Ugrás a tartalomhoz

Faépítés

Andor Krisztián, Bejó László, Hantos Zoltán, Józsa Béla, Karácsonyi Zsolt, Oszvald Ferenc Nándor, Sági Éva, Szabó Péter, Wehofer Valéria

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Fa anyagú rácsos tartók

Fa anyagú rácsos tartók

A rácsos szerkezet alkalmazásával nagy magasságú, jó teherbírású, statikilag határozott tartókat lehet létrehozni, melyeket sok területen lehet alkalmazni. Az alábbiakban ejtünk néhány szót a rácsos tartók alkalmazásáról általában, illetve bemutatunk néhány tipizált rácsos tartó féleséget.

. A fa rácsos tartókról általában

A rácsos tartók övelemekből és rácsrudakból álló magas, síkbeli tartók. A tartó kialakítása olyan, hogy az övelemek és rácsrudak között minden esetben háromszög alakú mezők alakulnak ki, ez biztosítja a szerkezet statikai határozottságát.

A fa rácsos tartók anyaga lehet hengeres fa, fűrészáru, rétegelt-ragasztott faanyag, beforgatott szelvényű anyag, és kompozit gerenda is. A tartó kialakítása lehet párhuzamos övű, háromszög, trapéz és íves alakú is. Rácsos tartókból sok esetben készítenek két- vagy háromcsuklós kereteket is. A tartó alakját többnyire a funkció és az esztétikum határozza meg.

A faanyagú rácsos tartók kapcsolatait ki lehet alakítani szögezéssel, szögezett lemez vagy szöglmemezes kapcsolattal, csavarozással, betétes kapcsolattal, vagy speciális szerelvények segítségével. Az elemvégek kialakítása az alkalmazott kapcsolati formától függ (pl. szögezett kapcsolatok esetén lapolással, szöglemez esetén tompa illesztéssel, stb.) Megjegyzendő, hogy ezen kapcsolatok nagy része nem vagy csak részben biztosítja a rácsos tartók esetében előírt csuklós kapcsolatot.

A fa rácsos tartóknak számos alkalmazási területe van, a hídszerkezetektől a családi házas építkezésekig. Előnyük az anyagtakarékos kialakítás, hátrnyuk a viszonylag nagy helyigényük. Az utóbbi években Magyarországon a fa rácsos tartók elsősorban a tetőtérbeépítés nélküli faházaknál jutnak szerephez, ahol a háromszög alakú rácsostartók egyszerre töltik be a fedélszél és a födémtartó szerepét, ezáltal különösen gazdaságos megoldást nyújtva az ilyen épületek esetében.

DSB tartók

A DSB a német Dreieckstrebenbau elnevezésből származik. Ezek a tartók nagy mértékben tipizált, általában párhuzamos övekből, és a beléjük csapozott ferde rácsrudakból álló rácsos tartók (14. ábra).

14. ábra – DSB-tartó

A DSB tartók rácsrúdjai és övelemei egyaránt legalább II. szil. kategóriájú fenyő fűrészáruból készülnek, az övek ékcsaposan hossztoldhatók (de a hossztoldás nem eshet a csapfészkek környezetébe. A rácsrudak az öveknél keskenyebbek, azokba kettős vagy hármas ollós csapozással csatlakoznak. A csapfészkek kialakítása íves, megfelelő marószerszámmal könnyen kialakítható. A rácsrudak dőlésszöge 45–60°-os, a csapok beragasztása rezorcin gyantával történik. Létezik kettős rácsrudazattal készülő változat is.

A DSB tartók maximális fesztávolsága általában nem haladja meg a 20 m-t. Többnyire párhuzamos övű tartók, de léteznek trapéz vagy háromszög formájú változatok is. Mivel vékony elemekből készülnek, tűzállósági szempontból kevésbé előnyösek. Többnyire fedélszéki elemek, födémek, csarnokok födémelemei céljára használják őket.

Trigonit tartók

A trigonit tartók a DSB-tartókhoz hasonlóan többnyire párhuzamos övű rácsos tartók, azonban itt az övelemek osztott kivitelűek. A rácsrudak ragasztott ékcsapos kapcsolattal csatlakoznak egymáshoz, az övelemek és a rácsrudak kapcsolata pedig szögezett. A tartó készülhet két illetve három részből álló övelemmel is, amely esetben dupla rácsrudazatot alkalmaznak. Mivel az övelemeket nem toldják, az ilyen tartók fesztávolsága általában maximum 12 m. Az osztott övelemeknek köszönhetően tűzállóságuk még a DSB tartóknál is gyengébb.

A trigonit tartók - méreteiknek megfelelően – eredetileg elsősorban a családi házas építésben voltak jelen. Mára a jelentőségük egyre csökken, elsősorban zsaluzó tartóként használják őket.

Vegyes fa-fém anyagú rácsos tartók

A szöglemezeket gyártó cégek kidolgoztak olyan rendszert is, amellyel nagyon egyszerűen lehet fa-fém vegyes anyagú rácsos tartókat kialakítani (15. ábra). Ennek lényege, hogy a fa övelemeket fém rácsrudak szerepét betöltő elemekkel kötik össze. A fém gerincrésznek a fához csatlakozó része szöglemezként van kiképezve, és a szöglemezhez hasonló módon lehet bepréselni az övelemekbe. A tartó kialakításához két övelemre, és két rácsos gerincelemre van szükség, amelyet az övelemek két oldalára szimmetrikusan rögzítenek.

15. ábra – Fa-fém vegyes anyagú rácsos tartók

Virendeel tartók

A Virendeel tartók a szó klasszikus értelmében nem rácsos tartók, hanem egy speciális tartóféleség. Megjelenésében leginkább egy olyan I-tartóhoz hasonlít, aminek csak szakaszosan van meg a gerince. A rácsos tartóktól eltér abban, hogy a gerincelemek (az ún. virendeelek) sarokmerev kapcsolattal csatlakoznak az övelemkhez. Régebben Magyarországon viszonylag nagy mennyiségben gyártották, elsősorban alárendelt célokra (mezőgazdasági épületek, fólia sátrak vázszerkezete, stb.), szögezett-ragasztott kivitelben. Manapság a használata visszaszorult.

Egyéb fa rácsos tartószerkezetek

A fa rácsos tartóknak is számtalan egyéb típusa létezik, amelyeket itt nem lehet felsorolni. Ezek közül ki lehetne emelni a rácsos zsaluzó tartókat, amelyeket nagy mennyiségben, tipizált méretekben gyártanak, a különböző zsaluzó rendszerek kiegészítőjeként.