Ugrás a tartalomhoz

ATOMABSZORPCIÓS SPEKTROMETRIA

Dr. Posta József

Hallgatói Információs Központ

ATOMABSZORPCIÓS SPEKTROMETRIA

ATOMABSZORPCIÓS SPEKTROMETRIA


Tartalom

Előszó
1. Bevezetés
Köszönetnyilvánítás
Bevezetés
2. Az atomabszorpciós spektrometria előzményei, kialakulása és fejlődése
3. Atomspektroszkópia fizikai alapjai
Az atomspektroszkópiai módszerek felosztása és alapelve.
Az atomabszorpciós spektrometria elve
Az atom szerkezete és az atomszínképek keletkezése
A szabad atomok fényelnyelése
Oszcillátor erősség
Az abszorpciós együttható
A Lambert-Beer törvény
Az alapállapotú és gerjesztett atomok aránya
4. Az atomabszorpciós spektrométerek felépítése, működése
A spektrométer optikai rendszere
Megvilágító fényforrások
Az üregkatód lámpa (HCL=hollow cathode lamp,) felépítése és működése
Elektród nélküli kisülési lámpa (electrodeless discharge lamp, EDL)
Egy- és kétfényutas AAS készülékek
A fényszaggató szerepe
Az elemző vonal kiválasztása, mono- és polikromátorok
Szimultán készülékek
Háttérkorrekciós módszerek
A készülékek elektronikus egységei
Lámpa tápegység
Detektorok
Erősítők. A jel/zaj viszony javításának elektronikus módszerei
Az adatok kijelzése, gyűjtése, a kijelző módszerek fejlődése
A minta lángatomizációja
A láng, mint nagyhőmérsékletű tér jellemzése
Az atomizálásra használt lángok és égők
A lángba juttatott minta termikus és kinetikai folyamatai
Elemek atomizációs hatásfoka
A száraz aeroszol-képződés törvényszerűségei
Mintabeviteli módszerek a lángba
Oldatok mintabevitele
Szilárd anyagok mintabevitele
Elektrotermikus atomizáció (ETA)
Az atomizáló kemencék anyaga
Az elektrotermikus atomizáló módszer történeti fejlődése
A grafitkemencés atomizáló szerkezete, működése
A jel/zaj viszony javítása a grafitkemencés módszernél
A pirolitikus bevonat és a platform alkalmazása
A keresztfűtéses grafitcső
Termikus folyamatok és kémiai reakciók a grafitkemencében
Szilárd minták grafitkemencés elemzése
A higany hideggőz (CV=cold vapor) technikás atomizációja
Atomizáció hidridképzésen keresztül
5. Zavaró hatások és azok kiküszöbölése
Lángban fellépő zavaró hatások
A zavaró hatások különböző szempontú osztályzása
Spektrális zavaró hatások
Transzport zavarások
Oldott anyagok párolgási zavarása
Gázfázisú kémiai zavaró hatások
Térbeli eloszlás zavarása
Ionos újraeloszlás zavaró hatása
A zavaró hatások kiküszöbölési módszereit
Grafitkemencében fellépő zavarások kiküszöbölése matrixmódosítókkal
6. A kémiai analízis folyamata és teljesítőképessége
A kémiai analízis lépései
A módszer teljesítőképessége, érvényesítése (validálása)
7. Az atomabszorpciós spektrometria alkalmazásai
Elemek és minták
A módszerrel vizsgálható elemek és mintatípusok
Minta-előkészítési eljárások
Kiértékelési módszerek
Speciációs analitika
A speciáció fogalma és szükségessége
A speciációs analitikában vizsgált elemek köre
Mintatípusok a speciációs analitikában
A speciációs analízis kapcsolt módszerei
Krómspeciációs módszerek
8. Az atomabszorpciós spektrometria jövőbeli fejlődési irányai
9. Irodalomjegyzék
10. Tárgymutató