Ugrás a tartalomhoz

ATOMABSZORPCIÓS SPEKTROMETRIA

Dr. Posta József

Hallgatói Információs Központ

Előszó

Előszó

Az atomabszorpciós spektrometria témakörében az 1960-as évektől napjainkig számos átfogó és jól használható szakkönyv [1-13] látott napvilágot atomspektroszkópiával foglalkozó kiváló külföldi kutatók tollából. Magyar nyelven azonban csak egy átfogó munka: John Price atomabszorpciós spektrometria könyvének [6] magyar fordítása jelent meg a 70-es években [14]. A másik magyar nyelvű kézikönyv Tomcsányi László Atomabszorpciós praktikuma [15] a 80-as években címéből adódóan egy gyakorlati útmutató ilyen laboratóriumban dolgozó szakemberek számára. Ezért elmondható, hogy az AAS módszer egészét átfogó könyv az egyetlen korai fordítást kivéve eddig magyar nyelven nem jelent meg. Egyrészt az előbb említett két könyv a korlátozott példányszám miatt ma már csak néhány szakkönyvtárban vagy antikváriumban szerezhető be. Másrészt az AAS módszer az utóbbi 30 évben óriási fejlődésen ment keresztül. Ezért egy új magyar nyelvű tankönyv megjelenése mindenképpen indokolt és jelentős hiánypótló szerepet tölt be. Az összes magyar szakközépiskola, főiskola, egyetem kémiával foglalkozó hallgatósága, üzemi, mezőgazdasági, környezetvédelmi, orvosi, toxikológiai, metallurgiai, geológiai stb. laboratórium kutatói, technikusai, szakasszisztensei számára fontos egy magyar nyelvű könyv, amely az elméleti alapok mellett a szakterület legújabb műszaki megoldásait is tartalmazza. És még egy nagyon fontos szempont, hogy a magyar diákok, hallgatók és szakemberek számára biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy megismerjék és alkalmazni tudják a szakterület magyar nyelvű szavait, szakkifejezéseit. A digitális tankönyv megírásánál ezt is fontos célnak tekintettem. Örömmel jelenthetem, hogy e tankönyv írása közben került kiadásra Záray Gyula szerkesztésében „Az elemanalitika korszerű módszerei” című könyv [16], amelyben Lakatos János írt egy fejezetet az atomabszorpciós spektrometriáról.