Ugrás a tartalomhoz

Ásványnévtár

Dr. Bognár László

ELTE Eötvös Kiadó

metaallanit – neltnerit

metaallanit – neltnerit

metaallanit ~ metamikt allanit

metaaluminit (Frondel, 1968) Al2SO4(OH)4•5H2O, M, (6DD)

metaalunogén (Gordon, 1942) Al2(SO4)3•12H2O, M, (6CE)

metaankoleit (Gallather & Atkin, 1966) (K1,7Ba0,2)(UO2)2(PO4)2•6H2O, Te, (5EB)

metaarzénuranocircit = metaheinrichit

metaautunit (Gaubert, 1904) Ca(UO2,PO4)2•2-6H2O, R és Te, (5EB)

metaautunit-II = paraautunit

metabassetit Fe(UO2,PO4)2•8H2O, Te

metabayleyit (SZ) dehidrált bayleyit

metabázaluminit (SZ) Al4SO4(OH)10 = dehidrált bázaluminit

metabentonit1 (Ross, 1928) (Kő) metamorf, ill. elváltozott bentonit, nem v. alig duzzad

metabentonit2 (Bárta et al., 1949) csillám- és expandáló rétegekből álló közberétegzett ásvány

metaberillit (V) kisebb H2O-tartalmú berillit

metabiotit (B) biotit mállástermék

metaboracit = boracit

metaborit (Lobanova & Avrova, 1964) HBO2, Sz, (7EH)

metabrucit (SZ) orientált periklász mesterségesen dehidrált brucit után

metabrushit † → brushit

metachamosit (SZ) részben dehidrált chamosit

metacinnabarit (Moore, 1970) HgS, Sz, (2CA)

metacirkon (V) a normálisnál kisebb sűrűségű, részben metamikt cirkon

metacristobalit = cristobalit-β = magascristobalit

metadelrioit (Smith, 1970) CaSrV2O6(OH)2, Tk, (3GC)

metadezmin (SZ) részben dehidrált sztilbit

metadomeykit β-Cu3As, H

metaepisztilbit (SZ) részben dehidrált episztilbit

metagadolinit ~ (Ce,Y)2Fe3+2Si2O10•4H2O, (B) gadolinit (?)

metagreenalit † → greenalit

metahaiweeit (McBurney & Murdoch, 1959) Ca(UO2)2Si6O15•nH2O (n< 5), M, (4AJ)

metahalloysit (Mehmel, 1935) Al2Si2O5(OH)4, M, (4EJ)

metaheinrichit (Gross et al., 1958) Ba(UO2)2(AsO4)2•8H2O, Te, (5EB)

metaheulandit (SZ) részben dehidrált heulandit

metahewettit (Hillebrand et al., 1914) CaV6O16•3H2O, M, (3GE)

metahidroboracit † → inderborit

metahohmannit (Bandy, 1938) FeOHSO4•1,5H2O, ?, (6DD)

metajarlit † → jarlit

metajennit (SZ) részben dehidrált jennit

metakabazit (SZ) részben dehidrált kabazit

metakahlerit (Walenta, 1958) Fe(UO2)2(AsO4)2•8H2O, Te, (5EB)

metakalciouranoit (Rogova et al., 1973) (Ca,Na,Ba)U2O7•xH2O, R, (3GG)

metakalciowardit (V) Ca-tartalmú wardit (?)

metakalkofillit SZ) dehidrált kalkofillit

metakalkolit = metatorbernit

Metakalkuranit (német) = metamészuranit ~ metaautunit

metakamacit (Fe,Ni), Sz, metastabil fázis

metakaolinit1 (Rinne, 1925) (SZ) dehidrált kaolinit

metakaolinit2 (Chang-Ling Liu et al.) ~ Al2O3•2SiO2•H2O

metakernit (SZ) Na2B4O7, részben dehidrált kernit

metakingit (SZ) Al3(PO4)2(OH)2•4H2O, részben dehidrált kingit

metakirchheimerit (Walenta, 1958) Co(UO2)2(AsO4)2•8H2O, Te, (5EB)

metaklorit † → bavalit, (V) chamosit

metakoenenit (SZ) (P) koenenit után

metaköttigit (Schmetzer et al., 1982) (Zn,Fe)3(AsO4)2•8(H2O,OH), Tk, (5CC)

Metakupferuranit (német) = metatorbernit

metakvarc feltételezett átmeneti állapot a szilikagél és a kalcedon között

metalaumontit = leonhardit, (V) részben vízét vesztett laumontit

metaleucit = leucit

metaliebigit Ca-Mg-U-ásvány

metalodèvit (Agrinier et al., 1972) Zn(UO2)2(AsO4)2•10H2O, Te, (5EB)

metalomonoszovit = lomonoszovit-β

metalonchidit = lonchidit, (V) As-tartalmú markazit

metaloparit (B) hidrotermásan elváltozott alkálifémmentes loparit

metamészuranit ~ metaautunit

metamezolit v. metamilarit (SZ) dehidrált mezolit

metamontmorillonit (SZ) dehidrált montmorillonit

metamunirit (Evans, 1991) β-NaVO3, R, (3GG)

metamurmanit a murmanit és a lomonoszovit-β közötti mállástermék

metanakrit (SZ) dehidrált nakrit = metakaolinit

metanátriumautunit (meta-sodium-autunite) = metanátroautunit

metanátriumuranoszpinit = nátriumuranoszpinit

metanátroautunit (Csernyikov & Organova, 1994) Na2(UO2)2(PO4)2•6–8H2O, Te, (5EB)

metanátrolit1 (Rinne, 1890) (SZ) dehidrált nátrolit

metanátrolit2 (Thugutt, 1910) = epinátrolit

metanhidrit (SZ) CaSO4, baritszerű habitussal

metanocerin (?) ~ fluoborit

metanováčekit (Frondel, 1951) Mg(UO2)2(AsO4)2•8H2O, Te, (5EB)

metaparisit (SZ) CaCe2O3F2, dehidrált parisit

metaperovszkit = perovszkit

metaranquilit ~ (CaO)1,5(UO3)2(SiO2)5•10H2O

metarossit (Foshag & Hess, 1927) Ca(VO3)2•2H2O, Tk, (3GC)

metasaléeit (Mrose, 1950) Mg(UO2)2(PO4)2•8H2O, M, (5EB)

metasandbergerit = metaheinrichit

metascarbroit (SZ) 135 C°-on részben dehidrált scarbroit

metaschoderit (Hausen, 1962) Al2PO4VO4•6H2O, M, (5CB)

metaschoepit (Christ & Clark, 1960) β-UO3•2H2O, R, (3GG)

metasimpsonit † → mikrolit

metastrengit = foszfosziderit

metastudtit (Deliens & Piret, 1983) UO4•2H2O, R, (3GG)

metaswitzerit (Leavens & White, 1967) (Mn,Fe)3(PO4)2•4H2O, M, (5CB)

metaszanidin (K) szanidin szételegyedéseket tartalmazó alkáliföldpát

metaszericit (V) oligoklász mállásából létrejött finomszemcsés muszkovit

metaszideronátrit (Bandy, 1938) Na4Fe2(SO4)4(OH)2•3H2O, R, (6DG)

metaszkolecit (SZ) CaAl2Si3O10•3H2O, részben dehidrált szkolecit

metasztibnit (Becker, 1888) Sb2S3, A, (2DB), vörös

metatalk = protoensztatit (SZ) MgSiO3, az ensztatit nagy hőmérsékletű polimorfja

metaténit (K) kamacit és ténit keveréke

metathénardit (SZ) -Na2(SO4), H, thénardittá alakul át

metathomsonit (SZ) dehidrált thomsonit, ~ gonnardit (?)

metatorbernit (Werner, 1786) Cu(UO2)2(PO4)2•8H2O, Te, (5EB)

metatriplit (?) (B) triplit bomlásterméke

metatüringit (SZ) dehidrált és oxidált türingit

metatyujamunit (Stern, 1956) Ca(UO2)2(VO4)2•xH2O, R, (5EC)

metauramfit (NH4)2(UO2,PO4)2•6H2O, Te, részben dehidrált uramfit

metauranit (Ö) az uranitcsoport alacsonyabb víztartalmú megfelelője

metauranocircit I (Gaubert, 1904) Ba(UO2)2(PO4)2•8H2O, Te, (5EB), megj.: Egyes szerzők csak ezt a fajt ismerik el (metauranocircit néven)

metauranocircit II (Walenta, 1964) Ba(UO2)2(PO4)2•6H2O, M, (5EB)

metauranopilit (Frondel, 1952) (UO2)6(SO4)(OH)10•5H2O, M?, (6DK), sárga

metauranosandbergit = metaheinrichit

metauranoszpinit (Walenta, 1958) Ca(UO2)2(AsO4)2•6H2O, Te, (5EB)

metavandendriesscheit (Christ & Clark, 1960) PbU7O22•nH2O, R, (3GG)

metavanmeersscheit (Piret & Deliens, 1982) U(UO2)3(PO4)2(OH)6•2H2O, R, (5EB)

metavanuralit (Cesbron, 1970) Al(UO2)2(VO4)2(OH)•8H2O, Tk, (5EC)

metavariszcit (Larsen & Schaller, 1925) AlPO4•2H2O, M, (5CB)

metavauxit (Gordon, 1922) FeAl2(PO4)2(OH)2•8H2O, M, (5DC)

metavermikulit (SZ) dehidrált vermikulit

metavivianit (Ritz et al., 1974) Fe3–xFe3+x(PO4)2(OH)x•8H2O, Tk, (5CC), zöld

metavoltait † → metavoltin

metavoltin (Blaas, 1883) Na6K2Fe7(SO4)12O2•18H2O, H, (6DG)

metavoltin-α = metavoltin

metaxit szerpentin-féle

metaxoit (?) Ca-Mg-Fe3+-alumoszilikát

metazellerit (Coleman et al., 1966) CaUO2(CO3)2•3H2O, R, (7DF)

metazeolit (Ö) dehidrált v. részben dehidrált zeolitok összefoglaló elnevezése

metazeunerit (Frondel, 1951) Cu(UO2)2(AsO4)2•8H2O, Te, (5EB)

meteorin = edmondsonit † → ténit

meteorit (Ö)(Kő) a Föld felszínére eljutott extraterresztrikus kőzet

Meteorkies (német) = troilit (meteoritásvány)

meteorvas meteoritokban előforduló termésvas

meurigit (Birch et al., 1996) KFe3+7(PO4)5(OH)7•8H2O, M, (5DE)

meyerhofferit (Schaller, 1914) Ca2B6O11•7H2O, Tk, (7EE)

meyersit kolloid Al(PO4)•2H2O, A(?), = variszcit (?) v. = metavariszcit (?)

meymacit1 (Carnot, 1874) † → ferritungsztit

meymacit2 (Pierrot & van Tassel, 1965) WO3•H2O, A, (3EA)

mezitinpát v. mezitit (V) Fe(II)-tartalmú magnezit

mézkő = mellit

mezodialit eukolit és eudialit közötti optikailag izotróp ásvány

mezoensztatit = protoensztatit, (SZ) MgSiO3

mezolin (?) = levyn v. = kabazit

mezolit (Fuchs & Gehlen, 1816) Na2Ca2Al6Si9O30•8H2O, R, (4FF)

mezolitin † → thomsonit

mezomikroklin K(AlSi)2SiO8, álM, Tk; az ortoklász és a mikroklin közötti rendezettséggel

mezotip (Ö) nátrolit, mezolit és szkolecit

Mg-... → magnézium... (összetételekben is!)

mgriit (Gyimkov et al., 1982) CuAsSe2 – Cu3AsSe4, Sz, (2CD)

miargirit (Rose, 1829) AgSbS2, M, (2CF)

miasszit (Britvin et al., 2001) Rh17S15, Sz, (2BH)

mica (angol) = csillám, (Ö) a rétegszilikátok egyik csoportja

micafilit † → andaluzit

micarell (P) pinitféle, csillám szkapolit után

micaultlit (B) rutil földes bomlásterméke

michaelit (H) kovaszinter (St. Michael, Azori-szigetek)

michaelsonit Zr-Fe-Ca-Be-RFF-szilikát, ~ erdmannit

micheelsenit (McDonald et al., 2001) (Ca,Y)3Al(PO3OH,CO3)(CO3)(OH)6•12H2O, H, (6DF)

michellévyit † → barit

michelottin † → elektrum

michenerit (Hawley & Berry, 1958) BiPdTe, Sz, (2DE)

middendorfit (Pekov et al., 2006) K3Na2Mn5Si12(O,OH)36•2H2O, M, (4EF)

middletonit fosszilis gyantaféleség

miedziankit (V) Zn-tartalmú tennantit

mielin = 1) nakrit, 2) kaolinit

miemit = dolomit

miersit (Spencer, 1898) (Ag,Cu)I, Sz, (8AA)

miesit (V) Ca-tartalmú piromorfit

miharait1 (Tsuboi, 1918) (Kő)(H) † bazalt (Mihara-yama, JPN)

miharait2 (Sugaki et al., 1980) Cu4FePbBiS6, R, (2EJ)

mihejevit † → görgeyit

mikasait (Miura et al., 1994) (Fe,Al)2(SO4)3, Tr, (6AA)

mikroantigorit aprókristályos antigorit

mikroantipertit (K) káliföldpát és plagioklász finom összenövése

mikrobromit (V) Br-tartalmú klórargirit

mikrodunhamit = dunhamit

mikrofillit † mikroszkopikus zárvány labradoritban

mikroklász = anortoklász

mikroklin (Breithaupt, 1830) KAlSi3O8, Tk, (4FB)

mikroklinalbit = mikroklinoligoklász = anortoklász

mikrolepidolit (V) kis optikai tengelyszögű lepidolit

mikrolit (Shepard, 1835) (Ca,Na,Fe)2Ta2(O,OH,F)7, Sz, (3CK)

mikropertit (K) albit és ortoklász mikroszkopikus összenövése

mikroplakit † mikroszkopikus zárványok kaolinos agyagban

mikrosommit (Scacchi, 1872) (Na,Ca,K)8(Si,Al)12O24Cl2,5, H, (4FC)

mikrosörlit † sörlszerű kristálykák kaolinos agyagból

mikrotin (V) üveges plagioklász

milanit (H) zöldesfehér halloysit (Majdanpek, Szerbia)

milarit (Kenngott, 1870) K2Ca4Be4Al2Si24O60•H2O, H, (4CI)

millerit (Haidinger, 1845) NiS, Tr, (2CJ)

millisit (Larsen & Shannon, 1930) (Na,K)CaAl6(PO4)4(OH)9•3H2O, Te, (5DK)

millosevichit (Panichi, 1913) Al2(SO4)3, Tr, (6AA)

miloschin v. miloschit (V) Cr-tartalmú halloysit

milotait (Paar et al., 2005) PdSbSe, Sz, (2DF)

milowit (ker)(K) fehér, porló kovaszinter (Milosz-sziget, GRE)

miltonit = bassanit

mimetezit (Beudant, 1832) Pb5(AsO4)3Cl, M álH, (5BN)

mimetit → mimetezit

minamiit (Ossaka et al., 1982) (Na,Ca,K)Al3(SO4)2(OH)6, Tr, (6BC)

minasgeraisit-(Y) (Foord et al., 1986) CaY2Be2Si2O10, M, (4AI)

minasit (K) Al-hidroxidokból álló keverék

minasragrit (Schaller, 1915) VO(SO4)•5H2O, M, (6DA)

mindigit (V) Cu-tartalmú heterogenit

minehillit (Dunn et al., 1984) (K,Na)2–3Ca28(Zn4Al4Si40)O112(OH)16, H, (4EO)

minervit † → taranakit

minett (Kő) 1) oolitos barnavasérc; 2) (Kő) lamprofir változat

minguetit † → ~ közberétegzett biotit és vermikulit ?

minguzzit (Garavelli, 1955) C6FeK3O12•3H2O, M, (9AA)

mínium1 Pb3O4, Te, (3BD)

mínium2 (SZ) vörös színű, ólomtartalmú alapozófesték

minnesotait (Gruner, 1944) (Fe,Mg)3Si4O10(OH)2, M, (4EB) (Minnesota, USA)

minrecordit (Garavelli et al., 1982) CaZn(CO3)2, Tr, (7AC)

minyejevit-(Y) (Homjakov et al., 1992) Na25Ba(Y,Cd,Dy)2(CO3)11(HCO3)4(SO4)2F2Cl, H, (7BD)

minyulit (Simpson & le Mesurier, 1933) KAl2(PO4)2(OH,F)•4H2O, R, (5DH)

miomirit (V) Pb-tartalmú davidit

mirabilit (Haidinger, 1845) Na2SO4•10H2O, M, (6CI)

mirigykő (V) mirigyszövetszerűen gyűrt anhidrit

miriquidit (?) víztartalmú Pb–Fe–(AsO4)–(PO4)(?), Tr

mirmekit (K) plagioklász és ortoklász féregszerű összenövése, általában káliföldpát helyett

mirupolszkit † → bassanit

mirzaanit (H) elaterit (elasztikus bitumen) (Mirzaani-olajmező, GEO)

misenit (Scacchi, 1849) K8H6(SO4)7, M álH, (6AC)

miserit (Schaller, 1950) K(Ca,Ce)6Si8O22(OH,F)2, Tk, (4DS), rózsaszín

miskeyit (ker) tömött pszeudofit (klorit-féle) (St. Gallenkirch, Vorarlberg, AUT)

Mispickel (német) = arzenopirit

misy(lit) (latinosított görög) = miszit sárga Fe-szulfátok, 1) copiapit, 2) jarosit, 3) metavoltin

mitchellit (V) Fe(II)- és Al-tartalmú magneziokromit

mitridatit (Dvojcsenko, 1914) Ca6(H2O)6 [Fe9O6|(PO4)4]•3H2O, M, (5DJ)

mitrjajevait (mitriaevaite) (Ankinovics et al., 1997) Al10(AlF3)(PO4)10(SO3,OH)10•30H2O, Tk, (5DD)

mitscherlichit (Zambonini & Carobbi, 1925) K2CuCl4•2H2O, Te, (8BC)

mixit (Schrauf, 1879) BiCu6(AsO4)3(OH)6•3H2O, H, (5DL)

miyashiroit Na3Mg3Al3Si7O22(OH)2, egy amfibol ásványsor elméleti szélső tagja

mizzonit (V) mejonit, 20-50% közötti marialit aránnyal a szkapolit elegysorban (4FE)

mocsárvasérc nedves talajban keletkező limonit

moctezumit (Gaines, 1965) Pb(UO2)(TeO3)2, M, (3IA), (Moctezuma bánya, Sonora, Mexikó)

modderit (Cooper, 1923) CoAs, R, (2CE)

modumit1 (Nicol, 1849) = skutterudit

modumit2 (Weisbach, 1875) = nátrojarosit

modumit3 (Brögger, 1933) (Kő) anortozit (sok bytownit, kevés piroxénnel és amfibollal) Norvégiából

moëloit (Orlandi et al., 2002) Pb6Sb6S14(S)3, R, (2EI)

moffettit természetes CO2-gáz

moffrasit = bindheimit

moganit (Flörke et al., 1984) SiO2, M, (3DA) (Mogan, Kanári szigetek)

mogensenit (K) Ti-tartalmú magnetit, ulvöspinell szételegyedéssel

mogovidit (Rozenberg et al., 2005) Na9(Ca,Na)6Ca6Fe2Zr3□Si25O72(CO3)(OH)4, Tr, (4CJ)

mohaachát (D)(V) achát, mohára emlékeztető kloritzárvány dendritekkel

mohavit (T) → mojavit = tinkalkonit

mohawkalgodonit (K) réz-arzenidek keveréke, közel Cu6As összetétellel

mohawkit1 (Koenig, 1900) (K) domeykit, nikkelin és rammelsbergit

mohawkit2 (Stanton, 1900) = ledouxit, (K) domeykit, rammelsbergit és nikkelin

mohawkwhitneyit (K) algodonit és termésréz

mohelnit klorit-féle, talán (V) klinoklor

mohit (Kovalenker et al., 1982) Cu2SnS3, Tk, (2CG)

mohrit (Garavelli, 1964) (NH4)2Fe(SO4)2•6H2O, M, (6CH)

mohsin = löllingit

mohsit 1) (Fe,Ca,Mg)2Ti5O12(?); Tr, 2) = Pb-tartalmú crichtonit, v. Sr-tartalmú senait

moissanit (Gevorkijan et al., 1974) SiC, Tr, H és Sz, (1CA)

moissanit-β (Regi & Sand, 1958) SiC, Sz, (1CA)

mojavit = tinkalkonit

molarit (V) malomkőnek használt sejtes kalcedon, (V) kvarc

moldavit1 (Zippe, 1837) (H) zöldes színű tektit (CZE)

moldavit2 (Cobalescu) = moldovit = fekete ozokerit

moldovit (H) fekete ozokerit (Mosoare, Moldva, ROM)

molengraaffit † → lamprofillit

Molibden... (német) → Molybdän... (német)

molibdenit (Hielm, 1782) MoS2, Tr és H, (2DJ)

molibdenit-3R (Traill, 1963) MoS2, Tr, H, (2DJ)

molibdénokker = molibdit

molibdénurán (?) U-molibdát

molibdit (Greg & Lettsom, 1858) MoO3, R, (3EA)

molibdoferrit → bamfordit

molibdofillit (Flink, 1901) Pb2Mg2Si2O7(OH)2, H, (4BJ)

molibdofornacit (Medenbach et al., 1983) Pb2Cu(MoO4)(AsO4)(OH), M, (6E*)

molibdomenit (Bertrand, 1882) PbSeO3, M, (3IA)

molibdoscheelit = seyrigit, keverékkristály a powellit és a scheelit között

molibdoszodalit (V) Mo-tartalmú szodalit

molizit (Dana, 1868) FeCl3, Tr, (8AE)

mollit = lazulit

molochit1 (D) zöld jáspis, (V) kvarc

molochit2 (ker)(SZ) kalcinált agyag

moluranit (Epprecht et al., 1959) H4U4+(UO2)3(MoO4)7 18H2O, A, (6G*)

Molybdänbleierz = Molybdänbleispat (német) = wulfenit

Molybdänglanz = Molybdänkies (német) = molibdenit

Molybdänsilber (német) = molibdénezüst = wehrlit2

monacit-(Ce) (Breithaupt, 1829) (Ce,La,Nd)PO4, M, (5AF)

monacit-(La) (Borovszkij & Geraszimovszkij, 1945) (La,Ce,Nd)PO4, M, (5AF)

monacit-(Nd) (Graeser & Schwander, 1987) (Nd,La,Ce)PO4, M, (5AF)

monacit-(Sm) (Masau et al., 2002) (Sm,Gd,Ce)PO4, M, (5AF)

monacitoid † → monacit-(Ce)

monalbit = felsőalbit (SZ) az albit nagyhőmérsékletű monoklin polimorfja

moncseit (Genkin et al., 1963) (Pt,Pd)(Te,Bi)2, Tr, (2DK)

monetit (Shepard, 1882) CaHPO4, Tk, (5AD)

mongolit (Vladikin et al., 1985) Ca4Nb6Si5O24(OH)10•5–6H2O, Te, (4AH)

mongshanit (Zhou et al., 1988) (Mg,Cr,Fe,Ca,K)(Cr,Fe)5(Ti,Zr)O12, H, (3CL)

monheimit (V) Fe(II)-tartalmú smithsonit

monimolit (Igelström, 1865) (Pb,Ca)3Sb2O8, Sz, (3CJ)

monit (H) földes kollofán, (V) karbonáthidroxilapatit (Mona-sziget, IND)

monocerotit (P) olivin ensztatit után

monofán = episztilbit

monohidrokalcit (Szemjonov, 1964) CaCO3•H2O, H, (7CA)

monotermit (K) K- és Na-tartalmú kaolinos agyag exoterm reakció nélkül

monradit (P) szerpentinesedett piroxén

monrepit = (H) ferriannit (Monrepos, Viborg, FIN)

monrolit † → sillimanit

monsmedit K2O•Tl2O3•8SO3•15H2O, R v. = voltait

montanit (Genth, 1868) (BiO)2TeO4•2H2O, R, (3JD) (Montana, USA)

montasit (H)(ker) azbesztszerű grunerit

montbrayit (Peacock & Thompson, 1945) (Au,Sb)2Te3, Tk, (2DD)

montdorit (Robert & Maury, 1979) K(Fe2+1,5Mn2+0,5Mg0,5)Si4O10F2, M, (4ED)

montebrasit (Des Cloizeaux, 1871) LiAlPO4(OH), Tk, (5BB)

monteponit (Fairbanks, 1946) CdO, Sz, (3AB)

monteregianit-(Y) (Chao, 1978) (Na,K)6Y2Si16O38•10H2O, M, álR, (4EP)

montesit (V) Pb-tartalmú herzenbergit (?)

montesommait (Rouse et al., 1990) (K,Na)9Al9Si23O64•10H2O, R álTe, (4FG), (Monte Somma, Vezuv, Olaszo.)

montgomeryit (Larsen, 1940) Ca4MgAl4(PO4)6(OH)4•12H2O, M, (5DK)

monticellit (Brooke, 1831) CaMgSiO4, R, (4AB)

montmartrit (V) Ca-karbonát-tartalmú gipsz (Montmartre, Párizs, FRA)

Montmilch (német) = hegyitej, (V) vattaszerű puha kalcit kivirágzás

montmorillonit (Mauduyt, 1847) (Na,Ca)0,33(Al,Mg)2Si4O10(OH)2•nH2O, M, (4EH)

montmorillonitfélék = szmektitek (Ö) (Montmorillon, Franciao.)

montmorillonoid = szmektit (Ö)

montroseit (Weeks et al., 1953) VO(OH), R, (3FC)

montroyalit (Roberts et al., 1986) Sr4Al8(CO3)3(OH,F)26•10–11H2O, Tk(?), (7DE)

montroydit (Moses, 1903) HgO, R, (3AB)

monzonit1 (Lapparent, 1864) (Kő) szienit és diorit közötti mélységi magmás kőzet

monzonit2 (von Kobell, 1871) egy alkáli-Fe2+-Ca-alumoszilikát

mooihoekit (Cabri & Hall, 1972) Cu9Fe9S16, Te, (2CB)

moolooit (Clarke & Williams, 1986) Cu(C2O4)•0,4H2O, R, (9AA)

mooraboolit (V) K-tartalmú nátrolit (Moorabool völgy, Victoria, Ausztrália)

mooreit (Bauer & Berman, 1929) (Mg,Mn,Zn)15(SO4)2(OH)26•8H2O, M, (6DA)

mooreit- = torreyit

moorhouseit (Jambor & Boyle, 1965) CoSO4•6H2O, M, (6CD)

mopungit (Williams, 1985) NaSb(OH)6, Te, (3FF)

moraesit (Lindberg et al., 1953) Be2PO4(OH)•4H2O, M, (5DA)

moralla v. morallon (dél-amerikai spanyol) (D) durvaszemcsés smaragd, (V) zöld berill

Morasterz (német) = mocsárérc, nedves talajban keletkező limonit

moravit (V) chamositszerű klorit

mordenit (How, 1864) (Ca,Na2,K2)Al2Si10O24•7H2O, R, (4FF)

moreauit (Deliens & Piret, 1985) Al3(UO2)(PO4)3(OH)2•13H2O, M, (5EB)

morelandit (Dunn & Rouse, 1978) (Ba,Ca,Pb)5(AsO4,PO4)3Cl, H, (5BN)

morencit † → nontronit

morenozit (Casares, 1851) NiSO4•7H2O, R, (6CE)

moresnetit (K) sauconit és hemimorfit

mórfej (V) zónásan színezett turmalinkristály, fekete végződéssel

morfolit (V) szeptáriás magnezit

morganit (D)(V) rózsaszín, átlátszó, alkálifém-tartalmú berill

morimotoit (Henmi et al., 1995) Ca3TiFe(SiO4)3, Sz, (4AC)

morinit (Lacroix, 1891) NaCa2Al2(PO4)2(F,OH)5•2H2O, M, (5DK)

morion (V) sötét barnásfekete kvarc

mornit = labradorit, (E) plagioklász

morocochit = matildit

moronit † (K) szerves Ca(CO3)-ból és kovavázú fosszíliákból álló keverék

moronolit (V) kis alkáliatartalmú jarosit

moroxit (V) zöldeskék apatit

morozewiczit (Haranczyk, 1975) (Pb,Fe)3Ge1–xS4, Sz, (2CC)

morvenit † → harmotom

mosandrit (Sahama, 1957) (Ca,Na,Y)3(Ti,Zr,Ce)(F,OH,O)2Si2O7, M, Tk, (4BG)

moschelit (Swansson et al., 1955) Hg2I2, Te, (8AC)

moschellandsbergit (Berman & Harcourt, 1938) γ-Ag2Hg3, Sz, (1AC)

mosesit (Canfield et al., 1910) Hg2NCl•H2O, Sz, (8CB)

mosóarany torlatokból mosott termésarany

mosóplatina torlatokból mosott termésplatina

mossit (V) Ta-tartalmú ferrokolumbit

mossottit (V) Sr-tartalmú aragonit

moszkvinit-(Y) (Akaganov et al., 2003) Na2K(Y,RFF)[Si6O15], R, (4CA)

moth (I) (K) főleg Zn-tartalmú limonit

mottanait-(Ce) (Ventura et al., 2002) Ca4[(Th,U)(RFF)Alٱ2(Si4B4O22)(OH,F)2, M, (4DS)

mottramit (Roscoe, 1876) PbCu(VO4)(OH), R, (5BJ), zöld

motukoreait (Rodgers et al., 1977) Na2Mg38Al24(CO3)13(SO4)8(OH)108•56H2O, H, (6DG)

mounanait (Cesbron & Fritsche, 1969) PbFe3+2(OH,VO4)2, Tk, (5BK)

mountain... (angol) = Berg (német) → hegyi....

mountainit (Gard et al., 1957) (Ca,Na2,K2)2Si4O10•3H2O, M, (4EF)

mountkeithit (Hudson & Bussell, 1981) (Mg,Ni)11(Fe,Cr,Al)3(OH)24(SO4,CO3)3,5•11H2O, H, (7DC)

mourit (Kopcsenova et al., 1962) U4+Mo6+O12(OH)10, M, (6G*), ibolya

mournit = mornit = labradorit, (E) plagioklász

mourolit Ca-oxalát és -karbonát (?)

moydit-(Y) (Grice et al., 1986) YB(OH)4(CO3), R, (7EC)

mozambikit (?) torit, v. torogummit

mozarkit (H) sokszínű tűzkő (Ozark-hg, Missouri, USA), (V) kvarc

mozartit (Basso et al., 1993) CaMn(OH)SiO4, R, (4AH)

mozgovait (Vurro et al., 1999) PbBi4(Si,Se)7, R, (2EJ)

mpororoit (Knorring et al., 1972) WAlO3(OH)3•2H2O, M, (3EA)

mrazekit1 egy bizonytalan összetételű, ~ montmorillonitszerű agyagásvány

mrázekit2 (Řídkošil et al., 1992) Bi2Cu3(PO4)2O2(OH)2•2H2O, M, (5DL)

mroseit (Mandarino et al., 1975) CaTe(CO3)O2, R, (3JB)

mtorodit (V)(H) zöld, Cr-tartalmú kalcedon (Mtoroshanga, ZIM)

muchuanit (K) molibdenit és jordisit

mückeit (Schnorrer-Kohler et al., 1989) CuNiBiS3, R, (2CJ)

muckit fosszilis gyanta

muellerit = schertelit

muhinit (Sepel & Karpenko, 1969) Ca2Al2V3+(SiO4)(Si2O7)O(OH), M, (4BM)

muirit (Alfors et al., 1965) Ba5CaTiO4Si4O12•3H2O, Te, (4BH)

muldán (H) ortoklász (Mulda, GER)

mullanit † → boulangerit

müllerit1 = müllerin ~ krennerit

müllerit2 (Zambonini, 1899) (V) kis víztartalmú nontronit

müllerit3 = muellerit = schertelit

mullicit (H) tűs-szálas vivianit (Mullica Hill, New Jersey, USA)

mullit (Bowen et al., 1924) Al6Si2O13, R, (4AE), (Mull sziget, Skócia, GBR)

mumbit = plumbomikrolit

mummeit (Karup-Møller & Makoviczky, 1986) (Ag,Cu)9Pb2Bi13S26, M, (2EB)

mundit (Deliens & Piret, 1981) Al(UO2)3(PO4)2(OH)3•5H2O, R, (5EB)

mundrabillait (Bridge & Clarke, 1983) (NH4)2Ca(HPO4)2•H2O, M, (5CE), (Mundrabilla, Ny-Ausztrália)

munirit (Butt & Mahmood, 1983) NaVO3•2H2O, M, (3GC)

munkforssit (V) Mn-tartalmú apatit

munkrudit † → kianit

muntenit (H) fosszilis gyanta (Olanesti, ROM)

muratait-(Y) (Adams et al., 1974) (Y,Na)6Zn(Zn,Fe3+)4(Ti,Nb)12O29(O,F,OH)10F4, Sz, (3CG)

murchisonit (V) húsvörös ortoklász

murdochit (Fahey, 1953) PbCu6O8–x(Cl, Br)2x (x ≤ 0,5), Sz, (3AB)

murgocit (H) közberétegzett szaponit-klorit (Újmoldova, ma Moldova Nouă, ROM)

muriacit = anhidrit

murikalcit = dolomit

murmanit (Ferszman, 1923) Na2MnTi3(OSi2O7)2•8H2O, Tk, (4CB)

murmanit-β = metamurmanit

muromontit ~ Be2FeY2Si3O12, gadolinit v. allanit (?)

murunszkit (Dobrovolszkaja et al., 1981) K2Cu3FeS4, Te, (2FC), (Murunszk, RUS)

murzinszkit milliméteres kristályzárványok topázban

müsenit = siegenit (Müsen, Siegen, GER)

musgravit (Hudson et al., 1967) = magneziotaaffeite-6N3S

musisztonit (Marsukova et al., 1984) (Cu,Zn,Fe)Sn(OH)6, Sz, (3FE)

musit = muzit = parisit-(Ce)

musketovit (P) magnetit hematit után

muskoxit (Jambor, 1969) Mg7Fe4O13•10H2O, H, (3FB), (Muskox, CAN)

mussit1 (Bonvoison, 1806) = diopszid

mussit2 = musit = muzit = parisit-(Ce)

mussolinit (H) talk (Szardínia, ITA)

muszkovit (Dana, 1850) KAl2□(Si3Al)O10(OH)2, M álH, (4EC)

mutabilit bitumenféleség

muthmannit (Zambonini, 1911) ~ (Au,Ag)Te2, M, (2BD)

mutinait (Galli et al., 1997) Na3Ca4[Al11Si85O192]•60H2O, R, (4FI)

mutnovszkit (Zelenszkij et al., 2006) Pb2AsS3(I,Cl,Br), R, (2EJ)

múzeumit (Bindi & Cipriani, 2004) Pb5AuSbTe2S12, M, (2DD)

muzit = parisit-(Ce)

myrickit (H) szürke és vöröspettyes kalcedon (San Bernardino Co., Kalifornia, USA)

mysorin (K) főleg malachitból álló keverék (Mysore, India)

Na-... → nátro... v. → nátrium...

nabafit (Homjakov et al., 1982) NaBa(PO4)•9H2O, Sz, (5CE)

nabalamprofillit (Csukanov et al., 2004) Ba(Na,Ba){Na3Ti[Ti2O2Si4O14](OH,F)2}, M, (4BH)

nabeszit (Petersen et al., 2002) Na2BeSi4O10·4H2O, R, (4FI)

nabiasit (Brugger et al., 1999) BaMn9[(V,As)O4]6(OH)2, Sz, (5BH)

nabokoit (Popova et al., 1987) Cu7TeO4(SO4)5•KCl, Te, (6BB)

Nadeleisenerz (német) = tű(s)vasérc = goethit

Nadelerz (német) = aikinit

Nadelspat = Nadelstein1 (német) = aragonit

Nadelstein2 = Nadelzeolit (német) = tűs zeolit

nadorit (Flajolot, 1870) PbSbO2Cl, R, (8CD)

naegit (H) Nb,-Ta,-Th,-U-tartalmú cirkon (Naegi, JPN)

naesumit (I) → näsumit = víztartalmú Ca-alumoszilikát

nafalapatit (SZ) Na- és Al-tartalmú apatit, a morinit hevítésével állították elő

nafalwhitlockit (SZ) Na- és Al-tartalmú whitlockit, a morinit hevítésével állították elő

nafertiszit (Homjakov et al., 1995) Na3(Fe2+,Fe3+)6[Ti2Si12O34](O,OH)7•2H2O, M, (4DU)

nafta = kőolaj

naftadil † → ozokerit

naftin † → hatchettin (ásványi viaszféleség)

naftolit (Kő) olajpala

nagashimalit (Matsubara & Kato, 1980) Ba4(V,Ti)4(B2Si8O27)(O,OH)2, R, (4CC), zöldesfekete

nagatelit (V) (PO4)-tartalmú allanit

nagelschmidtit (Gross, 1977) Ca7(SiO4)2(PO4)2, H, (4AH)

Nagiakererz = Nagyagererz (német) = nagyágit

nagolnit Al2SiO3(OH)4, elméleti klorit szélső tag, (Nagolno, Donyec medence. RUS)

nagyágit (Haidinger, 1845) Pb5Au(Te,Sb)4S5–8, R, (2DD)

nahfoit (nahpoite) (Coleman & Robertson, 1981) Na2H(PO4), M, (5AB)

nahkolit (nahcolite) (Bannister, 1928) NaHCO3, M, (7AA)

nakafit (nacaphite) (Homjakov et al., 1980) Na2Ca(PO4)F, Tk, (5BH)

nakalifit = gagarinit

nakareniobszit-(Ce) (Petersen et al., 1989) Na3Ca3(Ce, La)(Nb, Ti)(Si2O7)2OF3, M, (4BG)

nakaséit † (H) Ag5Pb8Sb24S48, ?, andorithoz közelálló ásvány (Nakasé, JPN)

nakauriit (Suzuki et al., 1976) Cu8(SO4)4(CO3)(OH)6•48H2O, R, (6DA), égkék

nakrit1 (Brongniart, 1807) Al2Si2O5(OH)4, M, (4EJ)

nakrit2 (Thomson, 1836) (V) lágy, hajlítható zöld muszkovit

naldrettit (Cabri et al., 2005) Pd2Sb, R, (2AB)

nalifoit (nalipoite) (Chao & Ercit, 1991) NaLi2PO4, R, (5AA)

namanszilit (Kalinyin et al., 1992) NaMnSi2O6, M, (4DA), sötétvörös

namaqualit † → cianotrichit

nambulit (Yoshi et al., 1972) (Li,Na)Mn4Si5O14(OH), Tk, (4DN), barna

namibit (Knorring & Sahama, 1981) Cu(BiO)2(VO4)(OH), M, (3CL), zöld

namuwit (Bevins et al., 1982) (Zn,Cu)4(SO4)(OH)6•4H2O, Tr, (6DA), zöld

nanekeveit = barioortojoaquinit

nanlingit (Gu et al., 1976) CaMg4(AsO3)2F4, Tr, (3HA), vörösbarna

nanpingit (Yang et al., 1988) CsAl2(Si,Al)4O10(OH,F)2, M, (4EC)

nantokit (Breithaupt, 1868) CuCl, Sz, (8AA)

napalit szénhidrogénféleség, (Napa völgy, Kalifornia, USA)

napkő = aventurinföldpát; (V) hematitpikkelyektől vörösen csillogó plagioklász

napoleonit 1) † → ortoklász; 2) (Kő) szferoidális szövetű diorit ("gömbdiorit")

napolit † → haüyn

narsarsukit (Flink, 1900) Na2(Ti,Fe)Si4(O,F)11, Te, (4DS), sárga (Narsarsuk, Grönland)

nasinit (Cipriani & Vannunccini, 1961) Na2B5O8(OH)•2H2O, R, (7EG)

nasonit (Penfield & Warren, 1899) Pb6Ca4Si6O21Cl2, H, (4BJ)

nastrofit (nastrophite) (Homjakov et al., 1981) Na(Sr,Ba)(PO4)•9H2O, Sz, (5CE)

näsumit víztartalmú Ca-alumoszilikát

naszledovit (Jenikejev, 1958) PbMn3Al4(CO3)4(SO4)O5•5H2O, ?, (6DJ)

naszturán = uraninit

nataliit (Reznitsky et al., 1985) Na(V,Cr)Si2O6, M, (4DA), fénylő zöld

natanit (Marsukova et al., 1981) FeSn(OH)6, Sz, (3FE), zöldesbarna

natiszit (Menysikov et al., 1975) Na2(TiO)SiO4, Te, (4AH), sárgászöld

nátrambligonit (Na,Li)Al(PO4)(F,OH), Tk

nátrikalit (K) halit és szilvin

nátrit1 (Weisbach, 1875) = nátron

nátrit2 (Homjakov, 1982) γ-Na2(CO3), M, (7AA)

Na-komarovit (Krivokonyeva et al., 1979) (Na,Ca,H)2Nb2Si2O10(OH,F)2•H2O, R, az IMA-nak be nem terjesztett ásvány

nátriumalunit = nátroalunit

nátriumantofillit (sodium anthophyllite) (Leake et al., 1978) = nátriumosantofillit

nátriumautunit1 (sodium autunite) (Fairchild, 1929) (SZ) az autunit mesterséges nátriumanalógja

nátriumautunit2 a nátroautunit (Csernyikov et al., 1957) angol átírásának (sodium autunite) magyarított változata

nátriumbentonit csaknem tisztán Na-tartalmú (V) 1) beidellit, 2) montmorillonit

nátriumbetpakdalit (Szkvorcova et al., 1971) (Na,Ca)3Fe3+2(As2O4)(MoO4)6•15H2O, M, (5CG)

nátriumboltwoodit (Csernyikov et al., 1975) (H3O)(Na,K)UO2SiO4•H2O, R, (4AJ)

nátriumcarnotit = sztrelkinit

nátriumcsillám → paragonit

nátriumdachiardit = dachiardit-Na

nátriumeastonit = preiswerkit

nátriumedenit (V) Na-tartalmú edenit

nátriumfarmakosziderit (Peacor & Dunn, 1985) (Na,K)2Fe4(AsO4)3(OH)5•7H2O, Sz, (5DK)

nátriumferriferropedrizit (Oberti et al., 2003) NaLi2(Fe2Fe3+2Li)Si8O22(OH)2, M, (4DH)

nátriumferriklinoferroholmquistit (sodic-ferriclinoferroholmquistite) (Caballero et al., 1998; Hawthorne & Oberti, 2006) Li2(Fe,Mg)3Fe3Si8O22(OH)2, M, (4DG)

nátriumferripedrizit (sodic-ferripedrizite) (Oberti et al., 2000) Na(Li,Na)(Fe3+2Mg2Li)Si8O22(OH,F)2, M, (4DG)

nátriumferroantofillit (Leake et al., 1998) NaFe7Si7AlO22(OH)2, R, (4DD)

nátriumferrogèdrit (Leake et al., 1998) NaFe6Al(Si6Al2)O22(OH)2, R, (4DD)

nátriumflogopit = aszpidolit

nátriumföldpát = albit

nátriumgastunit = nátriumweeksit, (SZ) analóg a weeksittel

nátriumgèdrit (Leake et al., 1978) nátriumosgèdrit

nátriumgehlenit (SZ) Na-tartalmú mesterséges „gehlenit”

nátriumglaukonit (V) Na-dús glaukonit

nátriumheterozit (K) alluaudit és purpurit

nátriumhewettit Na2V6O16•9H2O, a hewettit feltételezett Na-analógja

nátriumillit = brammallit

nátriumjarosit = nátrojarosit

nátriumkabazit = 1) gmelinit-Na, 2) kabazit-Na

nátriumkillinit (B) szpodumen bomlástermék

nátriumkomarovit = Na-komarovit

nátriummelilit (SZ) NaCaAlSi2O7

nátriummetaautunit = metanátroautunit

nátriummezotip = nátrolit

nátriummimetezit = nátromimetezit, (SZ) Pb4Na(AsO4)3

nátriummontmorillonit (SZ) ioncserével előállított mesterséges „beidellit”

nátriummordenit (SZ) a mordenit mesterséges szélső tagja

nátriumnefelin (SZ) K-mentes mesterséges „nefelin”

nátriumosantofillit (sodicanthophyllite) (Leake et al., 1998) NaMg7Si7AlO22(OH)2, R, (4DD)

nátriumosferriferropedrizit (sodic-ferriferropedrizite) (Oberti et al., 2003) NaLi2(LiFe2+2Fe3+2)Si8O22(OH)2, M, (4DH)

nátriumosferriferropedrizit (sodic-ferriferropedrizite) (Oberti et al., 2003) NaLi2(LiFe2+2Fe3+2)Si8O22(OH)2, M, (4DH)

nátriumosferriklinoferroholmquistit (sodic-ferri-clinoferroholmquistite) (Caballero et al., 1998; Hawthorne & Oberti, 2006) Na0.5Li2(Fe2+,Mg)3Fe3+2Si8O22(OH)2, M, (4DG)

nátriumosferripedrizit (sodic-ferripedrizite) (Oberti et al., 2000) LiNa2(Fe3+2Mg2Li)Si8O22(OH)2, M, (4DG)

nátriumosferroantofillit (sodic-ferroanthophyllite) (Leake et al., 1998) NaFe7Si7AlO22(OH)2, R, (4DD)

nátriumosferrogèdrit (sodic-ferrogèdrite) (Leake et al., 1998) NaFe2+5Al2Al(Si5Al3)O22(OH)2, R, (4DD)

nátriumosgèdrit (Leake et al., 1998) NaMg6Al(Si6Al2)O22(OH)2, R, (4DD)

nátriumospedrizit (sodicpedrizite) (Oberti et al., 2003) NaLi2(LiMg2Fe3+Al)Si8O22(OH)2, M, (4DH)

nátriumpszeudoedingtonit (SZ) Na2Al2Si3O10•nH2O

nátriumpurpurit (K) alluaudit és purpurit

nátriumsalétrom → nitratin

nátriumszpodumen † → oligoklász, (E) plagioklász

nátriumtimsó (sodium alum) NaAl(SO4)2•12H2O, Sz, (6CG)

nátriumtrifilin = arrojadit

nátriumuranoszpinit (Kopcsenova & Szkvorcova, 1957) (Na2,Ca)(UO2)2(AsO4)2•5H2O, Te, (5EB)

nátriumweeksit (SZ) Na2(UO2)2(Si2O5)3•5H2O, a weeksit mesterséges Na-analógja

nátriumzippeit (Frondel et al., 1976) Na4(UO2)6(SO4)3(OH)10•4H2O, R, (6DK)

nátroalumobiotit (V) Na-dús biotit v. sziderofillit

nátroalunit (Hillebrand & Penfield, 1902) NaAl3(SO4)2(OH)6, Tr, (6BC)

nátroantofillit = nátrotremolit † → richterit

nátroapofillit (Matsueda et al., 1981) NaCa4Si8O20(F,OH)•8H2O, R, (4EA)

nátroautunit1 (Ferszman & Subnyikova, 1937) (SZ) az autunit mesterséges nátriumanalógja, vö. nátriumautunit1

nátroautunit2(Csernyikov et al., 1957) = metanátroautunit

nátrobiztantit (natrobistantite) (Volosin et al., 1983) (Na,Cs)Bi(Ta,Nb,Sb)4O12, Sz, (3CK)

nátroborokalcit = ulexit

nátrobromit NaBr (?)

nátrodavyn 3NaAlSiO4•Ca(SO4,Cl2,CO3) (?)

nátrodin NaI

nátrodufrénit (Fontan et al., 1982) Na(Fe 3+,Fe)(Fe,Al)5(PO4)4(OH)6•2H2O, M, (5DE)

nátrofairchildit = nyerereit (?)

nátroferroflogopit (V) Na-tartalmú biotit v. flogopit

nátrofilit (Brush & Dana, 1890) NaMn(PO4), R, (5AB), sárga

nátrofit Na2H(PO4), egy kétséges Na-hidrofoszfát

nátrofoszfát (Kapusztyin et al., 1972) Na7(PO4)2F•19H2O, Sz, (5DH)

nátroglaukocerinit (Witzke et al., 1996) [Zn5Al3(OH)16](SO4)1,5Na1,5(SO4)0,75•6H2O, H, (6DC)

nátrohisingerit (V) Na-tartalmú hisingerit (?)

nátrohitchcockit NaAl3(PO4)2(OH)4•2H2O, a crandallitcsoport elméleti szélső tagja

nátrojarosit (Hillebrand & Penfield, 1902) NaFe3+3(SO4)2(OH)6, Tr, (6BC)

nátrokabazit, nátronkabazit = 1) gmelinit-Na, 2) kabazit-Na

nátrokalcit1 (Uttinger, 1809) = datolit

nátrokalcit2 (Weiss, 1839) (P) kalcit álalak gaylussit (?) után

nátrokalkit (Palache & Warren, 1908) NaCu2(SO4)2(OH)•H2O, M, (6DH), smaragdzöld

nátrokataplejit = nátrokataplejit, (V) csaknem Ca-mentes kataplejit

nátrokomarovit = Na-komarovit

nátrolemoynit (McDonald & Chao, 2001) Na4Zr2Si10O26•9H2O, M, (4DT)

nátrolit1 (Klaproth, 1803) Na2Al2Si3O10•2H2O, R, (4FF)

nátrolit2 (Wollaston, 1812) = marialit

nátromelilit (SZ) NaCaAlSi2O7

nátromikroklin = anortoklász

nátromimetezit (SZ) Pb4Na(AsO4)3, a mimetezit mesterséges Na-analógja

nátromontebrasit (Gonnard, 1913) (Na,Li)Al(PO4)(OH,F), Tk, (5BB)

nátron(it) (Wallerius, 1747) = szóda, Na2(CO3)•10H2O, M, (7CB)

nátronadulár = loxoklász, (V) Na-tartalmú ortoklász

nátronalunit = nátroalunit

nátronambligonit = 1) nátroambligonit, 2) nátromontebrasit

nátronambulit (Matsubara et al., 1985) (Na,Li)Mn4Si5O14(OH), Tk, (4DN), rózsaszín

nátronanortit = carnegieit, (SZ) NaAlSiO4

nátronaugit (V) Na-tartalmú augit

nátronberill (V) Na-tartalmú berill

nátronberzeliit = berzeliit

nátronbiotit (V) Na-tartalmú biotit

nátronborokalcit = ulexit

nátroncarnotit = nátriumcarnotit = sztrelkinit

nátroncelsián → banalszit

nátroncsillám → paragonit

nátrondehrnit (V) Na-tartalmú karbonátfluorapatit

nátrondrávit NaMg3B3Al6Si6O27(OH)4, turmalin szélső tag

nátronegirin = egirin

nátronflogopit (V) Na-tartalmú flogopit

nátronföldpát = albit

nátronglaukonit ~ (V) Na-tartalmú glaukonit

Natronglimmer (német) = paragonit

nátrongrammatit † → richterit

nátrongránát = lagoriolit, (SZ) (Na2,Ca)3Al2Si3O12

nátronhaüyn = noseán

nátronheterozit = heterozit

nátronheulandit = klinoptilolit-Na

nátronhornblende = arfvedsonit

nátroniobit (Bulah et al., 1960) NaNbO3, M, (3CF)

nátronit = nátrolit

nátronitrit = nitratin

nátronjadeit = jadeit

nátronkabazit1 (Naumann, 1846) = gmelinit-Na

nátronkabazit2 (Eichhorn, 1858) (SZ) a kabazit mesterséges Na-analógja

nátronkálisimonyit (V) K-tartalmú blödit

nátronkankrinit Na5Al3Si3O12CO3, (?)

nátronkataplejit = nátrokataplejit, (V) Ca-mentes kataplejit

nátronkillinit (K) nátronszpodumen, illit, halloysit

nátronleucit (SZ) NaAlSi2O6, a leucit mesterséges Na-analógja

nátronmangánwollastonit = szkizolit, (V) Mn-tartalmú pektolit

nátronmargarit (V) Ca-tartalmú paragonit v. epheszit

nátronmelilit1 Na-K-alumoszilikát (?)

nátronmelilit2 Na2Si3O7, feltételezett melilit szélső tag

nátronmezomikroklin = nátronortoklász1 = anortoklász

nátronmezotip = nátrolit

nátronmikroklin = anortoklász

nátronnefelin = nátriumnefelin, (SZ) K-mentes mesterséges „nefelin”

nátronnefelinhidrát = lembergit1, (SZ) NaAlSiO4•0,5H2O

nátronnitrát = nitratin

nátrononkozin = paragonit

nátronortoklász1 = anortoklász

nátronortoklász2 = loxoklász, (V) Na-tartalmú ortoklász

nátronpurpurit = purpurit

nátronrichterit (V) K-mentes, Mn-tartalmú richterit

nátronsalétrom = nitratin

Natronsalpeter (német) = nátronsalétrom = nitratin

nátronszanidin (V) Na-tartalmú szanidin

nátronszarkolit Na6Al2Si3O12, a melilitcsoport feltételezett szélső tagja

nátronszpodumen1 † → oligoklász, (E) plagioklász

nátronszpodumen2 (B) szpodumen bomlástermék

nátronthomsonit (SZ) Na2Al2Si2O8•2,5H2O, feltételezett thomsonit szélső tag

nátrontimsó = nátriumtimsó

nátrontremolit † → richterit

nátrontrifilin = arrojadit

nátronwollastonit = pektolit

nátropál (V) Na-tartalmú opál

nátrosziderit = egirin

nátroszilit (Tyimosenkov et al., 1975) Na2Si2O5, M, (4EA)

nátrotantit (Volosin et al., 1981) Na2Ta4O11, Tr, (3DK)

nátrotremolit = nátrontremolit † → richterit

nátroxalát (Homjakov, 1996) Na2C2O4, M, (9AA)

nátroxonotlit = miserit

nauckit gyantaféle

naujakasit (Bøggild, 1933) Na6(Fe,Mn)Al4Si8O26, M, (4EM)

naumannit1 (Haidinger, 1845) Ag2Se, R, álSz, (2BD)

naumannit2 (Koksarov) = ilmenorutil

naurodit (H) kék alkáliamfibol (Naurod, GER)

nauruit (H) kolloidális karbonátfluorapatit (Nauru)

navajoit (Weeks et al., 1955) V2O5•3H2O v. V5O12•6H2O, M, (3GC), sötétbarna

navazit (H) Ca-foszfát (Navaza-sziget, HAI)

nchwaningit (Nyfeler et al., 1995) MnSiO3(OH)2•H2O, R, (4DB)

nealit (Dunn & Rouse, 1980) Pb4Fe(AsO3)2Cl4•2H2O, Tk, (3HA), narancssárga

needle... (angol) = Nadel... (német) → tű... v. tűs...

nefelin (Haüy, 1800) (Na,K)AlSiO4, H, (4FA)

nefelinhidrát = lembergit1, (SZ) NaAlSiO4•0,5H2O

nefelit → nefelin

nefrit1 (nephrite, Nephrit) (Werner, 1780) (D)(V) finomszálas, nemezszerű aktinolit

  • afrikai nefrit (D)(F)(ker) zöld, tömött grosszulár

  • amerikai nefrit (D)(F)(ker) zöld, tömött vezuvián

  • csillagnefrit (star nephrite, Starnephrit) csillaghatást mutató nefrit

  • indiai nefrit (D)(F)(ker) zöld aventurinkvarc

  • leopárdnefrit (D)(ker) leopárdbőrszerűen foltos nefrit

  • smaragdnefrit (D)(ker) smaragdzöld nefrit

  • transvaali nefrit (F)(ker) = afrikai nefrit, (V) zöld grosszulár

nefrit2 (Bowen, 1822) = bowenit, (V) antigorit

nefrit3 (Kő) aktinolitpala, melyben kromit vagy szerpentin is előfordulhat

nefritoid1 (Fromme, 1909) (V) nefritszerű aktinolit

nefritoid2 (Barszanov, 1933) ~ bowenit, (V) antigorit

neftdegil † → ozokerit

neighborit (Chao et al., 1961) NaMgF3, R, (8BB)

nekoit (Gard & Taylor, 1956) Ca3Si6O12(OH)6•5H2O, Tk, (4DL)

nekronit † → ortoklász

nektilit (V) szálas, porózus kvarc

nelenit (Dunn & Peacor, 1984) (Mn,Fe)16Si12As3O36(OH)17, M, (4EM)

nelsonit1 (H) meteorvas (Nelson Co., Kentucky, USA)

nelsonit2 † (Kő) főleg ilmenitből és apatitból álló telérkőzet

neltnerit (Baudracco-Gritti et al., 1982) CaMn6SiO12, Te, (4AG)