Ugrás a tartalomhoz

Ásványnévtár

Dr. Bognár László

ELTE Eötvös Kiadó

vaalit – zýkait

vaalit – zýkait

vaalit (H) ~ vermikulitszerű ásvány (Vaal folyó, RSA)

vabanit (D) (H) sárgafoltos vörösbarna jáspis, (V) kvarc (Kalifornia, USA)

vad (T) → wad, (K) különféle Mn-oxidokból álló amorf anyag

vaesit (Kerr, 1945) NiS2, Sz, (2DE)

vajdakit (Ondruš et al., 2002) [(MoO2)2(H2O)2As2O5]•H2O, M, (3HB)

valait aszfaltféleség

valchovit = walchowit, fosszilis gyantaféleség

valencianit (H) adulár, (V) ortoklász (Valenciana-bánya, Guanajuato, MEX)

valentianit MgO (?)

valentinit (Haidinger, 1845) Sb2O3, R, (3CA)

vallachit † ~ kevert szerkezetű talaj-agyagásvány

valléit (V) Ca- és Mn-tartalmú antofillit

valleriit (Blomstrand, 1870) 4(Fe,Cu)S•3(Mg,Al)(OH)2, Tr, (2CL)

valujevit (V) Al-gazdag clintonit

vamait = schraufit, fosszilis gyanta

vanadin = vanádiumokker

Vanadinbleierz = Vanadinbleispath (német) = vanadinit

vanadinit (Kobell, 1838) Pb5(VO4)3Cl, H, (5BN), narancsvörös

Vanadinkupferbleierz (német) = chileit, (V) AsO4-tartalmú mottramit

Vanadinspat (német) = vanadinit

vanadioardennit (V) VO4-tartalmú ardennit

vanadiokarfolit (Basso et al., 2005) Mn2+V3+AlSi2O6(OH)4, R, (4DC)

vanadiokrómspinell (V) V- és Cr-tartalmú magnetit

vanadiolaumontit (V) VO4-tartalmú laumontit

vanadiolit (?) Ca-(VO4)-szilikát (?)

vanadiomagnetit = coulsonit

vanadiorutil (V) V-tartalmú rutil

vanadit = 1) descloizit; 2) vanadinit

vanádiumaugit = lavrovit, (V) V- és Cr-tartalmú diopszid

vanádiumbronzit (V) V-tartalmú ensztatit

vanádiumcsillám = vanádiummuszkovit = roscoelit

vanádiumdrávit (Reznitsky et al., 2001) NaMg3V6[Si6O18][BO3](OH)4, H, (4CH)

vanádiumgermanit (V) V-tartalmú germanit

vanádiumgoethit = montroseit

vanádiumgránát = vanádiumgrosszulár, (V) V-tartalmú grosszulár

vanádiumgummit (V) V-tartalmú gummit

vanádiumokker (Ö) összefoglaló név, az alait, corvusit, navajoit, vanoxit stb. ásványokra

vanádiumspinell = vanadomagnetit = coulsonit

vanádiumturmalin (V) V-tartalmú turmalinvanádiumdrávit

vanadoandrosit-(Ce) (Cenki-Tok et al., 2006) Mn2+CeV3+AlMn2+O(Si2O7)(SiO4)(OH), M, (4BM)

vanadomalayait (Basso et al., 1994) Ca(V,Ti,Fe,Al)OSiO4, M, (4AH)

vanalit (Ankinovics, 1962) NaAl9V12O42(OH)4•33H2O, M, (3GB), sárga

vandenbrandeit (Schoep, 1932) Cu(UO2)(OH)4, Tk, (3GG), zöld

vandendriesscheit (Vaes, 1947) PbU7O22•12H2O, R, (3GG), narancs

vandendriesscheit-I = vandendriesscheit

vandendriesscheit-II = metavandendriesscheit

vandiestit (K) tellurobizmutit és hessit

vanmeersscheit (Piret & Deliens, 1982) U(UO2)3(PO4)2(OH)6•4H2O, R, (5EB)

vanoxit (Hess, 1924) 2V2O4•V2O5•8H2O(?), R(?), (3GB)

vantasselit (Fransolet, 1987) Al4(PO4)3(OH)3•9H2O, R, (5DE)

vanthoffit (Kubierschky, 1902) Na6Mg(SO4)4, M, (6AB)

vanuralit (Branche et al., 1963) Al(UO2)2V2O8(OH)•11H2O, M, (5EC)

vanuranilit (Burjanova et al., 1965) (H3O)2(UO2)2V2O8•3,6H2O, M, (5EC)

vanuxemit (K) hemimorfit és sauconit v. montmorillonit

varait = namanszilit NaMn(Si2O6)

varennesit (Grice & Gault, 1995) Na8(Mn,Fe3+,Ti)2Si10O25(OH,Cl)2•12H2O, R, (4EM)

vargasit (P) talk piroxén után

variolit1 (V) sötétzöld ortoklász

variolit2 † (Kő) variolákat (borsónyi sugaras földpát- és piroxénhalmazokat) tartalmazó (általában szubmarin) bazaltos kőzet

variszcit (Breithaupt, 1837) Al(PO4)•2H2O, R, (5CB)

variszcit-β = metavariszcit

variszcit-α = variszcit

varlamoffit (De Dycker, 1946) (Sn,Fe)(O,OH)2, Te, (3FF), sárga

varulit (Quensel, 1937) (Na,Ca)Mn(Mn,Fe)2(PO4)3, M, (5AC)

varvicit † → piroluzit

vas-α = termésvas

vasåkermanit = ferroåkermanit

vasalabandin = ferroalabandin, (V) Fe(II)-tartalmú alabandin

vasalbit NaFe3+Si3O8, feltételezett albit-analóg

vasalumíniumdiopszid = fassait, (V) diopszid

vasamfibol = grunerit

vasanatáz = hematit

vasandradit = skiagit, Fe2+3Fe3+2(SiO4)3, feltételezett gránát szélső tag

vasanortit CaFe3+2Si2O8, az anortit feltételezett Fe(III)-analógja

vasantigorit (P) iddingsites álalak fayalit után

vasantofillit = ferroantofillit

vasapatit (Ö) triplit és zwieselit

vasaugit = hedenbergit

vasbarringerit (V) Ni-mentes barringerit

vasbeidellit ~ nontronit

vasberlinit (SZ) FePO4, R, a berlinit mesterséges Fe-analógja

vasboracit = huyssenit, (V) vastartalmú boracit

vasbrucit = ferropiroaurit, (V) Fe(II)-tartalmú piroaurit

vascinkmészolivin (SZ) (Fe,Ca,Zn)2SiO4, salakalkotó

vascinkpát (V) vastartalmú smithsonit

vascordierit = sekaninait

vascsevkinit (V) Fe(II)-tartalmú csevkinit-(Ce)

vascsillám1 1) hematit; 2) (V) hematit; 3) (V) goethit; 4) (V) lepidokrokit

vascsillám2 = vivianit

vascsillám3 = annit v. sziderofillit v. biotit

vasdiopszid = diopszid

vasdolomit 1) CaFe(CO3)2, elméleti fázis; 2) = ankerit

vasensztatit = hipersztén

vasepidot = ferriepidot, Ca2Fe3+3Si3O12OH, feltételezett epidot szélső tag

vasföldpát = ferroortoklász, (SZ) KFeSi3O8

vasgálic = melanterit

vasgedrit = ferrogèdrit

vasgehlenit = ferrigehlenit, (SZ) Ca2Fe3+AlSiO7

vasgimnit1 (Hatle & Tauss, 1887) Fe(II)-tartalmú deweylit

vasgimnit2 (Dana, 1892) = hidrofit ~ (Mg,Fe2+)4Si3O8(OH)4•2H2O

vasglaukonit (V) Fe(III)-dús glaukonit

vasgránát = almandin

vashegyit (Zimányi, 1909) Al11(PO4)9(OH)6•38H2O, R, (5DE)

vashipersztén = ferroszilit

vashornblende (V) Mn-, K- és Fe(III)-tartalmú, OH-, F- és Cl-szegény ferrohornblende

vashortonolit = ferrohortonolit, (E) fayalit 10-20%-os forsterit-tartalommal

vaskalciumspessartin = kalciumvasspessartin, (V) Ca- és Fe(II)-tartalmú spessartin

vaskaolinit = faratsihit, (K) kaolinit, goethit és nontronit

vaskarbid = cohenit (meteoritásvány)

vasklorid = molizit

vasklorit = 1) delessit; 2) türingit; 3) afrosziderit; 4) (Ö) vasdús klorit

vasknebelit = igelströmit2, (V) Mn-tartalmú fayalit

vaskorund (V) Fe(II)-tartalmú korund

vaskova (V) kvarc hematit zárványokkal

vaskovand = 1) pirit, néha 2) markazit

vaskrizolit = hialosziderit, (E) az olivin sor tagja

vaskrizotil = greenalit

vaslazulit (SZ) a lipscombit mesterséges analógja

vasleucit (SZ) KFe3+Si2O6, a leucit mesterséges Fe(III)-analógja

vasmagnéziumretgersit (V) Fe(II)- és Mg-tartalmú retgersit

vasmangánkalcit = ferromangándolomit, Ca(Fe,Mn)(CO3)2

vasmelanterit = melanterit

vasmészancilit (V) Fe- és Ca-tartalmú ancilit-(Ce)

vasmészolivin = vasmonticellit = kirschsteinit

vasmikroklin (SZ) KFe3+Si3O8, a mikroklin mesterséges Fe(III)- analógja (?)

vasmullit (V) Fe(III)-tartalmú mullit

vasmuszkovit érvénytelen név a muszkovit–csoport egyik szélső tagjára

vasnátriummelilit = nátroferromelilit, NaCaFeSi2O7, melilit szélső tag

vasnátrolit (H) nátrolit, klorit ill. sztilpnomelánszerű zárványokkal (Brevik, NOR)

vasnitrid = sziderazot

vasokker (K) limonitos festékföld

vasopál = opáljáspis, (V) vasoxid-ásványoktól festett opál

vasortoklász = ferroortoklász

vaspaligorszkit = ferripaligorszkit, (V) Fe(III)-tartalmú paligorszkit

vasparaluminit = ferriparaluminit, (V) Fe(III)-tartalmú paraluminit (?)

vaspát = sziderit

vaspennantit (V) vasdús pennantit

vasperidot = fayalit

vaspickeringit = ferropickeringit, (V) Fe(II)-tartalmú pickeringit

vaspirokroit (V) Fe(II)-tartalmú pirokroit

vaspiroxén (Ö) összefoglaló megnevezés a vasdús piroxénekre

vasplatina (V) Fe-tartalmú termésplatina

vasreddingit = foszfoferrit

vasrézkalkantit = ferrokuprokalkantit, (V) Fe(II)-tartalmú kalkantit

vasrichterit ~ ferrorichterit

vasrodokrozit = ferrorodokrozit = ponit, (V) Fe(II)-tartalmú rodokrozit

vasrodonit 1) † → piroxmangit; 2) (V) Fe(II)-tartalmú rodonit; 3) (SZ) salakalkotó

vasrömerit = ferrorömerit = römerit

vasrózsa (V) rozetta formájú 1) hematit, 2) ilmenit

vasrutil = nigrin, (V) vasdús rutil

vassafranovszkit H6(Na,K)6(Fe,Mn)3Si9O27•3H2O ?

vasschefferit (V) Mn(II)- és Fe(II)-tartalmú diopszid

vasskutterudit = arzenoferrit FeAs2, feltételezett szabályos ásvány

vasspinell = hercynit

vasstassfurtit = huyssenit, (V) Fe(II)-tartalmú boracit

vasstrigovit = strigovit1, kloritszerű ásvány

vasszanidin (SZ) KFe3+Si3O8, a szanidin mesterséges Fe(III)-analógja (?)

vasszarkolit = ferriszarkolit, (SZ) (Ca,Na2)3Fe3+2S 3O12, feltételezett melilit szélső tag

vasszericit1 (H)(Kő) szericites agyag (JPN)

vasszericit2 (Rieder et al., 1998) (V) Fe(II)-tartalmú illit

vasszerpentin = greenalit

vasszinter1 (Werner, 1816) = pitticit

vasszinter2 (Hermann, 1845) = amorf szkorodit

vasszpodumen (SZ) LiFeSi2O6, a szpodumen mesterséges analógja

vasszurokérc1 (MOHS, 1804) = triplit

vasszurokérc2 (Karsten, 1808) = pitticit

vasszurokérc3 (?) = sztilpnosziderit

vasszurokérc4 (?) = avasit

vastalk 1) = minnesotait; 2) (V) Fe(II)-tartalmú talk

vastefroit = ferrotefroit, (V) Fe(II)-tartalmú tefroit

vastimsó = 1) halotrichit, 2) voltait

västmanlandit-(Ce) (Holtstam et al., 2005) Ce3CaMg2Al2Si5O19(OH)2F, M, (4BM)

vasturmalin = sörl

vasuranit ~ bassetit (?) vagy ~ kahlerit (?)

vasvermikulit = jefferisit, (V) vasdús zöld vermikulit

vasvirág (V) ágasbogas hófehér aragonit

vasvitriol = melanterit

vasvolframit = ferberit

vaswagnerit = talktriplit = magniotriplit

vaswentzelit = huréaulit

vaszilit (Atanaszov, 1990) (Pd,Cu)16(S,Te)7, Sz, (2AB)

vasziljevit (Roberts et al., 2003) (Hg2)10O6I3Br2Cl(CO3), Tk, (8CB)

vaterit (Meigen, 1911) CaCO3, H, (7AB)

vaterit-A † → kalcit

vaterit-B = vaterit

vaughanit (Harris et al., 1989) TlHgSb4S7, Tk, (2EC)

vauquelinit (Berzelius, 1818) Pb2Cu(CrO4)(PO4)(OH), M, (6E*)

vauxit (Gordon, 1922) FeAl2(PO4)2(OH)2•6H2O, Tk, (5DC), kék

väyrynenit (Volborth, 1954) Be(Mn,Fe)(PO4)(OH), M, (5BA), piros

veatchit (Switzer, 1938) Sr2B11O16(OH)5•H2O, M, (7EG)

veatchit-A (Kumbasar, 1979) Sr2B11O16(OH)5•H2O, Tk, (7EG)

veatchit-p (Braitsch, 1959) Sr2B11O16(OH)5•H2O, Tk, (7EG)

veenit (Jambor, 1967) Pb2(Sb,As)2S5, R, (2EE)

vegasit (H) plumbojarosit (Clark County, Nevada, USA)

velardeñit = gehlenit

velihovit bitumenféleség

velikit (Gruzgyev et al., 1988) (Cu,Hg)11Sn4S16, Te, (2CC)

venait Pb3BiSbS3, ?

venasquit † → kloritoid

vendéennit fosszilis gyantaféleség

venerit (K) főleg kloritból álló Cu-tartalmú keverék

venturait nitrogéndús kőolaj

Vénusz-haj (V) rutiltűs kvarc

verbeekit (Roberts et al., 2002) PdSe2, M, (2DK)

verdelit (D)(V) zöld turmalin

verdit (Kő) fuchsit (Cr-tartalmú muszkovit)-tartalmú zöld díszítőkő

vergaszovait (Bikova et al., 1998) CuO[(Mo,S)O4](SO4), R, (6F*)

vermeille (francia) (D)(V) 1) narancsvörös spinell, 2) barnásvörös almandin, 3) = hiacint, (V) jácintpiros cirkon

vermikulit (Webb, 1824) (Mg,Fe,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2•4H2O, M, (4EG)

vermilit (D) cinnabaritzárványos opál

vermontit † → danait, (V) Co-tartalmú arzenopirit

vernadit (Betehtin, 1944) (Mn4+,Fe3+,Ca,Na)(O,OH)2•nH2O, H, (3DE)

vernadszkit (P) antlerit dolerofánit után

Verneuil korund (D) (SZ) mesterséges „korund”

veronit v. veronai zöld = szeladonit

verplanckit (Alfors et al., 1965) Ba2(Mn,Fe,Ti)Si2O6(O,OH,Cl,F)2•3H2O, H, (4CH)

verrucit v. veruccit † → mezolit

versiliait (Mellini et al., 1979) (Fe,Zn,Fe3+)8(Sb,Fe3+,As)16O32S, R, (3BF)

vertumnit (Passaglia & Galli, 1977) Ca4Al4Si4O6(OH)24•3H2O, M, (4EP)

vesbin → mottramit

vésigniéit (Guillemin, 1955) BaCu3(VO4)2(OH)2, M, (5BK)

vestanit → westanit, (H) andaluzit bomlásterméke (Westanä, ma Västanä, SWE)

veszelyit (Schrauf, 1874) (Cu,Zn)3(PO4)(OH)3•2H2O, M, (5DG), zöldeskék

vesztán † → kvarc

vezuvián(it)1 (Werner, 1795) Ca10(Mg,Fe)2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4, v.

 • Ca19(Mg,Fe)3(Al,Fe)10[(OH)10|(SiO4)10|(Si2O7)4], Te, (4BO)

vezuvián2 (Kirwan, 1794) = leucit

vezuvián3 (Thomson) (K) kalcit és hidromagnezit

viaeneit (Kucha et al., 1995) 11FeS2•(Fe,Pb)(S2O3), M, (2FD)

viandit (H) hévforrásból kivált kovaüledék (Yellowstone Park, Wyoming, USA)

viaszopál (V) sárgás, viaszfényű opál

vibertit † → bassanit

vicanit-(Ce) (Maras et al., 1995) (Ca,RFF,Th)15As(As3+0,5Na0,5)Fe3+Si6B4O40F7, Tr, (4AI)

victorit † → ensztatit

viellaurit (K) tefroit és rodokrozit

vierzonit1 (Bristow, 1861) (H) okkeres agyag (Vierzon, Cher, FRA)

vierzonit2 (Grossouvre, 1901) = grossouvreit, (H) kréta kőzetek mállásából keletkező porszerű opál

vietinghofit (V) Fe-gazdag szamarszkit-(Y)

vigezzit (Graeser et al., 1979) (Ca,Ce)(Nb,Ta,Ti)2O6, R, (3DJ), narancssárga

vignit (K) magnetit, vivianit és sziderit

vigorit (SZ)(ker) műgyanta

vihorlátit (Skála et al., 2007) Bi24Se17Te4, Tr, (2DC)

viitaniemiit (Lahti, 1981) Na(Ca,Mn)Al(PO4)(F,OH)3, M, (5BF)

vikingit (Makovicky & Karup-Møller, 1977) Ag5Pb8Bi13S30, M, (2EJ)

világosvörösezüstérc = proustit

világszem = hidrofán, (D)(V) vízbe mártva színjátszóvá váló opál

vilateit (H) Mn(III)-tartalmú foszfosziderit (La Vilate, FRA)

viljuit (Groat et al., 1998) Ca19(Al,Mg,Fe,Ti)13(B,Al,□)5(SiO4)10(Si2O7)4(O,OH)10, Te, (4BO)

villamanínit (Schoeller & Powell, 1919) (Cu,Fe,Ni)S2, M, (2DE)

villarsit (B) olivin bomlástermék

villiaumit (Lacroix, 1908) NaF, Sz, (8AB)

villiersit (Ni,Mg,Fe,Co)7Si8O22(OH)2

villyaellenit (Sarp, 1984) H2(Mn,Ca)5(AsO4)4•4H2O, M, (5CA), rózsaszín

vilnit † → wollastonit

vimszit (Saskin et al., 1968) CaB2O2(OH)4, M, (7EF)

vincentit (Stumpfl & Tarkian, 1974) (Pd,Pt)3(As,Sb,Te), Te, (2AB)

vinciennit (Cesbron et al., 1985) Cu10Fe4Sn(As,Sb)S16, Te, álSz, (2CC), narancs

vinogradovit (Szemjonov et al., 1956) (Na,K)4Ti4Si8O26•(H2O,Na), M, (4DC)

violait † → augit

violán (V) kék 1) Mg-dús augit, 2) diopszid

violarit (Lindgren & Davy, 1924) Ni2FeS4, Sz, (2DA)

violett (D) ibolyaszínű 1) kalcedon, (V) kvarc; 2) zafír, (V) korund

violit1 (Darapsky, 1890) (V) copiapit

violit2 (ker)(SZ) ibolyaszínű mesterséges „korund”

vireszcit (V) zöld piroxén

virgilit (French et al., 1978) (Li,Al)0,6Si2,4O6, H, (4FA)

viridin (V) Mn- és Fe-tartalmú, zöld v. vörös andaluzit

viridit1 (Vogelsang, 1872) † (Kő) porfiros kőzetek alapanyagában található zöld bomlástermékek (klorit, szerpentin) összefoglaló neve

viridit2 (Kretschmer, 1918) Fe2+5Fe3+Si3AlO10(OH)8, = mackensit ?, kloritszerű ásvány

viséit egy crandallit tipusú ásvány, v. (K) crandallit és opál (Visé, BEL)

visnyevit (Beljankin, 1931) (Na,Ca,K)6(Si,Al)12O24(SO4,CO3,Cl2)2–4•nH2O, H, (4FC)

viszmirnovit (Marsukova et al., 1981) ZnSn(OH)6, Sz, (3FE), sárga

viszockit (Genkin et al., 1962) (Pd,Ni)S, Te, (2CJ)

visztyepit (Pautov et al.,1992) SnMn4B2Si4O16(OH)2, M, (4AI)

viterbit 1) (K) allofán és wavellit; 2) porfíros szövetű alkáli kőzet (Viterbo, ITA)

vitrain (Kő) szénkőzettani litotípus

vitriol (Ö) csoportnév az R2+-szulfátokra (R= Mg, Zn, Mn, Fe, Co, Ni, Cu)

Vitriolbleierz (német) = anglesit

Vitriolgelb (német) = jarosit

vitriolit = pisanit, (V) Cu-tartalmú melanterit

vitriolkovand = 1) pirit, 2) markazit

vitriolokker 1) limonit adszorbeált kénsavval, 2) = glockerit

vitrit (Kő) szénkőzettani litotípus

vittinkit = wittingit, neotokitszerű ásvány

vitusit-(Ce) (Rønsbo et al., 1979) Na3(Ce,La,Nd)(PO4)2, R, (5AB)

vityimit (Csukanov et al., 2001) Ca6B14O19(SO4)(OH)14•5H2O, M, (7EG)

vivianit (Werner, 1817) Fe3(PO4)2•8H2O, M, (5CC), kék

vjacseszlavit (Bjelova et al., 1984) U(PO4)(OH)•2,5H2O, R, (5DK), zöld

vjalszovit (Jevsztignyejeva et al., 1992) FeS•Ca(OH)2•Al(OH)3, R, (2CL), kárminvörös

vjuncpahkit-(Y) (Volosin et al., 1983) Y4Al3Si5O18(OH)5, M, (4CF), (Vjuncpahk hg. Kola fsz. RUS)

vlagyimirit (Nyefedov, 1953) Ca5H2(AsO4)4•5H2O, Tk és M, (5CE), (Vladimirszkoje, Altáj, RUS)

vlaszovit (Tyihonyenkova & Kazakova, 1961) Na2ZrSi4O11, Tk, M, (4DS)

vlodavecit (Vergasov et al., 1995) Ca2Al(SO4)2ClF2•4H2O, Te, (6DE)

vochtenit (Zwaan et al., 1989) (Fe,Mg)Fe(UO2)4(PO4)4(OH)•12-13H2O, M, (5EB), bronzbarna

voelckerit = oxiapatit

vogezit1 (V) Cr-mentes pirop

vogezit2 (Kő) lamprofirváltozat, amelyben amfibol > biotit és alkáliföldpát > plagioklász

vogezit3 (D)(ker)(H) szivárványszínű, breccsás megjelenésű jáspis (Griquatown, RSA)

voggit (Roberts et al., 1990) Na2ZrPO4CO3OH•2H2O, M, (5DK)

voglianit ~ (UO2)2SO4(OH)2•H2O, ~ zippeit

voglit (Haidinger, 1853) Ca2Cu(UO2)(CO3)4•6H2O, M, (7DF), zöld

vogtit (Ca,Fe,Mn,Mg)SiO3, (SZ) salakalkotó

voigtit (H)(B) biotit (?), v. rétegközi kationhiányos biotit (Ehrenberg, Ilmenau, GER)

volborthit (Hess, 1837) Cu3(VO4)2•3H2O, M, (5DG), zöld

volcanit1 (Delamétherie, 1792) = piroxén

volcanit2 (Haidinger, 1845) = szelénkén, (V) Se-tartalmú terméskén

volcanit3 (Kő) dacithoz közelálló kiömlési kőzet (Volcano-sziget, ITA)

völcknerit † → hidrotalkit

volfrámgermanit (V) W-tartalmú germanit

volframin = 1) tungsztit, 2) volframit

volframit (Ö) a ferberit–hübnerit ásványsor összefoglaló neve, (Fe,Mn)WO4, M, (3DG)

volframoixiolit (Nb,Ta,W,Fe,Mn)3O6, M(?)

volfrámokker = 1) tungsztit, 2) ferritungsztit

volfrámólomérc = stolzit

volfrámpowellit (V) (WO4)-tartalmú powellit

volfszonit = sztannin

volgerit † → sztibikonit

volinszkit (Bezszmernaja & Szoboljeva, 1965) AgBiTe2, R, (2CF)

volkonszkoit (Kämmerer, 1831) Ca0,3(Cr,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2•4H2O, M, (4EH)

volkovit = stroncioginorit

volkovszkit (Kondratyeva et al., 1966) KCa4[B5O8(OH)]4[B(OH)3]2Cl•4H2O, Tk, (7EG)

voltait (Scacchi, 1841) K2Fe5Fe4(SO4)12•18H2O, Sz, (6CG)

voltzin v. voltzit (K) wurtzit v. szfalerit és egy organometallikus vegyület

vonbezingit (Dai & Harlow, 1992) Ca6Cu3(SO4)3(OH)12•2H2O, M, (6DB), azúrkék

vonsenit (Eakle, 1920) Fe3(BO3)O2, R, (7EA)

voraulit = lazulit

vorhauserit (H) tömeges szerpentin

vorobjevit (V) Cs-tartalmú, színtelen berill

vörösantimonérc = kermezit

vöröscinkérc = cinkit

vörösezüstérc 1) pirargirit, 2) proustit

vörösföld = terra rossa (Kő)

vörösrézérc = kuprit

vörösvaskő = vörösvasérc = hematit

vörösvaskobak (V) sima felszínű, sugaras-rostos szerkezetű, gömbös-vesés hematit

vosgit (B)(H) bontott plagioklász, (E) labradorit (Ternay, Vogézek, FRA)

vozsminit (Rudasevszkij et al., 1982) (Ni,Co)4(As,Sb)S2, H, (2BF)

vrbait (Jezek, 1912) Tl4Hg3Sb2As8S20, R, (2EC)

vredenburgit = vredenburgit-α

vredenburgit-β (K) jakobsit és hausmannit

vredenburgit-α (Mn,Fe)3O4, Te, metastabil fázis

vuagnatit (Sarp et al., 1976) CaAl(SiO4)(OH), R, (4AH)

vudjavrit-(Ce) Ce4(Ti2O6)3•nSiO2•mH2O, A(?)

vulkanit (Threadgold, 1961) CuTe, R, (2CJ)

vulpinit (H) szemcsés anhidrit (Vulpino, Lombardia, ITA)

vuonnemit (Bussen et al., 1973) Na10TiNb2(PO4)2Si4O17, Tk, (4CB)

vuorelainenit (Zakrzewski et al., 1982) (Mn,Fe)(V,Cr)2O4, Sz, (3BD)

vuorijarvit-K (Szubbotyin et al., 1998) (K,Na)2Nb2(Si4O12)(O,OH)2•4H2O, M, (4CB)

vurroit (Garavelli et al., 2005) Pb20Sn2(Bi,As)22S54Cl6, R, (2EJ)

wabanaérc (H) oolitos hematitos vasérc (Új-Fundland, CAN)

Wachs... (német) → viasz... (összetételekben is!)

wackenrodit víztartalmú Mn-Pb-oxid, ~ wad

wad rosszul kristályos, puha, víztartalmú Mn-oxidokból álló anyagok gyűjtőneve

wadalit (Kanazawa et al., 1997) Ca6Al5Si2O16Cl3, Sz, (4FD)

waddoit ~ egy csillám ?

wadeit (Prider, 1939) K2ZrSi3O9, H, (4CA)

wadsleyit (Price et al., 1983) β-(Mg,Fe)2SiO4, R, (4AB)

wadsleyit-II (Smyth & Kawamoto, 1996) (SZ) nagynyomású mesterséges fázis

wagit † → hemimorfit

wagnerit (Fuchs, 1821) (Mg,Fe)2PO4F, M, (5BC)

wairakit (Steiner, 1955) CaAl2Si4O12•2H2O, M, (4FH)

wairauit (Challis & Long, 1964) CoFe, Sz, (1AF)

wakabayashilit (Kato et al., 1970) (As,Sb)11S18, M. álH, (2FB), sárga

wakefieldit-(Ce) (Deliens & Piret, 1977) (Ce,Pb)(VO4), Te, (5AE)

wakefieldit-(Y) (Miles et al., 1971) YVO4, Te, (5AE)

walait = valait, aszfaltféleség

walchowit fosszilis gyantaféleség

walderit (SZ)(V) színtelen mesterséges „korund”

waldheimit † → richterit

walentait (Dunn et al., 1984) H(Ca,Mn,Fe)Fe3(AsO4,PO4)4•7H2O, R, (5CE)

walfordit (Back et al., 1999) (Fe,Te)Te3O8, Sz, (3JB)

Walkerde = Walkererde (német) = fullerföld = bentonit

walkerit1 (Heddle, 1880) Mg-tartalmú pektolit v. (K) pektolit és stevensit

walkerit2 (Dana, 1892) = fullerföld = bentonit

walkerit3 (Grice et al., 2002) Ca16(Mg,Li,□)2[B13O17(OH)12]4Cl6•28H2O, R, (7EG)

Walkerton = Walkton (német) = fullerföld = bentonit

wallerián (H) fekete hornblende (Nordmark, Norvégia)

wallisit (Nowacki, 1965) CuPbTlAs2S5, Tk, (2EC)

wallkilldellit (Dunn & Peacor, 1983) Ca4Mn6As4O16(OH)8•18H2O, H, (5DK)

wallkilldellit-(Fe) (Sarp et al., 1999) (Ca,Cu)4Fe6As4O16(OH)8•18H2O, H, (5DK)

walmstedtit = breunnerit, (V) Fe(II)- és Mn(II)-tartalmú magnezit

walpurgin (Weisbach, 1871) Bi4(UO2)(AsO4)2O4•3H2O, Tk, (5EB), sárga

walstromit (Alfors et al., 1965) BaCa2Si3O9, Tk, (4CA)

waltherit † → walpurgin

walthierit (Li et al., 1992) BaAl6(SO4)4(OH)12, Tr, (6BC)

Wandstein (német) (H) ankerit (stájer bányászelnevezés)

wapplerit (Ca,Mg)HAsO4•4H2O (?) rösslerit vagy (K) rösslerit és farmakolit

wardit (Davison, 1896) NaAl3(PO4)2(OH)4•2H2O, Te, (5DK)

wardsmithit (Erd et al., 1970) Ca5MgB24O42•30H2O, H, (7EE)

warikahnit (Keller et al., 1979) Zn3(AsO4)2•2H2O, Tk, (5CA)

waringtonit † → brochantit

warrenit1 (Eakins, 1890) † → jamesonit

warrenit2 (Peckham, 1895) paraffindús kőolaj

warrenit3 (Boldirjev, 1928) Co-tartalmú smithsonit

warrierit (Olliver & Thompson, 1996) (V) drágakőminőségű fekete turmalin

warthait (K) cosalit, galenit és heyrovskýit

warthit † → blödit

warvicit (T) → varvicit † → piroluzit

warwickit (Shepard, 1838) (Mg,Ti,Fe,Al)2(BO3)O, R, (7EA)

washingtonit (K) ilmenit és hematit

wasit Ca-Fe3+-RFF-alumoszilikát, (B) allanit, (?)

Wasserblei (német) = molibdenit

Wasserglimmer (német) = pennin, (V) pszeudotrigonális klinoklor

Wasserkies (német) = 1) pirrhotin, 2) pirit, 3) markazit, 4) arzenopirit

Wassertalk (német) = brucit

watanabeit (Shimizu et al., 1993) Cu4(As,Sb)2S5, R, (2CD)

watatsumiit (Matsubara et al., 2003) KNa2LiMn2V2Si8O24, M, (4DS)

waterhouseit (Pring et al., 2005) Mn7(PO4)2(OH)8, M, (5BF)

wathlingit = kieserit

watkinsonit (Johan et al., 1987) Cu2PbBi4(Se,S,Te)8, M, (2EJ)

wattersit (Roberts et al., 1991) Hg+4Hg2+Cr6+O6, M, (6E*)

wattevilleit (Singer, 1879) Na2Ca(SO4)2•4H2O, R v. M (szálas), (6CI)

wavellit1 (Babington, 1805) Al3(PO4)2(OH,F)3•5H2O, R, (5DE)

wavellit2 (Dewey, 1820) = gibbsit

wawayandait (Dunn et al., 1990) Ca12Be18Mn4B2Si12O46(OH,Cl)30, M, (4BS)

wawellit (T) → wavellit

waxopal (angol) = viaszopál, (V) viaszsárga opál

waylandit (Knorring & Mrose, 1962) (Bi,Ca)Al3(OH)6(PO4)2, Tr, (5BM)

weberit (Bøgvad, 1938) Na2MgAlF7, R, (8BB)

webnerit † → andorit

webskyit Fe-dús szerpentinszerű amorf anyag

websterit 1) = aluminit; 2) (Kő)(H) ultrabázisos kőzet (Webster, É-Carolina, USA)

weddellit (Frondel & Prien, 1942) C2CaO4•2H2O, Te, (9AA)

weeksit (Outerbridge et al., 1960) K2(UO2)2(Si2O5)3•4H2O, R, (4EO), sárga

wegscheiderit (Fahey & Yorks, 1963) Na2(CO3)•3NaH(CO3), Tk, (7AA)

wehrlit1 (Kobell, 1838) (Kő) olivinből, klinopiroxénből, gyakran kevés barnaamfibolból álló ultramafikus mélységi kőzet

wehrlit2 (Huot, 1841) (K) pilsenit, hessit és Bi-Te-(S)-ásványok keveréke

weibullit (Flink, 1910) (Pb,Ag)6Bi8Se7S11, R, (2EJ)

weibyeit (K) bastnäsité változott ancilit, és bastnäsit + ancilit (P) cirkon után

Weich.... (német) → lágy...

Weichbraunstein (német) = lágymangánérc = 1) piroluzit, 2) wad

Weicheisenkies (német) = markazit

Weicherz = Weichglaserz = Weichgewächs (német) = lágyezüstérc = akantit

Weichmanganerz = Weichbraunstein (német) = lágymangánérc = 1) piroluzit, 2) wad

weilerit (Wimmenauer, 1961) BaAl3H(AsO4)2(OH)6, Tr, (5BM)

weilit (Herpin & Pierot, 1963) CaH(AsO4), Tk, (5AD)

weinbergerit ~ (Na,K)(Fe,Ca,Mg)6Al2Si8O26, R, meteoritásvány

weinebeneit (Walter, 1992) CaBe3(PO4)2(OH)2•4H2O, M, (4FI)

weinschenkit1 (Murgoci, 1922) 1) Fe(III)-tartalmú magneziohornblende, 2) magneziohastingsit

weinschenkit2 (Laubmann, 1922) † → churchit-(Y)

weisbachit = hokutolit, (V) Ba-tartalmú anglesit

weishanit (Li et al., 1984) (Au,Ag)3Hg2, H, (1AC), sárga

weissbergit (Dickson & Radtke, 1978) TlSbS2, Tk, (2EC)

Weissbleierz (német) = fehérólomérc = cerusszit

Weisseisenerz (német) = fehérvasérc, (V) gélszerű sziderit

Weisserkies (német) = markazit

Weisserz1 (német) = 1) markazit; 2) arzenopirit

Weisserz2 (német) = 1) krennerit; 2) szilvanit

Weisserz3 (német) (V) világos színű (nem oxidált) sziderit

Weissgiltigerz, Weissgültigerz (német) = 1) freibergit, 2) freieslebenit, 3) stefanit és (K) is lehet

weissián † → szkolecit

weissigit † → ortoklász

weissit1 (Trolle-Wachtmeister, 1828) (P) pinitféle álalak cordierit után

weissit2 (Crawford, 1927) Cu2–xTe, H, (2BC)

Weisskupfer (német) = domeykit

Weisskupfererz (német) = 1) kubanit, 2) (K) réztartalmú markazit

Weissnickelerz (német) = kloantit = nikkelskutterudit

Weissnickelkies (német) = fehérnikkelkovand = 1) rammelsbergit, 2) kloantit = nikkelskutterudit

Weissspiessglanzerz, Weissspiessglaserz (német) = fehérantimonérc = valentinit

Weissstein (német) = 1) wollastonit; 2) albit

Weisssylvanerz = Weisstellur = Weisserz (német) = 1) krennerit; 2) szilvanit

weldit (H) amorf Na-Al-szilikát (?) v. (Kő) átalakult kőzet (Weld-folyó, Tasmánia, AUS)

welinit (Moore, 1967) Mn3Si0,6W0,4O7, Tr, (4AG)

wellsit (V) Ba-tartalmú phillipsit-Ca

weloganit (Sabina et al., 1968) Na2Sr3Zr(CO3)6•3H2O, Tk, (7CD), citromsárga

welshit (Moore, 1978) Ca2Mg4(Mn,Fe)Sb5+2O2[Si3Be2O18], Tk, (4DI)

wendwilsonit (Dunn et al., 1987) Ca2(Mg,Co)(AsO4)2•2H2O, M, (5CE), vörös

wenkit (Papageorgakis, 1962) Ba4Ca6(Si,Al)20O39(OH)2(SO4)3•nH2O, H v. Tr, (4FC)

wenzelit † → huréaulit

werdingit (Moore et al., 1990) (Mg,Fe)2Al14Si4B4O37, Tk, (4AI)

wermlandit (Moore, 1971) (Ca,Mg)Mg7(Al,Fe)2(SO4)2(OH)18•12H2O, Tr, (6DG)

wernerin = akmit = egirin

wernerit (E) szkapolit 3:1 - 1:2 közötti mejonit : marialit aránnyal

werthemanit ~ Al2SO4(OH)4•H2O ?

weslienit † → ~ roméit

wesselit 1) (V) ibolyás Mn-tartalmú sugilit (Wessels bánya, RSA); 2) (Kő) alkáli ultrabázisos telérkőzet

wesselsit (Giester & Rieck, 1996) (Sr,Ba)Cu(Si4O10), Te, (4EA)

westanit (H) andaluzit bomlásterméke (?) (Vestanä, SWE)

westerveldit (Oen et al., 1972) FeAs, R, (2CE)

westgrenit = bizmutomikrolit

wetherilit † bitumenféleség

wetherillit = hidroheterolit

whartonit (V) Ni-tartalmú pirit

wheatleyit (Rouse et al., 1986) Na2Cu(C2O4)2•2H2O, Tk, (9AA), kék

wheel ore (angol) = kerékérc, (V) ikres bournonit

wheelerit fosszilis gyantaféleség

wherryit (Fahey et al., 1950) Pb7Cu2(SO4)4(SiO4)2(OH)2, M, (4AK), zöld

whewellit (Brooke & Miller, 1852) CaC2O4•H2O, M, (9AA)

white (angol) = fehér... (összetételekben is!)

whiteit-(CaFeMg) (Moore & Ito, 1978) Ca(Fe,Mn)Mg2Al2(PO4)4(OH)2•8H2O, M, (5DJ)

whiteit-(CaMnMg) (Grice et al., 1989) CaMnMg2Al2(PO4)4(OH)2•8H2O, M, (5DJ)

whiteit-(MnFeMg) (Moore & Ito, 1978) (Mn,Ca)(Fe,Mn)Mg2Al2(PO4)4(OH)2•8H2O, M, (5DJ)

whitlockit (Frondel, 1940) Ca9(Mg,Fe)H(PO4)7, Tr, (5AB)

whitmanit † → geikielit

whitmoreit (Moore et al., 1974) FeFe3+2(PO4)2(OH)2•4H2O, M, (5DC)

whitneyit (K) algodonit és termésréz

whittakerit (Oberti et al., 2004) NaNa(Mg2AlFe3+Li)Si8O22(OH)2, M, (4DH)

wichtin = wichtisit = wichtit = sordavalit, (Kő) fekete kőzetüveg

wickenburgit (Williams, 1968) CaPb3Al2Si10O24(OH)6, H, (4EP)

wicklowit (?) Pb-vanadát (?)

wickmanit (Moore & Smith, 1967) MnSn(OH)6, Sz, (3FE), sárga

wicksit (Sturman et al., 1981) NaCa2Fe5Mg(PO4)6•2H2O, R, (5CE)

widenmannit (Walenta & Wimmenauer, 1961) Pb2(UO2)(CO3)3, R, (7DF), sárga

wiedgerit (H) kén- és H2O-gazdag puha bitumenféleség (Utah, USA)

widgiemoolthalit (Nickel et al., 1993) Ni5(CO3)4(OH)2•4-5H2O, M, (7DA)

wightmanit (Murdoch, 1962) Mg5BO3O(OH)5•2H2O, M, (7EB)

wiikit (K) ittropiroklor vagy egyéb piroklor, euxenit és szilikátok

wiikit-β Y4Nb3O12(OH)3, feltételezett wiikit szélső tag

wiikit-α Ca3UNb3O12(OH)3, feltételezett wiikit szélső tag

wilcoxit (Williams & Cesbron, 1983) MgAl(SO4)2F•18H2O, Tk, (6DD)

wilhelmit = willemit

wilhelmkleinit (Schlüter et al., 1998) ZnFe2(AsO4)2(OH)2, M, (5BB)

wilhelmramsayit (Pekov et al., 2006) Cu3FeS3•2H2O, R, (2CB)

wilhelmvierlingit (Mücke, 1983) CaMnFe(PO4)2(OH)•2H2O, R, (5DI)

wilkeit 1) SiO4- és SO4-tartalmú apatit, 2) (V) PO4-tartalmú fluorellestadit

wilkinit (ker)(Kő) papírgyártáshoz használatos bentonitos agyag

wilkinsonit (Duggan, 1990) NaFe2FeSi3O10, Tk, (4DI)

wilkmanit (Vuorelainen et al., 1964) Ni3Se4, M, (2DA)

willcoxit NaMg2Al3Si2O10(OH)2, ~ a merevcsillámok csoportjához közelálló ásvány

willemit (Lévy, 1930) Zn2SiO4, Tr, (4AA)

willemseit (De Waal, 1970) (Ni,Mg)3Si4O10(OH)2, M, (4EB), zöld

willhendersonit (Peacor et al., 1984) KCaAl3Si3O12•5H2O, Tk, (4FH)

williamsit1 (Thomson, 1836) = willemit

williamsit2 (Shepard, 1848) ~ antigorit

willyamit (Pittman, 1893) (Co,Ni)SbS, álSz, M, (2DF)

wilnit (H) wollastonit (Wilna, ma Vilnius, Litvánia)

wilsonit 1) (B) (P) pinit-féle álalak szkapolit után; 2) (Kő)(H) riolitos összetételű piroklasztit Új Zélandról

wiltshireit † → rathit (?)

wiluit → 1) viljujiit, 2) grosszulár, 3) rövid prizmás vezuvián (V) (Viljuj-folyó, Jakutföld, Szibéria, RUS)

winchellit = lintonit, (H) vesés thomsonit (Grand Marais, Minnesota, USA)

winchit (Fermor, 1906; Leake et al., 1998) □(CaNa)Mg4(AlFe3+)Si8O22(OH)2, M, (4DH)

winebergit = elégtelen adatokkal leírt víztartalmú Al-szulfát-hidroxid

winklerit (K) heterogenit és Co-Ni-arzenátok

winkworthit (K) howlit és gipsz

winstanleyit (Williams, 1979) TiTe3O8, Sz, (3JB), sárga

wisaksonit (V) metamikt U-tartalmú torit

wiserin † → anatáz

wiserit (Haidinger, 1845) (Mg,Mn)14B8(Si,Mg)O22(OH)10Cl, Te, (7ED)

Wismutantimonnickelglanz (német) = kallilit, (V) Br-tartalmú ullmannit

Wismutaurit = Wismutgold (német) = maldonit

Wismutbleierz (német) = schapbachit

Wismutblende (német) = eulitin

Wismutblüte = Wismutocker (német) = bizmit

Wismutfahlerz (német) = bizmutfakóérc = annivit, (V)Bi-tartalmú tennantit

Wismutglanz (német) = bizmutin

Wismutkobalterz (német) = keleutit, (K) bizmutin és Co-dús skutterudit

Wismutkobaltnickelkies (német) = grünauit, (K) polidimit és bizmutin (?)

Wismutkupfererz (német) = 1) wittichenit; 2) emplektit

Wismutspat (német) = bizmutit

Wismutspiegel (német) = wehrlit2

withamit (V) kárminvörös és szalmasárga Mn-tartalmú epidot

witherit (Werner, 1789) BaCO3, R, (7AD)

wittichenit (Kobell, 1853) Cu3BiS3, R, (2EA)

wittingit (B) rodonit átalakulási terméke, neotokitszerű ásvány

wittit (Johansson, 1924) (Pb,Ag)5(Bi,As)6(S,Se)14, M, (2EJ)

wocheinit (H)(Kő) bauxit (Wochein, AUT)

wodanit (V) Ti-tartalmú biotit

wodginit (Nickel et al., 1963) (Ta,Mn,Nb,Sn)O2, M, (3DG)

wöhlerit1 (Scheerer, 1843) NaCa2(Zr,Nb)Si2O8(O,OH,F), M, (4BE)

wöhlerit2 (Vdovikin, 1960) szenes kondritokban talált szénvegyület

wölchit (H)(B) azurittá, malachittá, sztibikonittá mállott bournonit (Wölch, Karintia, AUT)

wolfachit (K) gersdorffit és ullmannit közötti elegykristály

wolfeit (Frondel, 1949) (Fe,Mn)2(PO4)(OH), M, (5BC)

wolfram (I) → volfrám (összetételekben is!)

Wolframbleierz (német) = stolzit

wolfsbergit1 (Huot, 1841) = jamesonit

wolfsbergit2 (Nicol, 1849) = kalkosztibit

wolftonit † → hidroheterolit

wollastonit1-1A (Léman, 1818) CaSiO3, Tk, (4DK)

wollastonit2 (Thomson, 1836) = pektolit

wollastonit-β = pszeudowollastonit, (SZ)

wollastonit-2M (;Henmi et al., 1978) CaSiO3, M, (4DK), egyes szerzők önálló fajnak, mások politíp módosulatnak tekintik

wollongongit bitumenes olajpala (Wollongong, Új-Dél-Wales, AUS)

wolnyn (V) a c-tengely szerint megnyúlt, oszlopos barit

wölsendorfit (Protas, 1957) (Pb,Ca)U2O7•7H2O, R, (3GG), narancsvörös

wonesit (Spear et al., 1981) (Na,K)(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH,F)4, M, (4EE)

woodallit (Grguric et al., 2001) Mg6Cr2(OH)16•4H2O, Tr, (3FB)

wood tin (angol) = fás ón, (V) kassziterit

woodfordit † → ettringit

woodhouseit (Lemmon, 1937) CaAl3(PO4)(SO4)(OH)6, Tr, (5BL)

woodruffit (Frondel, 1953) (Zn,Mn)2Mn5O12•4H2O, Te, (3DD)

woodwardit (Church, 1866) Cu2+4Al2(SO4)(OH)12•2-4H2O, Tr, (6DC), kék

wooldridgeit (Hawthorne et al., 1999) NaCaCu2(P2O7)2•10H2O, R, (5CE)

wörthit † → sillimanit

wotanit = wodanit, (V) Ti-tartalmú biotit

wretbladit = sztibarzén

wroewolfeit (Dunn et al., 1975) Cu4(SO4)(OH)6•2H2O, M, (6DA)

wulfenit (Haidinger, 1845) PbMoO4, Te, (6F*), narancssárga

wülfingit (Schmetzer et al., 1985) ε-Zn(OH)2, R, (3FB)

wupatkiit (Williams & Cesbron, 1995) (Co,Mg,Ni)Al2(SO4)4•22H2O, M, (6CF)

Würfelanhydrit (német) = anhidrit

Würfelerz (német) = kockaérc = farmakosziderit

Würfelgyps = Würfelspat (német) = anhidrit

Würfelstein (német) = boracit

Würfelzeolit (német) = 1) kabazit, 2) analcim

wurtzilit bitumenféleség

wurtzit (Friedel, 1861) (Zn,Fe)S, H, (2CE)

wüstit (Schenck & Dingmann, 1927) FeO, Sz, (3AB)

wyartit (Guillemin & Protas, 1959) Ca3U4+(UO2)6(CO3)2(OH)18•6H2O, R, (7DF)

wyartit II (Hawthorne et al., 2006) Ca3U4+(UO2)6(CO3)2(OH)18•3H2O, R, részben dehidrált wyartit

wycheproofit (Birch et al., 1994) NaAlZr(PO4)2(OH)2•H2O, Tk, (5DK)

wyllieit (Moore & Ito, 1973) Na2Fe2Al(PO4)3, M, (5AC)

xalostocit = landerit, (V) rózsaszín grosszulár

xanth... → xant...

xantiozit (Adam, 1869) Ni3(AsO4)2, M, (5AC), aranysárga

xantit (V) sárgásbarna vezuvián

xantitán (P) anatáz titanit után

xantoarzenit (V) SbO4-tartalmú szarkinit

xantofillit = clintonit

xantokon(it) (Breithaupt, 1840) Ag3AsS3, M, (2EB)

xantokroit CdS, A(?)

xantolit1 (Nuttall) = poliadelfit, (V) barnássárga, Mn-tartalmú andradit

xantolit2 (Heddle, 1879) (H) sárgásvörös kaolinitos agyag (Milltown, Skócia, GBR)

xantopirit = pirit

xantortit Ca-, Fe-, RFF-alumoszilikát (?) (B) allanit elváltozási terméke ?

xantosziderit 1) sárga limonit, 2) = goethit, 3) = copiapit

xantotitán = xantotitanit = xantitán, (P) anatáz titanit után

xantoxén(it) (Laubmann & Steinmetz, 1920) Ca4Fe3+2(PO4)4(OH)2•3H2O, Tk, (5DJ)

xantusz = heliotrop, (D) zöld kalcedon, (V) kvarc

xenolit1 (Nordenskiöld, 1842) ~ Al10Si8O31, † → sillimanit (?)

xenolit2 (Kő) idegen kőzetzárvány magmás kőzetekben

xenotim-(Y) (Beudant, 1832) YPO4, Te, (5AE)

xenotim-(Yb) (Buck et al, 1999) YbPO4, Te, (5AE)

xianghualit → hszianghualit

xiangjiangit (Anonim, 1978) (Fe3+,Al)(UO2)4(PO4)2(SO4)2(OH)•22H2O, Te, (5EB)

xifengit (Yu, 1984) Fe5Si3, H, (1AG)

xifonit (V) mézsárga amfibol (Etna, Szicília, ITA)

xihuzunit → hszihucunit, (V) Mg-tartalmú rodonit

xilantit fosszilis gyantaféleség

xilingolit (Hong et al., 1982) Pb3Bi2S6, M, (2EJ), dimorf a lillianittal

xilit Ca-Mg-Fe-alumoszilikát, ~ hegyifa, azbesztféleség

xiloklor (V) olajzöld apofillit

xilokriptit = scheererit, földiviasz (paraffin)féle

xilolit = xilit

xiloretin(it) fosszilis fenyőfából alkohollal extrahált gyantaféleség

xilotil ~ hegyifa, azbesztféleség

xilovitrit (Kő) kőszénféleség

xilovitrain ~ vitrain

ximengit (Ximen, 1990) Bi(PO4), Tr, (5AF)

xinganit = hingganit-(Y) (Y,Ce)BeSiO4(OH), M

xingsaoit (V) Co-tartalmú willemit

xingzhongit (Yu et al., 1974) (Pb,Cu,Fe)(Ir,Pt,Rh)2S4, Sz, (2DA)

xitieshanit (LI et al., 1983) Fe(SO4)Cl•6H2O, M, (6DD), zöld

xocomecatlit (Williams, 1975) Cu3TeO4(OH)4, R, (3JC), smaragdzöld

xonaltit (T) → xonotlit

xonotlit (Rammelsberg, 1866) Ca6Si6O17(OH)2, M és Tk, (4DL)

xyl... → xil...

YAG (SZ)(D) = Yttrium-Aluminium-Garnet, gyémántutánzat

yagiit (Bunch & Fuchs, 1969) (Na,K)3Mg4(Al,Mg)6(Si,Al)24O60, H, (4CI)

yamaguchilit (V) RFF- és PO4-tartalmú cirkon

yamatoit (V) Mn-tartalmú goldmanit

yanolite (francia) = axinit

yanomamit (Botelho et al.,1994) InAsO4•2H2O, R, (5CB)

yanzhongit = kotulszkit

YAP (SZ)(D) = Yttrium-Aluminium-Perovskite, gyémántutánzat

yarrowit (Goble, 1980) Cu9S8, Tr, (2BA)

yavapaiit (Hutton, 1959) KFe(SO4)2, M, (6AB)

yazganit (Sarp & Černý, 2005) NaFe3+2(Mg,Mn)(AsO4)3•H2O, M, (5AC)

yeatmanit (Palache et al., 1938) Mn7Zn8Sb2Si4O28, Tk, (4AG)

yecorait (Williams & Cesbron, 1985) Fe3Bi5O9(TeO3)(TeO4)2•9H2O, Te v. H, (3JD)

yedlinit (McLean et al., 1974) Pb6CrCl6(O,OH)8, Tr, (8CE), ibolyásvörös

yeelimit (Gross, 1985) Ca4Al6O12(SO4), Sz, (6BA)

yellow... (angol) → sárga...

yenerit † → boulangerit

yenite (francia) = ilvait

yenshanit (V) Ni-mentes viszockit

yeso (spanyol) = gipsz

yimengit (Dong et al., 1983) K(Cr,Ti,Fe,Mg)12O19, H, (3BG)

yingjiangit (Ximen, 1993) (K1–xCax)(UO2)2(PO4)2(OH)1+x•4H2O (x=0,35), R, (5EB)

yixunit (Zuxiang Yu, 1997) (Pt,In)(?), Sz, (1AH)

yoderit (Mckie & Radford, 1959) (Mg,Al)8Si4(O,OH)20, M, (4AE)

yofortierit (Perrault et al., 1975) (Mn,Mg)5Si8O20(OH)2•8-9H2O, M, (4EN), rózsaszin és ibolya

yokosukait = nsutit

yoshikawait Mg5(CO3)4(OH)2•8H2O, v. dypingit

yoshimurait (Watanabe et al., 1961) (Ba,Sr)2TiMn2(SiO4)2(PO4,SO4)(OH,Cl), Tk, (4BO)

yoshiokait (Vaniman & Bish, 1990) Ca3Al6Si2O16, Tr, (4FA)

youngit Mn-Pb-Fe-Zn-szulfid, valószínűleg keverék (K)

ypoléime (francia) = pszeudomalachit

Ytterspat = xenotim-(Y)

yttr... → ittr... !

yuanfuliit (Zouliang-Huang & Pu Wang, 1994) Mg(Fe3+,Al)(BO3)O, R, (7EA)

yuanjiangit (Chen Lichang et al., 1994) AuSn, H, (1AA)

yugawaralit (Sakurai & Hayashi, 1952) CaAl2Si6O16•4H2O, M, (4FG)

yukonit (Tyrell & Graham, 1913) Ca3Fe3+7(AsO4)6(OH)9•18H2O (?), A, (5DK)

yvonit (Sarp & Černý, 1998) Cu(AsO3•OH)•2H2O, Tk, (5CA)

zabuyelit (Zheng & Liu, 1987) Li2(CO3), M, (7AA)

zaccagnait (Merlino & Orlandi, 2001) Zn4Al2(OH)12(CO3)•3H2O, H, (7DB)

zafír (sapphire, Sapphir) (D)(V) átlászó, színes (de nem vörös) korund

 • almandinzafír (D)(ker)(V) vörösibolya zafír

 • ametisztzafír (D)(ker)(V) ametisztszínű zafír

 • aranyzafír 1) (F)(ker) piritzárványos lazurit, 2) (D)(ker)(V) sárga zafír

 • ausztrál zafír (D)(ker)(V) mélykék vagy zöld, tejszerűen zavaros, öves színezésű zafír

 • brazil zafír (D)(ker)(V) kék zafír

 • braziliai zafír (F)(ker)(V) kék 1) turmalin, 2) cordierit, 3) topáz, 4) berill

 • burmai zafír (F)(ker)(SZ) kék mesterséges „spinell”

 • csillagzafír (star sapphire, Sternsapphir) (D)(V) csillaghatást (aszterizmust) mutató zafír

 • Geuda-zafír (F)(ker)(SZ) sárgászöld hőkezelt spinell

 • girasolzafír = zafírmacskaszem

 • hamis zafír (false sapphire, falscher Sapphir) (D)(ker) kék 1) fluorit, 2) cordierit

 • hiúzzafír (lynx sapphire, Luchssapphir) 1) (F)(ker) kék cordierit, 2) (D)(V) mélykék zafír

 • indigózafír (D)(ker)(V) kék zafír

 • kasmíri zafír (D)(ker)(V) sötétkék, tejszerűen zavaros zafír

 • Purpursapphir (német ‘lila’) (D)(ker)(V) lila korund

 • rózsazafír (rose sapphire, Rosasapphir) (D)(ker)(V) rózsaszín zafír

 • tanzániai zafír 1) tanzániai zafír, 2) (F)(ker) tanzanit, (V) kék zoisit

 • tokaji hiúzzafír (F)(Kő) selymes fényű obszidián (Tokaji-hegység)

 • topázzafír (F)(ker) sárga zafír

 • uráli zafír (F)(ker) kék turmalin

 • vízzafír (watersapphire, Wassersapphir) = (F)(ker) világoskék 1) cordierit, 2) topáz, v. 3) zafír, (V) korund

zafirin1 (Nose, 1808) = haüyn

zafirin2 (sapphirine) (Giesecke, 1819) (Mg,Al)4(Al,Si)3O10, M és Tk, (4DJ)

zafirin3 (V) kék kalcedon, (V) kvarc

zafírkvarc (V) kék kvarc

zaharovait (T) → szaharovait

zaharovit (Homjakov et al., 1982) Na4Mn5Si10O24(OH)6•6H2O, Tr, (4BR)

zaherit (Ruotsala & Babcock, 1977) Al12(SO4)5(OH)26•20H2O, Tk, (6DD)

zairit (Vam Wambeke, 1975) Bi(Fe,Al)3(PO4)2(OH)6, Tr, (5BM), zöld

zajacit-(Ce) (Jambor et al., 1996) Na(RFFxCa1–x)(RFFyCa1–y)F6, Tr, (8AD)

zala = bórax

zálesíit (Sejkora, 1999) (Ca,Cu)6[(AsO4)2(AsO3OH)(OH)6]•3H2O, H, (5DL)

zamboninit1 (Bauer, 1899) † → nontronit

zamboninit2 (Stella Starrabba, 1930) (K) fluorit és sellait

zanazziit (Leavens et al., 1990) Ca2(Mg,Fe)(Mg,Fe,Al)4Be4(PO4)6(OH)4•6H2O, M, (5DA)

zapatalit (Williams, 1972) Cu3Al4(PO4)3(OH)9•4H2O, Te, (5DG), kék

zappinit Rh2S3(?)

zaratit (Casares, 1851) Ni3(CO3)(OH)4•4H2O, Sz, (7DD), smaragdzöld

zavogyinszkit = hessit

zavarickit (Dolomanova et al., 1962) BiOF, Te, (8CC)

zdeněkit (Chiappero & Sarp, 1995) NaPbCu5(AsO4)4Cl•5H2O, Te, (5DH)

zeagonit = 1) phillipsit, 2) gismondin

zeathit (D) (SZ)(ker) = fabulit, SrTiO3

zeazit (D) 1) tűzopál, (V) vörös opál, 2) faopál

zebedassit (H) szaponit (Zebedassi, Piemont, ITA)

zeiringit (T) → zeyringit, (V) aurikalkittól színezett szálas aragonit (Zeyring, AUT)

zektzerit (Dunn et al., 1977) NaLiZrSi6O15, R, (4DO)

Zellenquarz (német) (V) sejtes kvarc

zellerit (Coleman et al., 1966) Ca(UO2)(CO3)2•5H2O, R, (7DF), citromsárga

Zellkies (német) (V) sejtes 1) pirit, 2) markazit

zemannit (Mandarino & Williams, 1961) (Zn,Fe)2(TeO3)3NaxH2–x•nH2O, H, (3IA)

zemkorit (Usapovszkaja et al., 1990) Na2Ca(CO3)2, H, (7AD)

zenzénit (Holtstam et al., 1991) Pb3(Fe,Mn)4Mn4+3O15, H, (3BG)

zeofillit (Pelikan, 1902) Ca4Si3O8(OH,F)4•2H2O, Tk, álH, (4EO)

zeolit 1) (Ö) térhálós szerkezetű víztartalmú alumoszilikátok csoportja (v. egy meg nem határozott tagja), amelyben az (Al + Si) : O = 1:2, és a H2O (v. ennek nagyobb része) hevítésre reverzibilisen eltávolítható, a kationok pedig cserélhetők;

 • 2) (SZ) természetes zeolitokból v. komponenseikből előállított műtermék

zepharovichit † → wavellit

zeravsanit (Pautov et al., 2004) Cs4Na2Zr3(Si18O45)(H2O)2, M, (4DU)

zermattit † → antigorit

zeugit † → martinit, (V) CO3-tartalmú whitlockit

zeunerit1 (Weisbach, 1872) = metazeunerit

zeunerit2 (Frondel, 1951) Cu[(UO2)(AsO4)]2(H2O)12, Te, (5EA), zöld

zeuxit (V) tűs turmalin

zeyringit (V) aurikalkittól színezett finom szálas aragonit (Zeyring, AUT)

zhanghengit (Wang, 1986) CuZn, Sz, (1AD), fémsárga, 2-1231i

zhonghuacerit-(Ce) = kuharenkoit-(Ce) v. huanghoit-(Ce)

Ziegelerz (német) = ziegelit = téglaérc, (K) 1) vörös v. barna földes rézérc (kuprit, limonit stb. keveréke), 2) (H) dolomit és cinnabarit szemcsés-homokos keveréke

ziesit (Hughes & Birnie, 1980) β-Cu2V2O7, M, (5AG), fekete

zigadit (H) vékonytáblás, ikres albit (Andreasberg, Harz, GER)

zillerit v. zillerthit † → aktinolit

zimapánit (H) (?) V-klorid (Zimapán, Mexikó)

zimbabweit (Foord et al., 1986) Na(Pb,½Na,½K)2(Ta,Nb,Ti)4As4O18, R, (3HA), sárgásbarna

zinc... v. Zink... → cink... (összetételekben is)

zinckenit (T) → zinkenit

zinconise (francia) = hidrocinkit

Zinkblende (német) = szfalerit

Zinkblüte (német ‘cinkvirág’) = hidrocinkit

Zinkeisenspat (német) = kapnit, (H) Fe(II)-tartalmú smithsonit (Kapnikbánya [Cavnic], ROM)

zinkenit (Rose, 1826) Pb6Sb14S27 v. Pb9Sb22S42, H, (2EI)

Zinkfahlerz (német) = sandbergerit1, (V) Zn-tartalmú tennantit

Zinkgalmei = Zinkglas(erz) = Zinkkieselerz (német) = hemimorfit

Zinkmanganerz (német) = tunnerit, (H) woodruffit (Bleiberg, Karintia, AUT)

Zinkmanganspat (német) = cinkrodokrozit, (V) Zn-tartalmú rodokrozit

Zinkspat (német) = cinkpát = smithsonit

Zinn (német) = ón (összetételekben is!)

Zinnfahlerz (német) = fredricit, (V) Sn-tartalmú tennantit

Zinnkies = Zinnkupferglanz (német) = sztannin

Zinnober (német) = cinóber = cinnabarit

Zinnspath (német) = kassziterit

Zinnstein (német) = ónkő = kassziterit

zinnwaldit (Haidinger, 1845; Rieder et al., 1998) (Ö) Li-tartalmú sötét színű trioktaéderes csillámok sziderofillitpolilitionit szélső tagokkal, (4ED)

Zinopel (német) = cinopel, (H) vaskova, (V) vasásványoktól barnásvörösre színezett, finomszemcsés kvarc (Selmecbánya, ma Banská Štiavnica, Szlovákia)

zippeit (Haidinger, 1845) K4(UO2)6(SO4)3(OH)10•4H2O, M, álR (6DK)

zirc...(angol) és Zirk...(német) → cirk... is (ha cirkónium van az anyagban)

zirkelit1 (Wadsworth, 1887) (Kő) elváltozott kőzetüveg

zirkelit2 (Hussak & Prior, 1895) (Ca,Th,Ce)Zr(Ti,Nb)2O7, Sz, M, (3CH)

zirklerit (Harbort, 1928) (Fe,Mg)9Al4Cl18(OH)12•14H2O(?), Tr, (8CA)

zirlit † → gibbsit

zittavit (Kő) doppleritszerű fényes fekete barnakőszén

zlatogorit (Szpiridonov et al., 1995) CuNiSb2, Tr, (2CJ)

zöblitzit † szerpentinféleség

zodacit (Dunn et al., 1988) Ca4MnFe4(PO4)6(OH)4•12H2O, M, (5DK), sárga

zodit = sztibiotellurobizmutit, (V) Sb-tartalmú tellurobizmutit

zoezit kalcedon kiválás tüskésbőrű ill. molluszka héjakban, (V) kvarc

zoisit (Werner, 1805) Ca2Al3(SiO4)3(OH), R, (4BM)

zoisit-β (V) optikailag rendellenes zoisit

zöldföld = 1) szeladonit; 2) glaukonit

zöldólomérc = 1) piromorfit, 2) mimetezit

zöldvaskő = dufrénit

zöldvitriol = melanterit

zoltaiit (Bartholomew et al., 2005) BaTi2V3+12Si2O27, Tr, (4AG)

zonit (D) (H)(ker) tűzkő és jáspis (Arizona, USA)

zonoklorit † → pumpellyit

zonolit (SZ)(ker)(V) hevített rostos vermikulit

Zootinsalz (német) = nitratin

zorgit1 (Glocker, 1847) K-Fe-alumoszilikát

zorgit2 (Brooke & Miller, 1852) (K) clausthalit, umangit és tiemannit

zorit (Merkov et al., 1973) Na2Ti(Si,Al)3O9•nH2O (?), R, (4DL)

zoubekit (Megarszkaja & Rykl, 1986) AgPb4Sb4S10, R, (2EE)

zugshunstit-(Ce) (Rouse et al., 2001) (Ce,Nd,La)Al(SO4)2(C2O4)•12H2O, M, (9AA)

zsarcsihit (Bolohonceva et al., 1988) AlF(OH)2, M, (8CA)

zsemcsuzsnyikovit (Knipovics et al., 1963) NaMg(Al,Fe)(C2O4)•8H2O, Tr, (9AA)

zsírkő (V) tömött talk

zunyit (Hillebrand, 1884) Al13Si5O20(OH,F)18Cl, Sz, (4BQ)

zurlit † → melilit

zussmanit (Agrell et al., 1964) K(Fe,Mg,Mn)13(Si,Al)18O42(OH)14, Tr, (4EF)

zvjagincevit (Genkin et al., 1966) (Pd,Pt,Au)3(Pb,Sn), Sz, (1AI)

zwieselit (Breithaupt, 1841) (Fe,Mn)2(PO4)F, M, (5BC)

zýkait (Čech et al., 1978) Fe3+4(AsO4)3(SO4)(OH)•15H2O, R, (5DB)