Ugrás a tartalomhoz

Faépítés

Andor Krisztián, Bejó László, Hantos Zoltán, Józsa Béla, Karácsonyi Zsolt, Oszvald Ferenc Nándor, Sági Éva, Szabó Péter, Wehofer Valéria

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Faépítés

Faépítés

Dr. Bejó, László

Nyugat Magyarországi Egyetem, Építéstani Intézet

Dr. Szabó, Péter

Nyugat Magyarországi Egyetem, Építéstani Intézet

Dr. Andor, Krisztián

Nyugat Magyarországi Egyetem, Építéstani Intézet

Sági, Éva

Nyugat Magyarországi Egyetem, Építéstani Intézet

Karácsonyi, Zsolt

Nyugat Magyarországi Egyetem, Építéstani Intézet

Hantos, Zoltán

Nyugat Magyarországi Egyetem, Építéstani Intézet

Copyright 2007 Educatio Kht., Halgatói Információs Központ.

2007


Ajánlás

A jelen digitális tartalom internetes közreadását a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2007-ben nyújtott támogatása tette lehetővé.

Tartalom

1. Bevezetés
2. Az építészet kezdetei
3. A faépítészet általános története
A kezdetek
Boronafalas építkezés, gerendaházak
Cölöpépítészet
Az európai favázas építészet – a Fachwerk
Ballonvázas és padlóvázas építészet
Tetőszerkezetek
Mérnöki faépítészet
4. Európai faépítészet
Észak-Európa, Skandinávia
Nyugat-Európa
Anglia
Holland faépítészet
Német nyelvterületek
Franciaország
Kelet-Európa
Oroszország
Lengyelország
Csehország
Kárpátok és környéke
Törökország
5. Ázsiai faépítészet
Kelet-ázsiai templomépítészet
Délkelet-Ázsia
6. Amerika faépítészete
Észak-Amerika faépítészete
Az őslakosok építészete
Amerika építészete a telepesek után
Dél-Amerika faépítészete
7. Afrika faépítészete
8. Ausztrália faépítészete
9. Magyarország népi faépítészete
Általános jellemzés
Ősi faépítmények
Teljesen fából készült épületek
Részben fából készült épületek
Gerendavázas, vázszerkezetes épületek
Többrétegű fal
Az épület részei
Padlózat
Födém
Tető és tetőszerkezet
Tornác
Gazdasági épületek, építmények
Kerítés és kapu
Templomok
Harangtornyok
10. Faépítészet-történeti irodalom
Magyar
Külföldi
11. Sobó Jenő: Építőfa (1910)
Általános rész
Az építőfa alkalmazása
A fa belső szerkezete
A tűlevelű és lombos fák szöveti alkotása
A fa kémiai alkotása
Az Építőfa fontosabb nemei, hibái és rendellenességei
A tűlevelű fák
A lombos fák.
A külföldi fanemek
A fák hibái és rendellenességei
A fa műszaki tulajdonságai és megvizsgálása
A fajsúly.
A keménység
A hasadékonyság
Aszás és dagadás
Repedés és vetemedés
A rugalmasság.
A hajlékonyság és szívósság
A szilárdság
A tartósság
A fa mint tüzelőanyag
A fa műszaki vizsgálata
Az építőfa megválasztása, vágása, megmunkálása és osztályozása
Az építőfa megválasztása.
Az építőfa vágása a és kezelése
Az építőfa megfaragása és széthasítása
A gépekkel való megmunkálás
Az építőfa használatos alakjai.
Az építőfa romlása és betegségei
A korhadás vagy redvesedés
A házigomba
Egyéb faromboló gombák.
Védekezés a házigomba ellen.
A házigomba irtása.
A gombaellenes szerek
A rovarrágás (szarurágás, hernyórágás)
A fa gyúlékonysága és tűz elleni védelme
A tartósságának növelése (Fakonzerválás)
Az építőfa kiszárítása
A bemázolás.
A kilúgozás, főzés és gőzölés
A telítés (impregnáls)
A vulkanizálás
A szenilizálás. (Erd.Lapok. 1901.V.sz.)
12. Fa- és faalapú anyagok ismertetése és azok építőipari felhasználása
Természetes faanyag
A természetes faanyag formája
A természetes faanyag tulajdonságai
Modifikált faanyag
Ragasztott faanyag
Hossztoldott fűrészáru
Tömörfa lemezek
Rétegelt-ragasztott és tömbösített alapanyag
Két- és háromrétegű ragasztott alapanyag (duo- és triobalken)
Beforgatott szelvényű tartók (kreuzbalken)
Faalapú kompozit lemezek
Farostlemez
Forgácslap
Rétegelt lemez
OSB
MFP lemez
Gipszrost lemez
Cementkötésű faforgácslapok
Heraklith lemezek
Egyéb kompozit lemezek
Kompozit gerendák
LVL
LSL
PSL (Parallam)
Egyéb kompozit gerendaféleségek
13. Főfalas faházrendszerek, szerkesztési elvek
A boronafalas szerkezet
Tömör fatáblás faházrendszer
Fatéglás faházrendszer
14. Faszerkezetű födémek, tetőszerkezetek
Födémek
Kiegészítők
Lapostetők
Tetők
Ácsolt tetők
Rácsostartó tetők
Hőszigetelés
Héjazatok
Álló tetőablakok
Fekvő tetőablakok
Szegélyek és oromzatok
Toronytetők
Nagyfesztávú lefedések
15. A faanyagvédelmi szakvélemény
A faanyagvédelmi szakvélemény jellemzői
A szakvélemény részletessége
A részletes faanyagvédelmi szakvélemény
A faanyagvédelmi szakvélemény felépítése
16. A táblás és fatéglás építési rendszerek
Tömör falpaneles építés
Üreges tömörfa paneles rendszerek
Fatéglás építőrendszer
17. A faházgyártás technológiája típusok szerint
Rönkház
Profilozott rönkház
Faragott rönkház
Gerendaházak
Vázkitöltött keretszerkezetes épületek
Fachwerk
Modern látszó keretvázas építés
Borított keretvázas épületek
Helyszínen szerelt borított keretvázas épületek
Előregyártott paneles építési technológia
Speciális faépítési technológiák
Tömör falpaneles építés
Üreges tömörfa paneles rendszerek
Kazettás födém és tetőelemek
Fatéglás építőrendszer
Egyéb
18. A rönkház és gerendaház jellegzetességei
Rönkházak
Profilozott rönkház
Faragott rönkház
Gerendaházak
19. Vázas faházrendszerek, szerkesztési elvek
Fachwerk
Borított vázas faházrendszer
Gerendavázas szerkezetek
Borított vázas szerkezetek
Helyszínen szerelt faházrendszer
Kispaneles faházrendszer
Nagypaneles faházrendszer
Az állványszerkezetes faház
20. Fa alapú, teherviselő faszerkezetek épületfizikai ellenőrzése (tervezet)
Vizsgált faltípusok kiválasztásának szempontjai
Vizsgált faltípusok
Vizsgálat tervezett menete
A bevizsgálás eszközfeltételei
A kísérletek eredményeivel szembeni elvárásaink
21. A fa kültéri alkalmazása
Vonatkozó előírások
A kitettségi osztályozás
A konstrukciós faanyagvédelem alapjai
Fafajválasztás
A megelőző vegyi védelem
Felületkezelés
Különös odafigyelést igénylő épületszerkezeti pontok
Oszloplábak kialakítása
Vízszintes tartóelemek védelme
Oszlopok és könyökök kapcsolata
Pergolák és autóbeállók
Járható szerkezetek
Terepszinten fekvő padozat
Tartószerkezettel ellátott padozat, terasz
Erkélyek
Külső lépcsők
22. Faszerkezetek utólagos megerősítése
Elemek megerősítése hagyományos módon
Tartók megerősítése modern anyagokkal
Tartószerkezet megerősítése
23. Fahidak
Fahidak a XX. század előtt
Az első fahidak
Római járom- és ívhidak
Palladio 4 hídtípusa
Függőhidak
Felnyitható hidak
Ívhidak
Rácsostartós hidak
Állványhidak
A húzott főtartós (feszített) hidak
Hídépítés a II. világháború után
Segédhidak
A keresztben feszített rendszerű hidak
Öszvértartók
A rétegelt–ragasztott főtartós fahidak
Mérnöki szerkezetű fahidak
Funkcionális fahidak
Kitekintés
24. A faszerkezetek tűzvédelme
Történeti visszatekintés
Miért veszélyes a tűzeset?
A tűz során lejátszódó folyamatok
Az égés során felszabaduló gázok
A tűzvédelemről általában
Passzív tűzvédelem - az épületszerkezetek tűzállósága
A beépített anyagok jellemzői
Tűzállósági határérték
Az épületek tűzveszélyessége
Aktív tűzvédelem – jelzőberendezések
Füstérzékelés
Hőérzékelés
Lángérzékelők
Aktív tűzvédelem – oltóberendezések
A fa tűzvédelmi jellemzői
A faanyag tűzállósága
Faszerkezetek tűzállósága
Megelőző tűzvédelmi kezelés faszerkezetekhez
25. Fa tartószerkezetek
Tömör szelvényű ragasztott fatartók
Két- és háromrétegű ragasztott tartók
Beforgatott szelvényű tartók
Rétegelt-ragasztott tartók
I-tartók és kazettás tartók
Az MSZ szerinti alacsony- és magas gerincű tartók
Egyenes kompozit gerincű tartók
Hullámlemez gerincű tartók
Nail-web tartók
Egyéb I- és kazettás tartók
Fa anyagú rácsos tartók
. A fa rácsos tartókról általában
DSB tartók
Trigonit tartók
Vegyes fa-fém anyagú rácsos tartók
Virendeel tartók
Egyéb fa rácsos tartószerkezetek
26. Fa alapú, teherviselő faszerkezetek épületfizikai ellenőrzése (tervezet)
Vizsgált faltípusok kiválasztásának szempontjai
Vizsgált faltípusok
Vizsgálat tervezett menete
A bevizsgálás eszközfeltételei
A kísérletek eredményeivel szembeni elvárásaink
27. Szolár faépítészet
Hőtárolás
Külső falszerkezetek
Válaszfalak
Födémszerkezetek
tetőszerkezetek
Fázisváltó anyagok
Árnyékolók
Árnyékvetők naptényezője
Ferde felületek benapozása
0 fokos tájolású felület
15 fokos tájolású felület
30 fokos tájolású felület
45 fokos tájolású felület
60 fokos tájolású felület
75 fokos tájolású felület
90 fokos tájolású felület
105 fokos tájolású felület
120 fokos tájolású felület
135 fokos tájolású felület
150 fokos tájolású felület
165 fokos tájolású felület
180 fokos tájolású felület
195 fokos tájolású felület
210 fokos tájolású felület
225 fokos tájolású felület
240 fokos tájolású felület
255 fokos tájolású felület
270 fokos tájolású felület
285 fokos tájolású felület
300 fokos tájolású felület
315 fokos tájolású felület
330 fokos tájolású felület
345 fokos tájolású felület
28. Faépületek energiafelhasználása
Az Unió 2002/91/EK, “Épületek energiafelhasználása” című irányelve
Hőtani jelenségek, fogalmak
Hővezetés
Hősugárzás
Hőszállítás
Hővezetési tényező
Hőátadási tényező
Hőátbocsátási tényező
Hőátbocsátási ellenállás
Hőhíd
Épülethatároló-szerkezetek hőátbocsátási tényezőjének (U) meghatározása (EN ISO 6946)
Hővezetési ellenállás
Hővezetési ellenállás felső értékének meghatározása
A hővezetési ellenállás alsó értékének meghatározása
Geometriai hőhidak
Ellenőrzés- követelményrendszerek
Az épület fajlagos hőveszteségtényezőjének (q) a meghatározása (EN ISO 6946)
Az épület összesített energetikai jellemzőjének (Eö) a meghatározása (EN ISO 6946)
Példa 1
Példa 2
Az egyes rétegek hővezetési tényezőjének a felvétele:
Az egyes rétegek hővezetési ellenállásának a számítása
A bordánál és a hőszigetelésnél számított teljes hővezetési ellenállás számítása
Páratechnika
Fogalmak
Párafizikai jelenségek
29. Fa a szerkezetekben
Az európai szabvány
30. Felhasznált irodalom