Ugrás a tartalomhoz

ATOMABSZORPCIÓS SPEKTROMETRIA

Dr. Posta József

Hallgatói Információs Központ

10. fejezet - Tárgymutató

10. fejezet - Tárgymutató

abszorpciós együttható

abszorpció Einstein-féle valószínűsége

abszorpciófok

abszorpciós együttható

acetilén – dinitrogén-oxid láng

acetilén-levegő láng

Alkemade

alkilezett elemformák

aluláteresztő elektronikus szűrő

analitikai mérőgörbe

anyagáram

anyagátadás–szabályozott párolgás

atom effektív keresztmetszetét

atomemissziós spektrometria

atomfluoreszcens spektrometria

atomizálási hatásfok

atomizáció

atomszínképek

Balmer-széria

bemérőcsap

Berndt

Bernoulli-törvény

Bettendorf-próba

biológiai minták

Boisbaudran

Bunsen

CCD detektor

célkitűzés

célszámítógép

C-hetero-atomos forma

Cr(III)/Cr(VI) elválasztása és dúsítása

Crookes

Cr(VI) szorpciós dúsítása

csillogási szög

Czerny-Turner monokromátor

Brewster D.

deutérium lámpás háttérkorrekció

diffúziós láng

digitális kijelzés

égési sebesség

egy- és kétfényutas AAS készülékek

Elektrotermikus atomizáció (ETA)

elektród nélküli kisülési lámpa

elemek atomizációs hatásfoka

elemzés

elektrotermikus párologtatás

előkevert lángok

előzóna

elektrotermikus párologtatás

értékelés

érzékenység (Sensitivity)

exponenciális titráló készülék

felszabadító adalék

felüláteresztő elektronikus szűrő

fényszaggató

festékszűrő

flow injection analízis (FIA)

flow injection

Fordított színkép

fordított Zemann effektus

foszfátion zavaró hatása

folyamatos titráló rendszer

forrpont alatti (subboiling) desztillálás

fotoelektron sokszorozó

Fraunhofer J.

gázfázisú zavaró hatások

gázkisülési csövek

Gouy

grafitkemencés atomizáló

grafitrúd atomizáló

Grotrian diagram

Hagen – Poiseuille egyenlet

hamvasztás

hangolt erősítő

harmadlagos aeroszol

háttérkorrekciós módszerek

Herschel

hideggőz (CV=cold vapor) technikás atomizáció

hidraulikus nagynyomású porlasztás

hidrogén színképe

hidrid-fejlesztéses AAS

hőátadás – szabályozott párolgás

hullámhossz

hullámszám

impulzus mintabevitel

interferencia-szűrők

ionizációs puffer

ionos újraeloszlás

ionizációs zavaró hatás

ívcella

ív- és szikraporlasztás

kalcium-alumínium-oxidot

kapcsolt technikák

kettős porlasztó

keresztfűtéses grafitcső

keveredési térfogat

kiégetés

kiértékelés

kiértékelési módszerek

kimutatási határ (Limit of detection)

King

ködkamra

közvetlen koncentráció kijelzés

krómspeciációs módszerek

Lambert-Beer törvény

Lambert-Beer törvény

lamináris lángok

lángatomabszorpciós spektrometria FAAS

lézer abláció

linearitás (Linearity)

lineáris titráló készülék

Lockyer

longitudinális Zeeman rendszer

L’vov platform

L’vov

L’vov-féle grafitküvetta

magnézium-alumínium-oxidot

Marsh-próba

Marci M.

másodlagos aeroszol

Massmann-féle grafitkemence

Melville Th.

metallogyógyszerek

meghatározási határ (Limit of quantitation)

megvilágító fényforrások

Meker-égő

metallopeptidek

Mg-Al-klorokomplex

mikrohullámmal elősegített nedves roncsolás

Milatz

mintabeviteli hatásfok

minta szállítása, tárolása

minta-előkészítési eljárások

mintaelőkészítés

mintahurok

mintabeviteli módszerek

mintatípusok

mintavétel

minta tartózkodási ideje

módszer teljesítőképessége

monokromátor

Müller

mutatós műszer

műveleti erősítő

nagy felbontású folytonos fényforrással működő AAS

nagyintenzitású üregkatód lámpa

nátrium-D vonal

nemvezető anyagok ívporlasztása

nedves roncsolás atmoszférikus nyomáson

nedves roncsolás zárt térben

Newton I.

normális Zeeman effektus

n-típusú félvezető

oldalirányú diffúzió

optikai rács

optimálási vizsgálatok

Oszcillátor erősség

összehasonlító módszer

Paschen

párolgást elősegítő adalék

párolgási zavarások

PC vezérelt atomabszorpciós spektrométer

pirolitikus bevonat

Planck-féle hatáskvantum

pneumatikus porlasztók

pontosság (Accuracy)

porlasztási hatásfok

porlasztási sebesség

porlasztás sebesség

precizitás (Precision)

primer aeroszol

Pringsheim

prizma-rács kombinációjú polikromátor

prizmás fényfelbontás

„probe”-technika

Prugger

p-típusú félvezető

puffer-addíciós technika

reakciózóna

redoxi formák

Reich

réses acetilén-levegő égő

Reynold-féle szám

rezgésszám

Richter

Rydberg-állandó

Sauter-átmérő

Scheibe-Lomakin egyenlet

Smith-Hieftje háttérkorrekciós módszer

sóképződési sor

speciációs analitika

spektrális zavaró hatások

standard addíció

standard addíciós módszer

stacionárius mintabevitel

statisztikus súly

stratégiakészítés

sugárzás spektrális sűrűsége

sugárzás sűrűsége

száraz hamvasztás

szárítás

szénrúd atomizáló

szelektivitás és specifitás (Selectivity and specificity)

Szelén fényelem

szén/oxigén (C/O) arány

szilárdtest detektorok

szilícium dióda

szilícium félvezető

szimultán AAS készülékek

színképrendek

színképszériák

szimulációs technika

tartomány (Range)

teflon bomba

telítő adalék

térbeli eloszlás zavarása

terelőlemezek

tetrabutil-ammóniumsó

tisztítás

többcsatornás atomabszorpciós spektrométer

Torge

transzduktor

transzmittancia

transzport zavarások

tranziens jel

turbulens lángok

Ultrahangos porlasztás

ultrahangos keverő

univerzális mátrixmódosító

utózóna

üregkatód lámpa

védő (protektív) adalék

vizsgálható elemek

vonal-visszafordulás

Walsh

Wollaston W.

Willis

zavaró hatások

zavartűrés (Ruggedness)

Zeeman háttérkorrekciós módszer