Ugrás a tartalomhoz

Ásványnévtár

Dr. Bognár László

ELTE Eötvös Kiadó

pszeudoalbit – rynersonit

pszeudoalbit – rynersonit

pszeudoalbit = andezin, (E) a plagioklászsor tagja

pszeudoandaluzit † → kianit

pszeudoapatelit (Fe3+,Al)2SO4(OH)4•H2O

pszeudoapatit (P) Ca-foszfát piromorfit után (?)

pszeudoarmalcolit Ti-Fe-Cr-Zr-Ca-oxid

pszeudoautunit (H3O)4Ca2(UO2)2(PO4)4•5H2O(?), Te

pszeudoberzeliit (V) optikailag anizotróp berzeliit

pszeudobiotit közberétegzett biotit és vermikulit v. rétegközi kationhiányos biotit

pszeudoböhmit (V) kolloidális böhmit

pszeudoboleit (Lacroix, 1895) Pb5Cu4Cl10(OH)8•2H2O, Te, (8CE), indigókék

pszeudobrookit (Koch, 1878) Fe2TiO5, R, (3CL)

pszeudocirkon metamikt köztes termék ZrSiO4 összetétellel

pszeudocopiapit † → copiapit

pszeudocotunnit (Scacchi, 1873) K2PbCl4(?), R, (8CC)

pszeudodeweylit = deweylit, (K) rosszul kristályos szerpentin- és talkszerű ásványok

pszeudoenigmatit † az enigmatithoz közelálló nem tisztázott ásvány

pszeudoeukriptit (SZ) β-LiAlSiO4, az eukriptit mesterséges dimorfja

pszeudofit (V) tömött klinoklor

pszeudogalenit = szfalerit

pszeudogaylussit (P) kalcit álalak gaylussit (esetleg cölesztin) után

pszeudogimnit = pszeudodeweylit

pszeudoglaukofán = 1) glaukofán, 2) crossit

pszeudograndreefit (Kampf et al., 1989) Pb6(SO4)F10, R, (6BD)

pszeudoheterozit † → ferrisicklerit

pszeudohipersztén = diallág

pszeudohumboldtilit = 1) kaliofilit, 2) dipir, (V) marialit

pszeudoixiolit † → ixiolit

pszeudojadeit1 (Clarke, 1906) (Ca,Mg,Fe)Al2(SiO3)4, a jadeit elméleti összetevője

pszeudojadeit2 (Bleeck) jadeitszerű ásvány

pszeudojohannit (Brugger et al., 2006) Cu6,5(UO2)4O4(SO4)2(OH)5·25(H2O), Tk, (6DK)

pszeudokalcedonit (V) optikailag negatív, kéttengelyű kalcedon

pszeudokaliofilit (SZ) KAlSiO4

pszeudokampilit (V) sárga, legömbölyödött kristályos piromorfit

pszeudoklorit1 (Frank-Kamenyeckij, 1958) = szepteklorit, (Ö) Fe- és Al-dús szerpentinek

pszeudoklorit2 (Yovell, 1960) (SZ) kloritszerű mesterséges anyag

pszeudokrizolit 1) moldavit; 2) (Kő) zöld obszidián

pszeudokrokidolit = 1) tigrisszem, 2) sólyomszem

pszeudokvarcin = kalcedon, (V) kvarc

pszeudolaueit (Strunz, 1956) MnFe2(PO4)2(OH)2•7-8H2O, M, (5DC), sárga

pszeudolaumontit (?) (P) laumontit után

pszeudolävenit (V) eltérő optikai orientációjú lävenit

pszeudoleucit (P)(K) ortoklász és nefelin leucit után

pszeudolibethenit Cu2PO4OH•0,5H2O = libethenit (?)

pszeudolimonit (K) pirit és stefanit

pszeudolit (P) talk álalak spinell után

pszeudolussatin (V) [111]-el párhuzamosan mikroszkopikusan lemezes cristobalit

pszeudomalachit (Hausmann, 1813) Cu5(PO4)2(OH)4, M, (5BF), zöld

pszeudomanganit (P) piroluzit álalak manganit után

pszeudomejonit ~ mejonit (?)

pszeudomendipit † → mendipit

pszeudomezolit (V) a mezolit optikailag eltérő változata

pszeudonátrolit † → mordenit

pszeudonefelin1 (Bellevue, 1800) † → nefelin

pszeudonefelin2 (Gruner, 1935) (SZ) NaAlSiO4

pszeudonefrit (K) szilikátok és karbonátok

pszeudonocerin (?) ~ egy fehér, tűs fluorid ásvány

pszeudoortoklász 1) = szanidin, 2) (V) ortoklászra hasonlító anortoklász

pszeudoozokerit † → ozokerit

pszeudopalait † → huréaulit

pszeudoparisit = kordilit-(Ce)

pszeudophillipsit (V) Ca- és H2O-dús phillipsit nyolcszoros álrombos ikrekben

pszeudopirofillit (K) pirofillit és donbasszit

pszeudopirokroit = bäckströmit, † → hidrohausmannit2, (K) hausmannit és feitknechtit

pszeudorutil (Grey et al., 1994) Fe2Ti3O9, H, (3CL)

pszeudosmaragd (B) zöld berill talk- ill. csillámszerű átalakulási terméke

pszeudosommit = pszeudonefelin † → nefelin

pszeudoszarkolit (SZ) (Ca,Na2)3Al2Si3O12

pszeudoszinhalit (Schreyer et al., 1998) Mg2Al3B2O9(OH), M, (7EC)

pszeudoszkapolit (P) piroxén álalak szkapolit után

pszeudoszteatit (V) sötétzöld halloysit

pszeudoszukcinit (H) a Balti-tengeri borostyántól különböző fosszilis gyanta (Equilleres, FRA)

pszeudotopáz (V) egyik vízszintes tengelye szerint megnyúlt kvarc

pszeudotridimit (P) kvarc álalak tridimit után

pszeudotriplit (P) heterozit álalak zwieselit után

pszeudotüringit (Fe,Al,Mg)3(OH)2AlSi3O10, klorit-féle

pszeudowavellit † → crandallit

pszeudowillemit (SZ) Zn2SiO2, a willemit mesterséges szabályos módosulata

pszeudowollastonit (SZ) CaSiO3, Tk, a wollastonit nagy hőmérsékletű módosulata

pszeudozafír = cordierit

pszilomelán 1) = romanèchit; 2) (Ö) azonosítatlan kemény mangánoxidok összefoglaló neve

pszilomelán-χ = romanèchit

pszimitit = leadhillit

pszittacinit † → mottramit

pterit = wolfsbergit1 = jamesonit

pterolit (B)(K) csillám, egirin és hornblende tartalmú bomlástermék

ptilolit † → mordenit

pucherit (Frenzel, 1871) BiVO4, R, (5AF)

puddingkő (Kő) kvarckonglomerátum

pufahlit (K) szfalerit vagy wurtzit és teallit keveréke

puflerit (H) sztilbit (Pufler-tó, Tirol)

pulléit † (H) apatit (San Piero in Campo, Elba, ITA)

pulszkyit Cu-Mg-szulfát (?)

pumpellyit (Palache & Vassar, 1925) (Ö)

pumpellyit-(Al) (in press, 2007) Ca2MgAl3(SiO4)(Si2O7)(OH,O)2•H2O, M, (4BN)

pumpellyit-(Fe2+) (Passaglia & Gottardi, 1973) Ca2FeAl2(SiO4)(Si2O7)(OH)2•H2O, M, (4BN)

pumpellyit-(Fe3+) (Passaglia & Gottardi, 1973) Ca2(Fe3+,Mg)Al2(SiO4)(Si2O7)(OH,O)2•H2O, M, (4BN)

pumpellyit-(Mg2+) (Palache & Vassar, 1925; Passaglia & Gottardi, 1973) Ca2MgAl2(SiO4)(Si2O7)(OH)2•H2O, M, (4BN)

pumpellyit-(Mn) (Kato et al., 1981) Ca2(Mn,Mg)Al2(SiO4)(Si2O7)(OH)2•H2O, M, (4BN)

punahlit → poonahlit, (V) mezolit

Purpurblende (német) = kermezit

purpurit (Graton & Schaller, 1905) (Mn,Fe)(PO4), R, (5AB), lila

puscsarovszkit (Sarp & Sanz-Gysler, 1997) Cu(AsO3,OH)•H2O, Tk, (3HA)

puskinit (V) smaragdzöld epidot (Jekatyerinburg, Urál, RUS)

putoranit (Filimonova et al., 1980) Cu16–18(Fe,Ni)18–19S32, Sz, (2CB) (Putoran hegység, Szibéria, RUS

putzit (Paar et al., 2004) (Cu4,7Ag3,3)GeS6, Sz, (2BB)

p-veatchit → veatchit-p

py... → pi...

qandilit (Al-Hermezi, 1985) (Mg,Fe)2(Ti,Fe,Al)O4, Sz, (3BD)

qaqarssukit-(Ce) (Grice et al., 2006) BaCe(CO3)2F, Tr, (7BD)

qilianshanit (Luo et al., 1993) NaHCO3•H3BO3•2H2O, M, (7EB)

qingheiit (Ma et al., 1983) Na2NaMn2Mg2(Al,Fe)2(PO4)6, M, (5AC), zöld

qitianlingit (Yang et al., 1985) Fe2Nb2WO10, R, (3DG)

quartz v. quarz (I) → kvarc

Quecksilber (német) = higany = terméshigany

Quecksilberblende (német) = cinnabarit

Quecksilberbranderz (német) = (K) cinnabarit, idrialin és agyag keveréke

Quecksilberfahlerz (német) = higanyfakóérc = schwazit, (V) Hg-tartalmú tetraedrit

Quecksilberhornerz (német) = kalomel

Quecksilberlebererz (német) = higanymájérc, (K) barnás színű cinnabaritos érc

Quecksilbermohr (német) = metacinnabarit

Quecksilberspath (német) = kalomel

queenstownit (H)(Kő) meteorit-becsapódástól megolvadt kőzetüveg (Mt. Darwin, Tasmania, AUS)

queitit (Keller et al., 1979) Pb4Zn2(SiO4)(Si2O7)(SO4), M, (4BN), sárga

Quellerz (német) = forrásérc, vasas forrásokból kivált limonit

quenselit (Flink, 1926) PbMnO2(OH), M, (3FD), fekete

quenstedtit (Linck, 1888) Fe3+2(SO4)3•10H2O, Tk, (6CE), ibolya

Querantimonerz (német) = jamesonit

quercyit (V) optikailag izotróp, ill. szálas kollofán → karbonátfluorapatit

Querspiessglanz (német) = jamesonit

quetenit † → botriogén

quetzalcoatlit (Williams, 1973) Zn8Cu4(TeO3)3(OH)18, H, (3IA), kék

quickbornit (SZ) a butirellitből kivont anyag

quincyit (H) szerves anyagtól vörösre festett szepiolit (Quincy, Cher, FRA)

quintinit (Chao & Gault, 1997) Mg4Al2(CO3)(OH)12•3H2O, H, (7DB)

Quirlkies (német) = szafflorit

quiroguit ~ Pb23Sb9S52, (P) galenit valamilyen rombos ásvány után, v. szennyezett galenit

quisqueit V-tartalmú aszfalt nagy kéntartalommal (Quisque, PER)

raadeit (Chopin et al., 2001) Mg7(PO4)2(OH)8, M, (5BF)

rabbittit (Thompson et al., 1955) Ca3Mg3(UO2)2(CO3)6(OH)4•18H2O, M, (7DF)

rabdionit Fe,Mn,Cu és Co-hidroxid, (V) wad

rabdit † → schreibersit

rabdofán-(Ce) (Lettsom, 1878) (Ce,La)(PO4)•H2O, H, (5CF)

rabdofán-(La) (Bowles & Morgan, 1984) (La,Ce)(PO4)•H2O, H, (5CF)

rabdofán-(Nd) (Levinson, 1966) (Nd,Ce,La)(PO4)•H2O, H, (5CF)

rabdofánit = rabdofán

rabdopisszit (H) bitumenes anyag kőszénből (Szibéria, RUS)

rabejacit (Deliens & Piret, 1993) Ca(UO2)4(SO4)2(OH)6•6H2O, R, (6DK)

Rabenglimmer (német) = zinnwaldit

racewinit (V) Fe(III)-tartalmú beidellit (Bingham, Utah, USA)

radauit (H) K-tartalmú labradorit (Radautal, Harz hg., GER)

radhakrishnait (Genkin et al., 1985) PbTe3(Cl,S)2, Te, (2FE)

radiobarit (V) radioaktív barit

radiofillit = zeofillit

radiofluorit (V) radioaktív fluorit

radiolit (H) sugaras nátrolit (Brevik, NOR)

radiotin (H) sugaras-rostos szerpentin (Dillenburg, Nassau, GER)

radovanit (Sarp & Guenée, 2002) Cu2Fe3+(As5+O4)(As3+O2OH)2•H2O, R, (5CB)

radtkeit (McCormack et al., 1991) Hg3ClS2I, M, (2FE)

rafaelit1 (Arzruni, 1899) † → paralaurionit

rafaelit2 (Windhausen & Vignau, 1912) V-tartalmú aszfaltféleség (San Rafael, ARG)

rafaelit3 (Johannsen, 1938) (Kő)(H) monzonit (San Rafael, Swell, Utah, USA)

rafanozmit = zorgit, (K) clausthalit, umangit és tiemannit

rafilit † → tremolit

rafisziderit (V) megnyúlt tűs hematit

rafit † → ulexit

ragit † → atelesztit

raguinit (Laurent et al., 1969) TlFeS2, R, (2CB)

rahtit † ~ (V) réz-szulfidokat tartalmazó, Fe-tartalmú szfalerit

raimondit ~ karfosziderit

rait (Merkov et al., 1973) Na4Mn2+4Si8(O,OH)24•9H2O, M, (4DM)

rajit (Williams, 1979) CuTe2O5, M, (3JA)

ralstonit (Brush, 1871) NaMgAlF6•H2O, Sz, (8BB)

rambergit (Kalinowski, 1996) γ-MnS, H, (2CF)

ramdohrit (Ahlfeld, 1930) PbAg(Sb,Bi)3S6, M, (2EH)

rameauit (Cesbron et al., 1972) K2Ca(UO2)6O8•9H2O, M, (3GG)

ramirit † → kuprodescloizit, (V) Cu-tartalmú descloizit

rammelsbergit (Dana, 1854) (Ni,Co)As2, R, (2DI)

ramosit (H)(Kő) vulkáni salak (Ramos, San Luis Potosí, MEX)

ramsayit † → lorenzenit

ramsbeckit (von Hodenberg et al., 1985) (Cu,Zn)7(SO4)2(OH)10•5H2O, M, (6DA)

ramsdellit1 (Fleischer & Richmond, 1943) MnO2, R, (3DE)

ramsdellit2 (Kolotirkin et al., 1981) (SZ) Li2Ti3O7

ranciéit (Leymerie, 1857) (Ca,Mn)Mn4O9•3H2O, H, (3DE)

randannit (H)(Kő) finomszemcsés diatomit (Randanne, FRA)

randit (K) kalcit, béta-uranofán és tyujamunit

randomit = nordstrandit

ranit † → gonnardit

rankachit (Walenta & Dunn, 1984) CaFe2+V5+4W6+8O36•12H2O, R, (3GB), (Rankach völgy, Fekete erdő, GER)

rankamait (von Knorring et al., 1969) (Na,K,Pb)3(Ta,Nb)11(O,OH)30, R, (3DK)

rankinit (Tilley, 1942) Ca3Si2O7, M, (4BB)

ranquilit . = haiweeit

ransätit (K) spessartin, kvarc, piroxén és hematit

ransomit (Lausen, 1928) CuFe2(SO4)4•6H2O, M, (6CE)

ranunkulit (Deliens & Piret, 1979) Al(H3O)(UO2)(PO4)(OH)3•3H2O, M, (5EB)

rapidcreekit (Roberts et al., 1986) Ca2(SO4)(CO3)•4H2O, R, (6CI)

rapidolit = wernerit = szkapolit

rappoldit (Effenberger et al., 2000) Pb(Co,Ni)2(AsO4)2•2H2O, Tk, (5CF)

Rasenerz, Raseneisenerz (német) = gyepvasérc

rashleighit (K) átmenet a türkiz és a kalkosziderit között

rasorit † → kernit

raspit (Hlawatsch, 1897) PbWO4, M, (6F*)

raszcvetajevait (Homjakov et al., 2006) Na27K8Ca12Fe3Zr6Si4[Si3O9]4[Si9O27]4(O,OH,H2O)6Cl2, Tr, (4CJ)

raszlakit (Csukanov et al., 2003) Na15Ca3Fe3(Na,Zr)3Zr3(Si,Nb)Si25O73(OH,H2O)3(Cl,OH), Tr, (4CJ)

rasztolit (B) mállott biotit v. rétegközi-kationhiányos biotit

raszvumit (Szokolova et al., 1970) KFe2S3, R, (2FC)

rathit (Baumhauer, 1896) (Pb,Tl)3As5S10, M, (2EI)

rathit-α = rathit

rathit-I = 1) rathit, 2) dufrénoysit

rathit-Ia = dufrénoysit

rathit-II = liveingit

rathit-III hibásan meghatározott szerkezet

rathit-IV1 (Nowacki et al., 1964) = sartorit

rathit-IV2 a sartoritcsoport egy 140 Å-ös periodicitású tagja, melyet eredetileg rathit-V néven írtak le

rathit-V = rathit-IV2

ratholit † → pektolit

ratovkit (H) földes megjelenésű fluorit (Ratovka, Moszkva, RUS)

Rauch (német) = füst..., l. ott

rauenthalit (Pierrot, 1964) Ca3(AsO4)2•10H2O, Tk, (5CE)

raumit (B)(H) cordierit pinitféle bomlásterméke (Raumo, FIN)

Rauschgelb (német) = 1) realgár, 2) auripigment

Rauschgelbkies (német) = arzenopirit

Rautenspat (német) = 1) dolomit, 2) kalcit

rauvit (Hess, 1922) Ca(UO2)2V10O28•16H2O, ?, (3GB)

ravatit (Nasdala & Pekov, 1993) C14H10, M, (9BB)

rayit (Basu et al., 1983) Pb8(Ag,Tl)Sb8S21, M, (2EG)

razumovszkin montmorillonithoz közelálló agyag

realgár (Wallerius, 1747) α-AsS, M, (2FB)

reaumurit (SZ)(K) wollastonit v. pszeudowollastonit és üveg

rebulit Tl5Sb5As8S22, M

rectorit (Brackett & Williams, 1891) K0,6Al2Si4O10(OH)2•xH2O, M, (4EG)

recskit szepiolit-féle ásvány (Recsk, Heves megye, HUN)

reddingit (Brush & Dana, 1878) (Mn,Fe)3(PO4)2•3H2O, R, (5CA), (Redding, Connecticut, USA)

reddle (angol) = vörös okker, (V) porszerű hematit

redgillit (Pluth et al., 2005) Cu6(OH)10(SO4)•H2O, M, (6DC)

redikorcevit (Csesznokov et al., 1988) (NH4)MgCl3•6H2O, R, hányóégéskor keletkezett anyag

redingtonit (Becker, 1888) (Fe,Mg,Ni)(Cr,Al)2(SO4)4•22H2O, M, (6CF)

redledgeit (Strunz, 1961) BaTi6Cr3+2O16•H2O, Te, (3DD)

redondit (Shepard, 1869) 1) (V) Fe-tartalmú variszcit; 2) (Al,Fe)PO4•2H2O, önálló ásvány, a variszcit polimorfja

redruthit = kalkozin

reederit-(Y) (Grice et al., 1995) (Na,Mn,Fe)15(Y,RFF)2(CO3)9(SO3,F)Cl, H, (7BD)

reedmergnerit (Milton et al., 1960) NaBSi3O8, Tk, (4FB)

reevesit (White et al., 1967) Ni6Fe2(CO3)(OH)16•4H2O, Tr, (7DC)

refikit (La Cava, 1852) szénhidrogénféleség, C20H32O2, R, (9BB)

regnolit † → tennantit

reichardtit † → epsomit

reichenbachit (Sieber et al., 1987) Cu5(PO4)2(OH)4, M, (5BF)

reichit † → kalcit

reidit (Glass et al., 2002) (ZrHf)SiO4, Te, (4AD)

reinerit (Geier & Weber, 1958) Zn3(AsO3)2, R, (3HA)

reinhardbraunsit (Hamm & Hentschel, 1983) Ca5(SiO4)2(F,OH)2, M, (4AF)

reinit (P) ferberit scheelit után

reissacherit (H) Fe-tartalmú radioaktív wad (Wildbad Gastrin, Salzburg, AUT)

Reissblei (német) = grafit

reissit1 (Thomson,1836) = mirabilit

reissit2 (von Fritsch, 1870) † → episztilbit

reitingerit † → baddeleyit

rektorit (T) → rectorit

remingtonit † 1) (K) eritrin és szerpentin, 2) † → eritrin, 3) (V) Co-tartalmú smithsonit

remolinit † → atacamit

remondit-(Ce) (Cesbron et al., 1988) Na3(Ca,Ce,La,Na,Sr)3(CO3)5, álH, M, (7AD), vörös

remondit-(La) (Pekov et al., 2000) Na3(La,Ce,Ca)3(CO3)5, M, (7AD)

renardit Pb(UO2)3(PO4)2(OH)4•7H2O, R, kanárisárga = dewindtit (?)

rengeit (Miyajima et al., 2001) Sr4ZrTi4Si4O22, M, (4BI)

renierit (Vaes, 1948) Cu3(Fe,Ge)(S,As)4, Te, álSz, (2CC)

reniforit = reniformit † → jordanit

reniit (Znamenszkij et al., 2005) ReS2, Tk, (2DJ)

rénium = termésrénium

rensselaerit (P) talk piroxén után

reppiait (Basso et al., 1992) Mn5(OH)4(VO4)2, M, (5BF)

repossit † → graftonit

resanit (?) zöld Cu-Fe-szilikát

resin (angol) = gyanta, összetételekben is

restormelit* víztartalmú Na-K-alumoszilikát

resztit (Kő) metamorfózis során az összetevők eltávozása után megmaradt anyag

retgersit (Frondel & Palache, 1949) Ni(SO4)•6H2O, Te, (6CD)

retinalit (V) szerpentin, gyantaszerű megjelenéssel

retinallofán † → pitticit

retinaszfalt = retinit2, fosszilis gyantaféleség

retinellit retinitből alkohollal kioldott anyag

retinherit † → triplit

retinit1 (Delamétherie, 1795) (Kő) szurokkő

retinit2 (Breithaupt, 1818) = retinaszfalt

retinit3 (Glocker, 1831) = kopalit

retinit4 (Dana, 1892) (Ö) borostyánkősavat nem tartalmazó fosszilis gyanták csoportneve

retinozit a torbanit mikroszkopikus összetevője

retinosztibián = 1) welinit, 2) ørebroit

retzbanyit (T) → rézbányit

retzián-(Ce) (Sjögren, 1884) Mn2Ce(AsO4)(OH)4, R, (5BF)

retzián-(La) (Dunn et al., 1984) (Mn,Mg)2(La,Ce,Nd)(AsO4)(OH)4, R, (5BF)

retzián-(Nd) (Dunn & Sturman, 1982) Mn2(Nd,Ce,La)(AsO4)(OH)4, R, (5BF)

retzián-(Y) = retzián-(Nd)

retzit † = ädelforsit † → laumontit v. sztilbit

reussin † → mirabilit

reussinit gyantaféleség, a piroretinit egyik összetevője

revdanszkit = revdinszkit, (H) a népouithoz közelálló szerpentinásvány (Revdinszk, Ural, RUS)

revdinit = revdinszkit

revdit (Homjakov et al., 1980) Na2Si2O5•5H2O, Tk, (4EA)

revoredit (H) Pb-As-szulfid, A (Cerro de Pasco, PER)

reyerit (Giesecke, 1811) (Na,K)2Ca14(Si,Al)24O58(OH)8•6H2O, Tr, (4EO)

réz = termésréz

rézarzénuranit = zeunerit

rézaszbolán (V) Cu-tartalmú aszbolán

rézautunit = torbernit

rézbányit1* (Hermann, 1858) = cosalit

rézbányit2* (Frenzel, 1883) (K) bizmutin, hammarit, krupkait stb.

rézcinkepsomit (V) Zn- és Cu-tartalmú epsomit

rézcinkmelanterit (Cu,Zn)(SO4)•7H2O (feltételezett vegyület)

rézcsillám = kalkofillit

rézdárdkéneg = kalkosztibit

rézdiaszpor = pszeudomalachit

rézfény(le) = kalkozin

rézfoszforuranit = torbernit

rézgálic = kalkantit

rézhab = tirolit

rézibolya = bornit

rézidokrász = vezuvián

rézindigó = covellin

rezinit = retinaszfalt, (V) retinit

rézkalkantit = kalkantit (vö. kobaltkalkantit)

rézkovand = kalkopirit

rézlazúr = azurit

rézlovcsorrit = kuprolovcsorrit, Cu-Ti-RFF-szilikát

rézmájérc (K) limonittal kevert kupritos érc

rézmangánérc = lampadit, (V) Cu-tartalmú wad

rézmelanterit 1) boothit, 2) = pisanit, (V) Cu(II)-tartalmú melanterit

rézmontmorillonit = medmontit, (K) krizokolla és (hidro)csillám

rézólomvitriol = linarit

rézpirit = kalkopirit

rezsikit kék amfibolazbeszt =1) magnezioriebeckit, 2) magnezioarfvedsonit

rézsmaragd = dioptáz

rézszaponit = medmontit, (K) krizokolla és (hidro)csillám

rézszurokérc (K) goethit, tenorit, covellin, kuprit, krizokolla stb.

réztajték = tirolit

rézuráncsillám v. rézuranit = 1) torbernit, 2) zeunerit

rézvasvitriol = pisanit, (V) Cu(II)-tartalmú melanterit

rézvermikulit (V) Cu-tartalmú vermikulit

rézvirág = kalkotrichit, (V) szálas, hajszerű kuprit

rézvitriol = kalkantit

rézvudjavrit = kuprovudjavrit, Cu-Ti-RFF-szilikát

rh... → r...

rhaeticit (H) sárgásfehér, vékonyan sugaras kianit (Vizze, Dél-Tirol, ITA)

rhenanit (SZ)(K) CaNa(PO4) és Na2(CO3)

rhenit † → pszeudomalachit

rhodesit (Gard et al., 1957) (Ca,Na2,K2)8Si16O40•11H2O, M, (4EP)

rhodhalose (francia) † → bieberit

rhodusit = magnezioriebeckit

Rhombenspat (német) = dolomit

Rhombenglimmer (német) = 1) biotit, 2) flogopit

Rhomboidalspat (német) = dolomit

rhönit (Soelner, 1907) Ca2(Fe,Fe,Mg,Ti)6(Si,Al)6O20, Tk, (4DI)

riakolit † → szanidin

ribbeit (Peacor et al., 1987) (Mn,Mg)5(SiO4)2(OH)2, R, (4AF), rózsaszín

ribeckrichterit (H) richterit (Noda-Tamagawa-bánya, Iwate, JPN)

ribeirit (V) Y- és OH-tartalmú cirkon

richellit (Cesaro & Desprets, 1883) Ca3Fe10(PO4)8(OH,F)12•nH2O(?), Te, (5BE)

richelsdorfit (Süsse & Schnorrer-Köhler, 1983) Ca2Cu5Sb(AsO4)4Cl(OH)6•6H2O, M, (5DL), kék

richetit (Vaes, 1947) PbU4O13•4H2O, Tk, (3GG), fekete

richmondit1 (Kengott, 1866) Al(PO4)•4H2O, (Richmond, Massachusetts, USA)

richmondit2 (Skey, 1877) (K) freibergit, galenit, pirit, szfalerit, kalkopirit

richterit (Breithaupt, 1867) Na(CaNa)Mg5Si8O22(OH)2, M, (4DH)

rickardit (Ford, 1903) Cu7Te5, R álTe, (2BC)

ricolit (H)(ker)(Kő) díszítőkőnek használt szerpentinit (Új-Mexikó, USA)

ridegezüstérc = ridegüvegérc = stefanit

ridolfit = dolomit

riebeckit (Sauer, 1888) □Na2(Fe3Fe3+2)Si8O22(OH)2, M, (4DG)

riemannit = allofán

rijkeboerit = bariomikrolit

rilandit (Henderson & Hess, 1933) (Cr,Al)6SiO11•5H2O, (?), (4EH), sötétbarna

rimkorolgit (Britvin et al., 1995) Ba[Mg5(H2O)7(PO4)4]•H2O, M, (5CE)

rimpylit † → hornblende

ringwoodit (Binns et al., 1969) (Mg,Fe)2SiO4, Sz, (4AB)

rinkit (Lorenzen, 1884) (Na,Ca)3(Ca,RFF)4Ti(Si2O7)2(O,F)4, M, barna, (4BG)

rinkolit = mosandrit

rinmanit (Holtstam et al., 2001) Zn2Sb2Mg2Fe4O14(OH)2, H, (3CD)

rinneit (Boeke, 1908) K3NaFeCl6, Tr, (8BC)

riolit1 (Kő) savanyú kiömlési kőzet, a gránit kiömlési megfelelője

riolit2 (Brooke, 1836) (H) ~ egy Hg-S-szelenid (Culebras, MEX)

riolit3 (Fröbel, 1843) (H) naumannit (?) (Tasco, MEX)

riomarinait (Rögner, 2005) Bi(OH)SO4•H2O, M, (6BD)

rionit1 (Brauns & Petersen, 1870) = annivit, (V) Bi-tartalmú tennantit

rionit2 (T) → riolit2

ripidolit (V) Fe(II)-dús klinoklor

riponit (H) mizzonit, (V) mejonit, 20-50% marialit aránnyal (Ripon, Quebec, CAN)

risigallum (latin) = 1) realgár, 2) auripigment

risörit (V) Ti-tartalmú fergusonit-(Y)

risseit † → aurikalkit

ritkaföld(ek) (Ö) lantanidák (v. közelebbről meg nem határozott tagjának) elnevezése, képletben rövidítve: RFF

ritmit (Csesznokov, 1995) Ca4(SiO4)2•3CaCl2, R

rittingerit † → xantokon

rittmannit (Cossato et al., 1989) (Mn,Ca)Mn(Fe,Mn,Mg)2(Al,Fe)2(PO4)4(OH)2•8H2O, M, (5DJ)

rivadavit (Hurlbut & Aristarian, 1967) Na6MgB24O40•22H2O, M, (7EE)

rivait † → wollastonit

riversideit (Eakle, 1917) Ca5Si6O16(OH)2•2H2O, R, (4DL)

rivotit (K) malachit és sztibikonit

rizopatrónit = patrónit

roaldit (Buchwald & Nielsen, 1981) Fe4N, Sz, (1AG)

robellazit (?) V-Nb-Ta-W-Al-Fe-Mn tartalmú ásvány

robertsit (Moore, 1974) Ca3Mn4(PO4)4(OH)6, M, (5DJ)

robertsonit1 (Poitevin, 1930) ~ ashtonit, (V) Sr-tartalmú mordenit

robertsonit2 (Csuhrov, 1936) ~ brunckit, (V) világos színű, amorf szfalerit

robinsonit (Berry et al., 1952) Pb4Sb6S13, M, (2EI)

rochlederit = melanochim, fosszilis gyantaféleség

rocit a „Bella Roca” meteorvas elnevezése

rock (angol) = hegyi v. kő- (népszerű ásványneveknél)

rockbridgeit (Frondel, 1949) (Fe,Mn)Fe4(PO4)3(OH)5, R, (5BE)

rocklandit (H) szerpentin (Rockland Co., New York, USA)

rodalit (H)(Kő) rózsavörös agyag vasas színezéssel (Antrim, É-Írország, GBR)

rodalquilarit (Sierra Lopez et al., 1968) H3Fe2(TeO3)4Cl, Tk, (3IA), zöld

rodarzenid (Tarkian et al., 1997) (Rh,Pd)2As, R, (2AB)

rodhalit † → bieberit

rodit (Au,Rh,Pd), Sz, (V) termésarany ~ 40% Rh-tartalommal

ródium = termésródium

ródiumnyevjanszkit (V) Rh-tartalmú iridozmin

ródiumsperrylit = platarzit

rodizit (Rose, 1834) (K,Cs)Al4Be4(B,Be)12O28, Sz, (7EH)

rodoarzenián ? Mn-, Co- és Mg-arzenát

rodofillit = kämmererit, (V) Cr-tartalmú klinoklor

rodofoszfit (V) Mn-tartalmú apatit

rodoit = eritrin

rodokrom = kämmererit, (V) Cr-tartalmú klinoklor

rodokrozit (Hausmann, 1813) MnCO3, Tr, (7AB), rózsaszín

rodolicoit (Cipriani et al., 1997) Fe(PO4), Tr, (5AA)

rodolit (V)(D) átlátszó világosvörös, drágakőminőségű pirop

rodomacon = rodolit

rodonit (Jasche, 1819) (Mn,Fe,Mg,Ca)SiO3, Tk, (4DN), rózsaszín

rodosztannit (Springer, 1968) Cu2FeSn3S8, Te, (2CC)

rodotilit = inezit

rodplumszit (Genkin et al., 1983) Rh3Pb2S2, Tr, (2BF)

roeblingit (Penfield & Foote, 1897) Pb2Ca6Mn(Si6O18)(SO4)2(OH)2•4H2O, M, (4CA)

roedderit (Fuchs et al., 1966) (Na,K)2(Mg,Fe)5Si12O30, H, (4CI)

roepperit1 (Brush, 1872) (V) Mn-, Zn-tartalmú fayalit

roepperit2 (Kengott, 1872) (V) Ca-tartalmú rodokrozit

Rogenstein (német) =oolit, (Kő) kis konkréciókat tartalmazó aggregátum

rogersit1 (Smith, 1877) = weinschenkit = churchit-(Y)

rogersit2 (Lausen, 1928) = lausenit

roggianit (Passaglia, 1969) Ca2[BeAl2Si4O13(OH)2]•2,5H2O, Te, (4FH)

rogueit (D) (H)(ker) egy zöld jáspis Oregonból (USA)

rohait (Karup-Møller, 1978) TlCu5SbS2, R álTe, (2FC)

rokühnit (von Hodenberg & von Struensee, 1980) FeCl2•2H2O, M, (8AF)

rollandit (Sarp & Černý, 2000) Cu3(AsO4)2•4H2O, R, (5CA)

romanèchit (Lacroix, 1910) BaMnMn8O16(OH)4, M, (3DD)

romanit1 (Helm, 1891) borostyánféleség

romanit2(Drăgila, 1990) (Fe2+,U,Pb)2(Ti,Fe3+)O4, Tr (metamikt)

romanzovit = hesszonit, (V) fahéjbarna grosszulár

romarchit (Organ & Mandarino, 1971) SnO, Te, (3AB)

rombarzenit = claudetit

rombföldpát = anortoklász

romboklász (Krenner, 1888) HFe(SO4)2•4H2O, R, (6CE)

rombomagnojakobsit Mg-tartalmú hausmannit rombos polimorfja ?

roméin † → roméit

roméit (Damour, 1841) (Ca,Fe,Mn,Na)2(Sb,Ti)2O6(O,OH,F), Sz, (3CG)

römerit (Grailich, 1858) FeFe3+2(SO4)4•14H2O, Tk, (6CE)

rommárvány (Kő) breccsás mészkő, vasas elszíneződéssel, csiszolva romokra emlékeztet

rondorfit (Mihajlović et al., 2004) Ca8Mg(SiO4)4Cl2, Sz, (4AF)

ronneburgit (Witzke et al., 2001) K2MnV4O12, M, (3GA)

röntgenit-(Ce) (Donnay, 1953) Ca2(Ce,La)3(CO3)5F3, Tr, (7BD)

rooseveltit (Herzenberg, 1946) Bi(AsO4), M, (5AF)

roquesit (Picot & Pierot, 1963) CuInS2,Te, (2CB)

roriszit (Csesznokov et al., 1990) CaFCl, Te, (8CC)

rosasit (Lovisato, 1908) (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2, M, (7BA), kék

roscherit (Slavik, 1914) Ca(Mn,Fe)2Be3(PO4)3(OH)3•2H2O, Tk, (5DA)

Röschgewächs (német) = stefanit

roscoelit (Blake, 1876) K(V,Mg,Al)2AlSi3O10(OH)2, M, (4EC)

roscsinit (Szpiridonov et al., 1990) AgPbSb3S6 v. Ag19Pb10Sb51S96, R, (2EH)

roseit1 (Stubbs, 1879) (B) ~ muszkovit, vermikulit (?)

roseit2 (Ottemann & Augusthitis, 1907) † → erlichmanit

roselit (Lévy, 1824) Ca2(Co,Mg)(AsO4)2•2H2O, M, (5CE), rózsaszín

roselit-β (Frondel, 1955) Ca2Co(AsO4)2•2H2O, Tk, (5CE)

rosemaryit (Moore & Ito, 1979) (Na,Ca,Mn)(Mn,Fe)(Fe3+,Fe,Mg)Al(PO4)3 M, (5AC)

rosenbergit (Olmi et al., 1993) AlF3•3H2O, Te, (8BB)

rosenbuschit (Brögger, 1887) (Ca,Na)3(Zr,Ti)Si2O8F, Tk, (4BH)

rosenhahnit (Pabst et al., 1967) HCa3[Si3O9(OH)], Tk, (4BP)

rosenit † → plagionit

Rosenspath (német) (V) Ca-tartalmú rodokrozit

rosiait (Basso et al., 1996) PbSb2O6, R álH, (3DJ)

rosickýit (Sekanina, 1931) β-S, M, (1CB), sárga

rosicler (spanyol) = vörösezüstérc

rosièresit (Lacroix, 1910) CuPbAl10[(OH)5|(PO4)4]2•42H2O, A, (5DG)

rosin = rosit1

Rosinca (német) (D)(ker) tömeges rodokrozit

rosit1 (Svanberg, 1840) (P) pinit-féle álalak anortit után

rosit2 (Huot, 1841) = kalkosztibit

rössingit ? kérdéses ásvány (Rössing, Swakopmund, NAM)

rossit (Hess & Foshag, 1926) CaV2O6•4H2O, Tk, (3GC), sárga

rösslerit (Blum, 1861) MgH(AsO4)•7H2O, M, (5CC)

rossmanit (Selway et al., 1998) Na0,5(Al,Li,Mn)3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4, Tr, (4CH)

rosstrevorit (H) sugarasan rostos epidot (Rosstrevor, IRL)

rosterit = vorobjevit, (V) rózsaszínű, nagy alkáliatartalmú berill

rosthornit fosszilis gyantaféleség

rostit (Rost, 1937) Al(SO4)(OH)•5H2O, R, (6DD)

rostos v. szálas zeolit (Ö) a szálas, rostos megjelenésű láncszerkezetű zeolitok

Rot (német) = vörös... összetételekben is!

Rotbraunsteinerz (német = ‘vörösmangánérc’) = rodonit

Rotbleierz (német) = vörösólomérc = krokoit

Roteisenerz (német) = vörösvasérc = hematit

Roteisenstein (német) = vörösvaskő = hematit

Rötel (német) vörös vasokker

Rotgülden(erz) = Rohgültigerz (német) = 1) proustit, 2) pirargirit

rothoffit = aplom, (V) Mn-tartalmú, zöld andradit

Rotkupfer(erz) = Rotkupferglas (német) = vörösrézérc = kuprit

Rotnickelkies (német = ‘vörösnikkelkovand’) = nikkelin

Rotspat (német) = 1) rodokrozit, 2) rodonit

Rotspiessglanz = Rotspiessglaserz (német) = kermezit

röttisit (H) Ni-szerpentin (?) (Röttis, Vogtland, GER)

Rotzinkerz (német) = vöröscinklérc = cinkit

rouait (Sarp et al., 2001) Cu2(OH)3NO3, M, (7F*)

roubaultit (Cesbron et al., 1970) Cu2+2(UO2)3(CO3)2O2(OH)2•4H2O, Tk, (7DF), zöld

roubschit † → magnezit

roumanit = romanit, borostyánféleség

rouseit (Dunn et al., 1986) Pb2Mn(AsO3)2•2H2O, Tk, (3HA), narancssárga

routhierit (Johan et al., 1974) TlCu(Hg,Zn)2(As,Sb)2S6, Te, (2EC)

rouvilleit (Homjakov et al., 1991) Na3(Ca,Mn,Fe)2(CO3)3F, M, (7BC)

rouxelit (Orlandi et al., 2005) Cu2HgPb22Sb28S64(O,S)2, M, (2EA)

roweit (Berman & Gonyer, 1937) Ca2Mn2B4O7(OH)6, R, (7EE)

rowlandit-(Y) (Hidden, 1891) Y4FeSi4O14F2(?), A, (4BA)

roxbyit (Mumme et al., 1988) Cu1,78S, M, (2BA)

royalit (SZ)(ker) bíborvörös üveg

royit (H) limonittal és biotittal szennyezett, vékony lemezes kvarc (Jhaira szénmező, IND)

rozalin = thulit, (V) rózsaszín, Mn-tartalmú zoisit

rozelit (T) → roselit

rozellán = reosellit = rosit1, (P) pinit-féle álalak anortit után

rozenit1 (Kubisz, 1960) FeSO4•4H2O, M, (6CB)

rozenit2 (T) → rosenit

rocirkon (D)(ker)(SZ) rózsaszínű, mesterséges „spinell”

rozolit = landerit, (H) rózsaszín grosszulár (Xalostoc, MEX)

rózsakvarc (V) rózsaszínű kvarc

rozskovit (V) Pd-tartalmú aurikuprid

ruarzit (Yu & Chou, 1979) RuAsS, M, (2DH)

rubellán (B) vörös 1) biotit bomlástermék, 2) kationhiányos biotit, 3) vermikulit

rubellit (D)(V) rózsaszínű elbait

ruberit = kuprit

rubicell (D) rubinspinell, (V) narancssárga spinell

rubidiumjarosit (SZ) a jarosit mesterséges Rb-analógja

rubidiummikroklin (V) Rb-tartalmú mikroklin

rubiesit (H)(K) szulfidokból áll, (Serrania de Ronda, ESP)

rubiklin (Teertstra et al., 1998) RbAlSi3O8, Tk, (4FB)

rubin (ruby, Rubin) (D)(V) vörös, átlátszó, drágakőminőségű korund

 • adelaide-i rubin (D)(F)(ker) almandin v. pirop, (Adelaide, Dél-AUS)

 • alabandai rubin (D)(F)(ker) almandin

 • almandinrubin (D)(F)(ker) 1) almandin, 2) barnásvörös spinell

 • amerikai rubin (D)(F)(ker) 1) almandin, 2) rózsakvarc, 3) pirop

 • anconai rubin (D)(F)(ker) vas-oxidtól vörösre színezett kvarc (Ancona, ITA)

 • arizonai rubin (D)(F)(ker) pirop

 • ausztrál rubin (D)(F)(ker) vörös gránát

 • balasrubin (D)(F)(ker) vörös v. rózsaszín spinell

 • brazil rubin (D)(F)(ker) 1) rózsaszínre hevített topáz, 2) rózsaszín turmalin

 • burmai rubin (D)(ker) jó minőségű rubin

 • ceyloni rubin (D)(F)(ker) almandin

 • Chatham-rubin (D)(F)(ker)(SZ) egyfajta szintetikus „rubin”

 • coloradói rubin (D)(F)(ker) pirop

 • compostellai rubin (D)(F)(ker) vas-oxidtól vörös kvarc (Santiago de Compostella, ESP)

 • cseh rubin (D)(F)(ker) 1) pirop; 2) rózsakvarc, (V) rózsaszín kvarc

 • csillagrubin (star ruby, Sternrubin) (D)(ker)(V) csillaghatást (aszterizmust) mutató rubin

 • ezüstrubin v. rubinezüst = proustit v. pirargirit

 • fokföldi rubin (D)(F)(ker) pirop

 • gránátalmarubin (pomegranate ruby, Granatapfelrubin) (D)(ker) vörös spinell

 • hamis rubin (false ruby, falscher Rubin) (D)(ker) piros fluorit

 • hegyi rubin (mountain ruby, rock ruby, Felsenrubin) (D)(F)(ker)(V) vörös 1) spinell, 2) gránát

 • kaliforniai rubin (D)(F)(ker) vörös gránát

 • kaprubin (D)(F)(ker) fokföldi rubin, (D)(F)(ker) pirop

 • orientális (keleti) rubin (D)(ker) jó minőségű rubin

 • Mont Blanc-i rubin (D)(F)(ker) rózsakvarc, (V) kvarc (Mont Blanc, FRA-ITA)

 • montanai rubin (D)(F)(ker) vörös gránát

 • Rocky Mountain-ruby (angol) (D)(F)(ker) pirop

 • San Diegó-i rubin (D)(F)(ker) rubellit, (V) piros elbait (San Diego, Kalifornia, USA)

 • spanyol rubin (D)(F)(ker) vas-oxidtól vörösre színezett kvarc

 • sziámi rubin (D)(ker) narancsvörös rubin

 • szibériai rubin (D)(F)(ker) rubellit (V) piros elbait

rubin-balas (D) drágakőminőségű spinell

Rubinblende (német) 1) (Ö) vörösezüstércek gyűjtőneve, 2) = cinkit

rubincsillám = lepidokrokit

rubingirasol = rubinmacskaszem

Rubinglimmer (német) = rubincsillám = lepidokrokit

rubislit (H) klorit (Rubislaw, Skócia, GBR)

rubolit (D)(V) vörös opál

rubrit MgFe2(SO4)4•18H2O, M v. R, ~ botriogén

ruby (angol) = rubin

ruby copper (angol) = kuprit

ruby silver (angol) = proustit v. pirargirit

ruby sulphur (angol) = realgár

rucklidgeit (Zavjalov & Begizov, 1977) (Bi,Pb)3Te4, Tr, (2DC)

rugyenkoit (Csukanov et al., 2004) Sr3Al3,5Si3,5O10[(OH)7,5O0,5]Cl2•H2O, M, (4DT)

ruffit ZrO2, Te

ruitenbergit (Roberts et al., 1993) Ca9B26O34(OH)24Cl4•13H2O, M, (7EG)

ruizit (Williams & Duggan, 1977) Ca2Mn2Si4O11(OH)4•2H2O, M, (4BQ)

rumänit = romanit, borostyánféleség

rumongit † → ilmenorutil

rumpfit = leuchtenbergit, (V) csaknem vasmentes klinoklor

russellit (Schaller, 1914) Bi2WO6, R, (3DK)

Russkobalt (német) = aszbolán

rustenburgit (Mihalik et al., 1975) (Pt,Pd)3Sn, Sz, (1AI)

rustit = ayasit = oxidált meteoritvas

rustonit = rutenozmirídium1 = ruteniridozmin

rustumit (Agrell, 1965) Ca10(Si2O7)2(SiO4)Cl2(OH)2, M, (4BL)

ruszakovit (Ankinovics, 1960) (Fe,Al)5(VO4,PO4)2(OH)9•3H2O, ?, (5DF)

rutenit † → jaipurit

rutenarzenit (Harris, 1974) (Ru,Ni)As, R, (2CI)

ruteniridozmin (Os,Ir,Ru), H, (1AH)

ruteniridozmium = termésirídium

ruténium = termésruténium

ruténiumnyevjanszkit † → ruteniridozmin

ruténiumszisszerszkit † → rutenozmirídium

rutenozmirídium1 (Aoyama, 1936) = ruteniridozmin

rutenozmirídium2 (Harris & Cabri, 1973) (Ir,Os,Ru), Sz, (1AH)

rutherfordin (Marckwald, 1906) (UO2)(CO3), R, (7DF), sárga

rutherfordit = fergusonit (?)

rutil (Werner, 1803) TiO2, Te és M, (3DB)

rutilohematit (K) rutil és hematit összenövése

rutosirit = rutenozmirídium

rynersonit (Foord & Mrose, 1978) Ca(Ta,Nb)2O6, R, (3DJ)