Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a baltisztikába

Bojtár Endre

Osiris Kiadó

Ez a munka a baltisztikának nevezett tudományág első magyar terméke, s ezáltal megteremtője, hisz bármily hihetetlen, előttem

Bevezetés a baltisztikába

A balti kultúra a régiségben

Bojtár, Endre

A kötet megírását a Soros Alapítvány támogatta.

Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásához van kötve.


Tartalom

1. Bevezetés
1. A baltisztika fogalma
2. A „balti” név jelentése és eredete
3. A földrajzi helyzet
4. Borostyánkő, borostyánkőút
2. A balti törzsek és népek
Az indoeurópai őshaza és ősnyelv
1.1. Az őstörténetírás nehézségei
1.2. A kurgán-elmélet (M. Gimbutas)
1.3. Az ázsiai őshaza-hipotézisek
1.4. Nyelvfa és diffuzionizmus
A balti őshaza és ősnyelv
2.1. A balti–szláv egység kérdése
2.2. A balti ősnyelv
2.3. A balti nyelvek archaikussága
2.4. A balti őshaza
3. A venet(d)-kérdés
4. A baltiak első említései
4.1. Budinoszok
4.2. Neuroszok
4.3. Aestek-aistok (Észtek)
4.4. Veltek
4.5. Sztavanok
4.6. Sudinok
4.7. Galindok-goljagyok
4.8. Boruszkoszok-boruszok
5. A balti törzsek
5.1. A baltikumi erőtér (A viking kor)
5.2. A kursok
5.3. A baltikumi erőtér (A szláv, litván és német kor)
5.4. Livónia meghódítása
5.5. Drang nach Osten
5.6. A keletbaltiak
5.7. A nyugatbaltiak
A balti népek
6.1. A porosz nép
6.2. A lett nép
6.3. A litván nép
3. A balti nyelvek és (nyelvjárások)
A közbalti
A nyugatbalti nyelvek
2.1. A porosz nyelv
2.2. (A jatving nyelv)
A kurs nyelv
A keletbalti nyelvek
4.1. A lett nyelv
4.2. (A latgal nyelv)
4.3. A litván nyelv
4. A balti mitológia
1. Őstörténet, folklór, mitológia
2. Meddig tart a balti régiség?
3. Mítosz és mítoszrendszerek
4. A formációelmélet
5. Polidoxia, prototeizmus, politeizmus
6. Sámánizmus
7. A balti mitológiai rendszerek
7.1. A balti prototeizmus
7.2. A balti polidoxia
7.3. A balti „politeizmus”
8. A baltiak kultusza
8.1. Bálványok
8.2. Szentélyek
8.3. Papok
5. V. „Tanulságok”
1. Idegen és saját a történelemben
6. Rövidítések
Irodalom