megszüntetése | nyalábolás megszüntetése

denary number system – denáris számrendszer | decimális számrendszer

DENCLUE (Density-based Clustering) – DENCLUE (sűrűség alapú csoportosítás / klaszterezés)

DENDRAL – DENDRAL [vegyészeti szakértő rendszer]

dendrite – dendrit | idegsejtnyúlvány

Denial of Service (DoS) – szolgáltatás megtagadása | szolgáltatás működésképtelenné tétele [támadásfajta]

denial of service attack – szerver ellen indított túlterhelési támadás

denominator – nevező [tört]

denormal floating point number – normálatlan lebegőpontos szám

denotation – jelentés | megjelölés

denote – jelent | jelöl

dense – sűrű

dense data – sűrű adat

dense graph – sűrű gráf

dense index – sűrű index

density – sűrűség | erősség

density distribution function – sűrűségeloszlás-függvény

density function – sűrűségfüggvény

& linear density function – lineáris sűrűségfüggvény

density of prime numbers – prímszámok sűrűsége

density theorem – sűrűségi tétel

density-based cluster – sűrűség alapú klaszter

density-based method – sűrűség alapú módszer

density-connected – sűrűn összekötött

density-reachable – sűrűn elérhető

department-wide – részleg méretű

dependability – üzembiztonság

dependable system – üzembiztos rendszer

dependence (dependency) – függőség

dependence analysis – függőség-elemezés

dependency (dependence) – függőség

& acyclic join dependency – körmentes összekapcsolási függőség

& algebraic dependency – algebrai függőség

& approximate dependency – közelítő függőség

& attribute dependency – attribútum függőség

& branching dependency – elágazó függőség

& completely nontrivial dependency – teljesen nem triviális függősség

& direct dependency – közvetlen függőség

& dynamic dependency – dinamikus függősség

& embedded dependency – beágyazott függőség

& equality-generating dependency – egyenlőséggeneráló függőség

& exclusion dependency – kizáró függősség

& extended dependency – kiterjesztett függőség

& faithful dependency – valósághű függőség

& full dependency – teljes függősség

& functional dependency – funkcionális függőség

& fuzzy functional dependency – fuzzy funkcionális függőség

& fuzzy multivalued dependency – fuzzy többértékű függőség

& generalized dependency – általános függőség

& inclusion dependency – befoglaló függőség

& induced dependency – indukált függőség

& join dependency – összekapcsolási függőség

& key dependency – kulcs függőség

& minimize dependency – függőség minimalizálása

& multivalued dependency – többértékű függőség | sokértékű függőség

& nontrivial dependency – nem triviális függőség

& numerical dependency – numerikus függőség

& partial dependency – részleges függőség

& repeated dependency – ismételt függőség

& trivial dependency – triviális függősség

& tuple-generating dependency – sorgeneráló függőség

& use of dependency – függőség használata

dependency basis – függőségi bázis

dependency graph – függőségi gráf

dependency preservation – függőségőrző

dependency preserving decomposition – függőségőrző szétbontás | függőségőrző szétvágás

dependency-directed backtracking – függőségvezérelt visszalépés

dependent normal deviates – függő normál eltérések

dependent type – függő típus

dependent variable – függő változó

deploying advanced information technologies – fejlett információs technológia telepítése

deployment – telepítés | installálás

deployment diagram – telepítési diagram

deployment model – telepítési modell

deprecated – elavult

deprecated C-style cast – elavult C-stílusú konverzió

depth – mélység

depth bound – mélységi korlát

depth clipping – mélységi vágás

depth coordinate – mélységi koordináta

depth cue – mélység jelző

depth cueing – távolsági halványodás

depth first – mélységi

depth interpolation – mélység interpoláció

depth limit – mélységi korlát

depth map shadow control – árnyéktérkép szabályzó

depth of a gate network – kapuhálózat mélysége

depth of field – mélységélesség [képmezőé]

depth of nesting – beágyazás mértéke

depth perception – mélységérzékelés

depth test – mélységteszt

depth-buffer – mélységpuffer

depth-first search – mélységi keresés

depth-first tree – mélységi keresőfa

depth-limited search – mélységkorlátozott keresés

depth-sort – rendezés mélység szerint

dequeue – várakozási sorból töröl

derangements – elrendezések

dereferencing – hivatkozás feloldása

deregulation – szabályozásmentesítés | liberalizáció | deregularizáció

derivation – levezetés | származtatás

& canonical derivation – kanonikus levezetés

& left-most derivation – legbaloldalibb levezetés

& right-most derivation – legjobboldalibb levezetés

derivation history – származástörténet

derivation rule – deriválási szabály | helyettesítési szabály | levezetési szabály

derivational analogy – derivációs analógia

derivative – deriválási | derivált

derivative of a polynomial – polinom deriváltja

derivative operator – deriválási operátor

derive – származtat | származik

derive from concrete class – származtat konkrét osztályból

derived – származtatott | leszármazott | leszármaztatott | derivált

derived association – származtatott asszociáció

derived class – származtatott osztály

derived elements – származtatott elemek

derived exceptions – származtatott kivétel

derived measures – származtatott mérőszámok

derived requirement – származtatott követelmény

derived sentence – származtatott mondat

derived type – származtatott típus

deriving – származtatás

DES (Data Encryption Standard) – adattitkosító szabvány (DES)

DES-based – DES-alapú

Desarguesian plane – Desargues-sík

desaturate – színtelenítés | színvisszavétel | telítettség csökkentése | telítettséget csökkent

descendant (in Bayesian networks) – leszármazott / utód (Bayes-hálókban)

descendant – leszármazott | utód

descendant of a clause – klóz leszármazottja

descendant of a node (graph) – csúcs leszármazottja (gráfban)

descendant-stability – utód-stabilitás

descendant-stable – utód-stabil

descendent – származtatott

descending – csökkenő | süllyedő | leszálló

descent – leszálló | csökkenő

described video – elmondott videó [videó képi anyagának elmondása]

description – leírás

description error – leírási hiba [jó cselekvést végrehajtani rossz tárgyon]

Description Logic (DS) – leíró logika

descriptive – leíró

descriptive decision model – leíró döntési modell

descriptive metrics – leíró metrika

descriptive mining – leíró bányászat

descriptive statistical measure – leíró statisztikai mérték

descriptive theory – leíró elmélet

deseasonalizing – szezonmentesítés

deserialization – sorosítás megszüntetése | sorba-rendezés megszüntetése

design – tervezés | design | terv

& abstract class design – absztrakt osztály tervezés

& affine design – affin design

& affine resolvable design – affin feloldható design

& collaboration design – együttműködés tervezés

& container design – tárolótervezés

& projective design – projektív design

& resolvable design – feloldható design

& square design – négyzetes design

design aims – tervezési célok

design alternative – tervezési alternatíva

design and analysis – tervezés és elemzés

design by contract – szerződés szerinti tervezés

design error – tervezési hiba

design flow – tervezési folyamat

design for evolution – továbbfejlesztés célú tervezés

design for manufacture – gyártás célú tervezés

Design For Testability (DFT) – tesztelhetőségre tervezés

design for yourself – tervezés önmagunk számára

design goal – tervezési cél

design hierarchy – tervezési hierarchia

design measurement – terv mérése | tervezés mérése

design method – tervezési módszer

design methodology – tervezési módszertan

design model – tervezési modell

design of narrowband low-pass filter – keskenysávú alul áteresztő szűrő tervezése

design pattern – tervezési minta | tervminta

& adaptor design pattern – illesztő tervezési minta

& builder design pattern – építő tervezési minta

& command design pattern – parancs tervezési minta

& composite design pattern – összetétel tervezési minta

& decorator design pattern – díszítő tervezési minta

& flyweight design pattern – pehelysúlyú tervezési minta

& interpreter design pattern – értelmező tervezési minta

& iterator design pattern – iterátor tervezési minta

& mediator design pattern – közvetítő tervezési minta

& observer design pattern – megfigyelő tervezési minta

& proxy design pattern – proxy tervezési minta

& singleton design pattern – egyke tervezési minta

& state design pattern – állapot tervezési minta

& strategy design pattern – stratégia tervezési minta

& visitor design pattern – látogató tervezési minta

design principle – tervezési elv

design process model – tervezési folyamat modell

design quality – terv minősége | tervezés minősége

design rationale – tervezési döntési elvek | tervindoklás

design reliability – terv megbízhatósága | tervezés megbízhatósága

design reuse – tervezés újrahasznosítás

design review – terv felülvizsgálata

design space – tervezési tér

design space analysis – tervezési tér elemzés

design specification – tervezési specifikáció

design stage – tervezési lépés

design step – tervezési lépés

design team – tervezőcsapat

design techniques – tervezési technikák

design time – tervezési idő

design tool – tervezőeszköz

designated router – kijelölt útválasztó

designation – kijelölés | rendeltetés

& region designation – rendeltetési tartomány

designed distance – tervezett távolság

designer – tervező

designer management – tervező általi irányítás

design-prototype-test cycle – tervezés-prototípus-tesztelés ciklus

design-rule checker – tervezési szabály ellenőrző

desing model – terv modell

de-skilling – munkakör funkcionális leegyszerűsítése [például automatizálás céljából]

desktop – asztal | munkaasztal | asztallap

desktop computer – asztali számítógép

desktop conferencing – távkonferencia

desktop mapping – asztali térképezés

desktop mapping system – asztali térképező rendszer

desktop metaphor – asztal metafóra | asztallap metafóra

desktop publishing – kiadványszerkesztés | kiadványtervezés | nyomdakész kimenet készítése asztali berendezésen

desktop video – számítógéppel készített videó | számítógéppel szerkesztett videó

destination – célirány | célállomás

destination address – célcím

destination port – célport

destination queue – cél várakozási-sor | célsor

destination register – célregiszter

destination vertex – célcsúcs

destroying – megsemmisítés | tönkretevés | lerombolás

destroying session – munkamenet leállítása

destruction – megsemmisítés | destrukció

destruction order – megsemmisítési sorrend

destructive assignment – megsemmisítő értékadás

destructive read – destruktív olvasás

destructor – destruktor | megsemmisítő

& call of destructor – destruktorhívás

& pure virtual destructor – tisztán virtuális destruktor

& virtual destructor – virtuális destruktor

destructor for derived class – származtatott osztály destruktora

detachment – leválasztás

detail – részlet

detail map – részlettérkép

detailed balance – részletes mérleg

detectable error – felfedezhető hiba

detection – észlelés | detektálás | jelzés

detector – jelző

& failure detector – hibajelző

determinant – determináns

determination – meghatározás

deterministic – determinisztikus | meghatározó

deterministic access – determinisztikus hozzáférés / elérés

deterministic algorithm – determinisztikus algoritmus

deterministic environment – meghatározott környezet | determinisztikus környezet

deterministic modeling – determinisztikus modellezés

deterministic program – determinisztikus program

deterministic routing – determinisztikus útvonalválasztás

detour matrix – kitérőút-mátrix

developer – fejlesztő

developing countries – fejlődő országok

developing world – fejlődő világ

development – fejlesztés

& bottom-up development – alulról felfelé történő fejlesztés

& critical system development – kritikus rendszer fejlesztése

& exploratory development – feltáró fejlesztés

& formal system development – formális rendszerfejlesztés

& incremental development – inkrementális fejlesztés

& iterative development – iterációs fejlesztés

& object-oriented development – objektumorientált / objektumelvű fejlesztés

& Rapid Application Development (RAD) – gyors alkalmazásfejlesztés

& reuse-based development – újrafelhasználás-alapú fejlesztés

& software development – szoftverfejlesztés

& spiral development – spirális fejlesztés

& top-down development – felülről-lefelé történő fejlesztés

& transformational development – transzformációs fejlesztés

development component for reuse – újrafelhasználható komponensek fejlesztése

development cycle – fejlesztési ciklus

development plan – fejlesztési terv

development process – fejlesztési folyamat

development stage – fejlesztési lépés

development time – fejlesztési idő

deviation – eltérés | deviáció

device – eszköz

device context – eszköz kontextus

device coordinate system – eszköz-koordinátarendszer

device directory – eszközkatalógus | készülékkatalógus

device driver – eszközkezelő program | készülékkezelő program

device file – eszközfájl

device independence – eszközfüggetlenség

device management – eszközkezelés | készülékkezelés

device number – eszközjelölő szám | készülékjelölő szám

device queue – készülékek / eszközök várakozási sora

device reservation – eszközfoglalás | készülékfoglalás

device server – eszköz kiszolgáló | eszköz szerver

device-independent I/O software – eszközfüggetlen I / O szoftver

device-status table – eszközállapotok táblája | készülékállapotok táblája

DFD (Data Flow Diagram) – adatfolyam-elemzési technika

DFS (Dynamic Frequency Selection) – DFS (dinamikus frekvenciaválasztás)

DFT (Design For Testability) – tesztelhetőségre tervezés

DFT (Discrete Fourier Transform) – DFT (diszkrét Fourier-transzformáció | diszkrét Fourier-transzformált

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – DHCP (dinamikus hoszt-konfiguráló protokoll)

DHTML (dynamic HTML) – DHTML (dinamikus HTML)

diachronic – diakronikus | történeti (következtetés)

diagnosis – diagnózis | ok-meghatározás

diagnosis problem – diagnosztikai feladat / probléma

diagnostic – diagnosztika | diagnosztikai

diagnostic evaluation – diagnózis kiértékelés

diagnostic knowledge – diagnosztizáló tudás

diagnostic pretesting – diagnózis előtesztelés

diagnostic rule – diagnosztikus szabály

diagnostic test – diagnosztikai teszt

diagonal – átlós | diagonális | átló | átmérő

diagonal language – diagonális nyelv

diagonal matrix – diagonálmátrix

diagonalized bilinear form – diagonizált bilineáris forma

diagonals of polygons – sokszögek átlói

diagram – diagram | ábra | rajz | görbe | grafikon

& activity diagram – tevékenységdiagram

& architecture diagram – architektúradiagram

& class diagram – osztálydiagram

& collaboration diagram – együttműködési diagram

& communication diagram – kommunikációs diagram

& component diagram – komponensdiagram

& composite diagram – kompozíciós diagram

& context diagram – környezeti diagram

& data-flow diagram – adatfolyam diagram

& deployment diagram – telepítési diagram

& event diagram – eseménydiagram

& implementation diagram – implementációs diagram

& interaction diagram – interakciós diagram

& interaction overview diagram – interakció-áttekintés diagram

& object diagram – objektumdiagram

& package diagram – csomagdiagram

& sequence diagram – szekvencia diagram

& state diagram – állapotdiagram

& state-transition diagram – állapotátmenet diagram

& timing diagram – időzítésdiagram

& use case diagram – használati eset diagram

diagram of a poset – részbenrendezett halmaz diagramja

dial – tárcsázni | tárcsázó [grafikus vezérlőeszköz] | adattárcsa | tárcsa

dial back – biztonsági visszahívás telefonos hálózati rendszerekben

dialog – párbeszéd | dialógus

dialog control – párbeszéd-szabályozás

dialog-box – párbeszédpanel | dialógusablak

dialogue – párbeszéd | dialógus

dialogue techniques – párbeszéd-technikák | dialógus módszerek

dialogue theory – párbeszéd elmélet

dial-up – telefonos behívási lehetőség

diameter – átmérő

diameter of a graph – gráf átmérője

diameter of a tree – fa átmérője

diamond – rombusz | romboid | gyémánt | káró | tök

diamond lemma – gyémánt lemma

diamond-shaped inheritance – káró alakú öröklés

diary study – naplózós tanulmányozás

DIB (Device-Independent Bitmap) – DIB (eszközfüggetlen bittérképes formátum)

DIB (Directory Information Base) – DIB (katalógus információs adatbázis)

dibit – bitpár

dice – dobókocka | játékkocka

dicing – kockázás

dictionary – szótár

dictionary attack – szótáralapú támadás

difference – különbség | eltérés | differencia

difference constraints – különbségi korlátok

Difference Engine – Babbage-féle számítógép

difference equation – differenciaegyenlet

difference image – különbség kép

difference of sets – halmazok különbsége

difference operator – differenciaoperátor | különbségi operátor

difference rule – különbség szabály

difference set – különbséghalmaz

differences of polynomials – polinomok különbsége

difference-set code – különbséghalmaz-kód

differentiable – differenciálható | deriválható

differentiable function – differenciálható függvény

differentiably finite power series – differenciálhatóan véges hatványsor

differential – differenciál | differenciál- | különbségi [mentés]

differential amplifier – differenciál-erősítő

differential analyzer – differenciálanalizátor

differential encoding – differenciális kódolás | különbségi kódolás

differential equation – differenciálegyenlet

& boundary value problem of differential equation – differenciálegyenlet peremérték feladata

& elliptic type partial differential equation – elliptikus parciális differenciálegyenlet

& hyperbolic type partial differential equation – hiperbolikus parciális differenciálegyenlet

& initial value problem of differential equation – differenciálegyenlet kezdeti érték feladata

& ordinary differential equation – közönséges differenciálegyenlet

& parabolic type partial differential equation – parabolikus parciális differenciálegyenlet

& partial differential equation – parciális differenciálegyenlet

& stiff differential equation – merev differenciálegyenlet

& stochastic differential equation – sztochasztikus differenciálegyenlet

differential geometry – differenciálgeometria

differential image compression – differenciális képtömörítés

differential input – differenciál-bemenet

differential Manchester encoding – különbségi Manchester-kódolás

differential operator – differenciáloperátor

differential output – differenciál-kimenet

differential pulse code modulation – differenciális impulzuskód-móduláció

differential solid angle – differenciális térszög

differential voltage gain – differenciális feszültség erősítés

differential-linear cryptanalysis – differenciál-lineáris kriptoanalízis

Differentiated Service architecture (DiffServ) – megkülönböztetett / differenciált szolgáltatási architektúra

differentiation – differenciálás

& chain rule for differentiation – differenciálás láncszabálya

difficulty measure – nehézségi mérték

Diffie-Hellman key exchange – Diffie-Hellman kulcscsere

Diffie-Hellman problem – Diffie-Hellman feladat / probléma

diffraction – fényelhajlás | diffrakció

DiffServ (Differentiated Service architecture) – DiffServ (megkülönböztetett / differenciált szolgáltatási architektúra)

diffuse – szórt | diffúz

diffuse backlight – diffúz háttérvilágítás

diffuse glow – szórt ragyogás

diffuse light – diffúz fény

diffuse lighting – diffúz megvilágítás

diffuse reflectance – diffúz visszaverődési képesség

diffuse reflection – diffúz visszaverődés

diffuse refraction – diffúz fénytörés

diffuser – szóróernyő | szórófelület | diffuser

diffusing algorithm – szétterjedő algoritmus | szétszóró algoritmus

diffusing computation – szétterjedő számítás

diffusion – szórás | diffúzió | szétszórás | szétterjesztés | szétterjedés | szóródás

diffusion dither – szórt árnyalás | zaj hozzáadása a kvantálási hiba csökkentésére

DIFS (DCF Inter-frame Space) – DIFS (DCF keretek közötti időköz)

digit – számjegy

& binary digit – bináris számjegy

& decimal digit – decimális számjegy

& hexadecimal digit – hexadecimális számjegy

& octal digit – oktális számjegy

digit recognition – számjegy felismerés

digital – digitális

digital abstraction – digitális absztrakció

digital asset management – digitális adatvagyon-kezelés

digital attenuator – digitális csillapító

digital audio – digitális hang

digital audio recordings – digitális hangfelvételek

digital audio stationary head – fix digitális audiofej

digital base map – digitális alaptérkép

digital bit-pipe – digitális bitcső

digital camera – digitális fényképezőgép | digitális kamera

digital card – digitális kártya

digital cash – digitális pénz

digital century puzzle – digitális századrejtvény

digital certificate – digitális aláírás

digital circuit – digitális áramkör

digital commerce – digitális kereskedelem

digital computer – digitális számítógép

digital convolution – digitális konvolúció

digital creations – digitális művek

digital data – digitális adat

digital delay – digitális késleltetés

digital democratic applications – digitális demokratikus alkalmazások

digital design – digitális tervezés

digital diaries – digitális naplók

digital display – digitális megjelenítő

digital divide – digitális szakadék

digital documents – digitális dokumentumok

digital dot coms – digitális dotkomok

digital economy – digitális gazdaság

digital elevation model – digitális magasságmodell

digital filter – digitális szűrő

digital fingerprint – digitális ujjlenyomat

digital firm – teljesen elektronizált vállalkozás

digital format – digitális formátum

digital gap – digitális szakadék

digital government – digitális kormány

digital height model – digitális magasságmodell

digital image – digitális kép

digital image analysis – digitális képelemzés

digital image data – digitális képadat

digital image database – digitális kép-adatbázis

digital image processing – digitális képfeldolgozás

digital learning – digitális tanulás

digital libraries – digitális könyvtárak

digital logic – digitális logika

digital logic family – digitális logikai áramkörcsalád

digital map – digitális térkép

digital money – digitális pénz

Digital Phase-Locked Loop (DPLL) – digitális fáziszárt hurok

digital photogrammetry – digitális fotogrammetria

digital photography – digitális fényképészet

digital product – digitális termék

digital revolution – digitális forradalom

digital satellite system – digitális műholdas rendszer

digital signal filtering – digitális jelszűrés

Digital Signal Processing (DSP) – digitális jelfeldolgozás

digital signature – digitális aláírás

Digital Signature Algorithm (DSA) – digitális aláíró algoritmus

Digital Signature Standard (DSS) – digitális aláírási szabvány

digital simulator – digitális szimulátor

digital speech interpolation – digitális beszédinterpoláció

Digital Subscriber line (DS) – digitális előfizetői vonal

digital surface model – digitális felületmodell

digital system – digitális rendszer

digital technology – digitális technológia

digital telecommunication – digitális telekommunikáció

digital terrain model – digitális terepmodell

Digital Video Disc (DVD) – digitális videolemez (DVD)

digital videocassette – digitális videokazetta

digital watermarking – digitális vízjel

Digital-Intel-Xerox (DIX) consortium – Digital-Intel-Xerox egyesülés

digital-to-analog – digitális-analóg [átalakítás]

digital-to-analog converter – digitális-analóg átalakító | D-A átalakító

digitising error – digitalizálási hiba

digitize – digitalizál

digitizer table – digitalizáló tábla

digitizing – digitalizálás

digram – digram | kétbetűs | két jelből álló egység

digraph (directed graph) – digráf (irányított gráf)

dihedral group – diédercsoport

DII (Dynamic Invocation Interface) – dinamikus hívási felület | dinamikus hívási interfész

Dijkstra’s algorithm – Dijkstra-algoritmus

dilatation (dilation) – tágulás | tágítás | tágulat | dilatáció

dilatation of an embedded graph – beágyazott gráf tágulása

dilation (dilatation) – kitágulás | dilatáció

dilogarithm – dilogaritmus

dimension – dimenzió

& junk dimension – limlomtároló dimenzió

& slowly changing dimensions – lassan változó dimenziók

dimension function – dimenziófüggvény

& additivity of dimension function – dimenziófüggvény additivitása

dimension of a vector space – vektortér dimenziója

dimension reduction – dimenziócsökkentés

dimension table – dimenziótábla

dimensionality – kiterjedés | dimenzionalitás

dimensionality reduction – dimenziócsökkentés

dimension-ordered routing – dimenzióorientált útvonalválasztás

diminished radix-complement system – 1-gyel csökkentett alapszámú komplemens rendszer

dingbat – kis grafikus elem [szöveg közbeni figyelemfelkeltő]

Dinic method – Dinic módszere

dining philosophers – étkező filozófusok

dining-philosophers synchronization problem – étkező filozófusok szinkronizációs feladat / probléma

diode – dióda

Diophantine equation – diofantoszi egyenlet | diofantikus egyenlet

Dirac impulse – Dirac-impulzus

direct – közvetlen | direkt

direct access – közvetlen elérés

direct addressing – direkt címzés

direct addressing mode – direkt címzési mód

direct binding – közvetlen csatolás

direct block – közvetlen elérésű blokk

direct communication – közvetlen kommunikáció

direct coordination – közvetlen együttműködés

direct dependency – közvetlen függőség

direct input – közvetlen bemenet

direct interconnection network – közvetlen összekötő hálózat

direct link – közvetlen kapcsolat

direct manipulation – közvetlen kezelés | közvetlen módosítás | közvetlen manipuláció

direct mapping – közvetlen leképezés

direct measurement – direkt mérés | közvetlen mérés

Direct Memory Access (DMA) – közvetlen memória hozzáférés (DMa)

direct network – közvetlen hálózat

direct product – direkt szorzat

& complementary subspace of direct product – direkt szorzat kiegészítő altere

& subspace of direct product – direkt szorzat altere

direct product of graphs – gráfok direkt szorzata

direct reset – közvetlen törlés | aszinkron törlés

direct sales – weben lefolytatott közvetlen eladás

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) – direkt sorozatú szórt spektrum

direct set – közvetlen beírás | aszinkron beírás

direct sum – közvetlen összeg | direkt összeg

& conjecture on direct sums – sejtés a közvetlen összegekről

direct sum decomposition – közvetlen / direkt összeg felbontása

Direct Virtual-Memory Access (DVMA) – közvetlen virtuális tár elérés

direct-address table – direkt címzésű tábla

directed – Irányított

Directed Acyclic Graph (DAG) – irányított körmentes gráf (ikg)

directed arc – irányított él

directed edge – irányított él

directed edge graph – irányított élgráf

directed edge-sequence – irányított élsorozat

directed graph – irányított gráf

directed leaf – irányított levél

directed leaf-graph – irányított levélgráf

directed multigraph – irányított multigráf

directed torus graph – irányított tóruszgráf

directed version of an undirected graph – irányítatlan gráf irányított változata

directing implementation – bevezetés irányítása

direction – irány

directional – irányított | irány szerinti

directional antenna – irányított antenna

directional light – irányfény

directional light source – irány-fényforrás

directive – direktíva

& preprocessing directive – előfeldolgozó direktíva | előfordító direktíva

directly density-reachable – közvetlenül sűrűn elérhető

directory – katalógus | könyvtár | mappa | tartalomjegyzék | címjegyzék

& active directory – aktív katalógus

& acyclic-graph directory – körmentes gráf szerkezetű katalógusrendszer

& current directory – aktuális könyvtár

& domino directory – dominó katalógus

& general graph directory – általános gráf szerkezetű katalógusrendszer

& public directory – nyilvános könyvtár

& root directory – gyökérkönyvtár

& single-level directory – egyszintű katalógus

& standard include directory – szabványos beépíthető fájlok könyvtára | szabványos fejléckönyvtár

& tree-structured directory – fa szerkezetű katalógus

& two-level directory – kétszintű katalógus

& union directory – egyesített katalógus

directory above protocol – felső könyvtárprotokoll

directory below protocol – alsó könyvtárprotokoll

directory export – katalógus export

Directory Information Base (DIB) – katalógus információs adatbázis

Directory Information Tree (DIT) – katalógus információs fa

directory name cache – katalógusnevek gyorsítótára

directory node – katalógus-csomópont

directory object – katalógus-objektum

directory offset – könyvtár eltolás

directory page – könyvtárlap

directory page pointer – könyvtárlap mutató

directory server – katalógusszolgáltató | katalógus szerver

directory service – katalógus szolgálat | katalógusszolgáltatás

Directory Service Agent (DSA) – katalógus szolgálati ügynök

directory table – katalógus-tábla

Directory User Agent (DUA) – katalógus felhasználói ügynök

directory-based cache coherence protocol – könyvtár alapú gyorsítótár lehívási koherencia protokoll

direct-product code – direktszorzat-kód

direct-sum code – direktösszeg-kód

Dirichlet cell – Dirichlet-cella

Dirichlet series – Dirichlet-sor

dirty – módosított | piszkos

dirty bit – módosított bit [azt jelzi, hogy betöltése óta írtak-e egy lapra]

dirty buffer – piszkos puffer

dirty data – piszkos adat

dirty read – piszkos olvasás | piszkos adatok olvasása | tisztázatlan adatok olvasása

disability – csökkent képesség | alkalmatlanság | rokkantság

disability access – kisegítő hozzáférés

disabled user – korlátozott képességű felhasználó

disadvantage – hátrány

disambiguation – egyértelműsítés

disaster – katasztrófa | váratlan, negatív hatású esemény

disaster management – katasztrófakezelés | katasztrófamenedzsment

disaster recovery co-ordinator – katasztrófavédelmi koordinátor

disaster recovery institute – katasztrófa-helyreállítási megoldás

disaster plan – katasztrófaterv | váratlan események bekövetkezésére kidolgozott terv

Disaster Recovery Plan (DCP) – katasztrófa utáni helyreállítási terv

disc – mágneslemez | lemez | diszk

& Digital Video Disc (DVD) – digitális videolemez (DVD)

discernibility matrix – különbözőségi mátrix

discipline amplification – adott terület tevékenységeinek felerősítése

discipline amplificator – adott terület tevékenységeinek felerősítésére szolgáló elem

disclosure – felfedés

disclosure of information – információk elárulása

disclosure triangle – kibontó háromszög [grafikus elem | lenyíló információ]

disconnected client – szétkapcsolt ügyfél

disconnected graph – nem összefüggő gráf

disconnected operation – szétkapcsolt művelet

discontinuity – folytonosság hiánya | diszkontinuitás

discontinuous – nem folytonos | szakaszos | szakadásos

discount factor – leszámítolási tényező

discount usability – költség-kímélő használhatóság

discourse – párbeszéd

& coherent discourse – összefüggő párbeszéd

discourse understanding – párbeszéd megértés

discovery frame – felkutató keret

discovery system – felfedező rendszer

discovery time – elérési idő

& discovery time in depth-first search – elérési idő a mélységi keresésben

discovery-driven exploration – felfedezésvezérelt fetárás

discrepancy – diszkrepancia | ellentmondás | eltérés

discrete – diszkrét | nem folytonos

discrete cosine transform – diszkrét koszinusz-transzformáció

discrete distribution – diszkrét eloszlás

discrete element – diszkrét element

discrete entropy – diszkrét entrópia

discrete environment – diszkrét környezet

discrete event – diszkrét esemény

Discrete Fourier Transform (DFT) – diszkrét Fourier-transzformáció (DFT) | diszkrét Fourier-transzformált (DFT)

discrete geometry – diszkrét geometria

discrete image – diszkrét kép

discrete logarithm – diszkrét logaritmus

discrete logarithm problem – diszkrét logaritmus feladat / probléma

discrete mathematics – diszkrét matematika

discrete media – diszkrét média

discrete memoryless source – diszkrét forrás | emlékezet nélküli forrás

discrete multi-tone modem – diszkrét többszólamú / többfrekvenciás modem

discrete probability – diszkrét valószínűség

discrete ring – diszkrét gyűrű

discrete probability distribution – diszkrét valószínűségi eloszlás

discrete system simulation – diszkrét rendszerek szimulációja

discrete systems simulators – diszkrét rendszerek szimulátorai

discrete time CNN – diszkrét idejű CNN

discrete torus – diszkrét tórusz

discrete transform – diszkrét transzformáció

discrete type – diszkrét típus

Discrete Wavelet Transform (DWT) – diszkrét wavelet-transzformáció (DWT)

discretization – diszkretizáció | diszkretizálás

discriminant – diszkrimináns

discriminant of a polynomial – polinom diszkriminánsa

discriminant rule – diszkriminatív szabály

discriminating weight – megkülönböztető súly

discrimination – megkülönböztetés

discrimination net – diszkriminációs háló

discrimination of exception – kivétel megkülönböztetés

discriminator – megkülönböztető

discussion – elemzés | vita

discussion forum – vitafórum

discussion list – levelezési lista | vitafórum

disease – betegség

& unknown disease – ismeretlen betegség

disguised pointer – álcázott mutató

dish aerial – parabolaantenna

disinfecting – fertőtlenítés [vírusok, féreg programok eltávolítása]

disintermediation – közvetítők kikapcsolása az üzleti folyamatból [e-kereskedelem]

disjoint – diszjunkt | idegen

disjoint parallelism – diszjunkt párhuzamosság

disjoint sets – idegen halmazok | diszjunkt halmazok

disjoint substate – diszjunkt szubállapot

disjoint types – diszjunkt típusok

disjoint union – diszjunkt egyesítés | diszjunkt unió

disjunct – diszjunkt | különálló

disjunction – diszjunkció | szétválasztás | elválasztás | megengedő VaGY művelet [logikai]

disjunctive – diszjunktív

disjunctive effects – diszjunktív következmények

Disjunctive Normal Form (DNF) – diszjunktív normálalak | diszjunktív normálforma (DNF)

disk – B7487mágneslemez | lemez | diszk

& boot block of a disk – lemez indító blokk [a rendszer első betöltendő blokkja a lemezen]

& double-density disk – duplasűrűségű lemez

& double-sided disk – kétoldalas lemez

& file storage on disk – fájltárolás lemezen

& file system mounting on a disk – fájlrendszer hozzákapcsolása a meglévőhöz lemezen

& floppy disk – hajlékony lemez | floppy

& formatting of a disk – lemez formázása

& free-space management of a disk – lemez szabad helyeinek kezelése

& hard disk – merevlemez

& high-density disk – nagy sűrűségű lemez

& magnetic disk – mágneslemez

& management of disk – lemezkezelés

& removable disk – cserélhető lemez

& solid-state disk – szilárdtest lemez

& stable-storage implementation on a disk – stabil tár megvalósítása lemezen

disk access – lemezhozzáférés

disk access time – lemez / merevlemez elérési ideje

disk cache – lemez gyorsítótár

disk controller – lemezvezérlő | lemezvezérlő egység

disk crash – végzetes lemezhiba | lemezkopás | lemezlerobbanás

disk device driver – lemezkezelő program

disk failure – lemezhiba

disk files – lemez fájlok | diszk fájlok

disk mirroring – lemeztükrözés

disk pack – mágneseslemez-csomag

disk queue – lemez várakozási sora

disk scheduling – lemez ütemezése

disk storage – lemez-tár

disk striping – lemezek párhuzamosítása

disk tree – lemez-fa [grafikus megjelenítési forma]

disk-block – lemezblokk [legkisebb, adatmozgatáskor, helyfoglaláskor címezhető egység]

diskette – hajlékonylemez

diskless workstation – lemez nélküli munkaállomás

disk-space allocation – lemez helykiosztása | lemezterület-foglalás

disparity – diszparitás | képeltérés

disparity control – különbözőség ellenőrzése

dispatch – elküld |

dispatch bound fetch policy – kiküldéshez kötött operandus behívási politika

dispatch latency – átkapcsolási idő [egyik folyamat futtatásáról egy másikra]

dispatch order – kiküldési sorrend

dispatch rate – kiküldési ráta

dispatcher – intéző | diszpécser

dispatching – kiküldés

dispersion of data – adatszóródás

displace – elmozdít

displacement – elhelyezés | elmozdítás | elmozdulás

& variance of displacements – elhelyezések szórása

displacement-based prediction – elágazás irányán alapuló becslés

display – megjelenítő | kijelző | képernyő | megjelenít | display

& calligraphic display – vonalrajzoló megjelenítő

& plasma display – plazmakijelző

display controller – megjelenítő vezérlő | képernyő vezérlő [egység]

display function – megjelenítő funkció

display inertia – képernyő tehetetlenség

display list – megjelenítési lista

display order – megjelenítési sorrend

display screen – képernyő

disprove – cáfol

dissection – szétvágás | szétdarabolás

dissimilarity – különbözőség

dissimilarity function – különbözőségi függvény

dissipation – disszipáció | hővé átalakuló teljesítmény | teljesítmény felvétel

dissolve – oszlik | eloszlik | oldódik | áttűnik | old | oszlat | áttűnés [egy effekt fajta]

distance – távolság

& alphabetic distance – alfabetikus távolság

& average distance – átlagos távolság

& average distance bound – átlagos távolság korlátja

& B-distance – B-távolság

& Bose distance – Bose-távolság

& centroid distance – centrumtávolság

& city block distance – Manhattan-távolság

& core distance – belső távolság

& cosine distance – koszinusz távolság

& edit distance – szerkesztési távolság

& Euclidean distance – euklideszi távolság

& Hamming distance – Hamming-távolság

& Manhattan distance – Manhattan-távolság

& maximum distance – maximum távolság

& maximum distance separable code – maximális távolságú szeparábilis kód | MDS-kód

& minimum distance – minimális távolság

& Minkowski distance – Minkowski-távolság

& optimum distance – optimális távolság

& Professional Distance (PD) – szakmai távolság

& reachability distance – elérhetőségi távolság

& transformational distance – transzformációs távolság

distance bound – távolságkorlát

distance education – távoktatás

distance education courses – távoktatási tanfolyamok

distance education planners – távoktatás-fejlesztők

distance education program – távoktatási program

distance education success – távoktatási siker

distance from origin – origótól való távolság

distance function – távolságfüggvény

distance invariant code – távolságinvariáns kód | távolságtartó kód

distance learning – távtanulás | távoktatás

distance learning environment – távtanulási környezet

distance matrix – távolságmátrix

distance metrics – távolsági metrika

& aeronautical distance metrics – repülési távolsági metrika

distance of vertices – csúcsok távolsága

distance table – távolságok táblája

& minimum distance table – minimális távolságok táblája

Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) – távolságvektoros többes-küldéses útválasztó protokoll

distance vector routing – távolságvektor alapú útválasztás

distance vector routing algorithm – távolságvektor útválasztó algoritmus

distance-based – távolság alapú

distance-based association rule – távolság alapú asszociációs szabály

distance-based phylogeny problem – távolságalapú filogenetikai feladat / probléma

distant light – távoli fényforrás

distinct – különböző

distinct parts – különböző részek

distinct-degree factorization – különböző-fokú faktorizáció

distinctive titles – megkülönböztetett címek

distinguishable – megkülönböztethető

distinguished name service – megkülönböztető névszolgáltatás

distort – torzít

distort filter – torzító szűrő

distortion – torzulás | torzítás

distraction – figyelemelterelés

distress code – vészhívás

distribute columns evenly – azonos oszlopszélesség

distribute rows evenly – azonos sormagasság

distributed – osztott | elosztott

distributed algorithm for mutual exclusion – kölcsönös kizárás osztott algoritmusa

distributed architecture – osztott architektúra | elosztott architektúra

Distributed Array Processor (DAP) – osztott tömb processzor (DaP)

Distributed Artificial Intelligence (DAI) – osztott mesterséges intelligencia

distributed atomicity – osztott atomosság

distributed cognition – osztott gondolkodás | osztott problémamegoldás

distributed commit – osztott véglegesítés

distributed communication – osztott kommunikáció

& object registration in distributed communication – objektumregisztráció elosztott kommunikációban

& Remote Method Invocation (RMI) – távoli metódushívás

& Remote Procedure Call (RPC) – távoli eljáráshívás

Distributed Component Object Model (DCOM) – osztott komponens-objektum modell

Distributed Computing Environment (DCE) – osztott számítási környezet

distributed consensus – osztott konszenzus

distributed coordination – osztott koordináció

& event ordering in distributed system – esemény-sorrendezés osztott rendszerben

Distributed Coordination Function (DCF) – osztott koordináló tevékenység

distributed data mining – osztott adatbányászat

distributed data processing – osztott adatfeldolgozás

distributed database – osztott adatbázis | elosztott adatbázis

Distributed Database Management Systems (DDBMS) – osztott adatbáziskezelő rendszer

distributed database system – osztott adatbázisrendszer

distributed deadlock-handling – osztott holtpontkezelés

Distributed Denial of Service (DDoS) – szolgáltatások felfüggesztésére irányuló támadás több hosztról

distributed directory – osztott könyvtár

distributed document – osztott dokumentum

distributed dynamic object – osztott dinamikus objektum

distributed election algorithm – osztott választási algoritmus

distributed file service – osztott fájlszolgálat | osztott állományszolgáltatás

distributed file sharing – osztott fájlmegosztás

Distributed File System (DFS) – osztott fájlrendszer

distributed garbage collector – osztott szemétgyűjtő

distributed hash table – osztott hasító-tábla | elosztott kivonat-táblázat

distributed information processing – osztott információfeldolgozás

distributed learning – osztott tanulás

distributed locking – osztott zárolás

distributed markets – osztott piacok

distributed memory computer – osztott memóriájú számítógép

distributed model – osztott modell

distributed multimedia databases – osztott multimédia-adatbázisok

distributed named object – osztott nevesített objektum

distributed object – osztott objektum

distributed object architecture – osztott objektum architektúra

distributed object system – osztott objektumrendszer

Distributed Object Technology (DOT) – osztottobjektum-elvű technológia

Distributed Operating System (DOS) – osztott működtető rendszer | osztott operációs rendszer

distributed parallel processing – osztott párhuzamos feldolgozás

distributed program – osztott program

distributed protocol – osztott protokoll

distributed query optimization – osztott lekérdezés optimalizálása

distributed routing – osztott útvonalválasztás

Distributed Sensor Network (DSN) – osztott szenzor hálózat

Distributed Shared Memory (DSM) – osztott közös memória

distributed shared memory system – osztott közös memóriájú rendszer

distributed shared object – osztott közös objektum

distributed snapshot – osztott pillanatfelvétel

distributed system – osztott rendszer | elosztott rendszer

& coupling distributed system – csatolt osztott rendszer

distributed teams – osztott csapatok

distributed time service – osztott pontos idő szolgálat

distributed transaction – osztott ügylet | osztott tranzakció

distributed transaction processing systems – osztott tranzakciófeldolgozó rendszerek

distributed two-phase locking – osztott kétfázisú lezárás / zárolás

distributing the load – terhelés megosztása

distribution – eloszlás | felosztás

& beta distribution – béta eloszlás

& binomial distribution – binomiális eloszlás

& fractal distribution – fraktál eloszlás

& loop distribution – ciklus felosztása

& normal distribution – normál eloszlás

& Pareto distribution – Pareto-eloszlás

& Poisson distribution – Poisson-eloszlás

& random distribution – véletlen eloszlás

& uniform distribution – egyenletes eloszlás

& Yule distribution – Yule-eloszlás

& Zipf distribution – Zipf-eloszlás

distribution amplifier – jelelosztó erősítő

distribution arbitration – osztott döntés

distribution channel – elosztási csatorna | elosztási módszer

distribution function – eloszlásfüggvény

& empirical distribution function – empirikus eloszlásfüggvény

distribution model – elosztási modell

distribution network – elosztó hálózat

distribution of data – adateloszlás

distribution of prime numbers – prímszámok eloszlása

distribution patterns – eloszlási minták

distribution protocol – szétosztási protokoll

distribution service – elosztás szolgáltatás

distributive – disztributív

distributive lattice – disztributív háló

distributive law – disztibutivitás törvénye

distributive laws for sets – halmazok disztributív törvényei

distributive multiplication – disztributív szorzás

distributive relation – disztributiv reláció

distrust – bizalmatlanság

DIT (Directory Information Tree) – DIT (katalógus információs fa)

dither – remegtetés | színváltozás moduláció

dithering – szürkeárnyalás | technika a színmélység növelésére | technika a kvantálási hiba csökkentésére

ditherlevel – színváltozás moduláció szintje

divergence – divergencia | nem fejeződik be a program futása

divergent – divergens

divergent series – divergens sor

divergent sum – divergens összeg

diversion – várakozás-kezelési technika

diversity – sokféleség | diverzitás

divide – osztani

divide and conquer – oszd meg és uralkodj

divide check – osztás ellenőrzése

divide instruction – osztási művelet

divide-and-conquer method – oszd-meg-és-uralkodj módszer

divide-and-correct – ossz-és-javíts

divide-by-m counter m-mel osztó számláló

divided differences – osztott különbségek

dividend – osztandó

dividend register – osztandó regisztere

divider – osztó

divides – osztja

divides relation – oszthatósági reláció

divisibility – oszthatóság

divisible – osztható

divisible group – osztható csoport

division – osztás

& avoiding of division – osztás elkerülése

& balanced ternary division – kiegyensúlyozott ternáris osztás

& complex division – komplex osztás

& double-precision division – duplapontosságú osztás

& exact division – pontos osztás

& floating point division – lebegőpontos osztás

& long division – hosszú osztás

& mixed-radix division – vegyes alapú osztás

& mod m division – osztás modulo m

& multiprecision by single-precision division – nagypontosságú szám osztása egyszeres pontosságúval

& multiprecision division – nagy pontosságú osztás

& polynomial division – polinomok osztása

& pseudo-division – pszeudoosztás

& short division – rövid osztás

& string polynomials – sztring polinomok

division algebra – osztás algebra

division algorithm – osztási algoritmus

division by small constant – osztás kis állandóval

division by ten – osztás tízzel

division by zero – osztás nullával

division circuit – osztó áramkör

division converted to multiplication – szorzássá alakított osztás

division method – osztási módszer

division of algebraic numbers – algebrai számok osztása

division of continued fractions – lánctörtek osztása

division of fractions – törtek osztása

division of power series – hatványsorok osztása

division of string polynomials – sztring polinomok osztása

division overflow – osztáskor keletkező túlcsordulás

division theorem – osztási tétel

divisionalized bureaucracy – divizionális bürokratikus szervezet

divisive – felosztó

divisive approach – felosztó megközelítés

divisive clustering – felosztó klaszterezés

divisor – osztó

& polynomial divisor – polinomiális osztó

divisor function d(n) – osztók száma d(n)

divisors of a number – szám osztói

DIVU (divide unsigned) – előjelmentes osztás

DIX (Digital-Intel-Xerox consortium) – DIX (Digital-Intel-Xerox egyesülés)

DIX Ethernet – DIX-szabványú Ethernet

DKNF (Domain Key Normal Form) – DKNF (doménkulcs normálforma)

DMA (Direct Memory Access) – DMA (közvetlen memória hozzáférés)

DMA channel – DMA csatorna

DML (Data-Manipulation Language) – DML (adatmanipulációs nyelv)

DMQL (Data Mining Query Language) – DMQL (adatbányász lekérdező nyelv)

DMT (Discrete Multi-Tone) – DMT (diszkrét többvivős)

DNA (Deoxyribonucleic Acid) – DNS (dezoxiribonuklein-sav)

& junk DNA – szemét DNA

& recombinational DNA – rekombináns DNA

DNA computing – DNS-számítás

DNA database – DNS adatbázis

DNA hybridization – DNS hibridizáció

DNA sequence – DNS sorozat | DNS szekvencia

DNA sequencing – DNS szekvenálás

DNF (Disjunctive Normal Form) – diszjunktív normálalak | diszjunktív normálforma (DNF)

DNS (Domain Name System) – DNS (körzetnév / tartománynév kezelő rendszer)

DNS spoofing – DNS becsapás

docking station – dokkolóegység (laptop csatlakoztatása)

document – dokumentum

Document Based Distributed System (DBDS) – dokumentumalapú osztott rendszer

document classification – dokumentumosztályozás

document clustering – dokumentumklaszterezés

document collection – dokumentumgyűjtemény

document database – dokumentum-adatbázis

document imaging system – dokumentumokat képfeldolgozással kezelő rendszer

document management – dokumentumkezelés

document management system – dokumentumkezelő rendszer

document model – dokumentum modell

Document Object Model (DOM) – dokumentum objektum modell

document production – dokumentumelőállítás

document retrieval – dokumentumok visszakeresése

document standard – dokumentálási szabvány

document type – dokumentum típus

documentation – dokumentáció

documentation stage – dokumentációs fázis

documented – dokumentált

DoD (Department of Defense) – Védelmi Minisztérium [USa]

dodecahedron – dodekaéder

does-not-divide relation – nem osztója reláció

DOF (Degree Of Freedom) – DOF (szabadsági fok)

dolby noise reduction – dolby zajcsökkentés

dollar bill – dollárbankjegy

dolly – kameramozgató kocsi

DOM (Document Object Model) – DOM (dokumentum objektum modell)

domain – körzet | tartomány | szakterület | szakterületi | alaphalmaz | értékkészlet | tárgyterület

& Classless Inter-Domain Routing (CIDR) – osztálynélküli körzetek közötti útválasztás

& collision domain – ütközési tartomány

& Dynamic Domain Name Service (DDN) – dinamikus körzetnév / tartománynév szolgáltatás

& inter-domain router – körzetek / tartományok közötti útválasztó

& intra-domain router – körzeten / tartományon belüli útválasztó

& knowledge domain – szakterület

& leaf domain – levéltartomány

& protection domain – védelmi tartomány

& public domain – nyilvános tartomány | szabadon felhasználható tartomány

& public domain software – nyilvános szoftver

domain analysis – szakterületi elemzés | tartományelemzés

domain architectural model – szakterületi architekturális modell

domain architecture – szakterületi architektúra

domain caching server – körzeti / tartományi gyorsítótár kiszolgáló

domain calculus – tartománykalkulus | oszlopkalkulus

domain constraint – tartomány-megszorítás

domain controller – körzet-vezérlő | tartomány-vezérlő

domain engineering – szakterületi tervezés

domain error – értelmezési tartomány hiba

domain expert – szakterületi szakértő | tárgyterületi szakértő

domain forest – körzet-erdő | tartomány-erdő

domain independence – tartomány függetlenség

domain independent – tartományfüggetlen

domain independent calculus – tartományfüggetlen kalkulus

domain independent formula – tartományfüggetlen formula

domain key – körzetnévkulcs | tartománynévkulcs

Domain Key Normal Form (DKNF) – körzetnévkulcs normálforma | tartománynév normálforma

domain knowledge – szakterületi ismeret | szakterületi tudás | tárgyterületi tudás

domain model – szakterületi modell

domain name – körzetnév | tartománynév

domain name lookup – tartománynév keresés

domain name server – körzetnév / tartománynév szolgáltató

Domain Name Service (DNS) – körzetnév szolgáltatás | tartomámynév szolgáltatás

Domain Name System (DNS) – körzetnév / tartománynév kezelő rendszer

domain of a function – függvény értelmezési tartománya

domain of a random variable – véletlen változó tartománya

domain relational calculus – relációs tartománykalkulus | relációs oszlopkalkulus

domain requirements – szakterületi követelmények

domain security server – körzet / tartomány biztonsági szolgáltató

domain tree – körzetfa | tartományfa

domain understanding – szakterület megismerése

domain-specific architecture – szakterület-specifikus architektúra

domain-specific model – tartományspecifikus modell

dome tree – kúp-fa [grafikus megjelenítési forma]

domestic exporter – hazai gyártásra támaszkodó exportőr

dominance – dominancia | fölényhelyzet | vezető szerep

dominant strategy – domináns stratégia

dominant strategy equilibrium – domináns stratégiai egyensúly

domination of heuristics – heurisztika dominálása

domino directory – dominó katalógus

domino effect – dominó effektus

domino problem – dominó feladat / probléma

domino server – dominószolgáltató

don’t care conditions – közömbös feltételek | nem definiált feltételek

don’t-care bit – közömbös bit | nem definiált bit

don’t-care input combination – közömbös bemeneti kombináció | bemeneti kombináció, amely nem definiált kimeneti kombinációt okoz

don’t-care state – közömbös | nem definiált állapot

don’t-care truth-table notation – közömbös igazságtábla bejegyzés

DoD (Department of Defence) – Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma

door – ajtó

doorway page – belépő oldal

DOP (Dilution Of Precision) – pontossághígulás

DoS (Denial of Service) – DoS (szolgáltatás megtagadás)

DOS (Disk Operating System) – DOS (lemezes operációs rendszer)

DOS (Distributed Operating System) – DOS (osztott működtető rendszer | osztott operációs rendszer)

DOS attack (Denial of Service attack) – túlterheléses szervertámadás

dot – pont

dot matrix – pontmátrix

dot pitch – pontnyomtatási sűrűség

dot product – pontszorzat | belső szorzat | skalárszorzat

dot product of vectors – vektorok skalárszorzata

dot-coma – pont-kóma [pillanatnyilag túlterhelt weboldal]

dotcom – dotkom [virtuális vállalat | internetes vállalkozás]

dot-noise – pontzaj

dots/cm – pont / cm

dots/inch – pont / hüvelyk

dotted – pontozott

dotted decimal notation – pontozott decimális jelölés

dotted line – pontozott vonal

double – kétszeres | dupla

double antenna system – többsávos antenna

double auction – eladók és vevők folyamatosan tesznek és fogadnak el ajánlatokat

double buffering – kettős pufferelés | dupla pufferelés

double click – dupla kattintás

double dispatch – kettős elküldés | kettős elirányítás

double encryption – kétszeres rejtjelezés

double generating function – kétváltozós generátorfüggvény

double hashing – kettős hasítás

double indirect block – kétszeresen indirekt elérésű blokk

double precision – dupla pontosság

double quote – idézőjel

double sum – kettős összeg

double tap – dupla érintés [például érintőpadon] | kettős érintés

double word – dupla szó

double-buffered data – kettős tárolású adat

double-click – dupla kattintás

double-ended queue – kétvégű sor

double-entry bookkeeping – kettős könyvelés

double-error – kettős hiba

double-error-correcting – kéthiba-javító

double-length MDC – kétszeres hosszúságú MDC

double-precision arithmetic – dupla pontosságú aritmetika

double-stranded – kétszálú

double-stranded DNA – kétszálú DNS

doubling – kétszerezés | duplázás

& doubling of continued fraction – lánctörtek duplázása

doubly – duplán | kétszeresen

doubly bounded partitions – kettősen kiegyensúlyozott partíciók

doubly even – kétszeresen páros

doubly even code – kétszeresen páros kód

doubly exponential sequences – duplán exponenciális sorozatok

doubly Gray code – kettős Gray-kód

doubly infinite – kétszeresen végtelen

doubly infinite sum – kétszeresen végtelen összeg

doubly linked list – kétszeresen láncolt lista | duplán láncolt lista

doubly periodic – kétszeresen periodikus | kettős periódusú

doubly stochastic matrix – kétszeresen sztochasztikus mátrix

doubly transitive – kétszeresen tranzitív

doubly-linked list – kétirányú lista

down cast – leszármazottra konvertálás

down sampling – alulmintavételezés

download – letöltés | letölt

downloadable sound – letölthető hang

downloading – letöltés

downsizing – karcsúsítás | vállalati leépítés | méretcsökkentés racionalizálással

downtime – rendszer kiesés | rendszer kiesés időtartama

downward compatible – lefelé kompatibilis

downward generalization – lefelé irányuló általánosítás

downward multiplexing – lefelé irányuló nyalábolás / multiplexelés | nyalábolás lefelé

DPI (Dots Per Inch) – DPI (pont / hüvelyk)

DPLL (Digital Phase-Locked Loop) – digitális fáziszárt hurok

draft – vázlat | vázlatos | tervezet

draft report – jelentéstervezet

drag – áthelyez | húz

drag and drop – fogd és dobd | húzd és dobd | fogd és vidd

drag handle – megfogó nyél

drag texture – megfogó mintázat

drag-and-drop – húzd-és-dobd

dragging – vonszolás | elhúzás

dragon curve – sárkány görbe

dragon sequence – dragon sorozat

DRAM (Dynamic RAM) – dinamikus közvetlen hozzáférésű memória (DRaM)

DRAM controller – DRaM vezérlő

draw – rajz | rajzol

drawing – rajz

drawing canvas – rajzvászon

drawing loft – rajzpadlás

drawing program – rajzolóprogram

drawing surface – rajzfelület

DRC (Domain Relational Calculus) – DRC (relációs tartománykalkulus) | DRC (relációs oszlopkalkulus)

DRII (Disaster Recovery Institute International) – Nemzetközi Katasztrófa-helyreállítási Intézet

drill down – adatlefúrás adatbázisban / adattárházban | lefúrás [menükben lefelé haladás]

drill-across – átfúrás

drill-and-practice software – önálló ütemezésű e-learning rendszer

drill-down – adatlefúrás adatbázisban / adattárházban | lefúrás [menükben lefelé haladás]

drill-through – keresztülfúrás

drinking philosophers – ivó filozófusok

drive – meghajtó

& disk drive – lemezmeghajtó

drive letter – meghajtó-betűjel

driver – meghajtóprogram | eszközvezérlő | illesztőprogram | eszközmeghajtó

& disk driver – lemezmeghajtó szoftver

& printer diver – nyomtatómeghajtó szoftver

driver manager – meghajtó manager

driving forces – hajtóerők

driving time – vezetési idő

& driving time minimization – vezetési idő minimalizálása

DRM technology (Digital Rights Management technology) – DRM technológia | digitális jogkezelés technológia

drone – pilóta nélküli jármű

drop cable – függőkábel | csatolókábel

dropcap – iniciálé

drop-down menu – legördülő menü

dropping condition – feltétel törlése

DRPP (Disaster Recovery Planning Process) – katasztrófa-helyreállítás tervezési folyamat

drug – gyószszer | drog

drug signature gene – gyógyszer-szignál gén

drum – dob | mágnesdob

drum memory – dob memória

DSA (Data Staging Area) – DSa (adatérkeztető terület)

DSA (Directory Service Agent) – DSa (katalógus szolgálati ügynök)

DSDL (Data Structure Definition Language) – adatstruktúra-definíciós-nyelv

DSA (Digital Signature Algorithm) – digitális aláírási algoritmus

DSS (Digital Signature Standard) – digitális aláírási szabvány

d-separation d-B7754

DSI (Dynamic Skeleton Interface) – dinamikus vázfelület | dinamikus vázinterfész

DSL (Digital Subscriber Line) – DSL (digitális előfizetői vonal)

DSM (Distributed Shared Memory) – DSM (osztott közös memória)

DSP (Digital Signal Processor) – DSP (digitális jelfeldolgozó)

DSQI (Design Structure Quality Index) – tervezési struktúra-minősítő index

DSS (Decision Support System) – DTR (döntéstámogató rendszer)

DSS (Domain Security Server) – DSS (körzet / tartomány biztonsági szolgáltató)

DSSD (Data Structured Systems Development) – strukturált rendszerfejlesztési módszertan

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) – DSSS (direkt sorozatú szórt spektrum)

DTD (Document Type Definition) – DTD (dokumentum típusdefiníció)

DTP (Desk Top Publishing) – kiadványszerkesztés

DU path (Define–Use path – DU útvonal | definíció - felhasználás útvonal

DUA (Directory User Agent) – DUA (katalógus felhasználói ügynök)

dual – duális

dual array – duális tömb

dual code – duális kód

dual combination – duális kombináció

dual core processor – kétmagú processzor

dual graph – duális gráf

dual linear program – duális lineáris program

dual of a forest – erdő duálisa

dual of a logic expression – logikai kifejezés duálisa

dual of a planar graph – síkgráf duálisa

dual of a set partition – halmazfelbontás duálisa

dual of algebraic expression – algebrai kifejezés duálisa

dual of an addition chain – összeadási lánc duálisa

dual of equation – egyenlőség duálisa

dual pair – duális pár

dual pipeline – kettős futószalag | dupla futószalag

dual projective space – duális projektív tér

dual set in a torus – duális halmaz egy tóruszban

dual signature – kettős aláírás

dual theorem – duális tétel

dual type – duális típus

dual-channel audio – kétcsatornás hang

dualism – dualizmus

duality – kettősség | dualitás

duality formula – dualitási képlet / formula

duality principle – dualitás elv

duality theorem – dualitási tétel

dualizing – dualizálás

dual-mode operation – kettős működési mód

dub – utólagos szinkronizálás | hangosítás

Dublin Core – Dublin Core

Dublin Core element – Dublin Core eleme

Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) – Dublin Core Metaadat Kezdeményezés

due diligence – megfelelő gondosság | átvilágítás | annak vizsgálata, hogy a vizsgált szervezet megfelelő gondossággal jár-e el

due process – előírt jogi eljárás

dummy – ál- | üres

dummy instruction – álutasítás | fiktív utasítás

dummy section – álszakasz | hamis szakasz

dummy statement – álutasítás | üres utasítás

dummy variable – fiktív változó | álváltozó

dump – mentés | másolat-készítés

duodecimal number system (radix twelve number system) – duodecimális számrendszer (tizenkettes alapú számrendszer)

duotone – kéttónusú

duplicate elimination – ismétlődések kiküszöbölése

duplicate-request cache – kettőzött / duplikált kérés gyorsítótár

duplication – megkettőzés | másolás

& finite duplication – véges másolás | véges kettőzés

durability – tartósság

durability property – maradandóság

durable – tartós

duration model – időtartam modell | élettartam modell

Dutch auction – aukció, ahol több tételre egyszerre, egységes áron lehet árlejtéses ajánlatot tenni

duty – feladat | kötelesség | munkaköri előírás

duty cycle – működési ciklus

DV (Digital Video) – DV (digitális videó)

DVD (Digital Video Disc) – DVD (digitális videó lemez)

DVE (Distributed Virtual Environment) – DVE (osztott virtuális környezet)

DVI (Digital Video Interactive) – DVI (digitális interaktív videolemez)

DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) – DVMRP (távolságvektoros többes-küldéses útválasztó protokoll)

Dvorak keyboard – Dvorak billenytűzet [Qwerty alternatívája]

DVP (Distance Vector Protocol) – DVP (távolság vektor protokoll

DW (Data Warehouse) – adattárház

dwell time – tartózkodási idő | tartózkodási időtartam

DWIM (Do What I Mean) – tedd-amit-gondolok

DWT (Discrete Wavelet Transform) – DWT diszkrét wavelet-transzformáció | diszkrét hullámtranszformáció)

dynamic – dinamikus

dynamic attribute – dinamikus attribútum

dynamic backtracking – dinamikus visszalépéses keresés

Dynamic Bayesian Network (DBN) – dinamikus Bayes-háló (DBN)

dynamic binding – dinamikus kötés

dynamic branch prediction – dinamikus elágazás-becslés

dynamic business environment – dinamikus üzleti környezet

dynamic channel allocation – dinamikus csatorna-hozzárendelés

dynamic class loading – dinamikus osztálybetöltés

dynamic component creation – komponens dinamikus létrehozása

Dynamic Data Exchange (DDE) – dinamikus adatcsere

Dynamic Decision Network (DDN) – dinamikus döntési háló (DDN)

dynamic dependency – dinamikus függősség

Dynamic Domain name Service (DDnS) – dinamikus körzetnév / tartománynév szolgáltatás

dynamic environment – dinamikus környezet

Dynamic Frequency Selection (DFS) – dinamikus frekvenciaválasztás

dynamic function calls – dinamikus függvényhívások

dynamic graph – dinamikus gráf

dynamic hashing – dinamikus tördelés | dinamikus hasítás

dynamic hazard – dinamikus hazárd

dynamic heap storage – dinamikuskupac-tároló

dynamic high-level languages – dinamikus magasszintű nyelvek

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) – dinamikus hoszt-beállító protokoll | dinamikus hoszt-konfiguráló protokoll

dynamic Huffman-code – dinamikus Huffman-kód

dynamic indicator – változásjelző

dynamic interconnection network – dinamikus összekötő hálózat

dynamic invocation – dinamikus kinyilatkoztatás

dynamic invocation interface – dinamikus hívási felület / interfész

dynamic language – dinamikus nyelv

dynamic link – dinamikus szerkesztés

dynamic linker – dinamikus programszerkesztő

dynamic linking – dinamikus szerkesztés | dinamikus programkötés | futási idejű programkötés

dynamic loading – dinamikus betöltés

dynamic memory – dinamikus memória

dynamic metric – dinamikus metrika

dynamic microphone – dinamikus mikrofon

dynamic modeling – dinamikus modellezés

dynamic multidimensional data cube – dinamikus többdimenziós adatkocka

dynamic order statistics – dinamikus rendstatisztikák

dynamic polymorphism – dinamikus polimorfizmus

dynamic power dissipation – dinamikus teljesítmény veszteség

dynamic prediction – dinamikus becslés

dynamic process creation – folyamat dinamikus létrehozása

dynamic programming – dinamikus programozás

& Adaptive Dynamic Programming – adaptív dinamikus programozás

dynamic protection – dinamikus védelem

Dynamic RAM (DRAM) – dinamikus RaM

Dynamic Random-Access Memory (DRAM) – dinamikus RaM

dynamic random-access memory – dinamikus véletlen-hozzáférésű memória

dynamic random-sequence generator – dinamikus véletlen-sorozat generátor

dynamic range – dinamikus tartomány

dynamic relocation – dinamikus áthelyezés

dynamic routing – dinamikus útvonalválasztás

dynamic SDRAM – dinamikus SDRaM

dynamic searching – dinamikus keresés

dynamic semantics – dinamikus szemantika

dynamic set – dinamikus halmaz

dynamic SQL – dinamikus SQL

dynamic stability – dinamikus stabilitás

dynamic stack storage – dinamikus veremtároló

dynamic state – dinamikus állapot

dynamic storage – dinamikus tároló

dynamic storage-allocation – dinamikus tárkiosztás

dynamic store – dinamikus tár

dynamic store management – dinamikus memóriakezelés

dynamic system – dinamikus rendszer

& continuous dynamic system – folytonos dinamikus rendszer

& discrete dynamic system – diszkrét dinamikus rendszer

dynamic table – dinamikus tábla

dynamic technique – dinamikus technika

dynamic technology – dinamikus technológia

dynamic traps – dinamikus csapdák

dynamic tree – dinamikus fa

dynamic type checking – dinamikus típusellenőrzés

dynamic typed language – dinamikusan típusozott nyelv

dynamic weighting – dinamikus súlyozás

dynamical systems – dinamikus rendszer

dynamic-programming method – dinamikus programozási módszer

dystopia – antiutópia