Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

26. fejezet - W

26. fejezet - W

W3C – World Wide Web Konzorcium

wafer – szilicium egykristály szelet

Wafer Scale Integration ASP (WASP) – lapka szinten integrált ASP

WAIS (Wide Area Information Servers) – WAIS (széles kiterjedésű információs szerverek)

wait or die protocol – várj vagy halj meg protokoll

wait-die system – megvár-meghal rendszer

wait-free termination condition – várakozásmentes befejeződési feltétel

wait-freedom – várakozásmentesség

wait-freedom condition – várakozásmentesség feltétele

waiting chain – várakozási lánc

waiting queue – várakozási sor

waiting time – várakozási idő

waits-for graph – várakozási gráf

wakeup message – ébresztő üzenet

Wald sequence – Wald-sorozat

walk – élsorozat | séta

walk of a tree – fa bejárása

walk-through – keresztülsétálás [egy modellen] | kamera nélküli próba

walk-up-and-use – könnyen használható

walla – háttérzaj [zsargon]

Wallis product for π – Wallis-szorzat π előállítására

Walsh function – Walsh-függvény

Walsh transform – Walsh-transzformált

Walsh-Hadamard transform – Walsh-Hadamard transzformáció | Walsh-Hadamard transzformált

WAM (Warren Abstract Machine) – Warren-féle absztrakt gép

WAN (Wide Area Network) – WAN (nagykiterjedésű hálózat)

WAP (Wireless Application Protocol) – WAP (vezeték nélküli alkalmazási protokoll)

WAP gateway – WAP átjáró

Ward method – Ward-módszer

warehouse refresh software – tárházfrissítő szoftver

warez – kalózszoftver [zsargon]

warm boot – melegindítás

warning – figyelmeztetés

warning lock – figyelmeztető zár

warning protocol – figyelmeztető protokoll

warp – hajlítás | tördelés

WARP systolic computer – WaRP szisztolikus számítógép

warping – hajlítás

Warren’s algorithm – Warren-algoritmus

waterfall method – vízesés módszer

waterfall model – vízesés modell

watermark – vízjel

watermarking – vízjelezés

Watson lemma – Watson-lemma

Watt (W) – Watt (W) [teljesítmény mértékegysége]

wave – hullám

wave computing – hullámszámítás | hullámterjedés-alapú számítás

wave equation – hullámegyenlet

waveform – hullámforma

waveform coding (in speech understanding) – hullámforma kódolás (beszédértésben)

waveform monitor – hullámforma monitor

wavelength – hullámhossz

Wavelength Division Multiple access (Dam) – hullámhossz-osztásos többszörös elérés / hozzáférés

Wavelength Division Multiplexing (WDM) – hullámhossz-osztásos nyalábolás / multiplexelés

wavelet – hullám | hullámocska | az adatokat különböző frekvenciakomponensekre daraboló függvény

wavelet coefficient – wavelet-együttható

wavelet filter – wavelet-szűrő

wavelet image decomposition – waveletes képfelbontás

wavelet scalar quantization – wavelet skalár kvantálás

wavelet transformation – wavelet-transzformáció

wavetable – hullámtábla

wavetable synthesis – hullámtábla szintézis

waypoint – mérföldkő

WCMP (Wireless Control Message Protocol) – WCMP (vezeték nélküli vezérlőüzenet protokoll)

WDM (Wavelength Division Multiplexing) – WDM (hullámhossz-osztásos nyalábolás / multiplexelés)

WDMA (Wavelength Division Multiple Access) – WDMA (hullámhossz-osztásos többszörös elérés / hozzáférés)

WDP (Wireless Datagram Protocol) – WDP (vezeték nélküli datagram protokoll)

WE (Write Enable) – írásengedélyezés

weak – gyenge

weak al – gyenge MI

weak artificial intelligence (weak AI) – gyenge mesterséges intelligencia (gyenge MI)

weak binary operator – gyenge bináris operátor

weak Byzantine agreement – gyenge bizánci megegyezés

weak collision resistance – gyenge ütközési ellenállás

weak connectivity – gyenge összefüggőség

weak consistency – gyenge következetesség | gyenge konzisztencia

weak consistency model – gyenge konzisztencia modell

weak direct product – gyenge direkt szorzat

weak duality – gyenge dualitás

weak entity set – gyenge egyedhalmaz

weak key – gyenge kulcs

weak learning – gyenge tanulás

weak logical time – gyenge logikai idő

weak memory consistency – gyenge memória konzisztencia

weak method – gyenge módszer

weak mobility – gyenge mobilitás

weak one-way – gyengén egyirányú

weak one-way hash function – gyengén egyirányú hasítófüggvény

weak order – gyenge rendezés

weak ordering – gyenge rendezés

weak ordering of events – események laza rendezése

weak precedence grammar – gyenge elsőbbségi nyelvtan

weak processor consistency – gyenge processzor konzisztencia

weak termination condition – gyenge befejeződési feltétel

weak total correctness – gyenge teljes helyesség

weakest precondition – leggyengébb előfeltétel

weakly isomorphic graphs – gyengén izomorf gráfok

weakly ordered system – lazán rendezett rendszer

weakly typed language – gyengén típizált nyelv

weakness – gyengeség

Weak-Strong consistency (WS) – gyenge-erős konzisztencia

Weak-Weak consistency (WW) – gyenge-gyenge konzisztencia

wearable computer – hordozható számítógép | viselhető számítógép

weather predicting system – időjárás-előrejelző rendszer

WEB (World Wide Web) – web [világháló]

Web agent – web ügynök

Web attitude – viselkedés a weben

Web browser – webböngésző

Web database – webadatbázis

Web document – webdokumentum

Web information base – webinformációs bázis

Web mining – webbányászat | webes adatbányászat

Web page – weboldal

Web proxy – web helyettesítő eszköz

Web ring – web-gyűrű [egymásra linkelő weblapcsoport]

Web risk assessment – internettel kapcsolatos kockázatok elemzése

Web search engine – webkeresőmotor

Web security – web biztonság

Web server – web szolgáltató | webszerver | webkiszolgáló

Web service – webes szolgáltatás

Web site – internetes hely | web hely

Web usage mining – webhasználat bányászat

Web-based database system – web alapú adatbázisrendszer

Web-based interface – web-alapú felület | web-alapú interfész

Web-based system – web-alapú rendszer

webcasting – webes tartalomközvetítés

WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) – WebDAV (web-alapú elosztott szerzői és változatnyilvántartó rendszer)

Web-enabled database – weben elérhető adatbázis

webhosting – webtartalom tárolása kiszolgálón

webjacker – web-eltérítő [legális webhelyről illegális helyre történő átirányítást végző szoftver]

Weblog – webszerver-napló | webnapló | blog

Weblog entry – webszerver-napló bejegyzés

Web-mail – webes levél

webmaster – webmester | rendszergazda | web-kiszolgáló működésének felelőse

Web-portal – web-portál [körülírható érdeklődési csoportot kiszolgáló, navigációs gyűjtőlap]

Web-safe color palette – webbiztos színpaletta

website – honlap

website design – honlap terv | honlap tervezés

website maintenance – honlap karbantartás

website topology – honlap szerkezet

wedge – ék

wedge-shaped distribution – ékalakú eloszlás

week isomorphism – gyenge izomorfizmus

Weierstrass-function – Weierstrass-függvény

weight – súly

weight distribution – súlyeloszlás

weight enumerator – súlyszámláló

weight function – súlyfüggvény

weight of a codeword – kódszó súlya

weight of a vertex – egy csúcs súlya

weight of edge – élsúly

& edge with negative weight – negatív súlyú él

& edge with nonnegative weight – nemnegatív súlyú él

& edge with positive weight – pozitív súlyú él

& edge with small integer weight – kis egész súlyú él

& edge with unit weight – egységnyi súlyú él

weight space – súlytér

weighted – súlyozott

weighted arithmetic mean – súlyozott számtani középérték

weighted average – súlyozott átlag

weighted bipartite graph – súlyozott páros gráf

weighted bipartite matching – párosítás súlyozott páros gráfban

weighted code – súlyozott kód

weighted fair queuing algorithm – súlyozott egyenlő esélyű sorba-állítási algoritmus

weighted graph – súlyozott gráf

weighted linear function – súlyozott lineáris függvény

weighted matroid – súlyozott matroid

weighted median – súlyozott medián

weighted power-sum – súlyozott hatványösszeg

weighted reference counting – súlyozott hivatkozásszámlálás

weighted set-covering problem – súlyozott halmazfedési probléma

weighted vertex cover – súlyozott csúcslefedés

weighted voting – súlyozott szavazás

weighted-union heuristic – súlyozott uniós heurisztika

weighting – súlyozás

weighting problem – súlyozási probléma

weights and measures – súlyok és mértékek

weights in associative and neural computing – súlyok az asszociatív és neurális számításokban

Weil conjecture – Weil-sejtés

welding – hegesztés

well – kút

well founded – jól fundált | jól megalapozott

well ordered set – jólrendezett halmaz

well ordering – jólrendezés

well-balanced – jól kiegyensúlyozott

well-balanced permutation – jól kiegyensúlyozott permutáció

well-behaved – jól működő

well-defined – jól definiált

well-defined ATG – jól definiált aTG

well-defined grammar – jól definiált nyelvtan

well-defined problem – jóldefiniált feladat / probléma

well-formed – jólformált

well-formed expression – jólformált kifejezés

well-formed formula – jólformált képlet / formula

well-formed function – jólformált függvény

well-formed type – jólformált típus

well-formed XML – jólformált XML

well-formedness – jólformáltság

well-formedness condition – jólformáltság feltétele

well-known address – jól-ismert cím | közismert cím

well-known port – közismert port | jólismert port

well-structured problem – jólstruktúrált feladat / probléma fdöntéstámogató rendszereknél]

WEP (Wired Equivalent Privacy) – WEP (vezetékessel egyenértékű biztonság)

west-first routing – nyugatra-először útvonalválasztás

wetware – szürkeállomány

Weyuker properties – Weyuker-féle tulajdonságok

WF (WorkFlow system) – csoportmunka-rendszer

what-if analysis – mi-lenne-ha elemzés [döntéstámogató rendszereknél]

what-if game – mi-lenne-ha próbákat lehetővé tévő matematikai, szimulációs modell

wheat – világosbarna

Wheatstone disc – Wheatstone-korong

while loop while ciklus

white – fehér

white balance – fehéregyensúly

White Book standard – Fehér Könyv szabvány [VCD, CD-Bridge]

white box – fehér doboz | ismert működési elvű rendszer

white box testing – fehérdoboz tesztelés

white colored – fehér színű

white flag – teljes képkocka jelző

white level – fehérjelszint

white noise – fehérzaj

white pages – elektronikus telefonkönyv szolgáltatások

white paper – tanulmány

white point – fehér pont

white sequence – fehér sorozat

white space – fehér szóköz | üres hely

white-box testing – fehér doboz tesztelés [funkcióelemzés a program belső struktúrája alapján]

whitening – fehérítés

whole-part association – egész-rész asszociáció

Wide Area Network (WAN) – nagykiterjedésű hálózat

wide band – széles-sáv | széles frekvencia sáv

wide character – széles karakter

wide character classification – széles karakterek osztályozása

wide character I/O – széles-karakter B / K

wide character literal – széles karakterliterál

wide context – tág tartalom

wide-angle – nagy látószögű

wideband transmission – széles sávú átvitel

widescreen TV – széleskijelzőjű TV

widget – mütyür | szemléletes vezérlőelem | szerkentyű | kütyü

widow – özvegysor

Widrow-Hopf rule – Widrow-Hopf−szabály | delta-szabály

width – szél | széles | szélesség | vastagság

Wi-Fi (Wireless Fidelity) – Wi-Fi (vezeték nélküli megbízhatóság)

Wi-Fi alliance – Wi-Fi Szövetség

Wi-Fi Protected Access (WPA) – WI-Fi védett hozzáférés

Wikipedia – Wikipédia [internetes értelmező szótár]

WIMP (Windows-Icons-Menus-Pointer: a style of graphical user interface) – ablak-ikon-menü-rámutató eszköz

WIMP interface – WIMP grafikus kezelőfelület stílusa

winchester – merevlemez | winchester

windmill – szélmalom

window – ablak

& active window – aktív ablak

& congestion window – torlódási ablak

& receiving window – vételi ablak

& response window – válaszablak

& sending window – adási ablak

& silly window syndrome – buta ablak jelenség

& sliding window flow control – csúszó-ablakos forgalomszabályozás

& sliding window protocol – csúszó-ablakos protokoll

& X window – X-ablak

window dressing – ablak keretének megjelenési formája

window event – ablakesemény

window manager – ablakkezelő

window scheduling – ablakütemezés

window space – ablak tér

window title bar – ablak címsora | ablak fejléce

Windows Internet Naming Service (WINS) – Windows Internet névszolgáltatás

winged edge data structure – szárnyas-él adatszerkezet

WINS (Windows Internet Naming Service) – WINS (Windows Internet névszolgáltatás)

wire – vezeték

wire center – huzalközpont

wired AND – huzalozott ÉS

Wired Equivalent Privacy (WEP) – vezetékessel egyenértékű biztonság

wired logic – huzalozott logika

wireframe – drótváz | huzalváz

wireless – vezeték nélküli

Wireless Application Protocol (WAP) – vezeték nélküli alkalmazási protokoll

wireless bitmap – vezetéknélküli bittérkép | vezetéknélküli célra használt bittérkép

Wireless Control Message Protocol (WCMP) – vezeték nélküli vezérlőüzenet protokoll

Wireless Datagram Protocol (WDP) – vezeték nélküli datagram protokoll

wireless dongle – USB-adapter vezeték nélküli személyi hálózathoz

wireless environment – vezeték nélküli környezet

wireless fidelity – vezeték nélküli megbízhatóság

Wireless Internet Service Provider (WISP) – vezeték nélküli Internet-szolgáltató

Wireless LAN – vezeték nélküli helyi hálózat | vezeték nélküli lokális hálózat

Wireless Local Area Network (WLAN) – vezeték nélküli helyi hálózat | vezeték nélküli lokális hálózat

Wireless Markup Language (WML) – vezeték nélküli alkalmazások jelölőnyelve

Wireless Personal Area Network (WPAN) – vezeték nélküli személyi hálózat

Wireless Session Protocol (WSP) – vezeték nélküli viszony protokoll

Wireless Transaction Protocol (WTP) – vezeték nélküli lebonyolítási protokoll

wireless transmission – drótnélküli adatátvitel

wire-tap channel – lehallgató csatorna

wiretapping – lehallgatás kommunikációs hálózaton

Wisconsin multicube architecture – Wisconsin multicube architektúra

WISP (Wireless Internet Service Provider) – WISP (vezeték nélküli internet-szolgáltató)

with enable – engedélyezéssel

with repetition – ismétléses

within-page link – oldalon belüli link

within-subjects design – egy-alanyos tervezés [kísérleti / vizsgálati elrendezés, amelyben ugyanazon személyek más helyzetekben nyert adatait hasonlítják össze]

witness – tanú

witness operator – tanú operátor

wizard – varázsló

WLAN (Wireless Local Area Network) – WLAN (vezeték nélküli helyi | vezeték nélküli lokális hálózat)

WM1 (Word size Minus one) – szó mérete mínusz egy

WML (Wireless Markup Language) – WML (vezeték nélküli alkalmazások jelölőnyelve)

wood – fa

WORA (Write Once Run Anywhere) – egyszeresen tárolt, mindenhol futtatható rendszerek

word – szó

word alignment – szóillesztés

word clock – külső órajel

word length – szóhossz

word processing – szövegfeldolgozás

word select – szó kiválasztás

word size – szó mérete

word stem – szótő

word wrap – sortörés

word-based – szóalapú

wordwrap – szó automatikus átemelése a következő sor elejére

work – munka

work breakdown structure – feladatlebontási struktúra

work library – munka könyvtár

work product – munkatermék

work product and task attributes – munkatermék és feladat attribútumai

work-efficient parallel algorithm – munkahatékony párhuzamos algoritmus

worker – dolgozó

worker thread – dolgozószál

workflow – munkafolyamat

workflow management – munkafolyamat-kezelés

workflow management system – munkafolyamat-kezelő rendszer

workflow systems – munkafolyamat modell

workgroup computing – munkafolyamat alapú számítógépes működés

working directory – munkakönyvtár | aktuális könyvtár

working environment – munkakörnyezet

working hypothesis – munkahipotézis

working memory – munkamemória

working set – munkahalmaz | aktív lapkészlet

working-set model – munkahalmaz modell | aktív halmaz modell

working system – működő rendszer

workload – munkaterhelés

work-optimal parallel algorithm – munkaoptimális párhuzamos algoritmus

workplace – munkahely (munkaállomás elrendezése)

workspace – munkaterület

workstation – munkaállomás [többnyire vizuális kijelző eszközből, beviteli eszközből és valamilyen gépen futó szoftverből áll]

world – világ

& Arab world – arab világ

world coordinate system – világ koordinátarendszer

world model – világmodell

World Wide Web (WWW) – világháló | web

world-view transformation – világ-nézeti transzformáció

WORM (Write Once, Read Many) – WORM (egyszer ír, sokszor olvas séma)

worm – féreg [kártékony program]

wormhole routing – menetközbeni útvonalválasztás

Worm’s walk – Worm-séta

worst case delay – maximum késleltetés | legrosszabb esetben előforduló késleltetés

worst-case running time – futási idő legrosszabb esetben

wound or wait protocol – sebezd meg vagy várj protokoll

wound-wait system – megsebez-megvár rendszer

wow factor – csodálkozási tényező

WPA (Wi-Fi Protected Access) – WPa (WI-Fi védett hozzáférés)

WPAN (Wireless Personal Area Network) – WPaN (vezeték nélküli személyi hálózat)

wrap – körbefolyatás | tördelés

wraparound – körbefogás

wraparound 2-D mesh – visszacsatolt 2-D háló

wraparound error – átfordulási hiba

wraparound problem – átfordulási feladat / probléma

wrapper – csomagoló

Wrapper Agent (WA) – csomagoló ágens

wrapper class – csomagoló osztály

wrapper generator – borítékoló generátor

wrapping text – szöveg tördelése

wreath – koszorú

wreath product – koszorúszorzat

writable – írható

write – írás | ír

Write After Read dependency (WAR dependency) – olvasás utáni írás-függőség

Write After Write dependency (WAW dependency) – írás utáni írás-függőség

write cycle – írás ciklus

write cycle time – írási ciklus idő

write fence – írásvédelem

write follow reads consistency – írás utáni olvasás következetesség / konzisztencia

write lock – írási zár

write method – írási mód

Write Once, Read Many (WORM) – egyszer ír, sokszor olvas séma

write operation – írási művelet

write performance – írási teljesítmény

write quorum – írási testület

write race – írási verseny

write set – írási halmaz

write time – írási idő

write-ahead log – munkaterv-napló

write-back – visszaírás

write-back cache – visszaírási gyorsítótár

write-back policy – visszaírási politika / stratégia

Write-Enable input (WE input) – írásengedélyező bemenet

write-follow-reads – írást követő olvasás

write-invalidate policy – visszaírás érvénytelenítési politika / stratégia

write-pulse width – írási impulzus szélesség

write-through – keresztülírás | átírás

write-through cache – keresztülíró gyorsítótár

write-through policy – átírási politika | átírási stratégia

write-update policy – írás-frissítési politika | írás-frissítési stratégia

write-write conflict – írás-írás ütközés | írás-írás konfliktus

writing of a file – fájl írása

WSP (Wireless Session Protocol) – WSP (vezeték nélküli viszony protokoll)

WTP (Wireless Transaction Protocol) – WTP (vezeték nélküli lebonyolítási protokoll)

WWW (World Wide Web) – WWW (világháló | web)

wyde (16-bit quantity) – wyde (16 bites mennyiség)

wyde difference – wyde különbség

wyde string – wyde sztring

WYSIWIS (What You See Is What I See) – WYSIWIS (azt látod, amit én is)

WYSIWITYS (What You See Is What I Think You See) – WYSIWITYS (azt látod, amit gondolok, hogy látsz)

WYSIWYG (What You See Is What You Get) – WYSIWYG (azt kapod, amit látsz) [egyfajta dokumentumszerkesztési mód]

WYSIWYN (What You See Is What You Need) – WYSIWYN (azt látod, amire szükséged van)