Ugrás a tartalomhoz

ATOMABSZORPCIÓS SPEKTROMETRIA

Dr. Posta József

Hallgatói Információs Központ

1. fejezet - Bevezetés

1. fejezet - Bevezetés

Köszönetnyilvánítás

A digitális tankönyv szerzője megköszöni a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodának, illetve jogutódjának a Magyar Gazdaságfejlesztési Központnak a könyv megírásához nyújtott anyagi támogatást.

Megköszönöm Karosi Rolandnak az ábrák, animációk, filmek színvonalas elkészítését, a szerkesztési munkákat pedig Töviskes Ákosnak.

Külön köszönetet mondok Dr. Pap Lajos professzor emeritusznak, a könyv bírálójának, a munka gondos áttanulmányozásáért és hasznos szakmai és formai tanácsaiért.

A pályázattal kapcsolatos egyéb feladatok elvégzéséért Nagyné Dombi Gizella, Béni Áron, Karosi Roland, Nagy István és Barcsa Gáborné munkatársaknak mondok köszönetet.

Megköszönöm feleségemnek és családomnak, hogy türelmet tanúsítottak a könyv megírásának ideje alatt.