Ugrás a tartalomhoz

Francia diplomáciai iratok 1. 1918.1919

Ádám Magda, Ormos Mária, Barabás József (translator) (2007)

Révai Digitális Kiadó

1. fejezet - Áttekintés

1. fejezet - Áttekintés

Az irat számaKeltezésKitől - kinekKeletkezési helyAz irat tömör tatalma
1 1918. november 2.Weber tábornok a badeni osztrák-magyar főparancsnoksághozPadovaA Padovában megkötött fegyverszüneti egyezmény Ausztria-Magyarország minden frontjára érvényesnek tekintendő.
2 1918. november 3. Beneš írja ClemanceaunakPárizsA Csehszlovák kormány kéri, hogy az Ausztria-Magyarországgal kötendő fegyverszüneti tárgyalásokon részt vehessenek.
3 1918. november 4.A magyar kormány az olasz főparancsnoksághozBudapestA magyar kormány nem ismeri el Weber tábornokot közös megbízottként a fegyverszüneti tárgyalásokon, de elfogadja a magyar érdekek képviselőjének.
4 1918. november 6. Beneš ClemenceaunakPárizs Beneš beszámolója a fegyverszünet végrehajtása tárgyában. Csak a csehek képesek megakadályozni Ausztria-Magyarország bolsevizálódását.
5 1918. november 8.Frenchet d`Esperey tábornok ClemenceaunakSzalonikiA november 3-i fegyverszünet magyar fronton való végrehajtásával kapcsolatos nehézségekről. A helyzet Magyarországon.
6 1918. november ( ?.)Feljegyzés a követendő francia politikáról.Hely nélkülAusztria-Magyarország területének francia megszállása, hogyan használható a politikai befolyásolásra.
7 1918. november 11.Saint-Aulaire PichonnakIassiRomániának joga van követeléseinek érvényesítésére.
8 1918. november 12.Károlyi LansignakBudapestKárolyi tiltakozása a román kormányhoz írott jegyzék miatt, és Magyarország szétdarabolása ellen.
9 1918. november 13.Katonai egyezmény BelgrádKatonai egyezmény a november 3-i magyarországi fegyverszünet végrehajtásáról.
10 1918. november 17.Bratianu ClemenceaunakIassiFranciaország segítségének köszönhetően Románia újra elfoglalta a helyét a szövetségesek között.
11 1918. november 20. Henrys Károlyinak Nisből.NisÉrtesítés a Szövetséges Hadseregek főparancsnoki bizottságának budapesti érkezéséről.
12 1918. november 20.Saint-Aulaire PichonnakIassiA román Erdélyi Nemzeti Tanács Erdély Romániával való egyesüléséről szóló határozatának kikiáltásáról.
13 1918. november 20. Franchet d'Esperey tábornok Henrys tábornoknak.Szaloniki1918. november 13-i katonai egyezmény végrehajtása a Mackensen-hadsereg számára.
14 1918. november 16. Clemenceau PichonnakPárizsFranciaországban és Olaszországban tartózkodó cseh-szlovák csapatok visszaküldése Csehországba. A 1918. november 13-i katonai egyezmény értelmezéséről. A Csehszlovákia és Magyarország közötti határvitáról.
14 1918. november 26. Clemenceau Franchet d'EspereynekPárizsMagyarország megszállásának célszerűségéről.
16 1918 november 28.De Lobit Franchet d'EspereynekBelgrád Presan Román tábornok kiáltványa az Erdély Tiszáig és Dunáig való felszabadításáról.
17 1918. november 29. Pichon a francia nagyköveteknekPárizsA magyar kormány taktikai lépései Berne-ben, Brüsszelben és Rómában. A magyar kormány ultrademokratikus lepel mögé rejti törekvését a nem magyar nemzetiségek megtartása érdekében.
18 1918. november 29.Párizs Pichon Clemenceaunak Pichon véleménye a magyar kormány diplomáciai helyzetéről és Németországgal való diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének kérvényéről.
19 1918. november 29.Vix alezredes Henrys tábornoknakBudapestA magyar kormány Észak-Magyarország cseh-szlovák lerohanása miatti panasza a cseh-szlovák csapatok támadása katonai egyezmény pontjai alapján igazolható. Erősítené a bizottság elfogadottságát Budapesten, ha a francia parancsnokság elrendelné a cseh-szlovák csapatok visszavonását a magyar területekről.
20 1918. november 29.Vix alezredes Henrys tábornoknak Budapestről.

A magyarok és szerbek közti kapcsolat a megszállt területen.
21 1918. november 29. Henrys Vix alezredesnekBelgrádA csehszlovákok panaszának vizsgálatát el kell halasztani a szövetségesek döntéséig.
22 1918. november 30.Vix HenrysnekBudapestHodza szeretné, ha a csehszlovák csapatok megszállnák Szlovákiát.Vix szerint az 1918. november 13-i egyezmény nem foglalja magába Szlovákia megszállását.
23 1918. november 30. Henrys Fanchet D'EspereynekBelgrádA magyarországi helyzet komolysága igazolja Magyarország megszállását.
24 1918. december 1. Henrys tábornok Vix alezredesnekBelgrádAz 1918. november 13-i egyezmény nem érvényes a Magyarország és Csehszlováki határára.
25 1918. december 1. Clemenceau Franchet d'Esperey tábornoknakPárizsNem kellett volna aláírni a 1918. november 3-i belgrádi fegyverszüneti egyezményt, mert szövetségesek nem ismerték el Magyarországot.
26 1918. december 1. Clemenceau Franchet d'Esperey tábornoknakPárizsA magyar kormány nincs nemzetközileg elismerve, ezért november 13-i egyezmény tényszerű szabályozásnak tekintendő.
27 1918. december 2. Franchet d'Esperey tábornok Henrys tábornoknakSzalonikiJoga van a Csehszlovák államnak megszállni Szlovákia területét.
28 1918. december 4.Károlyi Vix alezredesnekBudapestA magyar kormány panaszában megcáfolja a magyarok által Szlovákia területén elkövetett leszámolást és fosztogatást.
29 1918. december 4. Henrys tábornok Vix alezredesnekBelgrád Foch marsall elhatározása arról, hogy Budapestet ne szállják meg.
30 1918. december 5. Pichon ClemenceaunakPárizsA csehek által Franciaországnak nyújtott szolgálatok igazolják, hogy kérvényeiket állandó támogatásban részesítsük.
31 1918. december 6. Henrys tábornok Franchet d'Esperey tábornoknakBelgrád Ferdinánd király azt parancsolta a román hadseregnek, hogy haladjanak tovább a Tiszáig és Dunáig.
32 1918. december 6.A magyar kormány a francia kormánynakPárizsAzt kéri a magyar kormány, hogy tegyék lehetővé a közvetlen kapcsolatok újrafelvételét a szövetséges hatalmakkal.
33 1918. december 8. Pichon külügyminiszter feljegyzésePárizsA román kormány nem tekinthető még újra a francia kormány szövetségesének.
34 1918. december 9. Henrys tábornok Franchet d'Esperey tábornoknakBelgrádKritika Franciaország Magyarországgal kapcsolatos ellentmondásos politikájáról.
35 1918. december 9. Pichon francia nagykövetségeknekPárizsA francia kormány nem szándékozik újra felvenni a közvetlen kapcsolatokat Magyarországgal.
36 1918. december 9. Franchet d'Esperey tábornok Henrys tábornoknakSzalonikiA magyar csapatokat ki kell vonni Szlovákiából. Jelenleg nem küldenek francia csapatokat Budapestre.
37 1918. december 10.Vix Alezredes KárolyinakBudapestJoga van a Csehszlovák államnak megszállni Szlovákiát.
38 1918. december 12. Henrys tábornok Vix alezredesnekBelgrádAz 1918. november 13-i fegyverszünet értelemszerűen intézkedett Erdély Románia általi megszállásáról.
39 1918. december 13. Franchet d'Esperey tábornok Henrys tábornoknakSzalonikiA magyar politikai helyzet problémáinak összefoglalása.
40 1918. december 14.Vix alezredes Henrys tábornoknakBudapestA magyar fegyverszüneti bizottság a szövetséges katonai küldöttséggel szemben szigorúbbá vált.
41 1918. december 15.Berthelot tábornok ClemenceaunakBukarestBerthelot tábornok engedélyezte a román csapatoknak, hogy átlépjék a fegyverszüneti egyezményben meghatározott vonalat.
42 1918. december 17.Vix alezredes Henrys tábornoknakBudapestÉrtesítés a november 13-i egyezmény végrehajtásánál történt szabálytalanságokkal kapcsolatos magyar panaszokról.
43 1918. december 18.A magyar fegyverszüneti kormánybizottság Vix alezredesnek Budapestről.

Magyar feljegyzés Kolozsvár megszállásáról.
44 1918. december 18. Henrys tábornok Franchet d'Esperey tábornoknakBelgrádA Berthelot tábornok döntése Kolozsvár megszállásáról ellentmond a november 13-i egyezménynek.
45 1918. december 19. Clemenceau Franchet d'EspereynekPárizsA cseh-szlovák kormány álláspontja Szlovákia történelmi határairól.
46 1918. december 22. Clemenceau PichonnakPárizsNem szükséges francia csapatok Csehszlovákiába küldése, de folyamatban van egy tisztekből álló misszió felállítása.
47 1918. december 22. Clemenceau Berthelot tábornoknakVersaillesA fegyverszünet alkalmazására vonatkozó minden javaslatot előzetesen egyeztetni kell Franchet d'Esperey tábornokkal.
48 1918. december 22.Hodza Vix alezredesnek Budapestről

Értesítés a Magyarország és Csehszlovákia közti végleges demarkációs vonalról.
49 1918. december 22.Vix alezredes HenrysnekBudapestNem kaptam semmiféle értesítést a végleges Magyarország és Szlovákia közti demarkációs vonalról.
50 1918. december 23. Henrys tábornok Vix alezredesnekBelgrádHivatalos értesítés a Magyarország és Csehszlovákia közti végleges demarkációs vonalról.
51 1918. december 23. Franchet d'Esperey tábornok Henrys tábornoknakSzalonikiMinden Magyarországgal aláírt fegyverszünet alkalmazásával kapcsolatos intézkedést és Berthelot tábornok minden vonatkozó javaslatát előzetesen a keleti Szövetséges Hadseregek főparancsnoka elé kell terjeszteni.
52 1918. december 23.Berthelot tábornok Henrys tábornoknakBukarestErdély Berthelot tábornok hatáskörébe tartozik. Az erre a területre vonatkozó terveket és döntéseket Berthelot tábornoknak kell jóváhagynia.
53 1918. december 23.Vix Alezredes Henrys tábornoknakBudapestÖsszefoglaló azokról a nehézségekről, melyek lehetetlenné teszik, hogy a budapesti szövetséges katonai misszió ellássa feladatát. Javaslatok a helyzet megoldására.
54 1918. december 27.A francia kelet hadsereg összefoglaló jelentéseBelgrádJelentés a politikai, gazdasági és katonai helyzetről Magyarországon. Javaslatok a helyzet javítására.
55 1918. december 28. Pichon a francia nagykövetségeknekPárizsFranciaország úgy véli, hogy a román kormányt újra szövetségesnek kell tekinteni.
56 1918. december 28.Károlyi Vix alezredesnekBudapestTiltakozás Szlovákia "történeti" határainak meghatározása ellen.
57 1919. január 6.Vix alezredes Henrys tábornoknakBudapest Jelentés az erdélyi helyzetről és Berthelot tábornok politikájáról.
58 1919. január 7.Saint-Aulaire PichonnakBukarestHa az antant fenn akarja tartani a befolyását Romániában, akkor ki kell jelentenie, hogy az 1916-os szerződést érvényesnek tekint.
59 1919. január 9.Berthelot tábornok ClemenceaunakBukarestRomániát régi szövetségesnek tekintjük.
60 1919. január 11.Károlyi Vix alezredesnekBudapestKárolyi szeretnek a szövetségesek által megszállt területeken választásokat kiírni.
61 1919. január 11. Henrys tábornok Franchet d'EspereynekBelgrádJelentés a magyarországi válság okairól.
62 1919. január 12. Henrys tábornok Berthelot tábornokBelgrádVálasz Berthelotnak az erdélyi demarkációs vonalról.
63 1919. január 13. Henrys tábornok Franchet d'Esperey tábornoknakBelgrádKritikák Berthelot tábornok erdélyi politikájával kapcsolatban.
64 1919. január 13. Laroche FontenaynakPárizsBratianu azt állítja, hogyha az 1916-os szerződést, ha érvénytelennek tekintenék, akkor kénytelen kivonulni.
65 Keltezés nélkül Clemenceau Berthelot tábornoknakPárizsAz 1918-as bukaresti szerződés aláírása semmissé tette az 1916-os szerződést, de Franciaország támogatja Románia alapvető célkitűzéseit.
66 1919. január 15. Clemenceau Berthelot tábornoknakPárizsRománia részt vehet a békekonferencián, de az 1918-as bukaresti szerződés aláírása semmissé tette az 1916-os szerződést.
67 1919. január 16.Jegyzék Budapest megszállásárólPárizsMiért lehetetlen Budapestet megszállni.
68 1919. január 17.Lobit tábornok Franchet d'Esperey tábornoknak.BelgrádA magyar kormány szeretné, ha megszálló csapatok ne akadályozzák a választásokat.
69 1919. január 18.Vix alezredes Lobit tábornoknakBudapestA román csapatok Kolozsvárott letartóztatták Apáthy erdélyi magyar főkormánybiztost.
70 1919. január 22. Franchet d'Esperey tábornok Berthelot tábornoknakSzalonikiMeg kell állítani a román csapatok előrenyomulását, mert nem tartják tiszteletben a november 13-i katonai egyezményt, és mert veszélyeztetik a budapesti katonai misszió helyzetét.
71 1919. január 22.Lobit tábornok Franchet d'Esperey tábornoknakBelgrádVix alezredes jelentése arról, hogy a cseh csapatok átlépték a demarkációs vonat.
72 1919. január 24. Clemenceau Franchet d'Esperey tábornoknakPárizsUtasítások Berthelot tábornoknak.
73 1919. január 28.De Lobit tábornok Vix alezredesnekBelgrádStratégiai okokból jóváhagyta Erdély román megszállását egészen Nagybánya-Kolozsvár-Déva vonaláig
74 1919. január 28.De Lobit tábornok d'Espery tábornoknak.BelgrádA románok által kért megszállást nem engedélyezte.
75 1919. január 28. Clemenceau Franchet d'Esperey tábornoknakPárizsA Franchet d'Esperey tábornok és Berthelot tábornok közti hatásköri vitáról való határozat.
76 1919. január 31.Vix alezredes Lobit tábornoknak Budapestről.BudapestPatey követelései az erdélyi demarkációs vonallal kapcsolatban.
77 1919. február 1.Lobit tábornok jelentéseBelgrádJelentés az erdélyi kérdésről
78 1919. február 8.A román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének jegyzőkönyve.PárizsTárgyalás a román és szerb delegációk által leadott területi követelésekről.
79 1919. február 11.A román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének jegyzőkönyve.PárizsTárgyalás Erdélyről
80 1919. február 11. Berinkey Vix alezredesnekBudapestKritika a cseh területi követelések alapját képező érvekkel szemben.
81 1919. február 13.A román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének jegyzőkönyve.PárizsTárgyalás Románia egész Bánátra vonatkozó követeléséről.
82 1919. február 14. Franchet d'Esperey tábornok ClemenceaunakKonstantinápolyÉrtesítés a feszült erdélyi helyzetről. A románok megsértik a fegyverszünetet.
83 1919. február 17.A román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének jegyzőkönyve.PárizsTárgyalás Erdélyről és a Magyarország és Románia közti semleges övezettel kapcsolatos kérdésekről.
84 1919. február 18. Berinkey Vix alezredesnekBudapestA magyar kormány nem ismeri el a románok által kért 26 magyar vármegye kiszakítását.
85 1919. február 19.A román és jugoszláv határmegállapító bizottság jegyzőkönyve.PárizsJavaslat a Magyarország és Románia közti semleges övezetről. Tárgyalás Erdélyről és Bánátról.
86 1919. február 22.A román és jugoszláv határmegállapító bizottság jegyzőkönyvePárizsA román területi követelések meghallgatása.
87 1919. február 25.A román és jugoszláv határmegállapító bizottság jegyzőkönyvePárizsA szerb delegáció területi követeléseinek meghallgatása.
88 1919. február 27.A csehszlovák határmegállapító bizottság jegyzőkönyve.PárizsJavaslat Ruténiáról.
89 1919. március 1. Clemenceau Franchet d'Esperey tábornoknakPárizsErdélyben létre kell hozni a magyarok és a románok között egy semleges övezetet.
90 1919. március 2.A román és jugoszláv határmegállapító bizottság jegyzőkönyve.PárizsTárgyalás Bácskáról Baranyáról és Erdélyről.
91 1919. március 3.A csehszlovák határmegállapító bizottság jegyzőkönyve.PárizsKülönböző javaslatok Szlovákia határairól.
92 1919. március 4.A csehszlovák határmegállapító bizottság jegyzőkönyve.Párizs Beneš meghallgatása Csallóköz kérdéséről.
93 1919. március 5.A csehszlovák határmegállapító bizottság jegyzőkönyve.PárizsTárgyalás Csallóköz és Sátoraljaújhely hovatartozásának kérdéséről.
94 1919. március 5.A csehszlovák határmegállapító bizottság jegyzőkönyve.PárizsTárgyalás Sátoraljaújhely kérdéséről.
95 1919. március 7.A csehszlovák határmegállapító bizottság jegyzőkönyve.PárizsJavaslat a magyar-szlovák határról
96 1919. március 7.A román és jugoszláv határmegállapító bizottság jegyzőkönyvePárizsTárgyalás a magyar-román határról.
97 1919. március 8.A csehszlovák határmegállapító bizottság jegyzőkönyve.PárizsAz albizottság által benyújtott javaslatot a magyar szlovák határ kijelöléséről elfogadták.
98 1919. március 10.A román jugoszláv határmegállapító bizottság jegyzőkönyve.PárizsHogyan osszák fel Bánátot Románia és Jugoszlávia között.
99 1919. március 11.A román jugoszláv határmegállapító bizottság jegyzőkönyve.PárizsTárgyalás az 1916-os bukaresti szerződés érvényességéről. Jelentés a román magyar határkérdésről a legfőbb tanácsnak.
100 1919. március 13.A román jugoszláv határmegállapító bizottság jegyzőkönyve.PárizsJelentés a Bánátról, Jugoszlávia északi határarairól és az 1916-os bukaresti szerződés érvényességéről a Legfelsőbb Tanácsnak.
101 1919. március 13.A csehszlovák határmegállapító bizottság jegyzőkönyve.PárizsRuténia Csehszlovákiához fog tartozni.
102 1919. március 18.A román jugoszláv határmegállapító bizottság jegyzőkönyve.PárizsErdélyről. A magyar román határ módosításáról. Jelentés a legfelsőbb tanácsnak a jugoszláv magyar és román jugoszláv határról.
103 1919. március 18.Ismeretlen szerző

Feljegyzés a cseh-szlovák magyar határkérdésről és csak a békekonferencia hozhat végleges döntést.
104 1919. március 19.Dossé ezredes és Vix alezredes tárgyalásaBelgrád, BudapestMegbízzák a Vix alezredest, hogy tájékoztassa Gróf Károlyit békekonferencia határozatairól.
105 1919. március 22.De Lobbit tábornok Vix alezredesnekBelgrádMegkértem Berthelot tábornokot, hogy a románokkal tartassa tiszteletben a november 13-i egyezményt.
106 1919. március 24.A csehszlovák határmegállapító bizottság jegyzőkönyvePárizs Beneš kéri, hogy módosítsák a magyar csehszlovák demarkációs vonalat.
107 1919. március 24.De Lobbit tábornok Franchet d'Esperey tábornoknakBelgrádKárolyi Mihály Vix alezredeshez intézett levele, melyben közli, hogy a Magyar Köztársaság Kormány nem áll módjában a békekonferencia döntését tudomásul venni.
108 1919. március 24. Kun Borghese hercegnek.Budapest A Népbiztosok Tanácsa kész tárgyalni az antant országokkal.
109 1919. március 25.Kramar és Beneš ClemenceaunakPárizsTámogatást kérnek, hogy megoldódjon a határprobléma és a csehszlovák hadseregének ellátásához.
110 1919. március 26. Beneš PichonnakPárizsA magyar helyzet fenyegeti a csehszlovák érdekeket és támogatást kérnek Pichontól egy esetleges magyarországi beavatkozás esetében.
111 1919. március 28. Franchet d'Esperey tábornok Clemenceaunak és Foch Marsallnak.KonstantinápolyMagyarországi katonai beavatkozás terve Csehszlovákia, román és a szerb részvétellel, de a szerbek halogatják a részvételt.
112 1919. március 29.Fontenay PichonnakBelgrádA Budapestről érkező szövetséges tisztek benyomásai az új magyar kormányról.
113 1919. március 31.Vix alezredes Lobit tábornoknakBelgrádRészletes jelentés Budapesten tartózkodó budapesti szövetséges katonai misszió helyzetérő.
114 1919. március 31. Pichon ClemenceaunakPárizsbólMagyarországgal tárgyalások csak Románia, Jugoszlávia és Csehszlovákia a rovására folyhatnának.
115 1919. március 31.A csehszlovák határmegállapító bizottság jelentésePárizsA nagyhatalmak által létrehozott Cseh-Szlovák határokkal foglalkozó bizottság döntése a magyar csehszlovák határról.
116 1919. március 31.A csehszlovák határmegállapító bizottság jelentésePárizsA magyar békeszerződés tervezetébe foglalandó cikkelyek
117 1919. április 1.Fontenay PichonnakBelgrád Kun Béla hajlandó tárgyalni az antant országokkal.
118 1919. április 1. Franchet d'Esperey tábornok ClemenceaunakKonstantinápolyA szövetséges katonai missziók és az új magyar kormány kapcsolatáról.
119 1919. április 2. Clemenceau Franchet d'Esperey tábornoknakPárizs Clemenceau utasításai a különleges megbízottként Magyarországra érkező Smuts tábornoknak.
120 1919. április 4.Feljegyzés a magyar bolsevizmus elleni szerb támadásrólHely nélkülFeljegyzés a magyar bolsevizmus elleni szerb támadásról
121 1919. április 4.Ismeretlen szerző

Hogyan használják fel Romániát, Csehszlovákiát, Lengyelországot, Szerbiát a bolsevizmus elfojtására Közép-Európában
122 1919. április 5.Lobit tábornok Franchet d'Esperey tábornoknakBelgrádMit javasolnak, és mit követelnek a Székelyek a Budapest ellen vonulásért cserébe
123 1919. április 6.A román és jugoszláv határmegállapító bizottságok a szövetségesek legfelsőbb tanácsánakPárizsA román és jugoszláv határmegállapító bizottság döntése a román-magyar és román-jugoszláv határról.
124 1919. április 6.A román és jugoszláv határmegállapító bizottságPárizsAzok a cikkelyek, melyeket bele kell foglalni a Magyarországgal kötendő békeszerződés tervezetébe
125 1919. április 6.A román és jugoszláv határmegállapító bizottságPárizsAzok a cikkelyek, melyeket bele kell foglalni a Magyarországgal kötendő békeszerződés tervezetébe
126 1919. áprilisA területi kérdések központi bizottsága a legfelsőbb tanácsnakPárizsA területi kérdések központi bizottságának jelentése Románia határairól.
127 1919. április 8. Hallier tábornok ClemenceaunakBécsFeljegyzés Smutz tábornok tárgyalásairól a magyar tanács-kormány tagjaival és a magyar helyzet elemzése
128 1919. április 9.L'Hopital százados jelentéseHely nélkülFeljegyzés Smutz tábornok tárgyalásairól a magyar tanács-kormány tagjaival és a magyar helyzet elemzése
129 1919. április 10. Pichon FontenaynakPárizsA székelyek azt szeretnék, ha Erdély délkeleti régióját nem szállnák meg a románok. Nem lehet elfogadni ezt az ajánlatot, mert a szerbek érdekei ugyan olyanok, mint a románoké-.
130 1919. április 10.Fontenay PichonnakBelgrád Franchet d'Esperey: Az antantnak el kell ismernie Jugoszláviát, mert rá kell támaszkodnia Magyarország ellenében.
131 1919. április 11.Ph. Berthelot a hadügyminisztériumnakPárizsÚgy tűnik, hogy a belgrádi kormány nem akar részt venni a Magyarország elleni intervencióban.
132 1919. április 13. Franchet d'Esperey tábornok Lobit tábornoknakKonstantinápolyA francia és szerb csapatoknak el kell kerülni a magyarországi beavatkozást. A párizsi parancs szerint a román csapatoknak is le kell állítaniuk a beavatkozást.
133 1919. április 28.Lobit tábornok Charpy tábornoknakBelgrádMeg kell akadályozni a románok és szerbek közti konfliktusok kialakulását.
134 1919. április 30.Saint-Aulaire PichonnakBukarestA román kormány kéri Budapest megszállását.
135 1919. május 5.A csehszlovák határmegállapító bizottság jelentésePárizs Beneš, Kramar és Masaryk között vita van, mert Masaryk vissza akarja adni a Csallóközt Magyarországnak.
136 1919. május 1.Allizé PichonnakBécsMagyar javaslatok a béke érdekében.
137 1919. május 1.Lobit tábornok Franchet d'Esperey tábornoknakBelgrád Kun Béla felhívása a román, csehszlovák és román kormányoknak.
138 1919. május 1.Charpy tábornok Lobit tábornoknak

A székelyek javaslatai: szeretnének létrehozni egy Erdélyen belül egy független köztársaságot.
139 1919. május 1. Clemenceau Hallier tábornoknakPárizsA magyar kormányt felkérik, hogy a békefeltételek megvizsgálása céljából jöjjön a békekonferenciára
140 1919. május 6.Pétin Clemenceau-nak.BukarestA román hadsereg bevonul Budapestre?
141 1919. május 6.Lobit tábornok Franchet d'Esperey tábornoknakBelgrádPhilip Bronw professzor Kun Béla politikai szándékairól.
142 1919. május 6.Graziani tábornok Clemenceaunak, Foch marsallnak, Franchet d'Esperey tábornoknak, Lobit tábornoknak és Saint-Aulaire tábornoknakBukarestA románok folytatják a Tiszán túlon is az előrenyomulást, ha a szövetségesek is támogatják őket.
143 1919. május 9.Lobit tábornok Franchet d'Esperey tábornoknakBelgrádIdeiglenes kormány alakult Aradon.
144 1919. május 24.Fontenay PichonnakBelgrádA magyar politikai csoportosulásokról.
145 1919. június 7. Clemenceau a magyar kormánynak PárizsbólPárizsA szövetséges és társult hatalmak megállapodtak, hogy csak akkor fogják meghívni a magyar kormány képviselőit, ha Magyarország véget vet a Csehszlovákia elleni támadásoknak.
146 1919. június 9. Kun ClemenceaunakBudapestA magyar tanácsköztársaság kormánya csak hajlandó azonnal véget vetni a hadműveleteknek, ha szomszéd államok ugyanazt csinálják.
147 1919. június 11.A külügyminiszterek tanácsa ülésének jegyzőkönyvePárizsRománia, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Magyarország közti határok kérdéséről.
148 1919. június 11.Lobit tábornok Charpy tábornoknakBelgrádParancsok a szegedi ideiglenes ellenforradalmi kormány kezelésére.
149 1919. június 12. Franchet d'Esperey tábornok Lobit tábornoknakKonstantinápolyMagyarország elutasítja az antant június 7-i ultimátumát. A szövetséges kormányok fontolgatják Magyarország megszállását.
150 1919. június 13.Lobit tábornok Franchet d'Esperey tábornoknakBelgrádUtasításokat kér a szegedi ellenforradalmi kormány kezelésével kapcsolatban.
151 1919. június 13. Clemenceau a magyar, csehszlovák és a román kormánynakPárizsA három állam hadseregének vissza kell vonulnia a saját területére és tiszteletben kell tartani a határokat.
152 1919. június 16. Kun Béla ClemenceaunakBudapestA magyar kormány békés szándékáról
153 1919. június 17.A csehszlovák hadsereg vezérkara 2. irodájának beszámolójaPrágaSzlovákia majdnem teljesen magyar befolyás alá kerül.
154 1919. június 17.Barrere PichonnakRómaOlaszország magatartása a budapesti bolsevik kormány irányába
155 Kelet nélkülIsmeretlen szerzőHely nélkülA magyarok és a csehszlovákok közti konfliktusról
156 1919. június 20. Clemenceau Franchet d'EspereynekPárizsA magyarországi hadsereg esetleges Szlovákiába küldésének megvizsgálása, ha Németország nem írja alá a békét.
157 1919. június 21. Kun Béla ClemenceaunakBudapestA csehszlovák hadsereg nem teljesíti a hadműveletek befejezéséről szóló parancsot.
158 1919. június 3. Pichon ClemenceaunakPárizsA francia katonai parancsnokságnak semlegesnek kell maradnia a szegedi ellenforradalmi kormány iránt.
159 1919. június 29. Clemenceau Pellé tábornoknakPárizs Kun Béla június 29-i táviratának ismertetése. Pellé tábornoknak elővigyázatosnak kell lennie, nehogy ürügyet szolgáltasson a magyaroknak az elrendelt visszavonulás megtagadására.
160 1919. június 3.Károlyi Gyula Lobit tábornoknakSzegedArra kéri a szegedi kormány a szövetséges hatalmakat, hogy román hadsereg nekik adja a kiürített területek irányítását.
161 1919. július 8.A legfőbb haditanács jelentéseVersaillesMilyen intézkedéseket kell foganasítani Magyarországgal szemben.
162 1919. július 8. Pellé ClemenceaunakPrágaA magyarországi helyzet megköveteli a katonai intervenciót.
163 1919. július 10. Pellé tábornok BenešnekPrágaCsehszlovákia érdeke, hogy szövetségre lépjen Romániával a magyar bolsevzizmus elerjedését.
164 1919. július 11. Kun Béla ClemenceaunakBudapestTiltakozás az ellen, hogy a románok a szlovákiai magyar hadműveletek leállítása után is folytatják a támadásokat.
165 1919. július 12.White, Balfourt, Clemenceau, Pichon, Crespi és Matsui ülésePárizs 
166 1919. július 12.Allizé Pichon francia külügyminiszternekBécsA békekonferencia úgy határozott, hogy nem tárgyal Kun Bélával, amíg nem tartja tiszteletben fegyverszünet feltételeit.
167 1919. július 13. Pichon AllizénekPárizsMegbízzák Foch marsallt, hogy tanulmányozza egy Magyarország elleni katonai beavatkozás tervét.
168 1919. június 14. Kun Béla ClemenceaunakBudapestMagyarország maga részéről tiszteletben tartotta a fegyverszünet feltételeit.
169 1919. július 15.White, Balfourt, Clemenceau, Pichon, Crespi és Matsui ülésePárizsVita a román és magyar magatartásról a békekonferencia határozatának végrehajtásával kapcsolatban.
170 1919. július 17.White, Balfourt, Clemenceau, Tittoni, Bliss tábornok, Foch marsall, Weygand tábornok, Beneš, Kramar, Pacic, Misu és Vaida-Voevod ülésePárizsTárgyalás egy esetleges magyarországi katonai beavatkozásról.
171 1919. július 18. Clemenceau, White, Balfour és Tittoni megbeszélésérőlPárizsMegbeszélés a magyar tanácsköztársaság iránti bánásmódról.
172 1919. július 21. Clemenceau, White, Balfour és Tittoni megbeszélésérőlPárizsMagyarországon egy szövetségesközi vizsgálóbizottság létrehozása.
173 1919. július 21. Pichon AllizénekPárizsA legfelsőbb hadsereg elhatározta, hogy pontos információkat szerez Böhm tábornok bécsi missziójáról.
174 1919. július 25. Clemenceau, Balfour, White, Hoover és Coolidge ülésePárizsMegbeszélés a Böhm tábornokkal való esetleges közreműködésről Kun Béla ellen.
175 1919. július 25.Allizé a külügyminisztériumnakBécs Böhm bécsi missziója és a politikai programja
176 1919. július 26. Clemenceau, Balfour, Tittoni, Pichon, White, Hoover és Foch marsall ülésePárizsJavaslatok a Magyarországgal szembeni szövetséges politikára.
177 1919. július 26. Clemenceau, Balfour, Tittoni, White és Foch marsall ülésePárizsMegbeszélés a Balfour által Magyarországról készített tanulmányról.
178 1919. július 26.A szövetséges és társult kormányok nyilatkozataPárizsA szövetséges és társult kormányok nyilatkozata a békekötés feltételeiről.
179 1919. július 26. Franchet d'Esperey tábornok Lobit tábornoknakKonstantinápolyEgy esetleges Budapest elleni támadás előkészítéséről.
180 1919. július 26. Beneš ClemenceaunakPárizsAmennyiben Magyarország továbbra is megsérti a fegyverszünetet, akkor akár erőszakkal is érvényt szerez határai tiszteletben tartásának.
181 1919. július 28.Allizé PichonnakBécsAllizé egyáltalán nem bízik Böhmben, de azt gondolja, hogy nincs kockázata Böhm támogatásának.
182 1919. július 28. Clemenceau Franchet d'Esperey tábornoknak PárizsParancs a leszerelésre.
183 1919. július 31. Beneš Foch marsallnakPárizsJavaslatok a Magyarországgal szemben támasztandó feltételekről.
184 1919. augusztus 6. Clemenceau BerthelotnakPárizs Foch marsall jelentése az 1918-1919-es erdélyi eseményekről. A feljegyzésből kiderül, hogy Franchet d'Esperey Károlyi Mihállyal a belgrádi katonai konvenciót Clemenceau hozzájárulása után írta alá. (Ezt később Clemenceau cáfolta). Ezek a Magyarország számra nagyon kedvezőek lettek volna.