Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

11. fejezet - H

11. fejezet - H

Haar-transform – Haar-transzformáció | Haar-transzformált

habituation – rászoktatás | megszokás | habituáció

hacker – számítógépes kódtörő | gépbolond | buherátor

& black hat hacker (cracker) – számítógépes kalóz | számítógépes betörő

& white hat hacker – programozási területhez értő személy

hacker culture – számítógépes kódtörők kultúrája

hacker ethic – számítógépes kódtörők etikája

hacking – jogosulatlan behatolás

Hadamard design – Hadamard-design

Hadamard inequality – Hadamard-egyenlőtlenség

Hadamard matrix – Hadamard-mátrix

Hadamard product – Hadamard-szorzat

Hadamard transform – Hadamard-transzformáció | Hadamard-transzformált

Hadwiger’s conjecture – Hadwiger-sejtés

HAL (Hardware Abstraction Layer) – HaL (hardverabsztrakciós réteg)

half – fél

half adder – félösszeadó [átvitel bemenet nélküli összeadó]

half bridge – fél-híd

half plane – félsík

half sum – részösszeg

half word – fél szó

half-adder – félösszedó

half-byte – fél bájt

half-duplex channel – félduplex csatorna

half-duplex line – félduplex vonal

half-gateway – fél-átjáró

half-inch – félhüvelyk

half-intensity – félintenzitás

half-open interval – félig nyílt intervallum

half-open sequence – félig nyílt sorozat

halfspace – féltér

halftone – féltónus | autotípia

halftone image – féltónusú kép

halftoning – tónus

Hall’s condition – Hall-feltétel

halo – fényudvar

halo effect – fényudvar

halt – megállás

halt instruction – állj utasítás [megállítja a CPU működését, megszakítás tudja továbbindítani]

halt operation – megállási művelet

halting – megállási

halting problem – megállási feladat / probléma | terminálási feladat / probléma | leállási feladat / probléma

halting state – megállási állapot | leállási állapot

halving – felezés

& halving of continued fraction – lánctörtek felezése

halving lemma – felezési lemma

Hamilton cycle – Hamilton-kör

Hamilton path – Hamilton-út

Hamiltonian – Hamilton- | Hamilton-féle

Hamiltonian cycle – Hamilton-kör

Hamiltonian graph – Hamilton-gráf | Hamilton-kört tartalmazó gráf

Hamiltonian path – Hamilton-út

Hamiltonian-cycle problem – Hamilton-kör probléma

Hamiltonian-path problem – Hamilton-út problémája

Hamming bound – Hamming-korlát

Hamming code – Hamming-kód

Hamming distance – Hamming-távolság

Hamming metrics – Hamming-metrika

Hamming scheme – Hamming-séma

Hamming weight – Hamming-súly

hand gesture – kézjel

hand-eye machine – kéz-szem gép

handheld – kézi | kézben tartott

handheld computer – kézi számítógép

hand-held device – kézi készülék

handheld devices – kézi eszközök

handheld keypad – kézi billentyűzet

handheld PC – kézi számítógép | kézigép

handle – nyél | kezelő

handle class – kezelő osztály

handler – kezelő | hendler

& exception handler – kivételkezelő

& input handler – bemenetkezelő

& output handler – kimenetkezelő

& source handler – forrásnyelvi kezelő

handoff – átadás

handsets – kézi egység

handshake – kézfogás | kommunkáció paramétereinek megállapítása

handshaking – kézfogás [két egység párbeszéd jellegű vezérlési kapcsolata] | kölcsönösen reteszelt információ csere | dialógus jellegű információ csere | aszinkron adatátvitel

handshaking at a circular table – kézfogás kerek asztalnál

handshaking lemma – kézfogási lemma

handwriting recognition – kézírás-felismerés

handwritten digit recognition – kézírásos számok felismerése

Handy identities – Handy-azonosságok

hang – lefagy | fennakad

hanging – bekezdés utolsó sorának behúzása

Hankel contour – Hankel-kontúr

happened-before relation – előbb történt reláció

haptic feedback – heptikus visszacsatolás

haptic interface – tapintási / érintős felhasználófelület / kezelőfelület

hard – nehéz

hard copy – papíralapú kimenet | nyomtatókimenet

hard disk – merevlemez

hard disk access time – merevlemez elérési idő | lemez hozzáférési idő

hard disk rotational delay – merevlemez forgási késleltetés | körülfordulási késleltetés

hard disk sector – merevlemez szektor

hard disk seek time – merevlemez pozícionálási idő

hard disk transfer rate – merevlemez adatátviteli sebesség

hard handoff – kemény átadás

hard link – valódi csatlakozás | valódi csatolás | valódi kapcsolódás | erős kapcsolat [közvetlen hivatkozás egy fájlleíróra egy katalógus-bejegyzésben]

hard real-time system – szigorúan idejű rendszer [határidő mulasztás egyáltalán nem megengedett]

hard state – kemény állapot

hard wired control – huzalozott vezérlés

hardness – keménység

hardware – hardver

Hardware Abstraction Layer (HAL) – hardver-absztrakciós réteg

hardware based protocol – hardver alapú protokoll

hardware concept – hardverkoncepció

Hardware Description Language (HDL) – hardver leíró nyelv

hardware devices – hardver eszközök

hardware for demand paging – igény szerinti lapozást támogató hardver

hardware for page table – laptábla-hardver

hardware for segmentation – szegmentálást támogató hardver

hardware for synchronization – szinkronizációt támogató hardver

hardware implementation architecture – hardver implementációs architektúra

hardware model – hardver modell

hardware model of processor – processzor hardver modellje

hardware module – hardver modul

hardware penetration – hardverpenetráció

hardware protection – hardver védelem

hardware reliability – hardver megbízhatósága

hardware system – hardver rendszer

hardware technique – hardveres technika

hardware to support I/O – B / K-t támogató hardver | I / O-t támogató hardver

hardware-oriented algorithms – hardverelvű algoritmusok

hardware-software co-design – hardver-szoftver együttes tervezés

hardware-software co-synthesis – hardver-szoftver együttes szintézis

harmonic – harmonikus | felharmonikus

harmonic convergence – harmonikus konvergencia

harmonic function – harmonikus függvény

harmonic integral – harmonikus integrál

harmonic number – harmonikus szám

harmonic series – harmonikus sor

has no effect – hatástalan

has-a relationship has-a B11381

hash – hasít

hash function – hasítófüggvény | tördelőfüggvény

& +auxiliary hash function – külső hasító függvény

hash index – tördeléses index

hash table – tördelőtáblázat | tördelőtábla | hasítótábla

hash value – hasító érték

hashed message authentication code – kivonatolt / tördelt / hasított üzenethitelesítő kód

hashed page table – hasított laptáblázat

hashing – hasítás | hashelés

hash-join algorithm – tördeléses összekapcsolási algoritmus

hashmark (#) – kettőskereszt jel (#)

hash-structured symbol table – hasító-struktúrájú szimbólumtábla

Haskell – Haskell [programnyelv]

Hasse diagram – Hasse-diagram

hat function – kalapfüggvény

hatch – satírozás | vonalkázás

hatch fill – vonalkázással való kitöltés

hat-check problem – kalap feladat | ruhatáros feladat

hatching – vonalkázás | sraffozás

Hausdorff dimension – Hausdorff-dimenzió

Hausdorff distance – Hausdorff-távolság

Hausdorff space – Hausdorff-tér

Hausdorff topology – Hausdorff-topológia

Hawthorne effect – Hawthorne-hatás

hazard – hazárd [véletlenszerűen fellépő működési rendellenesség] | veszély

hazard analysis – veszélyelemzés

hazard avoidance – veszély elkerülése

hazard class – veszélyosztály

hazard decomposition – veszély felbontása

hazard detection – veszély felismerése

hazard identification – veszély azonosítása

hazard in feedback sequential circuit – hazárd a visszacsatolt kombinációs hálózatban

hazard in synchronous network – hazárd szinkron hálózatban

hazard log – veszélynapló

hazard probability – veszély valószínűsége

hazard severity – veszély komolysága

hazard-free – hazárdmentes

hazardous – bizonytalan kimenetelű | kockázatos

HCI (Human Computer Interface) – HCI (ember-számítógép kapcsolat | ember-számítógép kölcsönhatás / interaktivitás)

HDL (Hardware Description Language) – HDL (hardver leíró nyelv)

HDLC (High Level Data Link Control) – HDLC (magas-szintű adatkapcsolati vezérlés)

HDRI (High Dynamic Range Image) – HDRI (nagy dinamikai tartományú kép)

HDTV (High Definition Television) – HDTV (nagyfelbontású TV)

head of a clause – klóz feje

head – fej

& running head – élőfej

head crash – lemezsérülés [az író-olvasó fej által okozott maradandó sérülés mágneslemezen]

head of an edge – él végpontja

head-end – fejállomás | főállomás

header – fej | fejállomány | fejléc | élőfej

& standard header – standard fejállomány

header deletion – fejléc eltávolítása

header file – fejállomány

headline – címsor | főcím

head-mounted display – fejre felszerelt kijelző

heads-up display – információs sáv képernyő felső részén

health – egészség

health and social care – egészségügy és szociális ellátás

health care – egészségügyi ellátás

health care costs – egészségügyi költségek

health care industry – egészségügyi ipar

health care management – egészségügyi menedzsment

health care organization – egészségügyi szervezet

health care provider – egészségügyi szolgáltató

health information system – egészségügyi információs rendszer

health information system implementations – egészségügyi információs rendszer bevezetése

health issues – egészségügyi kérdések

health preparedness – egészségügyi felkészültség

Health Professional Shortage Areas (HPSA) – egészségügyi szakmai hiányterület

healthcare information system – közegészségügyi információs rendszer

heap – kupac | halom [memória futási időben dinamikusan kezelt területe]

heap allocation – kupacelhelyezés

heap organization – ömlesztett tárolás

heap property – kupactulajdonság

heap storage – kupactároló

heap store – kupactár

heapsort – kupacrendezés

hearing impairment – halláscsökkenés

heartbeat message – szívdobbanás üzenet

heavy-tailed distribution – lassan lecsengő eloszlás

heavyweight process – nehézsúlyú folyamat

Heawood ’s conjecture – Heawood-sejtés

Hebrew letters – héber betűk

hedonic – hedonikus | hedonisztikus

hedonic calculus – hedonisztikus kalkulus

hedonic quality – hedonista minőség

height – magasság

height function – magasságfüggvény

height function in push-relabel algorithms – magasságfüggvény a pumpáló-felemelő algoritmusokban

heightmap – magasságtérkép

HEL (Hardware Emulation Layer) – HEL (hardveremulációs réteg)

help desk – információs pult

help message – szoftver felhasználót segítő üzenete

help system – súgó rendszer

helper – segéd-

helper application – segédalkalmazás

helper class – segédosztály

helper function – segédfüggvény

hemicube – félkocka

hemisphere – félgömb

Henry – henry [mértékegység]

Hensel lemma – Hensel-lemma

heptagon – hétszög

Herbrand base – Herbrand-bázis

Herbrand universe – Herbrand univerzum

Herbrand’s theorem – Herbrand-tétel

hereditary family of subsets – részhalmazok öröklődési családja

hermeneutics – írásmagyarázat | hermeneutika

Hermite interpolation – Hermite-féle interpoláció

Hermite operator – Hermite-operátor

Hermite polynomial – Hermite-polinom

Hermitian – Hermite-

Hermitian form – Hermite-forma | Hermite-alak

Hermitian matrix – Hermite-mátrix

hero – hős

Hertz – hertz [frekvencia mértékegysége]

Hessian matrix – Hesse-mátrix

heterogeneity – heterogenitás | különbözőség

heterogeneous – heterogén

heterogeneous data source – heterogén adatforrás

heterogeneous data structure – heterogén adatstruktúra

heterogeneous database – heterogén adatbázis

heterogeneous network – heterogén hálózat

heterogeneous system – heterogén rendszer

heterozygote – heterozigóta

heuristic – heurisztikus [megértést, felfedezést szolgáló] | heurisztika

& admissible heuristic – megengedhető heurisztika

& composite heuristic – összetett heurisztika

& domain-independent heuristic – tárgyterület független heurisztika

heuristic estimation – heurisztikus becslés

heuristic evaluation – heurisztikus kiértékelés

heuristic function – heurisztikus függvény

& admissible heuristic function – megengedhető heurisztikus függvény

heuristic search – heurisztikus keresés

heuristic solution – heurisztikus megoldás

heuristic solution of the key equation – a kulcsegyenlet heurisztikus megoldása

heuristical algorithm – heurisztikus algoritmus

heuristics – heurisztika

hexacode – hexakód

hexadecimal – hexadecimális | 16-os számrendszerbeli

& nomenclature for hexadecimal digits – hexadecimális számjegyek nevei

hexadecimal addition – hexadecimális összeadás | 16-os számrendszerbeli összeadás

hexadecimal constants – hexadecimális állandók

hexadecimal digits (A-F) – hexadecimális számjegyek (A-F)

hexadecimal floating point – hexadecimális lebegőpont

hexadecimal input – hexadecimális bemenet

hexadecimal notation – hexadecimális jelölés

hexadecimal number system (radix sixteen number system) – hexadecimális számrendszer (16 alapú számrendszer)

hexadecimal output – hexadecimális kimenet

hexadecimal puzzle – hexadecimális rejtvény

hexadecimal to binary – hexadecimális-bináris átalakítás

hexagon – hatszög

hexagon network – hatszög hálózat

hexagon property – hatszög-tulajdonság

hexagonal grid – hatszögrács | hatszögű rács | hexagonális rács

hexagram – hexagramma

hexameter – hexaméter

hexapod – hatlábú

HFS (Hierarchical File System) – HFS (hierarchikus fájlrendszer)

Hick’s Law – Hick-törvény

hidden – takart | rejtett

hidden attribute – rejtett attribútum

hidden cost – rejtett költség

hidden field – rejtett mező

hidden file – rejtett állomány

hidden line – takart él | takart vonal

hidden line algorithm – takartvonal algoritmus

hidden line elimination – takart vonal elhagyás

hidden Markov model – rejtett Markov-modell

hidden station problem – rejtett állomás feladata / problémája

hidden surface – takart felület

hidden surface elimination – takart felület elhagyás

hidden unit – rejtett egység

hidden variable – rejtett változó

hidden variables learning – rejtett változók tanulása

hide – elrejt

hiding – elrejtés

& information hiding – információ elrejtése

& name hiding – név elrejtése

hierarchical – hierarchikus

hierarchical approach – hierarchikus megközelítés

hierarchical association rule – hierarchikus asszociációs szabály

hierarchical bus system – hierarchikus buszrendszer

hierarchical cache coherence protocol – hierarchikus gyorsítótár koherencia protokoll

hierarchical caching – hierarchikus tárgyorsítás

hierarchical clustering – hierarchikus csoportosítás / klaszterezés

hierarchical coding – hierarchikus kódolás

hierarchical data model – hierarchikus adatmodell

hierarchical decomposition – hierarchikus felbontás / dekompozíció

hierarchical description – hierarchikus leírás

hierarchical design – hierarchikus tervezés

hierarchical feedback control – hierarchikus visszacsatolás vezérlés

hierarchical group – hierarchikus csoport

hierarchical measure – hierarchikus mérőszám

hierarchical memory architecture – hierarchikus memória architektúra

hierarchical menu – hierarchikus menü

hierarchical model – hierarchikus modell

hierarchical organization – hierarchikus szervezés

hierarchical planning – hierarchikus tervezés | hierarchikus tervkészítés

hierarchical proof – hierarchikus bizonyítás

hierarchical reinforcement learning – hierarchikus megerősítéses tanulás

hierarchical resource allocation – hierarchikus erőforrás kijelölés

hierarchical routing – rangsorolt / hierarchikus útválasztás

hierarchical routing algorithm – hierarchikus útválasztó algoritmus

hierarchical schematic – hierarchikus elvi rajz

hierarchical schematic structure – hierarchikus kapcsolási rajz

hierarchical sharing – hierarchikus megosztás

hierarchical storage – hierarchikus tár

hierarchical task analysis – hierarchikus feladatelemzés

Hierarchical Task Network (HTN) – hierarchikus feladatháló

Hierarchical Task Network planning (HTN planning) – hierarchikus feladatháló alapú tervkészítés

hierarchy – hierarchia

& class hierarchy – osztályhierarchia

& design of class hierarchy – osztályhierarchia tervezése

& object hierarchy – objektumhierarchia

& stream hierarchy – adatfolyam-hierarchia

hierarchy of information needs – információszükségleti hierarchia

high contrast – erős kontraszt

High Definition Television (HDTV) – nagyfelbontású TV

high endpoint of an interval – intervallum felső végpontja

high functionality system – sokfunkciós rendszer

High level Data Link Control (HDLC) – magas szintű adatkapcsolati vezérlés

high level synthesis – magas szintű szintézis

high performance – nagy teljesítmény

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) – nagyteljesítményű folyadék-kromatográfia

high-bandwidth – nagy sávszélesség

high-bandwidth interaction – nagy sávszélességű interakció

higher algebra – felsőbb algebra

higher education – felsőoktatás

higher education institutes – felsőoktatási intézmények

higher education policy – felsőoktatási politika

higher level abstraction – magasabb szintű absztrakció

higher order function – magasabb rendű függvény

higher-order logic – magasabb rendű logika

highest common factor – legnagyobb közös tényező | legnagyobb közös faktor

high-fidelity prototype – nagy valósághűségű prototípus

high-impedance state – nagy impedanciás állapot

high-level – magasszintű

high-level fairness – magasszintű pártatlanság

high-level language – magasszintű nyelv

high-level message – magasszintű üzenet

high-level programming language – magasszintű programozási nyelv

highlight – kiemel

highlighting – kiemelés

highly correlated – erősen korrelált

higher-order differential – magasabbrendű differenciál

high-order bit – magas helyértékű bit

high-order digit – magas helyiértékű számjegy

High-Pass (HP) – felüláteresztő

high-pass filter – felüláteresztő szűrő | alulvágó szűrő

high-performance equipment – nagyteljesítményű készülék

high-performance serial bus – nagyteljesítményű soros sín / busz

high-poly – nagy poligonszámú

high-rate – nagysebességű | nagyarányú

high-rate binary BCH code – nagysebességű bináris BCH-kód

high-speed – nagysebességű

high-speed mobile network – nagysebességű mobil hálózat

high-speed network – nagysebességű hálózat

HIGH-state – magas szint | magas állapot

high-tech – csúcstechnológia

high-to-low propagation time – magasról alacsony szintre váltás késleltetési ideje

high-visibility action button – jól látható akciógomb

Hilbert curve – Hilbert-görbe

Hilbert function – Hilbert-függvény

Hilbert matrix – Hilbert-mátrix

Hilbert polynomial – Hilbert-polinom

Hilbert space – Hilbert-tér

hill climbing search – hegymászó keresés

hindsight – utólagos bölcsesség, utólagos előrelátás

Hindu mathematics – hindu matematika

hiperboloid – hiperboloid

HIPO (Hierarchy of Input/Process/Output) – input-folyamat-output elemzési technika

Hippocratic database – hippokratészi adatbázis

histogram – hisztogram

histogram equalization – hisztogram kiegyenlítés

histogram generation – hisztogram létrehozása

histogram matching – hisztogram illesztés

histogram weighting – hisztogram súlyozása

history – történet | előzmények

history bit – történet bit

history sensitivity – múltérzékenység

history variable – történet változó

hit – találat [weblap meghatározott elemére való kattintás]

& cache hit – gyorsítótár találat

hit log – találat napló

hit rate – találati gyakoriság

hit ratio – találati arány

Hi-Z state (high-impedance state) – nagyimpedanciás állapot

HLL (High-Level Language) – HLL (magasszintű programozási nyelv)

HLS (Hue, Lightness, Saturation) – HLS (színezet, fényerő, színtelítettség)

HLSL-language (High Level Shader Language) – HLSL-nyelv (magas szintű árnyaló nyelv)

HMD (Head-Mounted Display) – HMD (fejre rögzített / szerelt kijelző)

hoard database – felhalmozó adatbázis

hoard walk – felhalmozó séta

hoarding – felhalmozás

hoisting – kiemelés

& code hoisting – kódkiemelés

HOLAP (Hybrid OLAP) – HOLAP (hibrid OLAP)

holarchy – holárchia [ágensszervezet típusa]

hold time – tartási idő

hold-and-wait condition – birtoklás és várakozás feltétel [holtpont kialakulásának szükséges feltétele]

holding register – tároló regiszter

holding time – megvárakoztatási idő | felfüggesztési idő

holdout method – visszatartó módszer

hold-time margin – tartási idő többlet | tartalék

holism – holizmus [szociológiai elmélet]

holistic – teljeskörű | holisztikus

holistic context – holisztikus kontextus | holisztikus háttér

holistic function – teljes körű függvény

hologram – hologram | lézerkép

holographic – holografikus

holographic storage – holografikus tároló

holography – holográfia

holomorphic – holomorf | holomorfikus

holomorphic function – holomorf függvény

home agent – hazai ügynök

home delivery services – házhozszállítás szolgáltatás

home directory – sajátkönyvtár

home library – saját könyvtár

home location – otthon

home network – hazai hálózat

home page – bemutatkozó web-oldal | honlap

home-based approach – otthonalapú módszer

homeomorphic – homeomorf

homeomorphism – homeomorfizmus

homeostatic – homeostatikus

homepage – honlap

homogeneous – homogén

homogeneous basis – homogén bázis

homogeneous coordinate – homogén koordináta

homogeneous coordinate ring – homogén koordinátagyűrű

homogeneous data structure – homogén adatstruktúra

homogeneous division – homogén osztás

homogeneous element – homogén elem

homogeneous equation – homogén egyenlet

homogeneous generation – homogén előállítás

homogeneous ideal – homogén ideál

homogeneous linear – homogén lineáris

homogeneous linear equation – homogén lineáris egyenlet

homogeneous linear transformation – homogén lineáris transzformáció

homogeneous multicomputer – homogén multiszámítógép

homogeneous network – homogén hálózat

homogeneous polynomial – homogén polinom

homogeneous space – homogén tér

homogeneous system – homogén rendszer

homogeneity and separation principle – homogénítás és szeparálodás elve

homogeneity-based binning – homogenitáson alapuló kosarazás

homological dimension – homologikus dimenzió

homomorphism – homomorfizmus | művelettartó leképezés

homomorphism theorem – homomorfizmus tétel

homophone – homofón [azonos hangzású de eltérő jelentésű]

homophonic – azonos hangzású | homofon

homophonic substitution cipher – homofonikus helyettesítés | homofonikus helyettesítő rejtjel

homotopy – homotópia

homozygote – homozigóta

HOOD (Hierarchical OO Development) – hierarchikus objektumorientált fejlesztés

hook – horog

hop count – hidak száma [keretek mozgását biztosító hidaké] | átugrások száma

hop limit – átugrás-korlát

Hopfield network – Hopfield-háló | Hopfield-hálózat

horizon – horizont

horizon problem – horizontprobléma (gépi sakknál)

horizontal – horizontális | vízszintes

horizontal and vertical prototypes – vízszintes és függőleges prototípus

horizontal decomposition – vízszintes irányú dekompozíció | horizontális dekompozíció

horizontal development – horizontális fejlődés

horizontal distribution – vízszintes szétosztás

horizontal facilities – vízszintes eszközök | horizontális eszközök

horizontal frequency – sorfrekvencia | frissített sorok száma másodpercenként

horizontal integration – vízszintes / horizontális integráció

horizontal resolution – vízszintes felbontás

horizontal retrace – vízszintes visszatérés | vízszintes visszafutás | horizontális visszafutás

horizontal scale – vízszintes átméretezés

horizontal shift – vízszintes eltolás

horizontal spacing – vízszintes térköz

horizontal tab – vízszintes tabulátor

horizontal transfer – vízszintes génátvitel | horizontális génátvitel

Horn clause – Horn-klóz

Horn form – Horn-forma

Horner rule for polynomial evaluation – Horner-séma polinomok értékének kiszámítására

Horner’s rule – Horner-szabály | Horner-módszer | Horner-séma

Horton-Strahler number – Horton–Strahler-szám

hospitality industry – vendéglátóipar

host – gazdagép | hoszt

host computer – gazdagép

host language – befogadó nyelv | gazdanyelv

host name – hosztnév

host node – gazdaállomás

host program – gazdaprogram

host server – gazdagép-kiszolgáló

hostname – hosztnév

hot – meleg | forró

hot key – forróbillentyű | gyorsbillentyű

hot site – helyettesítésre teljesen felkészített háttér-rendszer

hot swap – csatolt eszközök eltávolítása-illesztése a rendszer kikapcsolása nélkül

hotel industry – szállodaipar

hotlist – gyakran látogatott weboldalak listája

hotspot – aktív hely

hot-swappable device – gyorsan cserélhető egység

hover state – lebegő állapot [vezérlő elemre ráállás mutatóval kattintás előtt]

Hoyle rules – Hoyle-szabályok

HPF (High Performance Fortran) – nagyteljesítményű Fortran [programnyelv]

HPLC (High-Performance Liquid Chromatography) – nagyhatékonyságú folyadék kromatográfia

HPPI (High-Performance Parallel Interface) – HPPI (nagyteljesítményű párhuzamos csatoló)

HR (Human Resources) – emberi erőforrás | humán erőforrás

HRIS (Human Resource Information System) – emberi erőforrás-kezelő információs rendszer

HSI color model (Hue Saturation Intensity color model) – HSI színmodell (árnyalat, telítettség, intenzitás színmodell)

HSLN (High Speed Local Network) – HSLN (nagysebességű helyi hálózat)

HSSI (High-Speed Serial Interface) – HSSI (nagysebességű soros csatoló)

HSV color space (Hue, Saturation, Value color space) – HSV színtér (árnyalat, telítettség, érték)

HTML (Hyper Text Markup Language) – HTML (hiperszöveg jelölő nyelv) [szabványos hiperszöveg leíró nyelv]

HTML document – HTML dokumentum

HTN (Hierarchical Task Networks) – HTN (hierarchikus feladathálók)

HTN-planning – HTN-tervkészítés

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – HTTP (hiperszöveg átviteli protokoll)

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol, Secure) – HTTPS (hiperszöveg átviteli protokoll, biztonságos)

hub – elosztó | csomópont

hubs and authorities method – gyűjtőlapok és tekintélyek módszer

HUD (Head-Up Display) – HUD (fej feletti kijelző)

hue – színárnyalat | színfokozat | színezet | színezettség

hue, luminance, and saturation – színárnyalat, fényesség és színtelítettség [HSI színtér komponensei]

Huffman code – Huffman-kód

Huffman coding – Huffman-kódolás

Huffman encoding – Huffman-kódolás

Huffman-algorithm – Huffman-algoritmus

hull – burok | burkoló

& convex hull – konvex burok

hum modulation – búgásmoduláció

human – emberi | humán-

human anthropometry – emberméréstan

human and organizational factors – emberi és szervezeti tényezők

human body model – emberi test modellje

human body representations – emberi test ábrázolása

human capital – emberi tőke

human communication – emberi kommunikáció

human consumption – emberi fogyasztás

human cost – emberi költség [amit a rendszer használata érdekében be kell fektetni]

human diversity – emberi sokféleség

human error – emberi mulasztás | emberi hiba

human expression – emberi kifejezés

human factor – emberi tényező

human information processing – emberi információ-feldolgozás

human knowledge – emberi tudás

human motion – emberi mozgás

human movement – emberi mozdulat

human resource management – emberierőforrás-kezelés | humánerőforrás-menedzsment

human resource – emberi erőforrás | humán erőforrás

human vision – emberi látás

human visual system – emberi vizuális rendszer

human-computer – ember-számítógép

human-computer communication – ember-számítógép kommunikáció

human-computer interaction – ember-számítógép interakció

human-computer interface – ember-számítógép felület | ember-számítógép interfész

human-friendly name – emberközeli név

human-machine adaptation – ember-gép adaptáció / alkalmazkodás

human-machine fit – ember-gép összeillés

human-machine interaction – ember-gép interakció

human-machine interface – ember-gép felhasználófelület / kezelőfelület

humanoid robot – humanoid | ember formájú robot

humanoid robots system – humanoid robotrendszer

Hungarian algorithm – magyar algoritmus

Hungarian method – magyar módszer

hunt and peck – vadászat és elfogás

Hu-Tucker algorithm – Hu–Tucker-algoritmus

HW hardware – számítógép hardver eszközei / berendezései

Hw/Sw CM (Hardware/Software Configuration Management) – hardver-szoftver konfiguráció kezelése

hybrid – hibrid

hybrid agent – hibrid ágens

hybrid algorithm – hibrid algoritmus

hybrid architecture – hibrid architektúra

hybrid Bayesian network – hibrid Bayes-háló

hybrid complexity measure – hibrid bonyolultsági mérték

hybrid cryprosystem – hibrid kriptorendszer

hybrid decoding – hibrid dekódolás

hybrid design – vegyes tervezés

hybrid disc – hibridlemez

hybrid e-retailer – hibrid e-kiskereskedő

hybryd information system – hibrid információs rendszer

hybrid multicomputer – hibrid multiszámítógép

hybrid multithreaded architecture – többszálas hibrid architektúra

hybrid multithreaded machine – többszálas hibrid gép

hybrid OLAP (HOLAP) – hibrid OLaP (HOLaP)

hybrid protocol – hibrid protokoll

hybrid retailers – hibrid kiskereskedő

hybrid searching method – hibrid keresési módszer

hybrid system – hibrid rendszer

hybrid-dimension association rule – hibrid-dimenziós asszociációs szabály

hyper matrix – hipermátrix

hyperbola – hiperbola

hyperbolic function – hiperbolikus függvény

hyperbolic tangent – hiperbolikus tangens

hyperbolic tree – hiperbolikus fa

hypercomplex system – hiperkomplex rendszer

hypercube – hiperkocka

hypercube connectivity – hiperkocka összeköttetés

hypercube topology – hiperkocka topológia

hyperedge – hiperél

hyperelliptic – hiperelliptikus

hyperelliptic curve – hiperelliptikus görbe

hyperfactorial – hiperfaktoriális

hypergeometric – hipergeometrikus

hypergeometric basic functions – hipergeometrikus alapfüggvények

hypergeometric functions – hipergeometriai függvények

hypergeometric series – hipergeometrikus sor

hypergraph – hipergráf

hyperlink – hiperhivatkozás | hivatkozás | ugrópont | hipercsatolás

hypermedia – hipermédia

hypernode – hipercsomópont

hyperparameter – hiperparaméter

hyperplane – hipersík

hyperspace – hipertér

hypersurface – hiperfelület

hypertext – hiperszöveg | hipertext

Hypertext Markup Language (HTML) – HTML nyelv [hiperszöveges jelölőnyelv]

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) – hiperszöveg-átviteli protokoll (HTTP)

hypertext-based application – hiperszöveg alapú alkalmazás

hyperthreading – töbszálasítás | többszálas technika [Intel által megvalósított SMT]

hypertree – hiperfa

hyphen – elválasztójel

hyphenate – elválaszt | szavakat kötőjellel elválaszt

hyphenation – elválasztás

hypothesis – sejtés | hipotézis | feltételezés

hypothesis space – hipotézistér

hypothesis testing – hipotézisvizsgálat

hypothesis-driven exploration – feltevésvezérelt feltárás

hypothetical reasoning – hipotetikus érvelés

hysteresis – hiszterézis

hz (Hertz) – hz (Hertz) [frekvencia mértékegysége]