Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

13. fejezet - J

13. fejezet - J

J2EE (Java 2 Enterprise Edition) – B13221Java 2 Enterprise változata

JAAS (Java Authentication and Authorization Service) – JaaS (Java hitelesítő és feljogosító szolgáltatás)

Jaccard coefficient – Jaccard-együttható

JACM (Journal of the ACM) – JaCM (Journal of the aCM) [folyóirat]

Jacobi symbol – Jacobi-szimbólum

Jacobian matrix – Jacobi-mátrix

JAD (Joint Application Design) – alkalmazások együttműködését hangsúlyozó közös rendszerfejlesztési tevékenység

jam – papírelakadás | torlódás | zavar | interferencia | zűrzavar

Japanese mathematics – japán matematika

JAR (Java Archive) – Java csomagformátum

Jarvis ’s march – Jarvis-menetelés

Java – Java

Java applet – Java kisalkalmazás

Java Authentication and Authorization Service (JAA) – Java hitelesítő és feljogosító szolgáltatás

Java Database Connectivity (JDBC) – Java adatbázis-összekapcsolhatóság (JDBC)

Java platform – Java-platform

Java Virtual Machine (JVM) – Java virtuális gép

JavaScript – Java-szkript

JDBC (Java Database Connectivity) – JDBC (Java adatbázis-összekapcsolhatóság)

JDK (Java Development Kit) – Java fejlesztési környezet

Jefferson cylinder – Jefferson-henger

Jensen’s inequality – Jensen-egyenlőtlenség

JFC (Java Foundation Classes) – Java osztálykönyvtár

JIT (Just In Time) – JIT (a kellő pillanatban)

JIT (Just In Time) compiler – JIT fordító

jitter – remegés | vibrálás | jelhiba

J-K application table – JK vezérlési tábla

J-K flip-flop – JK flip-flop

J-machine – J-gép

JNI (Java Native Interface) – Java natív felület / csatlakozó / interfész

job – feladat | munkafolyamat | munkamenet

& batch job – kötegelt feladat

job control – feladatvezérlés | job-vezérlés

job orientated language – munkaorientált nyelv

job pool – job-készlet

job profile – munkaköri leírás

job scheduler – munkaütemező | feladatütemező

job shadowing – munkamenet megfigyelés

job shop scheduling – feladat ütemezés

job synchronization – job-szinkronizáció

jobless growth – munkaerő-növekedés nélküli teljesítmény-növelés

Johnson bound – Johnson-korlát

Johnson counter – Johnson-számláló

join – összekapcsolás

& antisemi-join – anti félig összekapcsolás

& block-based nested loop join – blokk alapú beágyazott ciklusú összekapcsolás

& equi-join – egyenlőség alapú összekapcsolás

& full outer join – teljes külső összekapcsolás

& hash-join algorithm – tördeléses összekapcsolási algoritmus

& index-based join – index alapú összekapcsolás

& left outer join – bal oldali külső összekapcsolás

& lossless join – veszteségmentes összekapcsolás

& multidimensional join – többdimenziós összekapcsolás

& natural join – természetes összekapcsolás

& nested-loop join – beágyazott ciklusú összekapcsolás

& one-pass join – egymenetes összekapcsolás

& outer join – külső összekapcsolás

& right outer join – jobb oldali külső összekapcsolás

& semi-join – félig összekapcsolás

& simple sort-join – egyszerű rendezéses összekapcsolás

& sort-merge join – rendezéses-összefésüléses összekapcsolás

& star join – csillag-öszzekapcsolás

& theta-join – théta-összekapcsolás

& tuple-based nested loop join – sor alapú beágyazott ciklusú összekapcsolás

& zigzag join – cikcakk-összekapcsolás

join dependency – összekapcsolási függőség

join index – összekapcsoló index

join of graphs – gráfok egyesítése

join order – összekapcsolási sorrend

join tree – egyesítési fa

joining – egyesítés

join-irreducible – egyesítés-irreducibilis

join-reducible – egyesítés-reducibilis

joint – csukló | együttes | közös

joint action – együttes cselekvés

Joint Battlespace Infosphere (JBI) – Közös Harcászati Információs Szféra

joint entropy – együttes entrópia

joint intention – közös szándék

Joint Photographic Experts Group (JPEG) – állóképek tömörítési szabványaival foglalkozó munkacsoport

joint plan – együttes terv

joint probability density function – együttes valószínűségi sűrűségfüggvény

joint probability distribution – együttes valószínűségi eloszlásfüggvény

joint review – együttes átvizsgálás

joint-stock company – részvénytársaság

Josephus permutation – Josephus-permutáció

Josephus problem – Josephus-feladat

journaled session – naplózott munkafolyamat

journalism – újságírás

journalism online – online újságírás

journalling filesystem – naplózó fájlrendszer

joystick – botkormány

JPEG (Joint Photographic Experts Group) – JPEG (állóképek tömörítési szabványaival foglalkozó munkacsoport) | JPEG (egyesített fényképészeti szakértőcsoport) [grafikus állományformátum]

JPG (Joint Photographic experts Group) – JPG (egyesített fényképészeti szakértőcsoport) [grafikus állományformátum]

JRE (Java Runtime Environment) – Java futási környezet

J-structure – J-struktúra

JTMS (Justification-based Truth Maintenance System) – JTMS (igazolás-alapú érvényesség-karbantartórendszer)

judder – remegés | vibrálás | jelhiba

juke box – lemezkezelő automata | zenegép

Julian calendar – Julianus-naptár

jumbogram – óriás datagram

jump – ugrás

jump operators of MMIX – MMIX ugró utasításai

jump table – ugrótábla

jump trace – ugrás nyoma

junction point – csomópont | elágazás

junk – szemét | limlom

junk dimension – limlomtároló dimenzió

junk DNA – szemét DNS

jurisprudence – jogtudomány

justification – sorkizárás

justification-based truth maintenance system – igazolás-alapú érvényesség-karbantartórendszer

justified – sorkizárt | kiegyenlítet

justify – igazít | sorkizár

just-in-time – JIT | éppen időben

just-in-time compilation – JIT-fordítás

just-in-time compiler – JIT-fordító

JVM (Java Virtual Machine) – Java virtuális gép | hatékony fordító a Java nyelvhez