Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

29. fejezet - Z

29. fejezet - Z

Zariski topology – Zariski-topológia

Z-axis Z-tengely

ZBT (Zero Bus Turnaround) – nulla buszfordulási idő | nulla irányváltási idő [írás-olvasás közötti váltás]

ZBT SSRAM – nulla irányváltási idejű szinkron SRaM

z-buffer – z-puffer

Z-buffer – Z-puffer | mélység puffer

Zech’s logarithm – Zech-logaritmus

zener diode – zéner dióda

zero – nulla

& leading zero – vezető nulla

& minus zero – negatív nulla

& order of magnitude of zero – nulla nagyságrendje

& polynomial zero – polinomiális nulla | nullpolinom

zero capacity queue – nulla kapacitású várakozási sor

zero crossing – nullátmenet

zero day attack – nulladik napi támadás | hivatalosan még nem publikált sebezhetőség elleni támadás

zero divisor – nulla osztó

zero level – nullszint

zero matrix – nullmátrix

zero of a polynomial – polinom gyöke | polinom nullhelye | polinom zérushelye

zero-address – nullcímes

zero-address instruction – nullcímes utasítás

zero-cycle branching – nullciklusú elágazás

zero-knowledge – nullaismeretű

zero-knowledge identification – nulla-ismeretű azonosítás

zero-knowledge interactive protocol (ZKIP) – nullaismeretű interaktív protokoll (ZKIP)

zero-knowledge proof – nullaismeretű bizonyítás

zero-knowledge protocol – nullaismeretű protokoll

zero-mean normalization – zéró-átlag normalizálás

zero-one principle (0-1 principle) – nulla-egy elv (0-1 elv)

zero-operand execution – operandus nélküli végrehajtás

zero-order logic – nulladrendű logika

zero-sum game – nullaösszegű játék

zeta function ς(z) – zeta-függvény ς(z)

zettabyte – zettabájt

zigzag – cikcakk

zigzag join – cikcakk-összekapcsolás

zig-zag sequence – cikk-cakk sorozat | cikk-cakk bejárási sorrend

Z-independent vectors – Z-független vektorok

zip – zip-tömörítés

Zipf distribution – Zipf-eloszlás

Zipfian distribution – Zipfian-eloszlás

Ziv-Lempel coding – Ziv-Lempel tömörítés

ZKIP (Zero-Knowledge Interactive Protocol) – nullaismeretű interaktív protokoll (ZKIP)

z-nomial coefficients z-nomiális együtthatók

z-nomial theorem z-nomiális tétel

zombie – befejeződött folyamat / kapcsolat, ami még élőnek látszik

zombie process (UNIX) – zombi folyamat (UNIX)

zone – zóna | sáv | mező

zone transfer – zóna átvitel

zoom – nagyít | nagyítás

zoom box – átméretező doboz | nagyító-kicsinyítő négyzet

zoom ratio – nagyítás foka

zooming – nagyítás | kicsinyítés

zooming user interface – méretezhető kezelőfelület

Zorn’s lemma – Zorn-lemma

z-score normalization – standard normalizálás

z-sorting – mélységrendezés

Z-test – Z-teszt | mélység puffer