Ugrás a tartalomhoz

Ásványnévtár

Dr. Bognár László

ELTE Eötvös Kiadó

4. Segédlet a magyarul és néhány idegen nyelven írt ásványnevek összehasonlításához

4. Segédlet a magyarul és néhány idegen nyelven írt ásványnevek összehasonlításához

Terjedelmi okokból az ásványneveket általában csak a 2.1. pontban ismertetett szabályok szerint helyesen írt formájukban közöljük. A köznévi eredetű, illetve az orosz, japán és kínai tulajdonnévi eredetű ásványnevek átírásának alapelveit elsősorban abból a célból foglaljuk össze, hogy megkönnyítsük az idegen nyelvű (elsősorban angol és német), illetve a régi magyar szakirodalomban megtalálható ásványnevek helyesen írt magyar változatának megtalálását. A segédlet felhasználásával – és némi gyakorlattal – az ásványnévtárban szereplő magyar nevek angol változata is kikövetkeztethető. (Az érvényes fajnevek magyar/angol kétnyelvű listája megtalálható a http://www.hermuz.hu/mineral/szotar/lista.htm webhelyen.)

4.1. Köznévi eredetű ásványnevek

A köznévi eredetű ásványnevek legtöbbjét - mint említettük - latin vagy latinosan írt ógörög szavakból képezték. Mivel e nevek angol, német és francia változata közel áll a latinos íráshoz, az alábbiakban összefoglaljuk a latin, ill. latinosan írt ógörög szavak fonetikus átírásának főbb szabályait. (A ritkább kivételekre nem térünk ki.) Ahol lehet, példával is szolgálunk, a magyar ásványnév után (zárójelben) az angol és német változattal. Az orosz szakirodalom – a magyarral nem mindig egyező – fonetikus átírást használ, természetesen a tulajdonnevekből képzett ásványneveknél is.

ae

→ e

pl.

enigmatit (aenigmatite, Aenigmatit)

  
   

hematit (haematite, Haematit vagy Hämatit)

  
 

→ é

pl.

ténit (taenite, Taenit)

  

→ ae

pl.

aerugit (aerugite, Aerugit)

  

c

magas magánhangzó (e, i, y, oe) előtt → c

    
  

pl.

cerusszit (cerussite, Cerussit)

  
 

mássalhangzó és mély magánhangzó előtt → k

    
  

pl.

klinoklász (clinoclase, Klinoklas)

  
   

kalomel (calomel, Kalomel)

  

cc

az első c mindig → k, a második az önálló c-re vonatkozó szabályok szerint

    
  

pl.

szukcinit (succinite, Succinit)

  

ch

k-nak ejtve[*] → k

pl.

kloritoid (chloritoide, Chloritoid)

  
     

eszkinit (aeschynite, Aeschynit)

 

h-nak ejtve[**]* → ch

pl.

malachit (malachite, Malachit),

  
     

pachnolit (pachnolite, Pachnolit)

     

szinchizit (synchysite, Synchysit)

gu

magánhangzó előtt rendszerint → gv

pl. szangvinit (sanguinite, Sanguinit)

   

i

szó elején mássalhangzó előtt, illetve két mássalhangzó között → j

    
  

pl.

jantinit (ianthinite, Ianthinit)

  
   

mejonit (meionite, Mejonit)

  

i

mássalhangzó előtt → i

pl.

alipit (alipite, Alipit)

  

oe

→ ö

pl.

fönikokroit (phoenicochroite, Phönikochroit)

  

ph

→ f

pl.

flogopit (phlogopite, Phlogopit)

  

qu

magánhangzó előtt általában → kv

    
  

pl.

kvarc (quartz, Quartz)

  
  

pl.

akvamarin (aquamarine, Aquamarin)

  

rh

→ r

pl.

rodonit (rhodonite, Rhodonit)

  

s

→ sz

pl.

szanidin (sanidine, Sanidin), de:

  

-sin/-sit

→ -sin/-zit

pl.

markazit (marcasite, Markasit)

  

ss

→ ssz

pl.

bisszolit (byssolite, Byssolit)

  

th

→ t

pl.

anortit (anorthite, Anorthit)

  

y

→ i

pl.

polihalit (polyhalite, Polyhalit)

  

[*] szó (ill. összetett szó alkotójának) elején és s [sz] után

[**] szó közben (kivéve az előbbi lábjegyzetben említett eseteket)

4.2. Nem latinbetűs írású nyelvekből származó, tulajdonnévi eredetű ásványnevek

4.2.1. Orosz tulajdonnévi eredetű ásványnevek

A cirill írású nyelvek tulajdonneveiből képzett magyar ásványneveket a hivatalos magyar átírási szabályok alapján írjuk (ÁKÍ 3.21.). Tekintettel arra, hogy az érintett nevek csaknem kizárólag orosz eredetűek, a következőkben csak az oroszra vonatkozó átírási táblázatot közöljük a CNMNC által hivatalosan ajánlott British Standard Systemmel (BSS) összevetve[17].

A két átírás fő különbsége, hogy a szigorúan betűsor szerinti BSS rendszerrel szemben a magyar átírásban egyes lágyított mássalhangzóknak (д, т, н), a többfunkciós magánhangzóknak (е, ё, и, ю, я) valamint a ь és ь jeleknek helyzetüktől függően több megfelelője van, ill. ugyanaz a latin betű különféle cirill betűket jelölhet. A III. táblázatban ásványnévi példákkal mutatjuk be a magyar és a BSS átírást.

2. táblázat - III. táblázat: Az orosz írásban használt betűk átírási táblázata

 

orosz ásványnév

  

magyar átírás

 

BSS átírás

 

а

анапаит

 

a

anapait

a

anapaite

 

б

безсмертновит

 

b

bezszmertnovit

b

bezsmertnovite

 

в

высоцкит

 

v

viszockit

v

vysotskite

 

г

галхаит

 

g

galhait

g

galkhaite

 

д

денисовит

(1)

gy

gyenyiszovit

d

denisovite

 

д

джалиндит

(2)

d

dzsalindit

d

dzhalindite

 

е

еремеевит

(3)

je

jeremejevit

e

eremeevite

 

е

еремеевит

(4,2)

e

jeremejevit

e

eremeevite

 

ё

кондёрит

(4,5)

o

kongyorit

ë

kondërite

 

ё

фёдорит

(2)

jo

fjodorit

ë

fëdorite

 

ж

жарчихт

 

zs

zsarcsihit

zh

zharchikhite

 

з

захаровит

 

z

zaharovit

z

zakharovite

 

и

 

(6)

ji

 

i

  

и

инаглыит

(4,2)

i

inagliit

i

inaglyite

 

й

анюйит

 

j

anyujit

ĭ

anyuĭite

 

к

келдышит

 

k

keldisit

k

keldyshite

 

л

лабунцовит

 

l

labuncovit

l

labuntsovite

 

м

масловит

 

m

maszlovit

m

maslovite

 

н

невскит

(1)

ny

nyevszkit

n

nevskite

 

н

черныхит

(2)

n

csernihit

n

chernykhite

 

о

оленит

 

o

olenit

o

olenite

 

п

поярковит

 

p

pojarkovit

p

poyarkovite

 

р

ревдит

 

r

revdit

r

revdite

 

с

сатпаевит

 

sz

szatpajevit

s

satpaevite

 

т

тихоненковит

(1)

ty

tyihonyenkovit

t

tikhonenkovite

 

т

хатыркит

(2)

t

hatirkit

t

khatyrkite

 

у

уклонсковит

 

u

uklonszkovit

u

uklonskovite

 

ф

федотовит

 

f

fedotovit

f

fedotovite

 

х

хибинскит

 

h

hibinszkit

kh

khibinskite

 

ц

кузнецовит

 

c

kuznyecovit

ts

kuznetsovite

 

ч

чкаловит

 

cs

cskalovit

ch

chkalovite

 

ш

шубниковит

 

s

subnyikovit

sh

shubnikovite

 

щ

щербинаит

 

scs

scserbinait

shch

shcherbinaite

 

ъ

вудъяврит

 

(–)

vudjavrit

vudyavrite

 

ы

кызылкумит

 

i

kizilkumit

y

kyzylkumite

 

ь

луньокит

(7)

j

lunjokit

lunokite

 

ь

альджанит

(2)

(–)

aldzsanit

aldzhanite

 

э

эрнит

 

e

ernit

é

érnite

 

ю

тюямунит

(4)

u

tyujamunit

yu

tyuyamunite

 

ю

юшкинит

(2)

ju

juskinit

yu

yushkinite

 

я

чистяковаит

(4)

a

csisztyakovait

ya

chistyakovaite

 

я

ярославит

(2)

ja

jaroszlavit

ya

yaroslavite

 

(1): е, ё, и, ю, я, ь betűk előtt

(2): egyebütt

(3): szó elején, magánhangzó, vagy ъ, ь után

(4): д, т, н után

(5): х, ч, ш, щ után

(6): ь után

(7): о előtt

Megjegyzések:

1) A magyar átírás néhány, ásványnevekben elő nem forduló kivételét elhagytuk.

2) a BSS ékezetes jelei (ë, ĭ) helyett a szakirodalmi gyakorlatban az ékezet nélküli e, i-t használják, az ’ és ” jeleket pedig elhagyják.

4.2.2. Japán tulajdonnévi eredetű ásványnevek

A japán tulajdonnevekből képzett magyar ásványneveket a nemzetközi szakirodalomban használt Hepburn-átírás alapján írjuk (MHSz 221.). A következőkben ásványnévi példákkal szemléltetjük a Hepburn-rendszerű és a magyar átírás különbségeit, amelyek az angolban nem, vagy más hangértékkel szereplő magyar betűknél jelentkeznek (cs, dzs, sz, s, c, v, j, dz). A mindkét átírásban egyezően használt betűkre nem közlünk példákat.

   

Hepburn

 

magyar:

 

ch → cs

 

pl.: fukuchilit

 

fuku cs ilit

 

j → dzs

 

pl.: jokokuit

 

dzs okokuit

 

s → sz

 

pl.: sudoit

 

sz udoit

 

sh → s

 

pl.: shigait

 

s igait

 

ts → c

 

pl.: tsumoit

 

c umoit

 

w → v

 

pl.: wakabayashilit

v akabajasilit

 
 

y → j

 

pl.: yugawaralit

 

j ugavaralit

 

z → dz

 

pl.: kozulit

 

ko dz ulit

Megjegyzés: a magánhangzók (e, o, u) hosszúságát a Hepburn-átírás felülvonással (pl. manjirōite), a magyar átírás a magyar ábécé betűivel (é, ó, ú) jelöli (mandzsiróit). A nemzetközi ásványtani szakirodalmi gyakorlatban a hosszúságjeleket nem alkalmazzák.

4.2.3. Kínai tulajdonnévi eredetű ásványnevek

A kínai tulajdonnevekből képzett magyar ásványneveket a nemzetközi szakirodalomban használt pinjin átírás alapján írjuk (MHSz 221.). Az Ásványnévtárban kiejtési segédletként megadjuk az ún. magyar népszerű átírást. A IV. táblázatban ásványnévi példákkal szemléltetjük a pinjin és a magyar népszerű átírás különbségeit. A mindkét átírásban egyezően használt betűkre nem közlünk példákat.

A kínai írás pinjin átírása szótagírás, amely több mint 400-féle szótagot különböztet meg. Helytakarékossági okokból a IV. táblázatban a pinjin írás szótagjait mássalhangzói „kezdőelemre” (pl.: b+, ch+) és magánhangzóval kezdődő „záróelemre” (pl.: +ian, +ong) bontottuk. A *-gal kezdődő „záróelemek” önálló szótagokként is léteznek, a jelöletlen elemek pedig önálló szótagok. A táblázat segítségével a pinjin írású szótag magyar népszerű átírása a következőképpen állapítható meg:

dong„d+” → „t+”, „+ong” → „+ung”, tehát: tung

Tekintettel arra, hogy a szótaghatárokat a pinjin átírás nem jelöli, a nevet először szótagokra kell bontanunk, pl. baiyuneboit → bai-yun-e-bo(-it), és ezután kereshetjük meg az egyes szótagok magyar népszerű átírását. E nehézkesen használható táblázat helyett CSONGOR BARNABÁS és FERENCZY MÁRIA „A kínai nevek és szavak magyar átírása” (Akadémiai Kiadó, Bp., 1993) c. munkáját ajánljuk, e mű közli a pinjin írás összes szótagját, összevetve a kétféle magyar és több idegen nyelvű átírással.

3. táblázat - IV. táblázat

  

fajnév (pinjin)

kiejtés

b+

p+

baotit

p aotit

c+

c+

  

ch+

cs+

changbaiit

cs angpajit

d+

t+

diaoyudaoit

t iaojü t aoit

er/r

er

erlianit

er lianit

f+

f+

fenghuanglit

f enghuanglit

g+

k+

gupeiit

k upejit

h+

h+

hongshiit

h ongsiit

j+

cs+

jixianit

cs ihszienit

k+

k+

  

l+

l+

liujinyinit

l iucsinjinit

m+

m+

mengxianminit

m enghszienminit

n+

n+

nanlingit

n anlingit

p+

p+

pianlinit

p inlinit

q+

cs+

qingheiit

cs inghejit

r+

zs+

furongit

fu zs ungit

s+

sz+

suolunit

sz olunit

sh+

s+

shentulit

s entulit

t+

t+

tengchongit

t engcsungit

w+

v+

weishanit

v ejsanit

x+

hsz+

xingzhongit

hsz ingcsungit

y+

j+

yixunit

j ihszünit

z+

c+

  

zh+

cs+

zhanghengit

cs anghengit

*a

*a

ashanit

a sanit

*ai

*aj

baiyuneboit

p aj jünopoit

*an

*an

ashanit

as an it

yan

jen

  

*ang

*ang

changbaiit

cs ang pajit

*ao

*ao

diaoyudaoit

tiaojüt ao it

*e

(1) *o

luanheit

luanhoit

 

(2)

  
 

(3) +e

  

+ei

+ej

gupeiit

kup ej it

*en

*en

  

*eng

*eng

zhanghengit

csangh eng it

+i

(4) +e

  
 

(5) +i

hongshiit

hongs i it

+ian

+ien

jixianit

csihszi en it

+iang

+iang

xianghualit

h sziang hualit

+iao

+iao

diaoyudaoit

t iao jütaoit

+ie

+ie

xitieshanit

hszit ie sanit

+in

+in

liujinyinit

liucs in jinit

+ing

+ing

nanlingit

nanl ing it

+iong

+iung

  

+iu

+iu

liujinyinit

l iu csinjinit

+o

+o

  

+ong

+ung

furongit

fuzs ung it

*ou

*ou

  

+u

(6)

diaoyudaoit

tiaoj ü taoit

 

(5) +u

chaidamuit

csajtam u it

+ua

+ua

xianghualit

hsziangh ua lit

+uai

+uaj

  

+uan

(6) +üan

  
 

(5) +uan

muchuanit

mucs uan it

+uang

+uang

huanghoit

h uang hoit

+ue

+üe

  

+ui

uj

  

+un

(6) +ün

yixunit

jihsz ün it

 

(5) +un

laihunit

lajh un it

+uo

+o

suolunit

sz o lunit


(1) mint önálló szótag, és g, h, k, m (k, h, k, m) után

(2) c, ch, d, l, m, n, s, sh, t, z, zh (c, cs, t, l, m, n, sz, s, t, c, zs) után

(3) y (j) után

(4) ch, c, s, z, zh (cs, c, sz, c, cs) után

(5) egyébként

(6) j, q, x, y (cs, cs, hsz, j) után

Budapest, 2007. július

Bognár LászlóPapp Gábor[17] A további cirill írású szláv nyelvek, illetve az újgörög nyelv tulajdonneveinek átírási szabályait közli: HADROVICS L. – ZOLTÁN A. (szerk.) (1985): A cirill írású szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása; Az újgörög nevek magyar helyesírása. – Budapest.