Ugrás a tartalomhoz

Erdészeti - természetvédelmi genetika

Mátyás Csaba

Mezőgazda Kiadó

Génkészletváltozás a génáramlás túlsúlya miatt

Génkészletváltozás a génáramlás túlsúlya miatt

A migrációval foglalkozó fejezetben bemutattuk, hogy elterjedt fafajok esetében egy-egy állományban a külső eredetű (háttér-)pollen aránya jelentős lehet. Kisméretű populációkban a külső eredetű virágpor hatása a méretcsökkenéssel arányosan növekszik. Ez a populáció génkészletének jelentős változását eredményezheti akkor, ha az állomány és környezete genetikai tulajdonságai eltérnek, pl. egy árbocakác-állományfolt esetén. Egyéb okok mellett ez is ellene szól a kisméretű szaporítóanyag-források (magtermelő állományok, plantázsok) létesítésének. Bőséges pollentermelő faj esetében a génáramlás szempontjából kisméretűnek tekinthetünk olyan populációkat, amelyek területe 3-4 hektárnál kisebb. Ilyen méretű szél- és rovarporozta faállományra vonatkozó adatot tartalmaz a szövegdoboz.

Fontos

Kisméretű, szélporozta populációban mért háttérpollen-arányok

Starke (1996) idős bükkösökben végzett vizsgálatai alapján megállapítható, hogy különösen kis létszámú populációk esetében a génáramlás hatása igen számottevő lehet: egy alig 100 egyedet magában foglaló, szigetszerű állományban az idegen eredetű pollen az elméletileg lehetséges genotípusok diverzitását 50%-kal emelte meg (63. táblázat).

Két ernyős felújítás alatt álló duglászfenyő-mintaterületen Adams és Burczyk (2000) vizsgálták a virágporral közvetített génáramlás mértékét. A mintaterületek nagysága 2,4 ha volt, mintegy 40 db, 200 évnél idősebb faegyeddel. A génáramlás feltételezhető minimuma, azaz a ténylegesen azonosítható külső eredetű virágpor aránya 20, ill. 27 százalék volt.

A génkészlet hosszú távú megőrzését, alkalmazkodóképességének fenntartását lehetőleg a kedvezőtlen adottságokat hordozó háttérpollen korlátozásával kell megoldani, ideálisan a külső eredetű beporzás 10% alá szorítása révén (ez a génkészletben 5%-os részvételt jelent). A megfelelő populációlétszám és területnagyság a génmegőrzésben emiatt fontos kérdés.