Ugrás a tartalomhoz

Biostatisztika

Fidy Judit dr., Makara Gábor dr. (2005)

InforMed 2002 Kft.

Az egymintás t próba és a megbízhatósági intervallum

Az egymintás t próba és a megbízhatósági intervallum

Mi ezen két gondolatmenet egymás való viszonya?

A megbízhatósági intervallum esetén van egy tartomány, amelyen belül lévő értékek a „lehetséges” várható értékek, a kívül levők pedig a „nem lehetségesek”. (Természetesen adott hibakockázattal: ha az intervallum 95% volt, akkor ez 5%.)

Ezzel szemben hipotézis tesztelés esetén (az előbbi egymintás t próba példáján):

Ha nagy a távolság, vagyis t nagy, a hozzá tartozó valószínűség (a „p”) kicsi, akkor elvetjük a H0-t.
Ha a t nem nagy, a hozzá tartozó valószínűség nem kicsi, akkor nincs okunk elvetni a H0-t.

Mindkét előbbi esetben a p valószínűséget az ?-hoz, a döntési szinthez viszonyítjuk.

Hozzuk össze ezt a két kritériumot: A „nagy távolság, kis valószínűség” és a „kis távolság nagy valószínűség” hogyan illeszkedik a „belül” vagy „kívül” fogalom-párral? Nézzük ezt a

7.16. ábrán

Tehát egy belső hipotetikus µ-re nincs okunk elvetni, egy külsőre pedig elvetjük a H0-t.