Ugrás a tartalomhoz

Ásványnévtár

Dr. Bognár László

ELTE Eötvös Kiadó

Jelmagyarázat

Jelmagyarázat

címszavak és jelek a címszavak után:

gyémánt (félkövér)érvényes ásványfajnév (l. 3.1.)

gránát (félkövér, dőlt) általánosan használt rendszertani összefoglaló vagy csoportnév, ill. elegysornév (l. 3.1.)

achát (normál)

egyéb név (l. 3.1.)

alumstone (dőlt)

idegen nyelvű, téves vagy félrevezető név

szárd(er)

írásmódváltozatok

alaskait*

eltérés az ÁKÍ írásmódjától (l. Függelék I.)

azurit1

elsődleges homonima sorszámmal (l. 3.5.)

zárójeles kiegészítések közvetlenül a címszavak után:

(Jameson, 1805)

az ásvány névadója vagy leírója, a közlés éve (elsődleges homonimáknál)

(znucalite) (dőlt)

az ásványnév angol változata

(német) (dőlt)

idegen nyelvű címszó eredete

jelek a meghatározásokban:

=

(elsődleges) szinonima (l. 3.1.2.2.)

~

(számadatnál:) körülbelül, (meghatározásnál:) esetleg, valószínűleg

† →

(másodlagos) szinonima (l. 3.1.2.2.)

elavult név (pl. kőzeteknél)

lásd

(?)

bizonytalanság a meghatározásban

1)

sorszám másodlagos homonimák felsorolásánál (l. 3.5.)

(B)

bomlástermék (l. 3.1.3.)

(D)

drágakőnév vagy drágakőkereskedelmi elnevezés (l. 3.3., 3.4.)

(E)

elegysor tagja, elegysor neve (l. 3.1.2.1.)

(F)

félrevezető név (l. 3.3.)

(H)

helyi elnevezés (l. 3.1.2.1.)

(I)

idegenszerű írásmód, a helyes névalak → után áll

(K)

keverék (l. 3.1.3.)

(ker)

kereskedelmi név (l. 3.3.)

(Kő)

kőzetnév (l. 3.4.)

(Ö)

rendszertani csoportnév, gyűjtőnév, összefoglaló név (l. 3.1.2.3.)

(P)

pszeudomorfóza (l. 3.1.3.)

(SZ)

szintetikus termék (l. 3.3.)

(T)

téves név, a helyes névalak → után áll

(V)

változatnév (l. 3.1.2.1.)

A képletekben □ (üres négyzet) jelöli a szerkezet/összetétel esetleges kationhiányát.

Az ásványfaj kristályrendszerére utaló rövidítések:

Tk = triklin, M = monoklin, R = rombos, Tr = trigonális, Te = tetragonális, H = hexagonális, Sz = szabályos; A = amorf

(8DF)(az érvényes fajoknál) az ásvány rendszertani helye (l. Függelék II.)

A betűrendbe sorolás a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően nem tesz különbséget a magánhangzók ékezetes változatai között, a sorrendet a következő betű határozza meg! pl. sogrenit, söhngeit, sommit, sörl stb.

A címszavak felépítésének rövid magyarázatát l. a Tájékoztató-ban.