Ugrás a tartalomhoz

Faépítés

Andor Krisztián, Bejó László, Hantos Zoltán, Józsa Béla, Karácsonyi Zsolt, Oszvald Ferenc Nándor, Sági Éva, Szabó Péter, Wehofer Valéria

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

10. fejezet - Faépítészet-történeti irodalom

10. fejezet - Faépítészet-történeti irodalom

Magyar

 1. Bajza József: Építészeti technikatörténet. Főiskolai jegyzet. Ymmf, Budapest, 1999

 2. Bakó Ferenc: Parasztházak és udvarok a Mátra vidékén. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1978, 151. old.

 3. Balassa L.-Ortutay Gy.: Magyar néprajz. Corvina, Budapest, 1979

 4. Balassa M. Iván és szerzőtársai: Műemlékek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Hermann Ottó Múzeum, Miskolc, 1987

 5. Balassa M. Iván : A parasztházak évszázadai : A magyar lakóház középkori fejlődésénekvázlata. Békéscsaba : Békés M. Tcs., 1985., 188 p.

 6. Balassa M. Iván: A Faksz-házaktól a szocialista faluig. Népi építészet a 20. században. = Ház és ember. 15. 2002. 163-174.

 7. Balogh Ilona: Magyar fatornyok. Budapest, 1935

 8. Barabás Jenő – Gilyén Nándor: Magyar népi építészet. Budapest : Műszaki Kvk., 1987, 203 p.

 9. Bartócz József: A fa és kő mesterei - A magyarországi építőipari céhek. Építésügyi Tájékoztatási Központ, Budapest, 1976, 207 p.

 10. Bárth János: Magyar népi építészet. Budapest : Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1982, 60 p.

 11. Bozsér Orsolya: Norvég fatemplomok. = A földgömb. 20. 2002. 4. 28-37.

 12. Cseri Miklós – Balassa M. Iván – Viga Gyula (szerk.): Népi építészet a Kárpát-medence északkeleti térségében. Miskolc : Miskolci Herman Ottó Múzeum ; Szentendre : Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 1989, 361 p.

 13. Csermely Gábor (szerk.): Könnyűszerkezetes épületek, technológiák. Terc, Budapest, 2005, 221 p.

 14. Csilléri Klára: A magyar népi lakáskultúra kialakulásának kezdetei. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1982, 390 p.

 15. Dám László: Építkezés. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem kiadványa, Debrecen, 1992, 264 old.

 16. Dám László: Hagyomány és építészet : Tanulmányok a magyar népi építészet köréből. Debrecen : Ethnica, 1995, 255 p.

 17. Dám László: Magyar néprajz. 1. Építkezés. KLTE BK, Bp, 1991, 194 p.

 18. Dám László: Adatok a Pápa környéki falvak népi építészetéhez. = Ethnographia. 104. 1993. 2. 469-482.

 19. Domanovszky György: Magyarország egyházi faépítészete. Akadémiai, Budapest, 1981

 20. Domanovszky György: A magyar nép díszítőművészete. Akadémiai, Budapest, 1981

 21. Fehér Zoltán: Világoszlop - világfa: kapubálvány. = Tudományos közlemények / Eötvös József Tanítóképző Főiskola. 9. 1995. 15-39.

 22. Gerő László (szerk.): Magyar építészet a XIX. század végéig. Budapest Építésügyi Kiadó 1954, 283 p.

 23. Gerő László: Régi orosz építészet. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1977

 24. Gilyén Sándor - Imre Lajos: Erdély népi építészete. Kairosz Kiadó, 2006, 160 old.

 25. Gilyén Nándor - Mendele Ferenc - Tóth János: A Felső-Tiszavidék népi építészete. Budapest : Műszaki Kvk., 1981, 203 p.

 26. Hoffmann Tamás: Az épületfa, az erdő hasznosítása, sőt irtása az Alpoktól északra. = Ház és ember. 7. 1991. 5-30. Bibliogr 30-32.

 27. Juhász Antal: Építkezés, bútor. = Agria. 29-30. 1993/1994. 24-28. Palócok. 1-4. köt. Szerk. Bakó Ferenc.

 28. Kárpáti László: Az egykori abaújszolnoki görög katolikus fatemplom Myskovszky Viktor rajzain és az egyházlátogatási jegyzőkönyv alapján. /1876, 1877./ = A Herman Ottó Múzeum évkönyve. 37. 1999. 677-695.

 29. Kovács József: Fa haranglábak, harangtornyok. Pilisszentlászló : Petit Print Kiadó Kft., 1999, 228 p.

 30. Kovács József : Fatornyok és fatemplomok a Kárpát-medencében. Budapest : Romanika Kiadó, 2004, 199 p.

 31. Kovács József: Fatemplomok Kárpátalján. Építésügyi Tájékoztatási Központ, Budapest, 1990, 139 old.

 32. Kovács József: Fatemplomok Máramarosban. Építésügyi Tájékoztatási Központ, Budapest, 1988, 77 old.

 33. Kovács József: Felvidéki fatemplomok. Héttorony Könyvkiadó

 34. Kovács József: Fatemplomok Kárpátalján. 1. = Országépítő. 5. [19]94. 4. 33-41.

 35. Kovács József: Fatemplomok Kárpátalján. 2-3. = Országépítő. 6. [19]95. 1. 52-61., 2. 71-77. 1. uo. 5. 1994. 4. 33-41.

 36. Kurucz A. - Balassa M. I. – Kecskés P.: Szabadtéri néprajzi múzeumok Magyarországon. Corvina Budapest, 1987

 37. Makovecz Imre: Falakba zárt szellem. A szerves építészet tőkeértékéről. [Lejegyezte] Molnár Pál. = Magyar nemzet. 58. 1995. 143. 9.

 38. Malonyai Dezső: A magyar nép művészete. Franklin, Budapest, 1922

 39. Marosi Ernő: Magyar falusi templomok. Corvina, Budapest, 1975

 40. Mojzer Miklós: Torony, kupola, kollonád. Művészeti füzetek 1., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971

 41. Novák Ágnes: Zöld anyagok. Ymmf, Budapest, 1996

 42. Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség: Műemlékjegyzék. Műszaki Kiadó, Budapest, 1960

 43. Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség: Magyarország műemlékjegyzéke. ÉTK, Budapest, 1976

 44. Ortutay Gyula: Magyar Néprajzi Lexikon 1-5. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977-1982.

 45. Platthy György-Rónai Béla: Népművészet. Tankönyvkiadó, Budapest

 46. Sabján Tibor - Buzás Miklós: Hagyományos falak. Terc, Budapest, 2005, 140 old.

 47. Sisa Béla: A Kárpát-medence fatornyai. Níregyháza-Sóstófürdő : Múzeumfalu Baráti Köre, 2001. 365 p.

 48. Sümegi György: Festett asztalosmunkák a Duna-Tisza közén. A szabadszállási református templom famennyezetének töredéke. = Ars Hungarica. 20. 1992. 1. 43-52.

 49. Szűcs Miklós: A föld és a fa a környezetbarát építésben. Budapest, Szent István Egyetem Ybl Miklós Főiskolai Kar, 1999, 28 p.

 50. Szatyor Győző: Faművesség. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1986

 51. Szőnyi Ottó: Régi magyar templomok. Reprint kiadás, Anno Kiadó, 243 old.

 52. Tóth János: Göcsej népi építészete. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1965, 155 p.

 53. Tóth János: Az Őrségek népi építészete. Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 1975, 155 p.

 54. Tóth János: Népi építészetünk hagyományai. Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 1961, 231 p.